GALBRAITH John Kenneth
De krach van '29 (2de druk)
Met een inleiding door Prof. Dr J. Pen. Pb, in-8, 222 pp.
€ 20.0

BUY

GALBRAITH John Kenneth
The Affluent Society
Pocket, 298 pp. With index. The book sought to clearly outline the manner in which the post-World War II America was becoming wealthy in the private sector but remained poor in the public sector, lacking social and physical infrastructure, and perpetuating income disparities. The book sparked much public discussion at the time, and it is widely remembered for Galbraith's popularizing of the term "conventional wisdom". "Men of high position are allowed, by a special act of grace, to accommodate their reasoning to the answer they need. Logic is only required in those of lesser rank." "Unfamiliar problems need a new approach."
€ 10.0

BUY

GALBRAITH John Kenneth
Politieke economie (vert. van The Liberal Hour - 1960)
Pb, pocket, 204 pp. Besteedt veel aandacht aan de oorzaken van de depressie van de jaren 30. Beursspeculaties vanaf 1927 worden als één van de oorzaken genoemd. Reeds in 1922 waarschuwde Hoover in een brief aan Hughes voor de rommelleningen die Wall Street in de markt zette. (113) Vermeldt de Glass-Steagall Banking Act die in 1933 door het Congres werd gestemd en die o.m. de bankdeposito's verzekerde en het aanhouden van aandelen aan banden legde. (95) De maatregelen die in 2008 genomen worden om de financiële crisis in te tomen, zijn dus niets nieuws onder de zon.
€ 10.0

BUY

GALBRAITH John Kenneth
Een uitweg uit Viëtnam. Een alternatief van het andere Amerika (vert. van How to get out of Vietnam - 1967)
Geniet, 36 pp. G. beweert dat de oorlog in Viëtnam niet te winnen is; je vecht immers niet tegen communisten maar tegen nationalisten. (p. 17) Het is een logica die de Europese staten aan den lijve hebben ondervonden tijdens de dekolonisatieperiode: GBR met India, de Belgen met Congo, de Fransen met Algerije, enz. Het herlezen waard in het licht van de bezetting van Irak door de USA. G. stelt dat je de visie op het conflict moet wijzigen, wil je het conflict stopzetten. Waar gaat het in werkelijkheid over?
€ 10.0

BUY

GALBRAITH John Kenneth
Aspecten van de nieuwe industriele samenleving (vert. van The Reith Lectures on The New Industrial State)
Pb, 74 pp. Met bibliografische noten. Essays in politieke economie. Voor G. is een maatschappij maar succesvol als ze leefbaar is. Daarmee stapt hij in de richting van herverdelend denken i.p.v. groei-denken. Toegevoegd: krantenknipsel uit Trouw (30/9/1968): Galbraith over macht der technocraten; naar aanleiding van het verschijnen van The New Industrial State (1968).
€ 10.0

BUY

GALBRAITH John Kenneth
Amerika voor de Amerikanen. Een satire over Amerikaanse diplomatie in ontwikkelingslanden. (vertaling van The Triumph)
Hardcover, in-8, 212 pp.
€ 10.0

BUY

GALBRAITH John Kenneth
Economics and the public purpose
Softcover, pb, 8vo, 352 pp., index
€ 10.0

BUY

GALBRAITH Vivian Hunter
Domesday Book: Its place in administrative history.
XXVIII+193 pp. With fold. facs. Sel. bibliogr.,index. Hardcover. Or. cloth, in dustj. Fold-out illustration from Domesday Book as frontispiece. Between the battle of Hastings and the Norman conquest in 1066 and the Domesday Inquest twenty years later (1086) the aristocratic English land-owning class was expropriated in favour of a French-speaking, fedual society which for more than two centuries substituted Latin for Anglo-Saxon as the language of archives, and French for English as the spoken language. It is this catastrophic revolution which was reduced to writing in Domesday Book, and at once became the "blue print" of the new order, and its title deeds. It was thus a forward-looking document whose importance in medieval royal administration has been gravely underestimated by nineteenth-century historians whose chief interest lay in the light it shed upon the Anglo-Saxon past. This reappraisal of the PURPOSE of Domesday Book was a new sound and this is what makes this book important. Vivian Galbraith (1889-1976) was a historian and HE was born in Sheffield (GBR).
€ 30.0

