Category ECONOMICS - 191 titles

Klik op het schema om het groter te zien. Eén van de voornaamste thema's van de 21ste eeuw is naar onze mening de greep naar de macht door de 'GLOBAL PLAYERS'. Het houdt ons al langer bezig en in 2015 maakten we een schema dat we 'THE KATANGA MODEL' noemden. De ontwikkelingen in de economische en de politieke wereld draaien rond de tanende invloed van de nationale overheden en de macht van de wereldspelers. Ongelijkheid en globalisering gaan hand in hand en nog nooit is de corruptie zo lucratief geweest. Met artikels en korte berichten pogen we voor onszelf een inzicht te krijgen in de grote trends. Wanneer men u om de oren slaat met "de economie" dan moet u zich eens afvragen "wiens economie is het eigenlijk ?!". En ik nodig u uit om na te denken over "de privatisering van de baten en de collectivisering van de lasten", want dat is de kern van het perfide neo-liberalisme en dat staat nu al meer dan een kwarteeuw aan het roer van ons narrenschip.


ADDA Jacques (1998) - La mondialisation de l'économie. 1. Genèse.

ALDCROFT Derek A. (1989) - The European Economy 1914-1980

Antwerpsche Hypotheekkas (1961-1962) - Waarde der Onroerende Goederen. Evolutie en huidig peil (1910-1960)

BAUDHUIN Fernand (1961) - Belgique 1900-1960. Explication économique de notre temps.

BAUDHUIN Fernand Prof. (1958) - Histoire économique de la Belgique 1945-1956

BAUDHUIN Fernand Prof. (1970) - Histoire économique de la Belgique 1957-1968

BAUDHUIN Fernand Prof. (1958) - Histoire économique de la Belgique 1945-1956

BAUDHUIN Fernand Prof. (1944) - Histoire économique de la Belgique 1914-1939, Tôme 2: Evolution des principaux facteurs

Bedrijfsfonds voor de pers (1993) - Bedrijfsfonds voor de Pers - Jaarverslag 1993

BILLIARD Robert (1945) - La collaboration industrielle & ouvrière avec l'occupant

BLYTH Conrad (1960) - The Use of Economic Statistics

BOHETS Jan (1975) - België en de multinationals

BOXWELL Robert J. Jr (1994) - Benchmarking for competitive advantage

BRAUERS W.K. Drs (1960) - Economische planning bij regionaal-internationale ordening - Een probleem in de westeuropese economische integratie

BRAVERMAN Harry (1974) - Labor and Monopoly Capital. The Degradation of Work in the Twentieth Century.

BROCKMANS Hans (editor) (1995) - 200 jaar filiaal. De Franse greep op de Vlaamse economie.

BROUWERS L. s.j. (1974) - Vijftig jaar christelijke werkgeversbeweging in België. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis 1920-1973, 1925-1973 [2 delen]

BUCHAN James (1998) - Bevroren verlangen. Een zoektocht naar de betekenis van geld. (vertaling van Frozen Desire. An Inquiry into the Meaning of Money).

BUCHHOLZ TODD G. (1989) - New ideas from dead economists

CHAMBRE DE COMMERCE DE BRUXELLES (1959) - CHAMBRE DE COMMERCE DE BRUXELLES (1959), Annuaire

CHAMBRE DE COMMERCE DE BRUXELLES (1960) - CHAMBRE DE COMMERCE DE BRUXELLES (1960), Annuaire

CHAMBRE DE COMMERCE DE BRUXELLES (1958) - CHAMBRE DE COMMERCE DE BRUXELLES (1958), Annuaire

CHAMBRE DE COMMERCE DE BRUXELLES (1965) - CHAMBRE DE COMMERCE DE BRUXELLES (1965), Annuaire

CHANDY Charles (1994) - The empty raincoat

CHARKHAM Jonathan (1994) - Keeping Good Company: a Study of Corporate Governance in Five Countries

CLOQUETTE Ludovic (1935) - Le rattachement du Franc Belge à la Livre Sterling

COCKAERT L. (1992) - Bedrijfseconomische analyse van de jaarrekening

COLLECTIEF (1975) - Liber Amicorum Professor Dr Gaston Eyskens. Economische opstellen aangeboden aan Professor Dr Gaston Eyskens bij zijn emeritaat op 4 oktober 1975

CONNELLY Richard Ph.D., MCNEILL Robin, MOSIMANN Roland (1999) - The multidimensional manager

COSSON Jean (1971) - les industriels de la fraude fiscale

DAEMS Herman (1998) - De paradox van het Belgische kapitalisme. Waarom bedrijven financieel goed scoren en toch strategisch slecht spelen.

