BUELENS Frans
Congo 1885-1960 - Een financieel-economische geschiedenis
Pb, 671 pp., 17x24cm. Kaartjes. Bibliografie en registers. isbn: 9789064454387. De klemtoon van deze omvattende economisch-financiële geschiedenis van koloniaal Congo ligt op de toen in Congo gevestigde Belgische bedrijven. Het is een netwerkanalyse van in elkaar hakende bedrijven, met als stuwende factor de grote Belgische financiële groepen, holdings en trusts. Namen als klokken: Union Minière (UMHK), Kilo-Moto, Société Générale, Cotonco, Société d’Anvers... De ontrafeling van deze netwerkstructuren mondt uit in een globale berekening van de winstvoet van de Belgisch-Congolese bedrijven, zowel gemeten met boekhoudkundige data als met behulp van beursdata. Het resultaat is verbluffend. Deze bedrijven haalden in de koloniale periode een winstvoet die tot de allerhoogste ter wereld moet gerekend worden. De rendementen op de beurs bleven niet achter. Het koloniale imperium maakte België tot één van de machtigste grondstoffenleveranciers van de wereld. Daarmee vult het boek een belangrijke lacune van het wetenschappelijke onderzoek naar de geschiedenis van Congo. Het werk van Pierre Joye en Rosine Lewin, Les trust au Congo (1961) en dat van Jean Stengers krijgt hiermee een uitdieping. De auteur analyseert ook de globale institutionele omkadering van de kolonisatie. Tegelijk zoomt hij in op de belangrijke koloniale figuren met politieke en economische topverantwoordelijkheden. Hij schildert hoe nauw deze hoofdrolspelers met elkaar verbonden waren: Allard, Nagelmackers, Jadot, de Goffinets, Empain, Lippens, Van Thillo... Het is een high society waarin zonder schroom verkondigd werd dat de koloniale exploitatie moest dienen voor de eer en glorie van het 'moederland'.

Van pagina 99: 'Maar men zat wel degelijk met een Leopoldistische erfenis. Zo was anno 1908 liefst 231 miljoen hectare op de 234 miljoen hectare van Congo belast met allerlei mijnrechten voor exploratie en (mogelijke) exploitatie. Liefst 60 miljoen hectare was aan diverse maatschappijen toebedeeld (Cornevin 1975, 446).' LT: we moeten dan de vraag stellen: van wie was Congo dan in werkelijkheid? Niet van België en ook niet (meer) van het Congolese volk !

Buelens bouwt verder op het standaardwerk van Gaston Vandewalle (1966), De conjuncturele evolutie in Kongo en Ruanda-Urundi van 1920 tot 1939 en van 1949 tot 1958

€ 50.0

Bestel