Our category POLITICS


ABENDROTH Wolfgang (1968) - KPD-Verbot oder mit Kommunisten leben?

ABICHT, BAECK, BAUER, BEHEYDT, VANDEN BERGHE, BOUCKAERT, CLAEYS, DEVREEZE, HEREMANS, MERTENS, DE MEULEMEESTER, VAN DE PERRE, PONETTE, RENSON, DE ROOVER, RUYS, SENELLE, STORME, VANHEESWIJCK, VANHEMELRYCK (2000) - Hoe Vlaams zijn de Vlamingen? Over identiteit.

ACCOCE P. & RENTCHNICK P. (1976) - Ces malades qui nous gouvernent

ANGELI Claude, MESNIER Stéphanie (1999) - Fort Chirac

ANTHES Jochen u.a. (1972) - Mitbestimmung

ANTHIERENS Johan (1986) - Het Belgische domdenken. Smaadschrift.

ARON Raymond (1977) - Plaidoyer pour l'Europe décadente

ASHMORE Harry S., DODGE John V. (1963) - Encyclopaedia Britannica World Atlas. World Distributions and World Political Geography. Political-Physical Maps, Geographical Summaries, Geographical Comparisons, Glossary og Geographical Terms. Index to Political-Physical Maps.

BABEUR Henri (1957) - Le Prix de la paix

BAKOENIN, LEHNING Arthur (inleiding) (1976) - Bakoenin's Biecht (vertaling van Ispowjed M.A. Bakoenina - )

BARCLAY Glen St. J. (1971) - Neo-nationalisme

BARIL Claire, VANDERVELDE Emile (1923) - Le Livre Rouge : choix de lectures destinées à l'enseignement populaire. Exemplaire numéroté.

Barrué Jean (1973) - Anarchisme nu (vert. van L'Anarchisme aujourd'hui)

BARUCH F., HULST Wim, WALDA Dick, RUTGERS Sebald (1987) - Aan de grenzen voorbij. De betrekkingen tussen Nederland en de USSR (1917-1987). [old book number 19870151A]

BATS Ann (1995) - Willy-Gate.

BEHEYDT Ludo, CROLS Frans, DAEMS Sooi, VAN GERVEN Lieven, HOOGHE Liesbet, VAN IMPE Herman, PONETTE Eric, DE ROOVER Peter (1993) - Tussen taal en staat. Vooruitkijken voor Vlaanderen.

BENSAADA Ahmed, COLLON Michel (préface) (2015) - Arabesque$. Enquête sur les rôle des Etats-Unis dans les révoltes arabes.

BERGER Maurits (2001) - Kruistocht en jihad. De aanslagen in de Verenigde Staten en de dreiging van de islam [old book number 20010090A]

BLANC Louis (1850) - Pages d'histoire de la révolution de Février 1848

BLUM Léon (1937) - L'Exercice du Pouvoir - Discours prononcés de Mai 1936 à Janvier 1937.

BOOGAARD Frans, m.m.v. Dries BOGAERT (met voorwoord van Nelly Maes) (1976) - Dwarsliggers in Vlaanderen

BOUMAN DR P.J. (1953) - Revolutie der eenzamen - Spiegel van een tijdperk

BOURGEOIS Geert (2002) - De puinhoop van paars-groen

BOUTHOUL Gaston (1962) - L'ART DE LA POLITIQUE.

BOUTHOUL Gaston (1962) - Le phénomène-guerre.

BRAILSFORD H.N. (1935) - Bezit of vrede? (vertaling van Property or Peace? - 1934)

BRENDEL Cajo (1977) - Revolutie en contrarevolutie in Spanje. Een analyse

BREPOELS Jaak, HUYSE Luc, SCHAEVERS Mark, VANDENBROUCKE Frank, BALTHAZAR Herman, WITTE Els, e.a. (1985) - Eeuwige dilemma's. Honderd jaar socialistische partij.

BRINCKMAN Bart, ALBERS Isabel, SAMYN Steven, VERSCHELDEN Wouter (s.d.) - De zestien is voor u. Hoe België wegzakte in een regimecrisis. Het verhaal achter de langste regeringsvorming ooit

BROCKMANS Hans (editor), BARREZEELE Kris, BRUYLAND Erik, CAMBIEN Karel, CROLS Frans, DEPUYDT Piet, VAN DOREN Jan, GRAMMENS Mark, SENELLE Robert (1993) - Vlaanderen een Franse kolonie?

BUIJS Willy (1998) - Een CVP-militant getuigt [opgetekend door journalist Jan Willems]

BUIJS Willy (1998) - Een CVP-militant getuigt [opgetekend door journalist Jan Willems]

BUIKS Peter E. (1979) - Alexis de Tocqueville en de democratische revolutie. Een cultuur-sociologische interpretatie.

Bureau voor Sociaal Onderzoek [DE MAN Hendrik] (1935) - De uitvoering van het plan van den arbeid

BUYLE Daniël, VAN DER DONKT Siel (1987) - Incognito. Reportage uit Zuid-Afrika en Namibië

CASTRO Fidel (1976) - Balans van de Cubaanse revolutie. Verslag aan het Eerste Kongres van de Cubaanse Kommunistische Partij

CASTRO Fidel (1967) - L'Histoire m'acquittera

CATHERINE Lucas (2004) - Islam voor ongelovigen

CAUTE David (1966) - De linkse traditie in europa

CAUTE David, [FANON Frantz] (1970) - Frantz Fanon

CHANG Ha-Joon (2012) - 23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme (vertaling van 23 Things They Don't Tell You About Capitalism - 2010)

CHOMSKY Noam (1970) - De macht van Amerika en de nieuwe mandarijnen (vert. van American Power and the New Mandarins)

CHOMSKY Noam (2004) - Hegemony or Survival : America's Quest for Global Dominance

CHOMSKY Noam (1992) - De verdorven democratie

CIANO Galeazzo (1939) - Discours de son Exc. Le Comte Galeazzo Ciano Ministre Italien des Affaires Etrangères prononcé à la Chambre des Faisceaux et des Corporations. Le Samedi 16 Décembre 1939.

CLARK Wesley K. generaal B.D. (2004) - Moderne Oorlogen Winnen. Een Analyse van de Amerikaanse Geopolitiek. (vertaling van Winning Modern Wars - 2003)

CLERFAYT Georges (1988) - La fraude à la frontière linguistique. L'Avenir des francophones à Bruxelles

COART-FRESART Paul (1937) - Rapport sur la simplification des lois d'impôts. Verslag over de vereenvoudiging der belastingswetten.

