BERGEN André, HUYGHEBAERT Jan, LOMBAERDE Piet
Hoger, Higher, Plus Haut. Panoramisch Antwerpen.
Gebrocheerd, met flappen, big 4to, 112 pp. Bij de gelijknamige tentoonstelling, Antwerpen van 16/9/2006 tot 3/12/2006. Over de bouw van de zgn. Boerentoren, de Oudaan, de Linkeroever (Sint-Anneke) en de skyline van Antwerpen. Ill. in kleur en ZW. Vooral de bijdrage van Lombaerde is de moeite waard. Toegevoegd: mobiliteitsplan Antwerpen (krantenbijvoegsel BAM).
€ 12.0

BUY