Edited: 202007151044
DS
Rapport Artsen zonder Grenzen, 'Overgelaten aan hun lot', vernietigend voor beleid t.a.v. de Woonzorgcentra
uit de conclusie deze juridisch zwaarwichtige woorden: 'het is een feit dat nalatigheid heeft geleid tot te veel sterfgevallen die konden vermeden worden'. Nalatigheid betekent immers een gemis aan verantwoordelijkheid en dus wordt de schuldvraag opgeroepen: het toebrengen van de dood door schuldig verzuim. Afwachten hoe dit politiek vertaald wordt.

202007151044