COENJAARTS H., DE HAES L., GEENS H., GERMONPREZ R., GOOSSENS P., KOECK P. (1979) - De CVP-staat

COILLY Nathalie, REGNIER Philippe (sous la direction de -), [SAINT-SIMON] (2006) - Le siècle des saint-simoniens; du nouveau christianisme au canal de Suez.

COLL (1974) - Hendrik de Man, deel 2. Psychologie van het socialisme / Opbouwend socialisme (1926 en 1929)

COLL (1992) - Von der Spaltung zur Einheit 1945-1990: Eine deutsche Chronik in Texten und Bildern/ De la scission à l'Unité: une chronique allemande illustrée/ From division to unity: an illustrated German chronicle

COLL. (1970) - Kleine politieke encyclopedie

CONNOLLY Bernard (1996) - La sale guerre de la monnaie européenne (trad. de The Rotten Heart of Europe: Dirty War for Europe's Money - 1995)

CONWAY Martin (1993) - Collaboration in Belgium. Léon Degrelle and the Rexist Movement, 1940-1944

COPPIETERS Maurits (red.) (1988) - De redding van Afrika

CORTEBEECK Luc, ACV-Voorzitter (2008) - De solidaire samenleving. Over de rol van sterke vakbonden

COUWENBERG S.W. (1998) - Nederland en de toekomst van Vlaanderen.

CRAEYBECKX LODE, LAROCK VICTOR (préface) (1946) - Réformes de structure. Nationalisations: industrie et commerce d'armes et de munitions, industrie de l'electricité, institutions de la monnaie, de l'épargne et du crédit. Principe de la propriété par rapport à la nationalisation, la question de l'indemnisation.

D'ESPALLIER V. Dr (1946) - Waarheen met de school

D'HONDT Paula (1993) - Mijn leven. Geen dienaar van de macht.

DAENS Pieter (1979) - Priester Daens. Volksvertegenwoordiger voor Aalst en Brussel. Zijn leven, zijn strijden, zijn lijden, zijne dood en verheerlijking. Aangehaald en beschreven door zijn broeder Pieter Daens. Volksvertegenwoordiger voor 't Arrondissement Aalst.

DANTE ALIGHIERI, BROUWER R.F.M. (2001) - De Monarchie en andere politieke teksten & De Schenking van Constantijn

DE BEAUVOIR Simone (1957) - La longue marche. Essai sur la Chine

DE BEULE Nadya (1980) - Het Belgisch Trotskisme 1925-1940

DE BEULE Nadya (1980) - Het Belgisch Trotskisme 1925-1940

DE CONINCK Douglas (1993) - Blijvende blunders. De grote nutteloze werken.

DE CONINCK Douglas (1993) - Blijvende blunders. De grote nutteloze werken.

DE DONDER Johan (1991) - Het levend geweten. 40 jaar CVP-Jongeren in Vlaanderen

DE DORLODOT René (1944) - 1920-1934 Crime ou folie? 1940-1944 Larmes de sang.

DE HAES Leo (1987) - Belgisch blunderboek. Het Rekenhof over het wilde wanbeheer.

DE LEUS Koen, HUYBRECHTS Paul, LETERME Yves (voorwoord) (2006) - Naar grijsland. Uitvaart van onze welvaart

DE LIGT Bart (1925) - Kerk Cultuur en Samenleving

DE LIGT Barthélemy (1928) - Contre la guerre nouvelle

DE MAN Hendrik (1931) - Nationalisme en Socialisme.

DE MAN Henri (1937) - Masses et chefs.

DE MAN Henri (1952) - L'ère des masses et le déclin de la civilisation.

DE MEYER Gust, SCHAMP Wim (2002) - Politiek niet correct

DE MOOR Piet (2006) - Brieven aan mijn postbode, Will Tura en Peter Vandermeersch. Een lofrede op vrijheid, schoonheid en verbeeldingskracht.

DE NOLF Rigo (1968) - Federalisme in België als grondwettelijk vraagstuk (with extensive english summary)

DE PAUW Freddy (1992) - Volken zonder Vaderland. Centraal- en Oost-Europa. Tweede druk.

DE RIDDER Clem, VAN ISTENDAEL Frans, e.a. (1985) - Andere richtingen. Wegen voor Vlaanderen

DE RIDDER Hugo (1991) - Omtrent Wilfried Martens

DE RIDDER Hugo (1986) - Geen winnaars in de Wetstraat.

DE RIDDER Hugo (1989) - Sire, geef me honderd dagen.

DE RIDDER Hugo (2000) - Persvijdal. Een vlucht uit de emocratie.

DE RIDDER Hugo (1983) - De Keien van de Wetstraat.

DE RIDDER Hugo (1995) - Mont Ducal. Een biografictie uit de Wetstraat.

DE RIDDER Hugo (s.d.) - Omtrent Wilfried Martens

DE ROOVER Peter (1992) - De stomme van Berlaymont. Wordt 1993 een nieuw 1830 voor Vlaanderen?

de SELYS Gérard (met voorwoord van Lode van Outrive) (1993) - Europa zoals het is (vertaald uit het Frans: Alinéa 3. L'Europe telle qu'elle)

DE STAERCKE André, STENGERS Jean, KURGAN-VAN HENTENRYK Ginette (editors) (2003) - Alles is voorbijgegaan als een schaduw. Mémoires over het Regentschap en de Koningskwestie.

DE TEMMERMAN Els (1997) - Afrika, continent in beweging.

DE VILALLONGA José Luis (1993) - Koning tussen Franco en Spanje

DE WEVER Bruno, VAN DOORSLAER Rudi, PAULI Walter (2010) - Ook Vlaanderen kent zijn geschiedenis niet

DE WINTER Dr A.F. (s.d.) - Bruggehoofd Europa. De idee van het personalisme.

DE WITTE René (1998) - De familie De Clerck. De verborgen miljarden.

DE WITTE René, TIMMERMAN Georges (1996) - De zaak Raoul Stuyck. Fraude en corruptie in Antwerpen

DEBRAY Régis (1971) - De toestand in Chili. Gesprek met Allende (vert. van La via Cilena)

DEBRAY Régis (1971) - De toestand in Chili. Gesprek met Allende (vert. van La via Cilena) [old book number 19710077B]

DEBROEY Steven (1972) - Nyerere, fakkeldrager in Afrika

DEFUISSEAUX Léon (1891) - De schanddaden van het cijnskiesstelsel.

