PURIN Sergio (redactionele leiding van het team)
Indian Summer. De eerste naties van Noord-Amerika. Tentoonstelling Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis van 23 september 1999 tot 26 maart 2000.
Pb, 4to, 322 pp., rijkelijk geïllustreerd in kleur, kaartjes, bibliografische noten, bibliografie, woordenlijst, iconografie.
De bespreking gebeurt volgens een geografische indeling:
• De jagers van het Hoge Noorden (het huidige Canada)
• Het gebied van de kariboe (subarctisch gebied)
• De Noordwestkust
• California
• Plateau
• Grote Bekken
• Vlakten
• Woodlands
• Zuidoosten
• Zuidwesten

Voor de genocidaire toestanden verwijzen wij naar p. 245 e.v.
Vandaag woont het merendeel van de Indianen in reservaten.
Dat is een smet op het verleden van de VS. Ook de behandeling van de zwarte bevolking is dat.
€ 25.0

BUY