BROEYER, F.G.M. & D.TH. KUIPER [EDS.].
Is 't waar of niet? Ophefmakende publicaties uit de 'lange' negentiende eeuw.
Pb, in-8, 351 pp., bibliografische noten, index
€ 0.0

BUY