RUYFFELAERE Peter
Jheronimus Bosch
Pb met flappen, 4to, geïllustreerde schutbladen, 48 pp., rijkelijk geïllustreerd met kleurenreproducties.
Ruyffelaere plaatst het werk van Bosch in zijn cultuurhistorische context. Hij maakt vergelijkingen met het werk van Brant (Het Narrenschip), Erasmus (De Lof der Zotheid). Bosch (ca. 1450-1516) is een moralist die het dwaze en zondige gedrag - de invloed van de duivel - van de mens hekelt. Bruegel plaatst de verantwoordelijkheid voor dwaas gedrag bij de mens zelf en is milder en humoristisch.

€ 10.0

BUY