DE CLEENE N. Prof Dr
Inleiding tot de volkenkunde van Belgisch-Kongo en Rwanda-Burundi
Softcover, in-8, 164 pp., illustraties, kaartjes, bibliografische noten, uitgebreide bibliografie, index/register.
'Het is trouwens gemakkelijk te begrijpen dat bij volken die onder de invloed staan van het geloof aan geesten en occulte krachten, het rechtelijke leven hierdoor grotelijks beïnvloed wordt.' (111)
Algemener zou men kunnen zeggen dat het geloof het recht bepaalt. Dat is niet enkel bij primitieve volkeren het geval. Of houdt het geloof het volk primitief?
Dat is natuurlijk een gedachtegang die men in 1956 niet tot in zijn uiterste logica kon doorzetten.

€ 20.0

Bestel