VELLUT J.L., STENGERS J., e.a.
Défense et maintien de l’ordre en Afrique Centrale à l’époque contemporaine de la colonisation belge (1908-1962). Actes du colloque international du 17 octobre 1992 / Defensie en ordehandhaving in Centraal Afrika ten tijde van de Belgische kolonisatie (1908-1962). Handelingen van het internationaal colloquium van 17 oktober 1992
Travaux, n° 28, 1994, 101 pp.

€ 20.0

Bestel