BRIFFAERTS Jan
Als Kongo op de schoolbank wil. De onderwijspraktijk in het lager onderwijs in Belgisch Congo (1925-1960)
Pb, 340 pp. Illustraties in ZW. Bibliografie en bibliografische eindnoten. Briffaerts (°Leuven, 1971) Tijdens, maar ook nog na de koloniale overheersing van Congo door de Belgen werd vaak met enige trots verwezen naar het feit dat het koloniale onderwijssysteem van de Belgen het beste van Afrika was, en dat de scolarisatiegraad in Belgisch Congo de hoogste was van het hele continent. Het feit dat het voor meer dan negentig procent ging om lager onderwijs werd daarbij als een bewust gewilde ontwikkeling beschouwd; de Belgische kolonisator had bewust geopteerd voor ontwikkeling in de breedte. Eén van de besluiten die uit dit onderzoek kunnen getrokken worden is echter dat het niveau van dat onderwijs ook inhoudelijk niet altijd zeer hoog was. Dit onderzoek richtte zich specifiek op de onderwijsactiviteit in de Mbandaka regio (zuidelijk deel van de Evenaarsprovincie). De congregatie die verantwoordelijk was voor de organisatie van het onderwijs in deze regio, de Missionarissen van het Heilig Hart, wordt beschouwd als vrij "indigenistisch": ze probeerde zich, meer dan andere congregaties, in te leven in de tradities en gewoonten van de lokale bevolking. Deze houding werd voornamelijk ingegeven door ideeën en principes die door de missionarissen werden gehuldigd in de Vlaamse context. De Missionarissen kregen hun vorming in een omgeving die conservatief katholiek en Vlaams-nationalistisch geöriënteerd was. Eén van de meest bekende effecten daarvan was de emancipatorische houding die de MSC aannamen ten overstaan van de lokale talen. Ze vonden dat het Lomongo als taal moest ontwikkeld worden, en in het onderwijs ook moest beschermd worden. Ze profileerden zich dan ook zeer sterk op het thema "onderwijs in eigen taal", waardoor ze regelmatig in conflict kwamen met andere actoren in de koloniale samenleving, en waardoor ze ook een eerder "progressief" etiket kregen opgekleefd.

€ 35.0

Bestel