DEGREEF O., DRUMEL J. (samenstelling) (1979) - Handboek voor een rechtvaardige wereld

DEHAENE Jean-Luc (2002) - Er is nog leven na de 16

DEHAENE Jean-Luc (2014) - Memoires

DEKEYZER Miel (1994) - Krimpend imperium. Het einde van de Amerikaanse eeuw.

DELAISI Francis (1925) - Les contradictions du monde moderne

DELOIRE Christophe, DUBOIS Christophe (2006) - Sexus Politicus

DELVO Edgard, inleiding VAN ISACKER Karel (1975) - Sociale collaboratie. Pleidooi voor een volksnationale sociale politiek.

DERINE Raymond Prof Dr (1978) - 15 jaar op de barrikade

DERUDDER Daniël (2009) - De Vlaamse Rand: Socio-economisch profiel en een blik op het Vlaamse karakter

DEWACHTER W. & DAS E. (1991) - Politiek in België: geprofileerde machtsverhoudingen

DEWACHTER W. & DAS E. (1991) - Politiek in België: geprofileerde machtsverhoudingen

DEWACHTER Wilfried prof. dr. em. (2014) - De trukendoos van de Belgische particratie. Een Europese schande.

DEWAEL Patrick (2007) - Eelt op mijn ziel

DEWAEL Patrick (2001) - Wederzijds respect. De gevaren van het blok.

DEWEERDT M., FALTER R., e.a. (1992) - Politiek jaarboek 1991

DI RUPO Elio, VAN DE WOESTYNE Francis (2011) - Elio di Rupo, leven en visie. Gesprekken met Francis Van de Woestyne

DIEPENHORST, DR. P.A. (1927-1929) - Onze strijd in de Staten-Generaal. Deel I De Schoolstrijd. Deel II A. Kiesrecht - B. Koloniale Politiek.

DIEUSAERT Tom (2003) - Koffie en cola: Latijns-Amerika in tijden van globalisering

DOMINIQUE Pierre (1931) - Oui, mais Moscou...

DOORSLAER Rudi Van, GOTOVITCH José, RAES Koen, SEBERECHTS Frank, SWYNGEDOUW Marc, VOS Louis et DE WEVER Bruno (1992) - Herfsttij van de 20ste eeuw. Extreem-rechts in Vlaanderen 1920-1990

DOSTOJEWSKI F.M. [DOSTOJEVSKI] (s.d.) - Politieke Geschriften.

DREES Willem Dr Sr (1979) - Marx en het democratisch socialisme. Politiek-historische beschouwingen

DREZE René (woord vooraf), VANDERPOORTEN Herman, VAN IMPE Jean jr, CLAES Albert, ERAUW Fernand, VAN CROMBRUGGE Jean, VERHE Jaak, ANDRIES Emile, SCHELFOUT Willy (1947) - Het nationalisatievraagstuk. Documentatie van het sociaal liberalisme, nr 1

Duchâtelet Roland, Verleyen Frans (woord vooraf) (1994) - N.V. België, Verslag aan de aandeelhouders

DUJARDIN Vincent (1996) - Gaston Eyskens tussen koning en regent. Woord vooraf door Mark Eyskens.

DUJARDIN Vincent (1996) - Gaston Eyskens tussen koning en regent. Woord vooraf door Mark Eyskens.

DURNEZ Gaston (1985) - Klein Belgisch Woordenboek. Praatklare ideeën voor conversatie in het Koninkrijk der Belgen.

ENCKELL Arvid (1947) - La Démocratie en Finlande.

ENZENSBERGER Hans Magnus (1966) - Misdaad en politiek

EPPINK Derk Jan (2006) - Anatomie van paarse illusies

ERASMUS Desiderius (1969) - Oorlog (vert. van Dulce Bellum Inexpertis - 1514)

FAAS Henry (tekeningen Opland) (1086) - Het Rode Boekje van Wandelganger. Lessen in de-maocratie.

FALLACI Oriana (1988) - Interview met de geschiedenis.

FAURE Gabriel & MUSSOLINI Benito (préface) (1924) - Le visage de l'Italie [old book number 26101]

FISHER Louis (1954) - Gandhi. His life and message for the world

FONTAINE André (ancien rédacteur en chef du journal Le Monde) (1976) - Le dernier quart du siècle.

FONTEYN Guido (1994) - Over de 'Drie Guy's' en andere voornamen van de Parti Socialiste

FORTUYN Pim (2002) - De puinhopen van acht jaar paars: Een genadeloze analyse van de collectieve sector en aanbevelingen voor een krachtig herstelprogramma.

FRANCIS Jean (1974) - Affaire vous concernant! Ou Les Scandales de la R.T.T.

FRANK Pierre, NOVACK George, MANDEL Ernest (1970) - Key problems of the transition from capitalism to socialism. 3 articles

FRANSSEN Peter, MARTENS Ludo (1984) - Het geld van de C.V.P. De dood van een ACV-leider.

FRANSSEN Peter, MARTENS Ludo (1984) - Het geld van de C.V.P. De dood van een ACV-leider.

FUCKS Dr. W. (1966) - Wereldmachten morgen

GALBRAITH John Kenneth (1979) - Armoede. Eigenzinnige opvattingen van een eminent econoom over een wereldomvattend probleem. (vert. van The Nature of Mass Poverty - 1979)

GALBRAITH John Kenneth (1964) - Politieke economie (vert. van The Liberal Hour - 1960)

GEENS Gaston (1987) - Op eigen kracht - richting geven aan Vlaanderen

GELDOLF Wim (1996) - Stockholm 1917. Camille Huysmans in de schaduw van titanen

GERBET Pierre, BOSSUAT Gérard et GROSBOIS Thierry, dir., (2009) - Dictionnaire historique de l'Europe unie

GIJSELS Hugo (1992) - Het Vlaams Blok

GIJSELS Hugo (1994) - Open je ogen voor het Vlaams Blok ze sluit

GIJSELS Hugo, VANDER VELPEN Jos, ANTHIERENS Johan (voorwoord) (1989) - Het Vlaams Blok 1938-1988. Het verdriet van Vlaanderen.

