DAMBRE Maarten
De huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek naar de mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen
Hardcover, gebonden, in-8, stofwikkel, xxxiv + 598 pp., leeslint, bibliografie, rechtspraak, index. In dit boek, dat de aangepaste versie is van het doctoraal proefschrift dat Maarten Dambre op 16 september 2008 aan de Universiteit Gent verdedigde, worden de financiële aspecten van de huurovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed onderzocht. Zowel de huurprijs, de kosten en lasten als de huurwaarborg worden grondig ontleed. De doelstelling daarbij is om na te gaan of er een noodzaak en mogelijkheid bestaat om te komen tot een meer objectieve vaststelling van de huurprijzen van woningen gelet op de kwaliteit ervan. Tot op vandaag heeft de wetgever op het eerste gezicht niet geraakt aan het beginsel van de contractvrijheid bij de vaststelling van de huurprijs. Nochtans kent ons recht tal van regelingen waarbij huurprijzen aan de hand van objectieve parameters worden bepaald. Deze specifieke regelingen op het gebied van pacht, handelshuur, woninghuur en sociale huur worden grondig onderzocht. Ook beleidsopties worden gepresenteerd.
€ 75.0

BUY