DERCKSEN Adrianne, VERPLANKE Loes

Geschiedenis van de onmaatschappelijkheidsbestrijding in Nederland, 1914-1970.