GILISSEN, John (1952) - Le Régime représentatif avant 1790 en Belgique

GILLON Robert (1966) - Opinions - Beschouwingen, Treize années de Présidence du Sénat - Dertien jaren Senaatsvoorzitterschap

GODFROID Pierre (1996) - A la recherche du temps et de l'argent perdus (Sabena)

GREENE Robert, ELFFERS Joost (1998) - De 48 wetten van de macht. Een Joost Elffers boek

Groupe de Professeurs (1966) - L'Université de Louvain à Louvain.

GUERIN Daniel (1970) - Het anarchisme (vertaling van L'anarchisme - 1965)

GUEUNING Louis (s.d.) - Zending van het volk der Nederlanden.

HARDT Michael, NEGRI Antonio (s.d.) - Empire (nederlandse vertaling). De nieuwe wereldorde

HARDT Michael, NEGRI Antonio (2002) - Empire (nederlandse vertaling). De nieuwe wereldorde

HASQUIN Hervé, VERHULST Adriaan, STENGERS Jean, HANNES Juul, BOTS Marcel, e.a. (1989) - Het Liberalisme in België. Tweehonderd jaar geschiedenis.

HAUPT Georges, préface Camille HUYSMANS (1963) - Correspondance entre Lénine et Camille Huysmans 1905-1914.

HEER Friedrich (1972) - Jeugd in Beweging

HENRY Ernst (1982) - Tegen terrorisme

HERMANS Ward (1964) - Socratische gesprekken. De ondergang van het westers burgerdom.

HUBERT Lucien (Sénateur) (1915) - L'Effort Brisé - La situation économique de l'Allemagne à la veille de la Guerre

HULSENBECK C., LOUMAN J., OSKAMP A. (1970) - het rode boekje voor scholieren

HUNTINGTON Samuel P. (1998) - The clash of civilizations and the remaking of world order

HURBON Laennec (1979) - Culture et dictature en Haïti. L’imaginaire sous contrôle

HUSSEIN Saddam (ca 1978) - Extraits des propos de Saddam Hussein

IRVING Ronald (1979) - The Christian Democratic Parties of Western Europe

JABER Hala (1997) - Hezbollah. De meest geheimzinnige en geweldadige organisatie ter wereld.

JEANSON Francis (1991) - Algéries - De retour en retour

JOYE Pierre & LEWIN Rosine (1980) - Voor 's werkmans recht. Kerk en arbeidersbeweging in België (vertaling van L'église et le mouvement ouvrier en Belgique)

JOYE Pierre & LEWIN Rosine (1980) - Voor 's werkmans recht. Kerk en arbeidersbeweging in België (vertaling van L'église et le mouvement ouvrier en Belgique)

KAGAN Robert (2003) - Balans van de macht. De kloof tussen Amerika en Europa

KAPLAN Robert D. (2000) - Het anarchistisch pandemonium na de Koude Oorlog. De vervlogen dromen van de periode na de Koude Oorlog.

KAUTSKY Karl, VANDERVELDE Emile, ADLER Friedrich, LAROCK Victor (1964) - 100 jaar Socialistische Internationale 1864-1964

KEELER Christine (1989) - De onthullingen van Christine Keeler. Het sex-schandaal van de jaren '60. (vertaling van Scandal!)

KENNAN George F. (1952) - La diplomatie Américaine (American diplomacy) 1900-1950. traduit par Helene Claireau. Préface de Raymond Aron.

KENNEDY John F. (1965) - Moed en karakter in de politiek. Beslissende momenten in het leven van Amerikaanse politici.

KEYES Roger (1986) - Un règne brisé - Léopold III 1901-1941 - Tôme 1. Echec au roi - Léopold III 1940-1951 - Tôme 2

KISSINGER Henri (1965) - Les malentendus transatlantiques (trad. Gille)

KNACK SPECIAL (2004) - Politieke Encyclopedie - Deel 2 - Editie 2004

KORTEN David C. (2003) - Het bedrijfsleven aan de macht (vert. van When Corporations Rule the World - 1995)

KROPOTKIN Peter, MACLEOD J. Dr (1904) - Wederkeerig Dienstbetoon. Een Factor der Evolutie. Voorafgegaan door Strijd voor het Bestaan en Wederkeerig Dienstbetoon door MacLeod.

KROPOTKINE Pierre (ca. 1896) - De anarchie. Philosofie en ideaal. [De anarchie. Filosofie en ideaal]

LAFFIN John (1989) - De dreiging van de Islam. Moord en terreur als politieke norm.

LAÏDI Zaki (direction) (1998) - Géopolitique du sens

LALMAND Edgar (algemeen sekretaris van de KPB) (1946) - Voor den OPBOUW van een nieuw België. De strijd der kommunistische partij van België tegen de reaktie voor den vrede, de demokratie en den socialen vooruitgang. Verslag uitgebracht door Edgar Lalmand, Algemeen Sekretaris der K.P.B. tijdens het VIIIste Kongres der KPB.

LALUMIERE Pierre, DEMICHEL André (1966) - Les Régimes parlementaires européens.

LAMBINET Adhemar (1945) - Forces Vives ou Le Socialisme Dynamique.

LAMMENS André (1993) - Het Bankroet Van België. Het verhaal van een staatsschuld van 10 000 000 000 000 BEF

LASSWELL Harold D. (1902-1978) (1951) - The political writings of Harold D. Lasswell. Psychopathology and Politics (1930). Politics: Who Gets What, When, How (1936). Democratic Character (1951).

LEATHES Michael, TERRY Martin (1989) - Het hormonenschandaal

LEEMANS Victor (1962) - De jonge Marx en de Marxisten

LEËN Paul H.W. (1994) - De Dictatuur van de Onbekwamen - De steriele Belgische politiek

LENIN (s.d.) - Het nationale vraagstuk en het proletarisch internationalisme

LENIN W.I. (1972) - Tegen het revisionisme, in verdediging van het marxisme.

LEOPOLD III (1940) - Le Roi Parle. Extraits des discours et lettres de S.M. Léopold III.

LESAGE Dieter (1996) - Onzuivere gedachten. Over het Vlaanderen van de Minister-President

LEWIN Rosine, BILLEN Claire, ABICHT Monika, JOYE Pierre, e.a. (1979) - Le parti communiste de Belgique (1921-1944). Actes de la journée d'étude de Bruxelles - 28 avril 1979

LEYSEN André (1993) - De naakte staat

LIENEMAN Marie-Noëlle (1994) - Les Cannibales de l'Etat. Gagnons... Avec la collaboration de Michel Lévine.

