Tijdschrift van het Gemeentekrediet
Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 53, nr 210, De ontginningspolitiek van de overheid in de Zuidelijke Nederlanden, 1750-1830. Een maat voor niets?
Pb, 4to De ontginning van de woeste gronden in de Kempen kende maar klein succes wegens het ontbreken van wegen en meststof. Een en ander draaide in feite uit op een bebossingspolitiek. Een van de elementen was dat de hoogovens in België tot 1825 enkel op houtskool werkten.
€ 10.0

BUY