VELLUT Jean-Luc Prof.
Het geheugen van Congo. De koloniale tijd. - La mémoire du Congo. Le temps colonial. - Memory of Congo. The colonial era. - Der Kongo. Gedächtnis und Erinnerung. Die Kolonialzeit.
4 booklets, NL/FR/EN/DEU. Selectie van de expoteksten. Selection de textes de l'exposition. Selection of exhibition texts. Auswahl von Ausstellungstexten. Afrikamuseum 04.02.2005 - 09.10.2005. 43 + 43 + 43 + 43 pp., illustraties.

Over het bewind van Leopold II: 'Gezien de geringe demografische kennis baseerden al deze schattingen zich op niet verifieerbare uitgangspunten. (...) Vandaag spreekt men over een opzettelijke 'genocide', met andere woorden een geprogrammeerde en systematische uitroeiing van een groep mensen. Deze interpretatie heeft geen enkele wetenschappelijke fundering.' (p. 9)

€ 20.0

Bestel