ERASMUS Desiderius, ingeleid en vertaald door Petty Bange
Lof der zotheid. Met de tekeningen van Hans Holbein uit het Baselse exemplaar van 1515.
Hardcover, stofwikkel, in-8, 166 pp. Vertaald, geannoteerd en ingeleid door Petty Bange. Met verklarende namenlijst. Beknopte bibliografie. Mooie layout. Bange is univ. docente middeleeuwse geschiedenis aan de Radboud Univ Nijmegen. In 2007 verscheen van haar hand een studie over laat-middeleeuwse moralistische traktaten. Het is raadzaam en verrijkend De Lof der zotheid (1511) en Utopia (1516) van Thomas More samen te lezen. Ook De Heerser (eerste uitgave in 1513) van MACHIAVELLI (1469-1527) past in dit rijtje.

Book not available