SOLY Hugo
Urbanisme en kapitalisme te Antwerpen in de 16de eeuw. De stedebouwkundige en industriele ondernemingen van Gilbert van Schoonbeke.
Wrappers, gebrocheerd, 496 pp., kaartjes, stadsplannen en illustraties in ZW. Referentiewerk. Inhoud: I. Aard en betekenis der transacties op onroerende goederen te Antwerpen in de 16de eeuw. II. De economische bedrijvigheid van Gilbert van Schoonbeke (1519-1556). III. Gilbert van Schoonbeke: een marginale figuur? Noot LT: Met dit diepgravend werk (Stadsarchief, Rijksarchief België en Rijksarchief Utrecht) won Soly in 1974 de Prijs Geschiedenis van het Gemeentekrediet. Belangrijk werk over grondspeculatie in de 16de eeuw. VS ontpopte zich niet alleen als grondspeculant maar ook als urbanist, industrieel, ontvanger en pachter van verschillende stedelijke accijnzen, legerleverancier en gecommitteerde in de Raad van Financiën. Bovendien werd hij door het stadsbestuur, in overleg met de centrale regering, belast met de uitvoering van de nieuwe stadsomwalling: 79.000 m³ muur!

Book not available