DAEMS Herman (1998) - De paradox van het Belgische kapitalisme. Waarom bedrijven financieel goed scoren en toch strategisch slecht spelen.

DAEMS Herman & VAN DE WEYER Peter (1993) - Buitenlandse invloed in België - De gevolgen voor de strategische beslissingsmacht.

DE BOER Dr. A.A. (s.d.) - Inleiding tot het denken van J.M. Keynes.

DE GRAUWE Paul (2007) - De onvoltooide globalisering. Verkenning van een nieuwe wereld.

DE HAES Leo (1978) - Het wangedrag van de multinationals

DE ROECK M. Dr. (1946) - Geographie en Verkeerseconomie

DE SELYS Gérard (1997) - De kraak van de eeuw. Dossier privatiseringen (vert. van Privé de public - 1996)

DE SELYS Gérard (1997) - De kraak van de eeuw. Dossier privatiseringen (vert. van Privé de public - 1996)

DE SELYS Gérard (1997) - De kraak van de eeuw. Dossier privatiseringen (vert. van Privé de public - 1996)

De Tijd (2007) - Dit was 2007 - Jaaroverzicht van de (Financieel Economische) Tijd

DECEUNYNCK Frida (1996) - Geldwijzer. Deel 1: Haal meer uit uw geld; Deel 2: Haal meer uit uw geld; Deel 3: Dossier kopen & bouwen.

DEKEYSER Miel (1996) - Stuur maar een manager - werknemers als noodzakelijk kwaad

DEPUYDT Piet (2010) - De Kloof: Hoe de breuk tussen Belgen en Nederlanders FORTIS fataal werd

DIETEREN Frans (1986) - Koele en koempels (steenkoolmijnen)

DUMAS Charles (2010) - Globalisation Fractures: How major nation's interests are now in conflict

EGKS-EEG-EGA (1993) - Groei, concurrentievermogen werkgelegenheid. Naar de 21e eeuw: wegen en uitdagingen.

EGKS-EEG-EGA (1993) - Croissance, compétitivité, emploi. Des défis et les pistes pour entrer dans le XXIe siècle

FIRST R., STEELE J., GURNEY C. (1972) - Economie en apartheid. Westerse investeringen in Zuid-Afrika

FORRESTER Viviane (1997) - De terreur van de economie.

GALBRAITH John Kenneth (1967) - De krach van '29 (2de druk)

GALBRAITH John Kenneth (1996) - Geld (vertaling van Money, Whence it came, where it went - 1975/1995)

GALBRAITH John Kenneth (1969) - Aspecten van de nieuwe industriele samenleving (vert. van The Reith Lectures on The New Industrial State)

GALBRAITH John Kenneth (1995) - Wereldeconomie in deze eeuw. Verslag van een ooggetuige (vert. van A Journey Through Economic Time. A Firsthand View - 1994)

GALBRAITH John Kenneth (1985) - Economics and the public purpose

GALBRAITH John Kenneth (1977) - The Age of Uncertainty

GALBRAITH John Kenneth (1978) - De eeuw der onzekerheden. Een nieuwe en kritische visie op de macht en onvoorspelbare invloed van de grote economen. (vertaling van The Age of Uncertainty - 1977)

GALBRAITH John Kenneth (1978) - De eeuw der onzekerheden. Een nieuwe en kritische visie op de macht en onvoorspelbare invloed van de grote economen. (vertaling van The Age of Uncertainty - 1977)

GALEANO Eduardo (1940-2015) (1991) - De aderlating van een continent. Vijf eeuwen economische exploitatie van Latijns-Amerika (vertaling van Las venas abiertas de América Latina - 1971)

GIDE Charles (1918) - Principes d'économie politique. 18ième édition 1918.

GREENSPAN Alan (2007) - Een turbulente tijd. Een leven in dienst van de economie.

GROOTE Geert, HUGENHOLTZ-SASSE Corian, SLIKKER, e.a. (2001) - Projecten leiden. Methoden en technieken voor projectmatig werken.

