LOONTIENS Carlo, stadsarchivaris Oostende
Duin- en strandverdediging langs de Vlaamsche Kust. Helmbeplanting en bebossching der Duinen van de Vlaamsche Kust. Van Kadzand tot Wissant.
Zeedijken en Strandhoofden. Bosschen en Parken. Wegbeplanting in de kuststreek. Geschiedkundige aanteekeningen. Softcover, grote in-8, 128 pp., met linogravuren van Robert Buys. Merkwaardige en unieke beschrijving van de zeeweringwerken en andere menselijke ingrepen op het landschap. Belicht ook de rol van Leopold II in dezer. Werk opgedragen aan Hendrik Baels, Provinciegouverneur, vader van de latere prinses (bijna koningin) Lilian. Loontiens (1892-1969).
Zeldzaam !

Bio: Carlo of Carlos Loontiens (Oostende, 16 september 1892 - aldaar, 19 oktober 1969) was een Belgisch museumdirecteur.

Hij was stadsbibliothecaris en stadsarchivaris in Oostende sedert 1919 de opvolger van Eugène Everaerts die na de Eerste Wereldoorlog uit zijn ambt was ontzet. Vanaf 1924 werd hij ook conservator van de Stedelijke Musea Oostende: Schone Kunsten en Heemkunde. Hij was pas de tweede museumconservator. De eerste, Henri Permeke, was in 1912 overleden en al die tijd was er geen opvolger geweest.

Het Museum voor Schone Kunsten Oostende was toen nog ondergebracht in het stadhuis en had geen groeimogelijkheden noch tentoonstellingsfaciliteiten. Er waren diverse plannen voor een nieuw museumgebouw, maar geen enkel werd geconcretiseerd tijdens het interbellum. Er werd ook weinig kunst aangekocht in de periode van zijn directeurschap en al helemaal niets meer van bijvoorbeeld James Ensor. Bovendien ging zijn interesse meer naar de lokale geschiedenis. Hij was de drijvende kracht achter de inrichting van het Fort Napoleon als Heemkundig Museum (opende Pinksteren 1932).

Hij nam geen voorzorgen voor het in veiligheid brengen van de kunstcollectie bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens een bombardement in mei 1940 verdween zo goed als de gehele museumcollectie Schone Kunsten in de vlammen. In september 1944 werd hij uit zijn ambt ontzet en een jaar later opgevolgd door Frank Edebau. (bron: wiki)
€ 50.0

BUY

DE VINCENNES, JEAN
L'abbaye des dunes. Saint Idesbald.
Softcover, 13x18cm, 135 pp. Avec illustrations en b/n et l'annexe de 15 pp. + 1 pp. errata.
€ 10.0

BUY

BAUWENS Jacques, GEVAERT Patrick
De Panne. Uitgegeven naar aanleiding van zeventig jaar De Panne 1911-1981.
Hardcover, stofwikkel, 4to, 206 pp., rijkelijk geïllustreerd, plannetjes, bibliografie. Zeer goed gedocumenteerde lokale geschiedenis. Vooral de terzake doende bijschriften bij de talrijke oude foto's geven het boek een bijzondere meerwaarde. De evolutie van het grootgrondbezit wordt helder uitgelegd en zo blijkt dat drie takken De Panne domineerden: 1) Verpoorten > Louis Ollevier > Pedro Ollevier 2) Pieter Bortier > erfgename is diens zus die getrouwd is met Calmeyn 3) Bonzel. De origine van het grootgrondbezit ligt weerom in de aankoop van nationale goederen in de Franse Tijd. De auteurs konden een beroep doen op de collectie van Georges Houtsaeger voor de notariële akten en bijhorende plannen. Ook daarom is dit een belangrijk werk over De Panne, badplaats die op 24 juli 1911 een zelfstandige gemeente wordt, los van Adinkerke. Jacques Bauwens schreef na dit werk nog verder over Pedro Ollevier (De Gidsenkring - 1982), over de schuilhaven (De Gidsenkring -1987). Noteer dat de familie Calmeyn in 1939 haar duinen aan de NV Westhoek verkoopt, dat later aan de NV Etrimo doorverkoopt. (60)
€ 75.0

