GILSON Arthur (Voorwoord)
Nuttige wenken voor gerepatrieerden uit Congo, Rwanda en Burundi
Uitgegeven door het Belgisch Instituut voor Voorlichting en Documentatie in opdracht van de Zending van de Adviseur-Generaal voor de Repatrianten, ressorterend onder de Minister van Binnenlandse Zaken en van het Openbaar Ambt.
Pb met flappen, in-8, 256 pp.
Bevat ook alle wetten en besluiten terzake. Een inmiddels raar geworden document, dat een tijdsgeest blootlegt.

Noot LT: de prachtig geënsceneerde foto (ik denk niet dat ze getrukeerd is) op de cover is enigszins lachwekkend en schrijnend tegelijk; zij beantwoordt aan het cliché dat over kolonialen bestond; het contrast met de kledij van de gewone Belgen kan niet groter zijn. Je hoort het koppel bijna zeggen: 'Wat moeten we hier beginnen ?'
En inderdaad, velen zijn in een saaie kantoorbaan gestapt.
Niemand heeft deze beklemming beter beschreven dan Jef Geeraerts in 'Schroot'.
Een paar jaar later zouden de uit Algerije teruggekeerde 'pieds noirs' hetzelfde gevoelen, maar dan in een Franse context.

€ 50.0

Bestel