DOSTOJEWSKI F.M. [DOSTOJEVSKI]
De Gebroeders Karamazow (1880)
Hardcover, goudopdruk op cover en rug, gebonden, in-8, 672 pp. Onverkorte vertaling uit het Russisch door Dr A. Kosloff.

Leestip: het hoofdstuk over de Grootinquisiteur (boek 5, hoofdstuk 5).
De grootinquisiteur van Sevilla is het beroemdste hoofdstuk van De gebroeders Karamazov en wordt algemeen beschouwd als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. In een lange monoloog (gesitueerd in de 16de eeuw) verdedigde de grootinquisiteur van Sevilla tegenover de even weergekeerde Jezus Christus het idee dat alleen de principes van de duivel leiden naar de universele eenwording van de mensheid: Geef de mens brood, beheers zijn geweten en heers over de wereld. Jezus beperkte zich tot een kleine groep van uitverkorenen; de katholieke kerk echter heeft zijn werk verbeterd en richt zich al eeuwen naar alle mensen. De kerk heerst over de wereld in naam van God, maar met de principes van de duivel. Jezus maakte de fout om een te hoge dunk van de mens te hebben.
We laten de 90-jarige Grootinquisiteur aan het woord:
"Geen wetenschap zal hun ooit genoeg brood geven zolang ze vrij blijven, maar zij zullen ten slotte zelf hun vrijheid aan onze voeten leggen en tegen ons zeggen: 'Maak ons tot slaven, maar geef ons te eten.'. Zij zullen eindelijk zelf inzien, dat vrijheid voor iedereen en het dagelijks brood voor allen onverenigbaar is." (220)
"Zij zullen vol verering tot ons opzien en ons voor goden houden, omdat wij, hun leiders, bereid zijn de vrijheid te dragen, die vrijheid, waarvoor zij bang zijn, en omdat wij over hen willen heersen - zo zwaar zal de vrijheid hun vallen." (220)
"Er bestaat namelijk voor de mens geen eindelozer en kwellender zorg dan zodra hij vrij is, zo gauw mogelijk iemand te vinden voor wie hij zich kan neerbuigen." (220)
"O, wij zullen hen er wel van weten te overtuigen, dat ze eerst dan werkelijk vrij zullen zijn, als ze hun vrijheid aan ons opofferen en zich aan ons onderwerpen." (225)
€ 12.5

BUY