ILLICH Ivan
Het recht op nuttige werkloosheid (vertaling van The Right of Useful Unemployment and its professional enemies - 1978)
Pb, in-8, 84 pp.
Illich stelt gebruikswaarde tegenover ruilwaarde en roept op tot een effectieve en vrijwillige beperking van de produktie. Dat schept ruimte voor meer vrijheid en zelfontplooiïng.
Een aanval op de 'moderne' economen (boekhoudertjes) die enkel kunnen gedijen in een wereld waar alles gekwantificeerd is.
€ 10.0

BUY