BUY

GALBRAITH John Kenneth
The Age of Uncertainty
Hardcover, large in-8, dj, 366 pp., illustrations and photos in BW, notes, index. The book accompanied the 13 part television series of the BBC. John Kenneth "Ken" Galbraith, OC (October 15, 1908 – April 29, 2006) was a Canadian-American economist. He was a Keynesian and an institutionalist, a leading proponent of 20th-century American liberalism and progressivism. His books on economic topics were bestsellers from the 1950s through the 1970s and he filled the role of public intellectual in this period on matters of economics. (source: Wiki)
€ 20.0

BUY

GALBRAITH John Kenneth
De eeuw der onzekerheden. Een nieuwe en kritische visie op de macht en onvoorspelbare invloed van de grote economen. (vertaling van The Age of Uncertainty - 1977)
Vertaald door J. Noordermeer. Pb, 352 pp. Illustraties en foto's in ZW. Citaat: "De gastarbeiders vormden een volgend hoofdstuk in de zeer lange geschiedenis van de ontvluchting uit de evenwichtstoestand van de armoede. Slechts een vastbesloten inspanning om de ogen te sluiten voor hetgeen toch duidelijk was heeft verhinderd dat dit feit algemeen werd erkend." (p. 289) Zijn interpretatie van het Communistish Manifest van Marx is meesterlijk. (p. 82-85) John Kenneth Galbraith (Iona Station (Ontario), 15 oktober 1908 - Cambridge (Massachusetts), 29 april 2006) mag beschouwd worden als de meest invloedrijke econoom van de 20ste eeuw en - naar Amerikaanse maatstaven - ook de meest controversiële. Zo poneerde hij dat economische GROEI niet automatisch tot maatschappelijk welzijn leidde; logisch want een hoog BBP/capita garandeert nog geen rechtvaardige VERDELING van dat BBP, laat staan van het vermogen (cfr. Gini-coëfficiënt en Lorenz-curve). Hij bekritiseerde de USA wegens het ontbreken van een SOCIAAL VANGNET en de groeiende inkomensONGELIJKHEID. Was van 1961 tot 1963 ambassadeur in India. Doceerde van 1949 tot 1975 aan Harvard.
€ 20.0

BUY

GALBRAITH John Kenneth
Armoede. Eigenzinnige opvattingen van een eminent econoom over een wereldomvattend probleem. (vert. van The Nature of Mass Poverty - 1979)
Hardcover, linnen, stofwikkel, small in-8, 135 pp. Met bibliografische noten. De stelling van Galbraith is dat we hulp moeten concentreren op die groep van mensen die zich niet wenst neer te leggen bij hun miserabel lot. "Armen en ongeletterden houden zich meestal aangenaam rustig." (p. 27) John Kenneth Galbraith (Iona Station (Ontario), 15 oktober 1908 - Cambridge (Massachusetts), 29 april 2006) mag beschouwd worden als de meest invloedrijke econoom van de 20ste eeuw en ook de meest controversiële. Zo poneerde hij dat economische groei niet automatisch tot maatschappelijk welzijn leidde; logisch want een hoog BBP/capita garandeert nog geen rechtvaardige verdeling van dat BBP, laat staan van het vermogen (cfr. Gini-coëfficiënt en Lorenz-curve). Hij bekritiseerde de USA wegens het ontbreken van een sociaal vangnet en de groeiende inkomensongelijkheid. Was van 1961 tot 1963 ambassadeur in India. Doceerde van 1949 tot 1975 aan Harvard.
€ 20.0

BUY

GALBRAITH John Kenneth
Economie in perspectief. Economische geschiedenis als spiegel van de toekomst.
Pb, in-8, 288 pp., bibliografische noten na elk hoofstuk, bibliografie en personenregister. G. over het economisch denken van Aristoteles tot heden. Hoofdstuk 15 over de Grote Depressie en Hoofdstuk 16 over de Geboorte van de Welvaartstaat zijn beslist het herlezen waard; zo was de mening dat men maar moest 'uitzieken' quasi algemeen in 1929. Belicht de belangrijke theorie van Berle & Means over de groeiende macht van het management en de concentratie van ondernemingen in de handen van weinigen (de 200 grootste) > zie p. 183. De goudhandel (gouden standaard, verbod om goud te bezitten, speculatief aanhouden, ingrepen) wordt ruim belicht. Over landbouwsubsidies in zijn verschillende vormen: een belangrijk element in de moderne geschiedenis van het economische denken is het feit dat het klassieke marktsysteem niet meer getolereerd wordt waar het zich voordoet in zijn zuiverste vorm. (193) Klassieker en en quasi uniek wegens de vlotte schrijfstijl van G., die aan de basis ligt van zijn invloed.
€ 20.0