LIEVENS Stefaan, EVERAERT Walter, VAN WOUWE Julien (2003) - Wie betaalt het gelag[ch]? Humor en Fiscaliteit

LINKS (1983) - Roodboek 3: Een links crisisalternatief

LOTENS Walter (1998) - Deuken in Sandino's hoed. Over internationale solidariteit.

LUDWIG Emil (1934) - Europeesche leiders naar het leven getekend (vert. Sterkenburg)

LUYKX Theo Prof. Dr, PLATEL Marc (1985) - Politieke geschiedenis van België I (van 1789 tot 1944) en II (van 1944 tot 1985) - 5de bijgewerkte uitgave

MAGNETTE Paul, [entretiens avec Jean Sloover] (2009) - Le bel avenir du socialisme

MALAPARTE Curzio [ps. SUCKERT Kurt Erich] (1948) - Technique du Coup d'Etat (trad. de Tecnica del colpo di Stato - 1931)

MALVOZ I., VERBIST C. (1976) - Een België van 589 gemeenten. Bestuursgeografische aspecten van de samenvoegingen van gemeenten

MANDEL Ernest (1978) - Kritiek op het Eurokommunisme

MANDEL Ernest (1978) - De la commune à mai 68. Ecrits politiques 1. Sur l'histoire du mouvement ouvrier international.

MANSUR Fatma (1965) - Onafhankelijkheid als proces. Met een voorwoord van Dr. H.J. Van Mook (vertaling van Process of Independence - 1962)

MAO TSE-TOENG (1966) - Guerilla-oorlogvoering.

MAO TSETOUNG (1972) - Citations du president Mao Tsetoung

MARCQ René (Voorzitter van het Studiecentrum tot Hervorming van den Staat), VICTOR René, ORBAN Maurice, SPEYER, en vele anderen (1937-1938) - De hervorming van den staat / De hervorming van den Staat. Nieuwe besluiten. (2 volumes)

MARLEY Lord, [EINSTEIN Albert], KERNKAMP G.W. Prof Dr (1933) - Bruinboek van de Hitler-terreur en den Rijksdagbrand voorbereid door het Wereld-comité voor de slachtoffers van het Hitler-fascisme.

MARTIN Laurence W. (editor) (1962) - Neutralism and nonalignment. The new states in world affairs

MARX Karl (1983) - Geheime diplomatie in de XVIII eeuw. Ingeleid en van aanvullende aantekeningen voorzien door Lester Hutchinson.

MARX Karl (1978) - Genesis of Capital

MARX Karl, ENGELS Friedrich (1998) - Het Communistisch Manifest

MARX Karl, ENGELS Friedrich (1977) - Het Communistisch Manifest -Proletariërs aller landen, verenigt u! ([oorspr. titel Manifest der Kommunistischen Partei - Proletarier aller Länder vereinigt euch]

MASKENS Alain (2000) - Mono-Vlamingen en Mono-Walen? Dwaalwegen en gevaren van mono-identitaire ideologieën. Essay.

MASSABO RICCI Isabella, CARASSI Marco, CUSANNO Chiara, RADICATI di BROZOLO Benedetta (1996) - Securitas et tranquillitas Europae

MATON Jef Prof. (1983) - België: hervorming of ondergang ?

MAUS Michel (2012) - Iedereen doet het ! Belastingontduiking in België. De trucs, de cijfers, het bedrog van hoog tot laag.

MELENCHON Jean-Luc (2016) - Le hareng de Bismarck - Le poison allemand

MELENCHON Jean-Luc (2017) - L'ère du peuple

MELENCHON Jean-Luc (2017) - De la vertu

MELENCHON Jean-Luc (2016) - Le choix de l'insoumission - Entretien biographique avec Marc Endeweld

MELENCHON Jean-Luc (2016) - L'Avenir en commun. Le programme de la France insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon

MELENCHON Jean-Luc, AMAR Cécile (2017) - De la vertu

MERCKX Kris (2008) - Dokter van het volk

MERTENS Peter (2012) - Hoe durven ze? De euro, de crisis en de grote hold-up

MERTENS Peter (2012) - Hoe durven ze? De euro, de crisis en de grote hold-up

MERTENS Peter (2017) - Graailand. Het leven boven onze stand.

MEYNEN Alain, VAN GEYT Louis (2001) - van Praag 1948 tot Vilvoorde 1954. Politieke biografische gesprekken met Louis Van Geyt

MITTERRAND François (1964) - Le coup d'état permanent. Les débats de notre temps (Première édition de Mai 1964)

MITTERRAND François (1977) - Politique

MOK Alexander (2004) - Grondoorlog. De jarenlange strijd om stadsprovincies en gemeentelijke herindeling in politiek Den Haag.

MOMMEN André (1982) - De teloorgang van de Belgische bourgeoisie

MULISCH Harry (1971) - Over de affaire Padilla - Nawoord bij 'Het woord bij de daad'

MUSSOLINI (1938) - Le Fascisme. Doctrine Institutions.

MUSSOLINI Benito (1935) - La doctrine du Fascisme.

MUYS Paul (1993) - De gebroken rijstkom. Het Testament van Deng Xiaoping

NAPOLITANO Giorgio, HOBSBAWM Eric J. (1976) - Het Italiaanse communisme. Een vraaggesprek door Eric J. Hobsbawm

NIEMEGEERS Werner, POMPEN Eric (2008) - Vlaktaks. Rechtvaardig en doeltreffend. Een nieuw fiscaal stelsel voor Vlaanderen?

NN (1992) - 24 November 1991. de betekenis van een verkiezingsuitslag.

NN (1981) - Maandelijks Joods Antifascistisch Tijdschrift. 2de jaargang nr 2 1981. Dossier Rechts.

NN (1970) - Kleine politieke encyclopedie.

NN (1976) - Guatemala. Afhankelijk en vervolgd.

NN (s.d.) - Ontwikkelingshulp. Neo-kolonialisme. Nationale vrijheidsstrijd

NN (2006) - Tijdschrift van de Belgische Senaat, nr 13, zomer 2006: Viering 175 jaar Grondwet

NN (1947) - Constitution politique de la République Portugaise. L'acte colonial, 3ème édition

NN (1995) - Hersens op z'n vlaams. Bekende Vlamingen over het Vlaanderen van morgen.

