DE LATTIN Amand
Contacten met vroeger Antwerpen. Gebeurtenissen, geplogenheden, markante figuren
Pb, in-8, 269 pp., illustraties. Hoofdstuk XXIX bevat de criminele kroniek.
In Hoofdstuk XXXII rekent De Lattin af met drie archivarissen/historici: Floris Prims (Antwerpen), kanunnik Jos. Janssen (Turnhout), Lodewijk Philippen (archivaris van de COO te Antwerpen). De eerste twee noemt hij zelfgenoegzaam en te snel werkend. Philippen was een nauwgezet historicus.
€ 12.5

BUY