DIERICKX Hendrik Dr
Geschiedenis van Hoboken. Evolutie van plattelandsgemeente tot industrieel centrum (1100 - 1950)
Hardcover, 4to, 391 pp., 72 illustraties: kaarten (o.m. de eerste kadasterkaart van 1811 met de secties A, B en C > zie afbeelding), oude foto's, bibliografische noten, bibliografie. Bevat 4 delen: I. Hoboken tijdens het Ancien Régime; II. De overgang naar de hedendaagse periode (met de verkoop van de nationale goederen); III. Hoboken in het hedendaags tijdvak; IV. De speelhoven en kastelen te Hoboken.
Dit is het originele werk en NIET de verkorte heruitgave van 1982. Een storende fout in beide werken is de foutieve spelling van de kloosterorde die in Hoboken actief was: Dierickx heeft het over Brigittijnen daar waar het over Birgittijnen gaat. De auteur verwijst ook foutief naar de H. Brigitta daar waar het om de H. Birgitta gaat.
Niettegenstaande deze kleine foutjes is het een waardevol werk dat uitmunt door archivaal onderzoek. Het hoofdstuk gewijd aan de verkoop van de nationale goederen te Hoboken is nauwkeurig.
Het 4de deel over de 12 speelhoven (hoven van plaisantie) is interessant en geeft de opeenvolgende eigenaars.
€ 20.0

BUY