ANSTADT Milo
Scheuren in de heksenketel. Een historische schets van Joegoslavië en de Balkan.
Hardcover, pb, 8vo, 204 pp.
€ 10.0

BUY

BRIGHT Darko
Blauwe Vrede - De kwellende wreedheid van een UNO-operatie
Paperback 198 pp. Noot LT: Dit is het ooggetuigenverslag van een Belgische UNO-blauwhelm die werd ingezet in ex-Joegoslavië. Darko Bright is een schuilnaam. Het werk vermeldt geen uitgever, geen plaats van uitgave en is niet gedateerd. Het boek levert zware kritiek op de UNO-operatie en vooral op het werkeloos toezien van UNO-troepen in de gebieden die zij zogenaamd "controleren".
€ 15.0

BUY

LUKACS John
Het einde van de moderne tijd. Ideologie versus nationalisme.
Vertaald door Riet Leijten. Pb, in-8, 189 pp. Index/Register. Dit boek biedt een antwoord op Fukuyama's boek Het einde van de geschiedenis en de laatste mens (1992). Voor historicus Lukacs (°Hongarije, 1948) loopt de 20ste eeuw van 1914 (Serajevo) tot 1989 (doorbreken Ijzeren Gordijn). Hij maakt een balans op van de huidige machtsverhoudingen. Niet de strijd tussen ideologieën (Fukuyama) maar die tussen de verschillende nationale bewegingen is aan de orde geweest, zo stelt L. WO I was het faillissement van de internationale solidariteit tussen de arbeiders. De nationale variant van het socialisme had onder Hitler veel succes. De strijd in Joegoslavië was te verwachten. In het verdere verloop van de geschiedenis zullen we vooral lokale, nationalistisch gekleurde conflicten te zien krijgen.
€ 12.0

BUY

VAN CANT Ivan
Lessen in de waanzin. De belevenissen van een Belgisch waarnemer in ex-Joegoslavië
Paperback ill. Cover 224 pp. Foto's ZW, kaarten
€ 10.0

BUY

DETREZ Raymond
De Balkan: van burenruzie tot burgeroorlog
Pb, grote in-8, 256 pp., bibliografische noten, bibliografie, index, kaartjes.
Bio: Raymond Detrez (Antwerpen, 1948) is een Belgisch academicus. Hij was docent aan de Universiteit Gent (waar hij instond voor de opleidingsonderdelen Oost-Europese geschiedenis en cultuurgeschiedenis, Oost-Europese literaturen (andere dan de Russische) en Zuid-Slavische talen) en hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij geschiedenis van de Balkan doceerde. In oktober 2013 ging hij met pensioen, maar hij blijft actief als vrijwillig medewerker aan de UGent. Zijn onderzoeksdomein heeft vooral betrekking op Zuidoost-Europa (de Balkan). Detrez is een autoriteit binnen zijn vakgebied en hij krijgt erkenning in binnen- en buitenland. Hij was eveneens lange tijd producer bij Radio 3 (het huidige Klara). (wiki)
Commentaar LT: Onze speciale aandacht ging naar het Verdrag van Lausanne van 30 januari 1923 dat in Appendix A voorzag in 'a compulsary exchange of Turkish nationals of the Greek Orthodox religion established in Turkish territory, and of Greek nationals of the Moslem religion established in Greek territory'. De uitwisseling van burgers gebeurde dus op basis van een religieus criterium.
In de jaren 50 werd de kwestie Cyprus gekoppeld aan de kwestie West-Thracië. (...) De Turkse regering organiseerde in 1955 zelf anti-Griekse onlusten in Istanboel. In de nacht van 6 op 7 september 1955 werd de Griekse wijk in de stad aangevallen; er vielen 16 doden en 32 gewonden; huizen, winkels, scholen, kerken en zelfs twee kloosters werden geplunderd en vernield. (...) 'Tussen 1965 en 1982 zakte het aantal Grieken in Istanboel van 50.000 tot 5.000.' (77)
Detrez beschrijft ook in detail de pesterijen van 'Turkse' minderheden (Turki) in West-Thracië: onteigeningen, met mondjesmaat uitgereikte bouwvergunningen, ... (79-81) Dat de naar Lesbos gedirigeerde stroom vluchtelingen (2015) uit Syrië tegen de historische achtergrond van de Turks-Griekse vijandschap moet worden gezien, wordt in de media nooit vermeld. De uitzichtloze financiële toestand van Griekenland maakt de situatie alleen maar schrijnender omdat het toerisme er tenonder gaat.
€ 15.0

BUY

Edited: 198005040913
4 mei 1980: Tito overleden. R.I.P.
Josip Broz, bijgenaamd (maarschalk) Tito (Servo-Kroatisch: Јосип Броз Тито) (Kumrovec, 7 mei 1892 – Ljubljana, 4 mei 1980) was een Joegoslavisch politicus en partizanenleider. Van 1953 tot 1980 was hij de president van Joegoslavië.
198005040913
BENSON Leslie
Yugoslavia: A Concise History. Revised and updated edition.
Pb, in-8, 221 pp., maps, bibliography, index.
Yugoslavia: A Concise History surveys the whole turbulent course of the country's history, in the context of the struggles between great powers for control of the Balkans. Torn apart by nationalist rivalries, the first Yugoslavia lapsed into paralysis and dictatorship. Axis occupation in 1941 unleashed a murderous civil war, in which the Communist Party emerged victorious. Tito's Yugoslavia appeared to the world as a peaceful, multi-national federation, but in the end disintegrated amid barbarism unknown in Europe for half a century. This revised and fully updated edition explains why, and takes the events up to the arrest of Milosevic in 2001 and beyond.
€ 15.0

BUY

Edited: 200802170161
uiteenvallen van Joegoslavië (1989-2008)
200802170161
GLENNY Misha
De ondergang van Joegoslavië. Het menselijk leed achter de feiten. (vert. van The Fall of Yugoslavia: The Third Balkan War - 1992)
Paperback, in-8, pp., kaartjes, index/register.
€ 10.0

BUY

UGRESIC Dubravka
De cultuur van leugens. Antipolitieke essays.
Paperback, in-8, 269 pp. Non-fictie over Kroatië.
O.m. over de verering voor Tudjman.
€ 10.0

BUY