DE GRAEVE Jan, MOSSELMANS Jean, MEIJER Fik, RAEPSAET Georges, VERMEULEN Frank, TYS Dries
Alle wegen leiden naar ... Romeinse wegen in Vlaanderen
Pb, 4to, pp. 129-200. Kaartjes, afbeeldingen, foto's. Bijzonder interessant nummers over de transportmodi in de Romeinse tijd. Het wegennet was van essentieel belang voor de troepenverplaatsingen en de dominantie van het grondgebied.
Bevat o.m. het interessante artikel: 'De Romeinse landmeters en het Romeinse wegennet, Hun instrumenten en methodes.
€ 10.0

BUY