GOOVAERTS Leo
Wat ik zag was ontnuchterend. Passage van een penningmeester bij de VLD
Pb met flappen, 208 pp.
Op de cover v.l.n.r.: Rik Daems, Guy Verhofstadt (°1953), Fientje Moerman, Patrick Dewael, Karel De Gucht, Dirk Verhofstadt, Jean-Marie Dedecker, Annemie Neyts, Geert Versnick, Hilde Vautmans, Ward Beysen.

Noot LT: Het boek bevat helaas geen personenregister; wanneer gaan uitgevers hun vak goed uitoefenen?
Goovaerts (advocaat) leende in 1988 2 miljoen BEF (50.000 EUR) aan Guy Verhofstadt om diens schulden bij de VLD te delgen; Verhofstadt weigerde terug te betalen of kon dat niet. De spelletjes met 'gebruikte' mensen zijn herkenbaar. Enkele van de vernoemde personen: Rik Daems (°1959), Karel Poma (°1920 +2014), Karel De Gucht (°1954), Patrick Dewael (°1955), Noël Slangen (°1954), Sus Verleyen (°1941 +1997), Dirk Verhofstadt (°1955), Wim Schamp (°1954 +2014), Annemie Neyts-Uyttebroeck (°1944), Ward Beysen (°1941 +2005), Fientje Moerman (°1958), Geert Versnick °1956), Patricia Ceyssens (°1965). De rol van Guido Tastenhoye (°1959 +2007, journalist GVA, later VB) wordt belicht.
Het gebeurt niet vaak dat de coulissen van een politieke partij - in dit geval die van de (Open) VLD - zo worden blootgelegd door een moedige insider. De VLD bleek een besloten clubje - een kliek zeg maar - te zijn. Een triumviraat deelde er de lakens uit. Vandaag is dat wellicht niet anders. Het boek wil zeer duidelijk imago's beschadigen, maskers afrukken en de auteur levert facsimile van bewijsmateriaal. Het mes komt altijd uit eigen rangen, maar is zelden zichtbaar.
Het boek is opgedragen aan Ward Beysen (1941-2005).In 1998 bracht Willy Buijs - die andere uitzondering - de vuile was van de CVP naar buiten. Een CVP-militant getuigt
Over de ingewanden van de vroege socialistische partij schreef Paul De Witte in 1898 het beruchte De geschiedenis van Vooruit en de Gentsche socialistische werkersbeweging sedert 1870. Wie dat boek toen bezat riskeerde broodroof en beschimping.
Een constante: een klein groepje potentaten grijpt de macht in een partij, duldt geen tegenspraak en gaat aan het graaien. Interne tegenstanders worden geliquideerd of op een zijspoor geplaatst. Daarbij zijn alle middelen goed.

Unavailable