BUY

VERHOEF C.E.H.J.
Nieuwpoort 1600. De bekendste slag uit de Tachtigjarige Oorlog
Pb, in-8, 192 pp., kaartjes en illustraties in ZW, bibliografische noten, register. Verhoef schreef ook over de Val van Antwerpen in 1585.
€ 12.0

BUY

VERMANDERE Martine
We zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust (1887-1980)
Pb met flappen, 4to, 192 pp., rijkelijk geïllustreerd met nostalgische foto's, bibliografische noten. Gebaseerd op archiefstudie.

€ 25.0

BUY

SAUWEN Rik
KUNSTENAARS AAN DE WESTKUST 1830 - 1975
Hardcover, geïllustreerde schutbladen, 4to, 176 pp., 250 reproducties in kleur. Aan de Westkust - het gebied tussen IJzermonding en Franse grens - is de ontwikkeling van het toerisme trager op gang gekomen dan elders aan onze kust en dat was een zegen voor kunstenaars van alle slag. Met de grootste gedrevenheid hebben zij de onvatbare diversiteit van het zeeklimaat weergegeven, met empathie het harde bestaan van de vissersbevolking beschreven, op kleurrijke wijze de vakantiesfeer aan zee bezongen. Ondanks twee Wereldoorlogen bleven steeds nieuwe kunstenaars het gebied opzoeken: sommigen als vakantiegangers, anderen op blijvende wijze. Het waren literatoren zoals Emile Verhaeren, Willem Elsschot of Jean Cocteau, schilders zoals Louis Artan of Paul Delvaux, beeldhouwers zoals George Grard of Roel D'Haese, en ook componisten zoals Charles Gounod. Meer dan honderd jaar artistieke activiteit heeft De Panne, Koksijde, Sint-Idesbald, Oostduinkerke en Nieuwpoort op de kaart gezet van de kunstgeschiedenis, op uiteenlopende en verrassende wijze.
€ 35.0

BUY

LEHOUCK Alexander, VAN ACKER Jan, VANCLOOSTER Dirk
De Duinenabdij. Een machtsbastion aan de Vlaamse kust, in: De Grote Rede, nr 37, december 2013
Magazine, foto's, grafieken, kaartje. Bevat de taxatielijst van religieuze grootgrondbezitters in Vlaanderen gebaseerd op bezitsverhoudingen en uitgedrukt in pond, voor het jaar 1294. De Duinenabdij (Koksijde) bezet de 5de plaats in Vlaanderen. Interessant artikel! Men ontvangt het gehele nummer.
€ 10.0

BUY

NN
Part Social Compagnie Immobilière du Littoral-Ouest SA; coupons 11-18 attachés
1 action n° 31727; cette société fut à l'origine la SA 'Grands Hôtels et Villas à Nieuport-Bains', constituée le 18 novembre 1893 devant le notaire Van Halteren
€ 10.0

BUY

WELVAERT F., VAN EENOO R., DIERICKX-VISSCHERS F., OSTYN G., COORNAERT M., e.a.
2000 jaar Zwinstreek [Knokke]
Hardcover, stofwikkel, 4to, geïllustreerde schutbladen (plan Jean Baes, kaart Sluis), 132 pp., ill., bibliografie, résumé en français, Summary. De bijdrage van Ostyn, Evolutie van het duinareaal trok onze aandacht; hij geeft 4 kaarten, resp. 1775, 1845, 1911 en 1971. In de bijdrage van Frank Welvaert , Toerisme: verschijnsel in tijd en ruimte, vindt men gegevens over de eigendommen en de immobiliënvennootschappen die gesticht werden; hier had een kadastraal kaartje het verhaal mogen illustreren, quod non.
€ 20.0

