Edited: 201410271744
De raad van Horatius (65 v.C. - 8 v.C.) aan Licinius
De beste kans, Licinius, is niet

altijd in volle zee, noch ook, uit angst

voor storm, te dicht bij 't lang niet veilig strand.

Alwie den gulden middenweg betracht,

verstopt zich niet in 'n hutje op de hei

en pronkt niet met een vorstelijk paleis.De hoogste pijnboom vangt den meesten wind,

het hoogst kasteel stort in met diepsten val,

de hoogste bergtop trekt den bliksem aan.

Wie waarlijk wijs is, hoopt in tegenspoed

en vreest in voorspoed wisseling van 't lot:

Gods hand brengt regenvlaag en zonneschijn.
45916:51
201410271744