DEWACHTER Wilfried prof. dr. em.
De trukendoos van de Belgische particratie. Een Europese schande.
Paperback, in-8, 285 pp., illustraties, electorale kaartjes, lijst van afkortingen.
België is geen democratie maar een particratie. De kiezers stemmen er wel maar enkele partijbonzen beslissen.
Men leeft van de politiek, niet voor de politiek.
Dewachter gaat heel ver: de particratie heeft de democratie uitgeschakeld, zo stelt hij onverbloemd.
Een citaat: "Meer nog dan een piramidale constructie, is de particratie een systeem. Een systeem van werkwijzen en structuren, met een ingebouwde dwang om uiteindelijk de democratie te neutraliseren!" (p. 111)
Wilfried Dewachter (Lippelo, 5 maart 1938) is een Belgisch politicoloog en gewoon hoogleraar emeritus van de KU Leuven.

€ 25.0

BUY