KOCKEN Marcel
De gekochte poorters van Mechelen (1400-1795) - Poorterboeken van de Zuidelijke Nederlanden, deel VII.
Gebrocheerd, in-8, 529 pp. Chronologische Lijst. Evolutie per jaar, alfabetische lijst, plaatsnamen. Errata en aanvullingen. Het poorterschap is een complexe materie inzake burgerschap of ingezetene van een stad. Het verkrijgen van het p. via koop was aan voorwaarden gebonden en het p. gaf bvb. toegang tot ambachten en ambten. Maar het zou België niet zijn indien daar niet vele uitzonderingen op werden toegestaan. De lijst bevat 5.723 namen.
€ 28.8

BUY