BUY

LANNOY Danny, DEVINCK Frieda, THOMAS Thérèse
Impressionisten in Knocke & Heyst (1870 - 1914) [zoekhulp: Knokke en Heist]
Hardcover, gebonden, 4to, 224 pp., rijkelijk geïllustreerd, catalogus, biografieën. De volgende meesters krijgen ruimere aandacht: Felicien Rops, Willy Schlobach, Dario de Regoyos, Anna Boch, Paul Baum, Theo Van Rysselberghe (en Pissarro), Paul Parmentier, Alfred Verwee, Geo Bernier en Emmanuel Viérin.
€ 50.0

BUY

LOMBAERDE Piet, GILS ROBERT
Met grof geschut, Vestingbouw langs de Noordzee.
Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling "Met grof geschut" in Oostende, 15/6/ -26/9/1999. Wrappers, 85 pp., illustraties, kaartjes, grondplannen in kleur. Met bibliografie en woordenlijst. Met speciale aandacht voor Fort Napoleon.
€ 20.0

BUY

LOMBAERDE Piet, GOBYN Ronny
Leopold II. Roi - Batisseur (Oostende-Bruxelles)
Broché, jq. ill., 4to, 134 pp. Illustrations, plans et photos en NB et couleurs, index. Ce livre fut publié à l'occasion de l'exposition Léopold II Urbaniste organisée par la Ville d'Ostende dans les Galeries Vénitiennes à Ostende du 26 mai 1995 au 24 septembre 1995. Piet Lombaerde (1948) est ingénieur civil et architecte. Il est prof à l'Institut Henri van de Velde à Anvers. Ouvrage incontournable et de référence.
€ 50.0

BUY

VAN DER HERTEN Bart, Michelangelo VAN MEERTEN, VAN ACKER Maarten, FRANCOIS Luc, VAN HEESVELDE Paul, e.a.
De Kusttram. Een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust.
Hardcover, 4to, 208 pp., illustraties, kaarten, oude foto's, foto's van Michiel Hendryckx, bibliografische noten.
€ 25.0

BUY

CONSTANDT Marc
Westende in de Belle Epoque. Van exclusieve badplaats tot spookstad.
Gebrocheerd, grote in-8, 158 pp., rijkelijk geïllustreerd, doorgenummerde eindnoten.
€ 15.0

BUY

RENOY Georges, DE MOOR Paul
Honderd jaar toerisme
Hardcover, linnen, stofwikkel, 4to, 175 pp. Illustraties, affiches en foto's in kleur en ZW. Een boek op de grens tussen nostalgie en zakelijke belangen van de reisindustrie. Picturaal zeer verzorgde uitgave over het Belgische toerisme. Dit boek spiegelt zich aan het internationaler georiënteerde boek 'De gouden tijd van het reizen' van Alexis GREGORY. Georges Renoy schreef eerder over o.m. porceleinkaarten en over de geschiedenis van de post.


€ 25.0

BUY

CONSTANDT Marc
De wederopbouw van Westende 1920-1926. Uitgave bij de gelijknamige tentoonstelling van 17/06/1995 tot 15/09/1995
Uitgave bij de gelijknamige tentoonstelling van 17/06/1995 tot 15/09/1995. Geniet, in-8 square, 28 pp., met ZW-foto's. Catalogusgedeelte bevat 48 items.
€ 10.0

BUY

SLABBINCK Bart, PHILIPPART Frank
Militairen aan zee: Het verhaal van maritieme oorlogsvoering in de Oostendse regio: vroeger, nu en straks
Pb, 4to, 65 pp., rijkelijk geïll., kaartjes, bibliografie.
€ 10.0

