Edited: 201405132145
TESSENS Lucas
Kloosters en abdijen afgeschaft onder Frans Bewind - kaart huidig Vlaams Gewest


uit: 'De herschikking van het onroerend goed op het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw', verschenen in het jaarverslag 2004 Onroerende Voorheffing (Belastingdienst voor Vlaanderen)
201405132145
Edited: 201405132148
TESSENS Lucas
Kloosters en abdijen afgeschaft onder Jozef II - Kaart Vlaams Gewest (excl. Prinsbisdom Luik)
De afschaffing gebeurde ingevolge het edict van 17 maart 1783 op de onnuttige (overbodige), louter contemplatieve kloosters. Zij dienden het algemeen belang niet, aldus de voorbereidende stukken van het edict.


uit: 'De herschikking van het onroerend goed op het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw', verschenen in het jaarverslag 2004 Onroerende Voorheffing (Belastingdienst voor Vlaanderen)
201405132148