LAMBERIGTS Mathijs, DE CALUWE Mark, MILH Anton
Predikbroeders in woord en daad. Dominicanen in Vlaanderen in de twintigste eeuw
Paperback met stofwikkel, in-8, 336 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Bevat een bijdrage van Dries Vanysacker, Het Congolese bisdom Niangara tijdens de Simba-opstand (1964-1965), Een trieste balans van zesentwintig dominicaanse martelaars en martelaressen. De oorsprong van dit bisdom gaat terug tot 1911. Vijf dominicanen (drie paters en twee broeders) namen er toen in het noorden van Belgisch-Congo, langs de Uele-rivier, een gebied driemaal zo groot als België over van de norbertijnen van Tongerlo.

Bevat tevens een interessante bijdrage over de invloedrijke dominicaan Georges Rutten (°Dendermonde, 1875), de 'ongekroonde morele leider van de christelijke vakbeweging'. (43) Hij legde de basis voor de 'Sociale School' te Leuven.

€ 20.0

Bestel