Brullé Pierre, [Kupka]
Kupka - Catalogus bij de tentoonstelling in Het Paleis, Den Haag, 1996
Pb, 4to, 159 pp., illustraties, biografie, tentoonstellingen. • Kupka was een pleitbezorger van de totale vormvrijheid: vormen in de schilderkunst dienden niet noodzakelijk aan te sluiten bij die in de natuur. •• František Kupka, ook François Kupka genoemd (Opo?no, 23 september 1871 – Puteaux, 24 juni 1957), was een Tsjechische abstracte schilder die slechts postuum erkenning geniet. Kupka's oeuvre, ontstaan in de verborgenheid, is op enkele uitzonderingen na bij zijn leven onopgemerkt gebleven. K. hield zich immers buiten de - volgens hem arrivistische - Parijse scène. ••• Zijn medewerking aan het satirische en libertijnse maandblad L'Assiette au Beurre kan evenwel niet onopgemerkt gebleven zijn (zie bvb. het themanummer L'Argent van 1902 met daarin het veelzeggende 'L'Argent dicte les Lois'). •••• Hij nam stelling tegen het kubisme en overigens tegen alle -ismes. Het Musée National d'Art Moderne (Paris) bezit een ruime collectie. K. was een begenadigd tekenaar: zie La Dormeuse (ca. 1902), La Baigneuse (ca. 1906), La gamme jaune (ca. 1907). Bepaalde vormen vinden we bij Alechinski (1927) terug; bvb. cat. nr 59 (Etudes). Cat 108 (cfr. Rops). Cat 121 (cfr. Delvaux). Cat 148-149 (cfr. Edmond Van Dooren). Met zijn 'Trois bleus et trois rouges' (1913) bewijst hij met enkele anderen vormelijk ver vooruit te zijn op zijn tijd. ••••• Kupka werd genegeerd omwille van zijn anarchistische ingesteldheid; pas in de jaren 60 komt er - parallel aan de contestatiegolf - een belangstelling voor zijn oeuvre maar die ebt in het midden van de jaren 70 alweer weg.•••••• Hieronder een kleine video met een overzicht van Kupka's gevarieerd werk; op muziek van zijn tijdgenoot Erik Satie (1866-1925), Gymnopédie n°1. (1888)


€ 25.0

BUY