VAN PUT August, DE NOOSE Chris, TANGHE Paul, VERMAUT Jan, DE VILLENFAGNE DE VOGELSANCK Claude (red.)
De Belgische Spaarbanken. Geschiedenis, Recht, Economische Funktie en Instellingen.
Hardcover, stofwikkel, grote in-8, 858 pp. + xviij. Met bijdragen van: Roger Burggraeve - Els Witte - Karel Veraghtert - Jos de Belder - Leen van Molle - Guy Vanthemsche - Albert Raport - Jean Le Brun - Dirk Heremans - Marc de Broeck - Josef Pacolet - Herman Verwilst - Benny Degraeuwe - Hubert Ooghe - Gérard Warnotte - Eric Vanhaelen - Charles van Wymeersch - Pierre Rummens - Jacques Claes.
Binnen de financiële sector vormden de spaarbanken - naast de OKI's en de banken - de derde pijler.
Voor de evolutie van het aantal spaarbanken tussen 1962 en 1986 raadplege men de pp. 495-498.
Pacolet (489 e.v.) gebruikt een Lorenz-curve om de concentratie (balanstotalen) in beeld te brengen van de 32, resp. 28 instellingen in 1976 en 1984. De 3 grootste SB hadden in 1984 65% van het gecumuleerde balanstotaal !
Daarnaast gebruikt hij de concentratiemaatstaf C4 en de Herfindahl-index voor zijn metingen op de balansposten. In Tabel 3B berekent hij de C4 voor de banken, spaarbanken en OKI's samen: voor de deposito's bedraagt de C4 0,62.
Pacolet wijst indirect op de noodzaak om in de banksector tot fusies te komen.

De toegevoegde monografieën geven een uitstekend beeld van de spaarbanken-sector in 1986. De grote veranderingen in het banken-landschap moesten toen nog komen.

Op p. 387 vindt men het traditionele levenscyclusmodel (instap arbeidsmarkt, pensionering tot overlijden) inzake inkomen, consumptie, sparen, vermogen, ontsparen na pensionering. Noot LT: Noteer dat vanaf 2015 sparen op een spaarboekje iets voor 'imbecielen' is geworden en dat vanwege de verwaarloosbare rente die onder het inflatieniveau duikt. De 'baby boom generation' wordt - na een bijna volledige carrière in een crisisklimaat en een verplichte redding van de banken - geconfronteerd met een niet-renderend netto-vermogen wanneer dat belegd wordt in traditionele low-risk beleggingsproducten. Bovendien komt de verzorgende functie van de staat onder zware druk te staan wegens de kapitaalvlucht van de meest vermogenden naar belastingparadijzen. (cfr. LuxLeaks, Panama Papers, etc.)
€ 30.0

BUY