NN (1995) - Wegwijs in de federale administratie. Deel 1: de federale ministeries

NN (1988) - Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963) Acta van het Colloquium VUB-CRISP van 20 en 21 oktober 1988. 3 delen/ Taal en integratie 11, 12 & 13

NN (1967) - Reportages: La Campagne d'Alphabétisation; Baie des Cochons (Playa Giron); La Crise d'Octobre; Le Cyclone

NN (1936) - VI de Katholiek Kongres van Mechelen 1936

NN (1966) - Citations du Président Mao Tse-Toung.

NONON Jacqueline, CLAMEN Michel (1991) - L'Europe et ses couloirs. Lobbying et lobbyistes.

OLLEVIER Ivan (1997) - De laatste communisten. Hun passies, hun idealen

PAGANO G. (2002) - Le financement des régions et des communautés 1970-2002

PALME Olof (1970) - Politiek is een kwestie van willen (vertaling van Politik är att vilja)

PARENTI Michael (2001) - Zwarthemden & Roden. Rationeel fascisme en de omverwerping van het communisme. (vert. van Blackshirts and Reds, Rational Fascism and the Overthrow of Communism - 1997)

PEARCE Jenny (1985) - De achtertuin: VS-interventies in Midden-Amerika en het Caribische gebied (Vertaling van Under the Eagle, US intervention in Central America and the Caribbean)

PEREZ Gustavo (1970) - Latijns-Amerika in revolutie?

PERIN François (1981) - Germes et bois morts dans la société politique contemporaine

PERIN François (1981) - Germes et bois morts dans la société politique contemporaine

PERIN François (1960) - La démocratie enrayée. Essai sur le régime parlementaire belge de 1918 à 1958.

PERON Juan & Eva (1950) - Peron expone su Doctrina

PESCH Heinrich s.j. (vrij bewerkt door Mr P.J.M. Aalberse) (1908) - Liberalisme, socialisme en katholieke staats- en maatschappij-leer. Deel I: Katholieke staats- en maatschappij-leer. Boek I: Grondslagen der katholieke staats- en maatschappij-leer.

PETRELLA Riccardo (2010) - Een nieuw verhaal van de wereld (vertaling van Pour une nouvelle narration du monde - 2007)

PETRELLA Riccardo (Groep van Lissabon) (1999) - Water als bron van macht. Een manifest van Riccardo Petrella

PEYREFITTE A. (1976) - Le mal français

PICARD Edmond (1906) - Essai d'une Psychologie de la Nation Belge. Suivi de L'idée du droit en Belgique

PICARD Louis (1933) - La doctrine catholique de l'état

PICAVET Robert (1998) - Baron Georges Holvoet: Magistraat (1899-1923) / Gouverneur van de provincie Antwerpen (1923-1945) / Kabinetschef van de prins-regent (1944-1950)

PIKETTY Thomas (2016) - Aux urnes citoyens ! Chroniques 2012-2016

PLATEL Marc (1993) - Het altaar van de politiek

PLAVSIC W. (1975) - Piet Vermeylen

PLAVSIC Wladimir (1989) - Mijnheer de eerste minister. Geschiedenis van het ambt sinds 1830. Biografieën van de Eerste Ministers van 1944 tot nu

POLFLIET Alex (2003) - Groentjes in en uit de Wetstraat. Achter de schermen van de politiek.

POLITIS Nicolas, délégué grec à la Société des Nations (1924) - Le Flambeau. Revue mensuelle belge des questions politiques et littéraires. No. 10 31 Octobre 1924

POLONY Natacha (2017) - CHANGER LA VIE. Pour une reconquête démocratique

POSTMA Renée (2004) - Midden-Europa achter de schermen. Van Habsburg naar Brussel

Prince de Chimay (Membre de la Chambre des Représentants) (1848) - Deux mots sur les partis en Belgique

PRONK Jan (1994) - De kritische grens. Beschouwingen over tweespalt en orde.

PYFFEROEN Oscar (hoogleraar Univ. Gent) (1908) - Het kiesrecht in Europa. Naar het Fransch van Oscar Pyfferoen, hoogleraar aan de Universiteit te Gent.

RASHID Ahmed (2001) - Taliban

Rekenhof (2006) - Verkoop van vastgoed door de Regie der gebouwen. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

RICARDO David, WINCH Donald (introduction) (1992) - The principles of Political Economy and Taxation

ROCCA Robert (1968) - Le petit livre rouge du général. Pensées choisies et parfois commentées

ROMBOUTS Frans (2001) - De postbode belde vroeger twee keer. Hoe overheidsbedrijven kunnen overleven. [old book number 20010071A]

ROMBOUTS Frans (2001) - De postbode belde vroeger twee keer. Hoe overheidsbedrijven kunnen overleven. [old book number 20010071A]

RONDAS Jean-Pierre (2012) - De hulpelozen van de macht. Het federale graf van de Vlaamse regeringspartijen

RUNDERKAMP Lex & SALVERDA Feike (1987) - De elite zwijgt - Onderzoek naar het vermogen van Nederlanders

RUYS Manu (1998) - Over de drempel van de angst.

Salazar, Leandro a Sanchez en Julian Gorkin (1947) - De Gepeoe slaat toe!

SAMPSON Anthony (1969) - De nieuwe Europeanen (vertaling van The New Europeans)

SARKOZY Nicolas (2007) - Getuigenis

SAUVANT Karl P. (1981) - The Group of 77, Evolution, Structure, Organization.

SAUVILLER Raf, ILEGEMS Danny (1997) - Een Belgisch politicus

SCHAEPMAN Dr. Frans (1931) - Het Fascisme naar zijn beginselen beoordeeld.

SCHELLING Thomas C. (1963) - The Strategy of Conflict [game theory]

SCHEPMANS Jacques, OP DE BEECK Jan, vert. Marcel Wilmet (1989) - Bekketrekkers uit Belgenland.

SCHILTZ Hugo (1982) - Macht en onmacht van de Vlaamse Beweging.

Schroeder, Richard C. (s.d.) - Schets van het Amerikaanse bestuur (vertaling van: An Outline of American Government)

SEGAL Ronald (1973) - De worsteling met het verleden. Vertaling Pieter de Vink.

