CASTEL Hendrik, SEGHERS Willem (plans en pentekeningen)
Chronijke van Antwerpen 1830-1914 in woord en beeld. [van de titelpagina: Chronyke van Antwerpen. Al de bijzonderste gebeurtenissen onzer stad sinds 1830 tot 1914, breedvoerig en naar officieele documenten in woord en beeld]
Losbladig, in-8, 32 afleveringen, 388 pp., geïllustreerd. Zeldzaam! Noot LT: noch over Castel, noch over Seghers konden we veel informatie vinden; Seghers zou een goed lithograaf geweest zijn. Als publicatiejaar vonden we zowel 1914 als 1926.
€ 125.0

BUY