GODEFROY J.

Romaansch. De Romaansche stijl (1000-1250) en het overgangstijdperk naar de Gothiek. Met 21 platen en meer dan 300 figuren tusschen den text. [zoekhulp: Romaanse Stijl)