DELATHUY A.M. [MARCHAL Jules]
E.D. Morel tegen Leopold II en de Kongostaat [E.D.Morel tegen Leopold II en de Kongo-Staat]
Hardcover, stofwikkel, 678 pp., kaartjes, bibliografische noten, bibliografie, index. Noot LT: A.M. Delathuy is het pseudoniem van Jules Marchal (1924-2003). Hij was doctor in de wijsbegeerte en letteren, Districtscommissaris in Belgisch Kongo en daarna Ambassadeur (gerevoceerd). Vanuit deze positie van bevoorrechte getuige schreef hij zijn scherpe, maar tegelijk wetenschappelijke kritiek op de Belgische koloniale politiek en de rol van de katholieke kerk daarin. JM noemt de kolonisering van Congo "een onteigening van de zwarten zonder vergoeding" (achterflap). Marchal kon wegens zijn unieke positie binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken direct putten uit de 'vergeten' archieven van de Congostaat. Dit boek verscheen in hetzelfde jaar als dat van Daniel Vangroenweghe, 'Rood Rubber' (1985).

€ 50.0

Bestel