DE SWERT Gilbert
Het pensioenspook
Pb, in-8, 238 pp. ? Noot LT: Gilbert De Swert was hoofd van de ACV-studiedienst van 1969 tot 2006 en weet dus waarover hij het heeft. Op p. 87 een interessante grafiek uit het Pensioenkadaster: inkomensverdeling van de eerste pijler van het pensioenstelsel, 2007 (mannen/vrouwen), waaruit blijkt hoe de supertop zichzelf verwent, ook na de beroepscarrière. Op p. 95-96 vinden we een tabel met de gemiddelde ambtenarenpensioenen (bruto); de ongelijkheid in de uitgekeerde pensioenen is zo hallucinant dat de cijfers best ook eens door een ethicus kunnen worden bekeken; dit heeft niets meer te maken met een eerlijke verdeling van de koek maar alles met 'ons kent ons' en een mechanisme dat veel weg heeft van het Indische kaste-systeem; wie dit ziet begrijpt ook meteen waarom er in het TV-nieuws weinig met tabellen wordt gewerkt als het over pensioenen gaat. Interessant vinden we de stelling van De Swert over de te rigiede scheiding tussen leren, werken en pensioen. ? Naar het einde toe valt dan het betoog in zijn plooi: 'We staan wel degelijk, in alle betekenissen van het woord, voor een verdelingskwestie. Tussen consumptie en vrije tijd, tussen sociale klassen, tussen generaties en tussen sociale en private rijkdom.' (223) En dan nog een toemaatje van p. 216: 'Werkgevers die zeggen geen hogere bijdragen te 'kunnen' betalen, financieren wel vlot groepsverzekeringen, pensioenfondsen en bedrijfsleiderverzekeringen.' Toen De Swert één jaar aan de slag was bij het ACV - in 1970 dus - publiceerde Karel Van Isacker 'Het land van de dwazen'. Zou De Swert dat toen gelezen hebben? Ik vraag het mij af. Ik heb nog een exemplaar in voorraad, Gilbert.
€ 15.0

BUY