WATSON Peter
Grondleggers van de moderne wereld. Een geschiedenis van de 20e eeuw. [verscheen in 2001 onder de titel Wrede Schoonheid, in 2005 als Grondleggers van de Moderne Wereld, in 2006 als Mensen en ideeën van de 20e eeuw 1900-2000]
5de druk. Pb, 886 pp. Met bibliografische noten en index. Behandelt de grote denkers i.v.m. taal, godsdienst, kunst, politiek, economie en wetenschap.
€ 10.0

BUY