HALKIN Joseph, EECKHOUT Georges, JANSSEN Albert, PIERARD Oscar, LALIERE A., DECHESNE Laurent, JULIN Armand, EECKELS Joseph, DAVIGNON Henri, JANSSENS Edouard, DUBOIS Ernest, ROLIN Henri, et autres (1913) - Etudes sur la Belgique. Conférences faites au VIe cours international d'expansion commerciale (22/7 au 10/8/1912). Avec 54 tableaux, 23 diagrammes et 16 cartes et planches hors texte

HALLIDAY JON, GAVAN MCCORMACK (1973) - Het Japanse imperialisme 'Gedeelde welvaart' in Oost-Azië

HUHNE Christopher (1990) - Real world economics

HUHNE Christopher (1990) - Real world economics

Institut National de Statistique (1946) - Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo Belge. Tome 68.

Institut National de Statistique (1949) - Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo Belge. Tome 69.

Institut National de Statistique (1950) - Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo Belge. Tome 71.

Institut National de Statistique (1951) - Annuaire Statistique de la Belgique et du Congo Belge. Tome 72.

JAMES Harold (2002) - The End of Globalization: Lessons from the Great Depression.

JANSSEN H.C. (s.d.) - De ontwikkelingslanden.

JOYE Pierre (1961) - Les trusts en Belgique: la concentration capitaliste

JOYE Pierre (1964) - Les trusts en Belgique: la concentration capitaliste

JOYE Pierre (1960) - Les trusts en Belgique: la concentration capitaliste

JUILLARD (s.d.) - L'Economie du Canada

KARDAN C.A. (1947) - Voor u, honderd onafhankelijke posities, thuis...

KAUCH P. (1950) - De Nationale Bank van België 1850-1918

KLEIN Naomi (2007) - De shockdoctrine. De opkomst van het rampenkapitalisme. (vertaling van The Shock Doctrine - 2007)

KLEIN Naomi (2002) - No logo. De strijd tegen de dwang van de wereldmerken. Geen ruimte, geen keuze, geen werk

KLEIN Naomi (2001) - No Logo. No Space, No Choice, No Jobs

Kredietbank (1964) - Financiering en financiële structuur van uw onderneming

KREDIETBANK (1996) - 50 jaar Belgische economie (jubileumnummer 50 jaar Weekberichten)

KRUGMAN Paul (1999) - The Return of Depression Economics

KURGAN-VAN HENTENRYK Ginette Prof. Dr, VIDICK Jean-Luc, STELANDRE Annick (1987) - De leningen van de Belgische gemeenten bij het Gemeentekrediet in de periode 1861-1913, in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg 41, nr 162, oktober 1987, pp. 19-36

KUYLAARS, A.M. (1951) - Werk en leven van de industriele loonarbeider, als object van een sociale ondernemingspolitiek

LAKEMAN Pieter, VAN DE VEN Pauline (1985) - Failliet op krediet. De rol van banken in Nederland

LEWINSOHN Richard = MORUS (1955) - Achter de schermen. De groten der wereldeconomie. (oorspronkelijke titel: Die Grossen der Weltwirtschaft, nederlandse bewerking van A.F. Van Zweeden, voorwoord van Dr. W. Sleumer Tzn.)

LEWIS Roy, STEWART Rosemary (1961) - De grote leiders. Portret van zakenlieden in Engeland en Europa.

LEYSEN André (1987) - Droom en daad. Nieuwe vrijmoedige overwegingen van een ondernemer.

LEYSEN André (1990) - De nieuwste wereld. Europa na het communisme.

LODEWYCKX Ludo (1976) - Vlaams Ekonomisch Verbond 1926-1976

LUNDBERG Ferdinand (1968) - Die Reichen und die Superreichen. Macht und Allmacht des Geldes

LUYENDIJK Joris (2015) - Het kan niet waar zijn. Joris Luyendijk onder bankiers.

MALKIEL G. Burton (1990) - A random walk down Wall Street

MANDEL Ernest (1972) - Marxistische Wirtschaftstheorie Band I + Band II (or. Traité d'economie marxiste - 1962)

MANDEL Ernest (1976) - Het laatkapitalisme. Proeve van een marxistische verklaring.

MANDEL Ernest (1968) - De EEG en de rivaliteit Europa-Amerika: een economische en politieke analyse

MANDEL Ernest (1968) - Einführung in die marxistische Wirtschaftstheorie.

MANDEL Ernest (1968) - Einführung in die marxistische Wirtschaftstheorie.

MANDEL Ernest (1962) - Traité d'économie marxiste. Tome II.

MARCOTTE V.A. (1946) - La Belgique dans le monde

MATTHYSSENS L. (1954) - De verbrokkeling van het Belgische kredietwezen

MCMILLAN John (2003) - Reinventing the Bazaar. A natural history of markets.