SEGERS Mathieu (2016) - Europa en de terugkeer van de geschiedenis

Senaat (2000) - Belgische Senaat - Sénat de Belgique - Biografisch handboek - Manuel Biographique

SENELLE R. (1970) - Politieke, economische en sociale structuur van België

SERVAN-SCHREIBER Jean-Jacques (1967) - Le défi américain.

SIMONS Ludo (1999) - Antwerpen - Den Haag retour. Over twee volken gescheiden door dezelfde taal

SIRINELLI Jean-François (sous la direction de -) (1995) - Dictionnaire historique de la vie politique française au XXe siècle

SLANGEN Noël (2002) - Het gevecht om de taart. Over politieke herverkaveling in België

SMULDERS Ant. M.F. (1984) - Internationaal Keynesianisme. Jaarboek Studiekring Post-Keynesiaanse Economie

SÖRENSEN Patsy (1994) - De maskers af! Over socialisme, prostitutie en mensenhandel

SÖRENSEN Patsy (1994) - De maskers af! Over socialisme, prostitutie en mensenhandel

SPENCER Philip, WOLLMAN Howard (2003) - Nationalism, A Critical Introduction

STAM Arthur (1975) - Opkomst en ontbinding van het wereldcommunisme

STUYCK Raoul (opgetekend door Louis Van Craen) (1999) - Hugo, Jacky, Raoul, Ward en de anderen

TARDIEU André (1912) - Le mystère d'Agadir

TASTENHOYE Guido (1997) - Vlaams-Brabant ingelijfd bij Brussel?

TESTIBUS A. (1946?) - Le Parlement dans la Tempête

TIMMERMAN Georges (1991) - In Brussel mag alles. Geld, macht en beton.

TORRES Camilo (1969) - Revolutie: christelijke opdracht

TOUCHARD Jean (1975) - Histoire des idées politiques. 1. Des origines au XVIIIe siècle

TREVIRE et NERVIEN (1918) - Les traités de 1831 et de 1839

TREVIRE et NERVIEN (1918) - Les traités de 1831 et de 1839

TROCH E. (Vandeweghe Luc) (1972) - Amerika - Rusland - China Een internationale driehoeksverhouding

TURF Jef (2012) - Memoires. Van kernfysicus tot Vlaams communist

TURF Jef (2012) - Memoires. Van kernfysicus tot Vlaams communist

TURF Jef (1988) - Communist

TURF Jef (1988) - Het verval - Sleutelnovelle

ULBURGHS Jef (1989) - De zuilen van de tempel

UTRECHT Ernst (1975) - Vijf jaar strijd in de Filippijnen. Het Marcos-regime 1969-1975

VAIZEY John (1971) - Sociaal-democratie

VAIZEY John (1972) - Kapitalisme

VAKA (1983) - 400.000 tegen raketten in Europa. Brussel, 23 oktober 1983

VAN BOSBEKE André & WILLEMS Jan (1987) - Kirschen en Co. Het blauwe netwerk

VAN BOSBEKE André & WILLEMS Jan (1987) - Kirschen en Co. Het blauwe netwerk

VAN BUITENEN Paul (1999) - Strijd voor Europa, Fraude in de Europese Commissie

VAN DE VOORDE Aloïs (2015) - De memoires van vier premiers: Leo Tindemans, Wilfried Martens, Mark Eyskens en Jean-Luc Dehaene en hoe zij zich tot elkaar verhielden

VAN DEN BRANDE Luc (1996) - Ongewone tijden: Open brief aan de Vlamingen

VAN DEN DRIESSCHE Paul (1989) - Manu Ruys. Waarnemer in de stroomversnelling. Samengelezen door Pol Van Den Driesche

VAN DEN OEVER Karel (1917) - Hollandsch-Belgische toenadering. Eene verklaring aan Nederland door Karel van den Oever.

VAN DER ELST Frans (1974) - Twintig jaar Volksunie (1954-1974). Een beknopt overzicht van de wording, de stichting en de geschiedenis van de Vlaams-nationale partij.

VAN DER LAND L. drs (redactie) (1958) - Repertorium van de sociale wetenschappen. Politiek:begrippen, stromingen, stelsels

VAN DER LEEUW Jan (1948) - Het proces Van Dieren

VAN DER PLAETSEN Michèle (2002) - De influisteraars. De macht van de spin doctors.

VAN DER PLAETSEN Michèle (2002) - De influisteraars. De macht van de spin doctors.

VAN DER SMISSEN, EDOUARD (1920) - Léopold II et Beernaert d'après leur correspondance inédite de 1884 à 1894. Tome I : Fondation de l'Etat du Congo. Défense de la Meuse. Tome II : Révision de la constitution.

VAN GOETHEM F (1939) - De Belgische Neutraliteit. Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. Jaargang XXXVIII Nr 10 Verhandeling 377

VAN HAEGENDOREN Maurits (1984) - Het activisme op de kentering der tijden

VAN HAEGENDOREN Maurits (1979) - Geel & zwart van de driekleur

VAN HAEGENDOREN Mieke, DE JONGHE Etienne (1978) - Roergangers in de mist. Sociale ongelijkheid en malaise van de besluitvorming in België

VAN HASSELT F.G. (red.) (1967) - Griekenland vrij!

VAN ISACKER Frans (1978) - De Keizer naakt. Een brief aan de zwijgende meerderheid

VAN ISACKER Karel s.j. (1969) - Herderlijke brieven over politiek 1830-1966

VAN ISACKER Karel s.j. (1970) - Het land van de dwazen

VAN ISTENDAEL Geert (1989) - Het Belgisch Labyrint. De schoonheid der wanstaltigheid.

VAN LAEKEN William (1986) - Een vermoeden hoe alles eruitziet. Reportages en reisverhalen.

VAN LANGENHOVE F. (1969) - La Belgique en quête de sécurité 1920-1940

VAN MECHELEN Frans Dr (1952) - De studie der publieke opinie

VAN MECHELEN Renée (1979) - Uit eigen beweging. Balans van de vrouwenbeweging in Vlaanderen 1970-1980

VAN MOLLE Paul (1972) - Het Belgisch Parlement - Le Parlement Belge - 1894-1972 - Bio-bibliografische gegevens over 2.250 volksvertegenwoordigers, senatoren en extra-parlementaire ministers, 420 foto's en talrijke bijlagen.

