VAN ROSSEM Jean-Pierre
Wie vermoordde André Cools? Studie van de politieke zeden in België
Softcover, pb, 8vo, 251 pp., register

Boek niet beschikbaar

VAN ROSSEM Jean-Pierre
Wie vermoordde André Cools? Studie van de politieke zeden in België
Softcover, pb, 8vo, 251 pp., register

Boek niet beschikbaar

VAN ROSSEM Jean-Pierre
Vrouwen (2609). Hoe versier je als man de mooiste vrouwen?
Pb, smalle in-8, 212 pp. Erotisch-pornografische autobiografie van een libertijn.

Boek niet beschikbaar

Edited: 201906281623
VAN ROSSEM Jean-Pierre
Belgisch uranium voor de eerste Amerikaanse en Russische atoombommen
Pb, 671 pp., met foto's, tabellen, uitgebreide bibliografie, index. Noot Lucas Tessens: Het interessante boek van Van Rossem is o.m. een striemende aanklacht tegen onzorgvuldig werk van historici en andere auteurs. Vooral de bestseller van David Van Reybrouck, Congo (2010), moet het ontgelden: 'weinig geslaagde proeve tot bellettrie, die zijn aanbidders graag voor geschiedenis verzwendelen' (398), 'pretentieuze tekst' (399), 'onkritisch' (402), 'de zeer belangrijke rol die uranium, kobalt, tin en koper in het koloniale verhaal hebben gespeeld, komt bij Van Reybrouck hoegenaamd niet uit de verf' (402), 'in het werk van Van Reybrouck zoekt men vruchteloos naar al die internationale complicaties' (404), 'een boek voor kinderen' (404). Het oordeel van VR is zwaar maar wel onderbouwd. Van Rossem biedt inderdaad een krachtige analyse en verklaringen, met uranium en de Koude Oorlog als leidraad. Bij Van Reybrouck gaat het meer om een chronologisch gerangschikte compilatie en kundige rewriting van bestaande teksten, zoals beschikbaar op het internet.
201906281623
VAN ROSSEM Jean-Pierre
Crisis: Hoe lossen we het op ?
3de druk. Pb, in-8, 248 pp., bibliografie, index.

Van Rossem citeert reeds Piketty en dat op een moment dat niemand Thomas kende.

€ 20.0

BUY