BUY

FARASYN Daniel (1920-1998), Provisor van het Koninklijk Atheneum Gent - Sint-Pieters
Historiek van de eerste gebouwen langs de Oostendse zeedijk 1830-1878
Polycopie, 4to, geniet, 53 pp., kaartjes, foto's. Belangrijke archiefstudie voor het begrijpen van het kusttoerisme. Farasyn was een autoriteit inzake Oostende en haar ontwikkeling.
zie ook zijn werk over de historische polders van Oostende (PDF)
€ 20.0

BUY

LOMBAERDE Piet
Leopold II. Koning-Bouwheer (Oostende-Brussel)
Gebonden linnen met stofomslag, 4to, 132 pp. Illustraties, grondplannen en foto's in kleur en ZW. Dit uitzonderlijke en ondertussen zeldzame boek verscheen n.a.v. de tentoonstelling Leopold II, Urbanist, Oostende 26/5/1995 tot 24/9/1995. Noot LT: In het hoofdstuk "Het behoud van de duinen" geeft PL een compleet overzicht van de eigenaars van de kustduinen in 1909; dat overzicht was in 1909 door Leopold II gevraagd aan de Duitse ingenieur-urbanist Josef Stübben.

• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011), kinderen: Leopold II van België, Charlotte van België, Filips van België, Lodewijk Filips van België

Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217) x 18530822 aartshertogin Maria, Hendrika van Oostenrijk (°Pest, 18360823 Spa, 19020919) x 19091212 (kerkelijk) Blanche, Zélie, Joséphine Delacroix, baronne de Vaughan (°Boekarest, 18830513 Cambo-les-Bains, 19480212),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217) x 19001002 Hertogin in Beieren Elisabeth, Gabriele, Valérie, Marie (°Possenhofen, 18760725 Laken, 19651123),

• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) x 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617) ,

• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),

• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),

• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)
€ 50.0

BUY

DEVENT Georges
Zee en duinen. Kusttoerisme in de 19de eeuw.
Hardcover, stofwikkel, 4to, 248 pp., rijkelijk geïllustreerd (gekleurde postkaarten, sepia-foto's, schilderijen, stratenplans & kaartjes, etsen, franstalige porceleinkaarten van etablissementen zoals hotels en restaurants, affiches, ...), met bibliografische verwijzingen bij elk hoofdstuk. Avec Résumé en français.
De Panne, Koksijde - Oostduinkerke, Nieuwpoort, Middelkerke - Westende - Lombardsijde, Mariakerke, Oostende, Bredene, De Haan, Wenduine, Blankenberge, Zeebrugge, Heist-aan-Zee, Duinbergen, Knokke.

Dit werk wil uitdrukkelijk een visueel complement zijn bij de studies van Marc Constandt. De verzameling prenten van Georges Devent (wel degelijk aan elkaar geschreven en NIET DE VENT zoals op de stofwikkel vermeld is) mag uniek genoemd worden.€ 45.0

BUY

DE KEYZER Diane
Met madame aan zee: meesters en meiden in de villa's aan de Belgische kust (1900-1940).
Softcover, 126pp., 22x17cm., talrijke ills. in z/w.
In de achttiende eeuw vonden de Engelsen het kusttoerisme uit en ze exporteerden het over het Kanaal naar Oostende. De koninklijke familie kreeg de smaak van de gezonde zeelucht te pakken en in het zog van de gekroonde hoofden volgde de gegoede burgerij. Ieder jaar kwam er meer welvarende toeristen, tot de Eerste Wereldoorlog als dat moois verwoestte. Na de oorlog bouwden ze er villa's, nog mooier, nog grootser. In de jaren twintig en dertig was het goed leven in de buurt van strand en zeewater. Het bruine kleurtje dat vroeger het voorrecht was voor het gewone volk, werd voortaan opgeëist door wie de centen had om te zonnen. Van hetzelfde decorum van villa's en zonnebruin maakten ook de grootouders van Diane De Keyzer deel uit, toen ze in 1930 in de villa 'Jeanne' op de dijk van Heyst-sur-Mer hun intrek namen. Zij waren er niet heer en meester, maar meid en knecht. Nog vóór de Tweede Wereldoorlog de fraaie kustlijn voor een tweede keer belaagde, proefden zij van wat nu tot het voltooide verleden tijd behoort. Het enige wat blijft, is de nostalgie over wat er ooit stond waar nu hoogbouw naar de massa lonkt.
€ 15.0