VAN MOLLE Paul (1969) - Le Parlement Belge - Het Belgisch Parlement 1894-1969 - Bio-bibliografische gegevens over 2.250 volksvertegenwoordigers, senatoren en extra-parlementaire ministers, 420 foto's en talrijke bijlagen.

VAN OVERLOOP Norbert (2006) - Wiens Belang? Het Vlaams Belang over inkomen, werk, pensioenen

VAN PUTTEN Jan (1986) - Politieke stromingen

VAN VELTHOVEN Harry (20170627) - Scheurmakers & Carrièristen. De opstand van christendemocraten en katholieke flaminganten 1890-1914.

VAN WAUWE Ludo (1967) - Federalisme, utopie of mogelijkheid?

VAN WOLFEREN Karel (2003) - De ondergang van een wereldorde

VAN ZUYLEN Pierre (1950) - Les mains libres: politique extérieure de la Belgique 1914-1940

VANDAELE John (2005) - Het recht van de rijkste. Hebben andersglobalisten gelijk?

VANDE LANOTTE Johan, BRACKE Siegfried, GOEDERTIER Geert (1998) - België voor beginners. Wegwijs in het Belgisch Labyrint.

VANDENBROUCKE Frank (1990) - Over dromen en mensen

VANDEPITTE Mark, MERCKX Freddy, DE VOS Pol, VAN DUPPEN Dirk, KRUITHOF Jaap (voorwoord) (1994) - NGO's. Missionarissen van de nieuwe kolonisatie?

VANDERPOORTEN Herman, WILLEKENS Emiel, NOERENS René, STRIELEMAN Frans, VAN BRABANT Piet, GRAWET Omer, HERMAN-MICHIELSENS Lucienne. (1975) - Frans Grootjans

VANDERPOORTEN Herman, WILLEKENS Emiel, NOERENS René, STRIELEMAN Frans, VAN BRABANT Piet, GRAWET Omer, HERMAN-MICHIELSENS Lucienne. (1975) - Frans Grootjans

VANDERVELDE Emile (1949) - Het socialisme tegen de staat. Uit het Frans vertaald door Jan Verhasselt. Oorspr. titel: Le socialisme contre l'Etat

VANDERVELDE Emile (1928) - La Psychologie du socialisme: A propos de trois livres récents: Karl Kautsky, N. Boukharine, Henri De Man

VANDERVELDE Emile (1966) - Carnets 1934-1938

VANDERVELDE Emile (1917) - Neutrale en Socialistische Coöperatie

VANPETEGHEM Boudewijn (2001) - Paars met groen. De vorming van Verhofstadt I

VANPETEGHEM Boudewijn (2001) - Paars met groen. De vorming van Verhofstadt I

VANPETEGHEM Boudewijn (2001) - Paars met groen. De vorming van Verhofstadt I

VANWEDDINGEN Myriam (2008) - Leren een leven lang in Vlaanderen?

VELDMAN Hans, [Henry Wallace, Joe Rauh, Leon H. Keyserling, John Kenneth Galbraith, Arthur M. Schlessinger] (1993) - Om de erfenis van Roosevelt. Vijf Amerikaanse liberalen over het Amerikaans liberalisme na 1945.

VELGE Henri (1934) - La politique sociale

VERDUYN Ludwig (2001) - De Power List. De 200 machtigste mensen van België.

VERHOFSTADT Guy (2007) - Een open boek. 8 jaar Verhofstadt

VERLET Dries (2008) - Good governance, corporate governance, government governance: what's in a name? Een theoretische situering van Beter Bestuurlijk Beleid.

VERNIERS Louis (1944) - Le Bréviaire des Belges

VILLEGAS Sergio (1974) - Het stadion - Verslag van ooggetuigen over de terreur van de Junta in Chili

VINCENT Emile (s.d.) - Pourquoi Léopold III ?

VINKS Jos (1980) - Van repressie tot Egmont

VOLPE GIOACCHINO (1940) - Histoire du Mouvement fasciste

VON RETYI Andreas (2007) - Skull & Bones 322. De geheime macht van Amerika's elite

VRANCKX Rudi (2006) - Geesten van het avondland. De roots van het moslimterrorisme.

VRANCKX Rudi (2006) - Geesten van het avondland. De roots van het moslimterrorisme.

VROMAN Jean (1949) - Un siècle de gouvernement parlementaire. L'Angleterre de 1814 à 1914.

WEBSTER Charles (Sir) (1965) - The Congress of Vienna, 1814-1815

WERKGROEP DE WITTE KAPROENEN (1969) - het kolonialisme in Vlaanderen. pleidooi voor een sociale revolutie.

WICKHAM Alexandre, COIGNARD Sophie (1986) - La nomenklatura française. Pouvoirs et privilèges des élites

WIESELTIER Leon (1983) - Frieden durch Abschreckung. Strategische Überlegungen zur Verhinderung eines Atomkrieges.

WILLEMS Paul (2008) - Migratiebewegingen in het Vlaams Gewest in de periode 1997-2006

WILS Lode (1969) - Het Daensisme. De opstand van het Zuidvlaamse platteland.

WILS Lode (1996) - Joris van Severen - Een aristocraat verdwaald in de politiek

WITTE E., GERARD E., FALTER R., REZSOHAZY R., GERIN P., WILS L., FRANçOIS L. (1985) - Politologie in België voor 1914 - Politologie en Belgique avant 1914

WITTE Els, CRAEYBECKX Jan (1985) - Politieke Geschiedenis van België sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke democratie. Derde druk.

WITTE Els, CRAEYBECKX Jan (1981) - Politieke Geschiedenis van België sinds 1830. Spanningen in een burgerlijke democratie. Eerste druk.

WRIGHT R., KOESTLER A., SILONE I., FISCHER L., SPENDER S., GIDE André (1951) - The God that failed. Six famous men tell how they changed their mind about Communism.

YERNAUX E. (1957) - L'Ogre Clérical

YOUNG Oran R. (1968) - Systems of Political Science

ZEMMOUR Eric (2014) - Le suicide français. Les 40 ans qui ont défait la France.

ZWAGER H.H. Dr (1981) - De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa. Een historische studie

[CARDIJN Jozef] (1982) - Ga mijn volk bevrijden. Het denken van Cardijn.

[STERCKX Engelbert mgr] (1841) - La vérité exposée par le clergé conservateur à son éminence le Cardinal Archevêque de Malines, avant l'ouverture de la session législative de 1841-1842