BUY

VELDMAN Hans, [Henry Wallace, Joe Rauh, Leon H. Keyserling, John Kenneth Galbraith, Arthur M. Schlessinger]
Om de erfenis van Roosevelt. Vijf Amerikaanse liberalen over het Amerikaans liberalisme na 1945.
Pb, in-8, 224 pp. Met bibliografie en bibliografische noten. De vijf zijn Henry Wallace (1888-1965), Joe Rauh (1911-1992), Leon H. Keyserling (1908-1987), John Kenneth Galbraith (1908-2006), Arthur M. Schlessinger Jr (1917-2007). Allen stonden in 1947 aan de wieg van het liberale genootschap Americans for Democratic Action (ADA), dat de idealen van de New Deal wenste te propageren. Maar zij hadden divergente visies op de verwezenlijking daarvan. Veldman (°1957) levert knap werk en biedt in het epiloog een goede synthese van de geschriften van Galbraith (die slechts kort bij de ADA vertoefde), die aanleunde bij de Democrats. In het uitvoerige hoofdstuk over Galbraith benadrukt hij dat die aanvankelijk vooral oog had voor de structurele elementen van de economie (als price-fixer ageerde hij tegen big corporations, monopolies, trusts, oligopolie, etc.) en minder voor de conjuncturele cycli. (137) Het boek verduidelijkt hoezeer socio-economische theorieën de ware drijfveren zijn achter presidentiële campagnes.
€ 20.0

BUY

GALBRAITH John Kenneth
Wereldeconomie in deze eeuw. Verslag van een ooggetuige (vert. van A Journey Through Economic Time. A Firsthand View - 1994)
Pb, in-8, 224 pp., noten, register
€ 10.0

BUY

GALBRAITH John Kenneth
De eeuw der onzekerheden. Een nieuwe en kritische visie op de macht en onvoorspelbare invloed van de grote economen. (vertaling van The Age of Uncertainty - 1977)
Vertaald door J. Noordermeer. Pb, 352 pp. Illustraties en foto's in ZW. Citaat: "De gastarbeiders vormden een volgend hoofdstuk in de zeer lange geschiedenis van de ontvluchting uit de evenwichtstoestand van de armoede. Slechts een vastbesloten inspanning om de ogen te sluiten voor hetgeen toch duidelijk was heeft verhinderd dat dit feit algemeen werd erkend." (p. 289) Zijn interpretatie van het Communistish Manifest van Marx is meesterlijk. (p. 82-85) John Kenneth Galbraith (Iona Station (Ontario), 15 oktober 1908 - Cambridge (Massachusetts), 29 april 2006) mag beschouwd worden als de meest invloedrijke econoom van de 20ste eeuw en - naar Amerikaanse maatstaven - ook de meest controversiële. Zo poneerde hij dat economische GROEI niet automatisch tot maatschappelijk welzijn leidde; logisch want een hoog BBP/capita garandeert nog geen rechtvaardige VERDELING van dat BBP, laat staan van het vermogen (cfr. Gini-coëfficiënt en Lorenz-curve). Hij bekritiseerde de USA wegens het ontbreken van een SOCIAAL VANGNET en de groeiende inkomensONGELIJKHEID. Was van 1961 tot 1963 ambassadeur in India. Doceerde van 1949 tot 1975 aan Harvard.
€ 12.5

BUY

GALBRAITH John Kenneth
Geld (vertaling van Money, Whence it came, where it went - 1975/1995)
Herziene uitgave. Pb, in-8, 360 pp., bibliografische noten, index.
John Kenneth Galbraith (Iona Station (Ontario), 15 oktober 1908 – Cambridge (Massachusetts), 29 april 2006) was een Amerikaanse econoom van Canadese afkomst. Galbraith wordt beschouwd als een van de belangrijkste economen van de 20e eeuw.
Belangrijk is het ontstaan van het Federal Reserve System (de 'Fed') - zie p. 132 e.v.
€ 12.5

BUY