MEADOWS Dennis e.a. (1975) - Rapport van de Club van Rome. De grenzen aan de groei. (vertaling van The Limits to Growth - 1972)

METZE Marcel (1995) - De geur van geld. Een opmerkelijk bankafschrift.

METZE Marcel (1995) - De geur van geld. Een opmerkelijk bankafschrift.

MICHIELSEN Stefaan, SEPHIHA Michaël (2009) - Bankroet. Hoe Fortis al zijn krediet verspeelde

MICHIELSEN Stefaan, SEPHIHA Michaël (2009) - Bankroet. Hoe Fortis al zijn krediet verspeelde

MICHIELSEN Stefaan, SEPHIHA Michaël (2010) - Wie is wie der Belgische bestuurders

MODEN Jacques, SLOOVER Jean (1980) - Le patronat belge. Discours et idéologie 1973-1980

MODEN Jacques, SLOOVER Jean (1980) - Le patronat belge. Discours et idéologie 1973-1980

MULLER Albert s.j. (1938) - Notes d'économie politique. Première série. Production - Répartition - Problèmes sociaux

MULLER Albert S.J. (1951) - La morale et la vie des affaires - Simples notes de déontologie des Affaires

National Bureau Of Economic Research (1960) - Demographic and Economic Change in Developed Countries

NERINCX Edmond (1970) - Douze mois de surveillance de patrimoine.

NN (1970) - Staatshulp bij uw investeringen. Hoofdpunten van de wetten ter bevordering van de investeringen door kleine en middelgrote ondernemingen

NN (2004) - Prospero. Een nieuwe impuls voor economische welvaart in België.

NN (2007) - Jaarverslag 2007. Groep Brussel Lambert.

NN (1910) - Crédit Foncier de l'Uruguay SA

NN (1992) - Prisma van de algemene economie. 2000 termen van A tot Z verklaard

NN (1961) - Vereniging voor Economie. Vijfde Vlaams wetenschappelijk economisch congres. Gent, 15 en 16 april 1961. De Belgische Economie in 1970. Inleidende referaten volume I & II

NN (1944) - The blue book of economics. A simplified text for review in questions and answers.

NN. (1997) - Profiel Vlaanderen 1997

O'ROURKE P.J. (2008) - The Wealth of Nations van Adam Smith

OBOUSSIER Max (1917) - Le Port d'Anvers et la Conférence Economique de Paris

PEN Jan Prof Dr (1970) - Moderne economie

PERROUX François (1958) - Le Capitalisme

PIKETTY Thomas (2019) - Capital et Idéologie

PIKETTY Thomas (2013) - Le capital au XXIe siècle

PIKETTY Thomas (2014) - Kapitaal in de 21ste eeuw

PIKETTY Thomas, Van Bergen Wouter, Visser Martin (2014) - De kleine Piketty. Het kapitale boek samengevat.

PINXTEN K. E.H. (1937) - Het Kempisch Steenkolenbekken. Economische studie.

PRIMS Floris (1933) - Beknopte Staathuishoudkunde opgevat naar de organische beginselen der Rerum Novarum en voor België bewerkt door Floris Prims

PVV/PLP (1965) - Biljet van 1000 frank met de beeltenis van Théo Lefèvre. Verkiezingspamflet uit 1965 tegen de levensduurte.

RANKINE Denzil, STEDMAN Graham, BOMER Mark (2003) - Due Diligence. Definitive steps to successful business combinations

RAWNSLEY Judith (1995) - Blauw bloed, rode cijfers. De duizelingwekkende opkomst en ondergang van Baring Beleggingen, de tragische rol van Nick Leeson en de verassende overname door ING.

REICH Robert B. (1993) - De wereld aan het werk. Politiek en economie in de 21ste eeuw. (vertaling van The work of nations : preparing ourselves for 21st-century capitalism. - 1991)

REMY Jean (1966) - LA VILLE: PHENOMENE ECONOMIQUE

RHEA Robert (1939) - Wat is de Dow Theorie? Een poging om haar nut aan te toonen als hulpmiddel voor beleggers. Voorwoord F.R. Boot.

ROBINS P. Stephen & HUNSAKER L. Phillip (1996) - Trainen van interpersoonlijke vaardigheden

ROUSSEAUX René (1976) - De belgische frank.

SAMPSON Anthony (1983) - De geldschieters: De macht van de banken en de economische crisis (vert. van The Money Lenders - 1981)

SCHROEVEN Chris (1994) - Consumer expenditure in interwar Belgium: the reconstruction of a database

SCHUMACHER E.F. (1975) - Small is beautiful. A study of economics as if people mattered.