BUY

OPDEDRINCK, J.
Geschiedenis van Knokke
Vertaald en bijgewerkt door J.E. de Langhe in samenwerking met A.M. Ghekiere.
Gebrocheerd, 4to, 193 + 5 pp., foto's, tabellen (bevolking, woningen), noten.
De eerste uitgave van dit werk verscheen in 1913.

€ 25.0

BUY

BOTERBERGE Robert
Van zeebad tot badstad. Oorsprong en ontwikkeling van het toerisme in Blankenberge. (Deel 1 - Tot aan de Eerste Wereldoorlog)
1ste druk. Hardcover, stofwikkel, 4to, 212 pp., illustraties, foto's (Frank Michta), stadsplannen. Fraai en gedocumenteerd werk van historicus Boterberg, met specialisatie historische geografie. Dat Dexia optrad als uitgever verleent een kwaliteitslabel aan dit werk.
Veel illustratiemateriaal is afkomstig van de verzameling V. Van Rysel.
Uitgegeven n.a.v. de plechtige inhuldiging van de gerestaureerde pier van Blankenberge op 8 juni 2003.

bibliografie van de stad Blankenberge
€ 30.0

BUY

YPERMAN Jan
OOST WEST, KUST BEST. Een verrassende ontdekkingstocht met de tram van De Panne tot Knokke-Heist
Pb, in-8, 207 pp., rijkelijk geïllustreerd, kaartjes, plannen, chronologie, bibliografie, register. Een zeer degelijke gids voor de Belgische kust en het directe hinterland. Met fietsroutes. De bibliografie is naar ons gevoel wat magertjes.
Van West naar Oost: De Panne, Koksijde - Oostduinkerke, Nieuwpoort, Middelkerke - Westende - Lombardsijde, Mariakerke, Oostende, Bredene, De Haan, Wenduine, Blankenberge, Zeebrugge, Heist-aan-Zee, Duinbergen, Knokke.
€ 10.0

BUY

VANDENBUSSCHE Fred
Berg de Herald. Het gevecht na de ramp.
Pb, in-8 square, 94 pp., foto's.
Journalistiek verslag van de berging van de Herald of Free Enterprise, de carferry die op 6 maart 1987 om 19.28 uur voor de Belgische kust (Zeebrugge) kapseisde.
€ 10.0

BUY

CAMPERT Remco, GEERAERTS Jef, BLAMAN Anna, e.a.
Aan zee. Sfeervolle strandverhalen van -
Pb, in-8, 232 pp., bibliografie
€ 10.0

BUY

DE GROTE REDE
Het nieuwe zwin 2019: groter, veiliger en waardevoller.
Softcover. 4to. 35 pp. ill.
€ 10.0

BUY

DE GROTE REDE
Het tij gekeerd? Het Zwindebat in perspectief.
Magazine, foto's, grafieken, kaartje. Men ontvangt het gehele nummer.
€ 10.0

BUY

De Grote Rede
Themanummer: De Groote Oorlog en de Zee. De Grote Rede, nr 36, november 2013.
Pb, 4to, 112 pp., rijkelijk geïllustreerd. Buitengewoon interessant themanummer.
€ 15.0

BUY

CONSTANDT Marc
een eeuw vakantie: 100 jaar toerisme in West-Vlaanderen
Paperback, grote in-8, 160 pp., illustraties, vele unieke foto's, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Het Kusttoerisme is ontstaan in de Belle Epoque.

enkele andere werken over de Belgische Kust
€ 25.0

BUY