VIJGEN Ingeborg
Tussen mandaat en kolonie. Rwanda, Burundi en het Belgische bestuur in opdracht van de Volkenbond (1916-1932)
Pb met flappen, in-8, 279 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie.
Ingeborg Vijgen promoveerde in 2003 tot doctor in de geschiedenis op een proefschrift over het Belgische mandaathouderschap over Ruanda-Urundi.
Tijdens de hoogdagen van het Europese imperialisme in Centraal-Afrika, op einde van de negentiende - begin van de twintigste eeuw, spraken weinig Centraal-Afrikaanse landen zo tot de verbeelding als Rwanda en Burundi. Op deze voormalige Duitse koloniën rustten hoge economische verwachtingen. Na de Eerste Wereldoorlog wilde de Amerikaanse president Wilson erover waken dat de Duitse overzeese gebieden niet als oorlogsbuit onder de Europese koloniale mogendheden zouden worden verdeeld. Hiertoe werd een mandatensysteem ontworpen dat de mandaathoudende mogendheden geen volledige soevereiniteit toekende en een beginnende internationale controle in het leven riep. België, actief in de regio als koloniale mogendheid in Congo, kreeg het mandaat over Rwanda en Burundi. In dit boek wordt het mandaathouderschap van België over Rwanda en Burundi voor het eerst grondig in kaart gebracht. Het levert daarmee een belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van het Belgische kolonialisme in Centraal-Afrika. Aan de hand van unieke bronnen geeft Ingeborg Vijgen een goed inzicht in een weinig gekende episode van de Belgische geschiedenis. Dit boek wordt rijkelijk geïllustreerd met foto's gemaakt door koning Leopold III tijdens zijn reizen naar Rwanda en Burundi in 1925 en 1933.

€ 20.0

Bestel