ARMANDO, SLEUTELAAR Hans
De SS'ers - Nederlandse vrijwilligers in de tweede wereldoorlog
4de druk. Pb, in-8, 474 pp. Enkele foto's. Getuigenissen van ex-SS-ers. Van de achterflap: 'Bij verschijning in 1967 veroorzaakte De SS'ers een storm van verontwaardiging. (...) Niemand van hen is na de oorlog uitgehoord; geen geschiedschrijver heeft het nog nodig geoordeeld een SS'er op te roepen als historische getuige.' W.F. Hermans noemde het een pionierswerk.
Op pagina 300 lezen we de volgende merkwaardige getuigenis: 'De ideeën die men heeft vormen niet in de eigenlijke zin de motieven. Waarom nam iemand dienst bij de SS ... Zoiets is niet te verklaren uit iemands denkbeelden. Absoluut niet.' Noot LT: Het is vaak deze dichotomie die historici in verwarring brengt. Ook bij de huidige analyse van de motieven van bvb. Syrië-strijders wordt lukraak een verband gezocht tussen een achterliggende ideologie en de drijfveren die tot gedrag leiden, terwijl de ideologie (of godsdienst) nauwelijks bekend is aan de betrokkene. Het aanwijzen van een ideologie of een eenduidige zingeving is een te gemakkelijke manier om gedrag te verklaren. We mogen niet uit het oog verliezen dat gedrag ook gelegitimeerd/gerechtvaardigd wordt, maar dat het dikwijls een ex-post-aangelegenheid is. Er wordt dan een verhaal opgedist dat acceptabel moet zijn voor de buitenwereld en voor zichzelf.
€ 20.0

BUY