SCHUMACHER E.F. (s.d.) - Hou het klein. Een economische studie waarbij de mens weer meetelt (vert. van Small is beautiful. A study of economics as if people mattered - 1973)

SEMJONOW Juri Dr (s.d.) - De rijkdommen der aarde: over het huishouden der menschheid. Economische aardrijkskunde voor iedereen.

SIMOENS Peter (1993) - Het opleidingsbeleid in het reconversiegebied Turnhout. Evaluatie van de Europese steunverlening 1990-1991.

SMIT Jeroen (2008) - De prooi. Blinde trots breekt ABN AMRO

SPINDLER J. Andrew (1984) - The politics of international credit. Private finance and foreign policy in Germany and Japan

STIGLITZ Joseph (2002) - Globalization and its discontents

THUROW Lester (1992) - Head to Head; the coming economic battle among Japan, Europe and America

TILMONT J., DUCHENNE E., DE ROECK M. (1948) - Géographie Economique à l'usage des sections commerciales et des écoles de commerce.

TINBERGEN Jan (coördinatie), DOLMAN Antony J., VAN ETTINGER Jan (1976) - naar een Rechtvaardiger Internationale Orde. Een rapport aan de Club van Rome.

TISSEN René, LEKANNE Deprez Frank, BURGERS Rosalie, HALMANS Frank (2008) - Geef ze de ruimte ! - Over het anders organiseren van kennis, mensen en technologie.

TURNER Louis (1973) - Onzichtbare wereldmachten. Multinationale ondernemingen en de wereld van nu.

VAN ARKEL Henk, Aktie Strohalm (1990) - Het gelijk van het genoeg. Hoe de geldstroom van arm naar rijk een milieuvriendelijke economie onmogelijk maakt.

VAN ARKEL Henk, Aktie Strohalm (1990) - Het gelijk van het genoeg. Hoe de geldstroom van arm naar rijk een milieuvriendelijke economie onmogelijk maakt.

VAN DEN BRINK J.R.M. (1984) - Zoeken naar een heilstaat. Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat.

VAN DER POEL D.C. (1943) - Economische encyclopedie

VAN DER POEL D.C. (1959) - Economische encyclopedie

VAN DER WEE H. & TAVERNIER K. (1975) - La Banque Nationale de Belgique et l'histoire monétaire entre les deux guerres mondiales

VAN DER WIJK Jacob (1939) - Inkomens- en vermogensverdeling. Distribution of Incomes and Fortunes

VAN HISSENHOVEN Paul (1910) - Les grains et le marché d'Anvers

VAN HISSENHOVEN Paul (1923) - Les grains et le marché d'Anvers (2ième édition)

VAN MEERHAEGHE Prof. Dr. M.A.G. (1985) - Museum of grootmacht? De identiteitscrisis van Europa

VAN OVERTVELDT Johan (2009) - Maandag geen economie meer ?. Over crashes, crisissen en menselijke fouten

VAN REMOORTERE Julien (1990) - Het grote spaarboek

VAN ROSSEM Jean-Pierre (2009) - Crisis: Hoe lossen we het op ?

VANDEKERCKHOVE Ivo (1993) - De miljarden van KS

VANDEKERCKHOVE Ivo (1993) - De miljarden van KS

VANDEPUTTE Robert Prof. (1945) - Het Belgische monetaire experiment

VANDERLEYDEN Lieve (2007) - SVR Rapport. Het gewicht van de pensioenen. Feiten en percepties

VANEMPTEN Jean, VERDUYN Ludwig (1994) - Le blanchiment en Belgique. L'argent criminel dans la haute finance.

VERBEKEN Pascal (2007) - Arm Wallonië. Een reis door het beloofde land.

VERDUYN Ludwig (2012) - De 200 rijkste Belgen.

VERDUYN Ludwig (1997) - De discrete charme van een Luxemburgs bankier.

VERDUYN Ludwig (2000) - De 200 rijkste Belgen. De financiële skyline.

VEV (1995) - Op weg naar groei

Vlaams Ekonomisch Verbond (1994) - Op zoek naar groei. Het strategisch plan voor Vlaanderen

VLIEBERGH E. Prof Dr (1921) - Het Hageland - Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in't begin der Xxe eeuw.

VLIEBERGH E. Prof Dr (1921) - Het Hageland - Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in't begin der Xxe eeuw.

VLIEBERGH E. Prof Dr (1921) - Het Hageland - Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in't begin der Xxe eeuw.

VLIEBERGH E. Prof Dr (1921) - Het Hageland - Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in't begin der Xxe eeuw. [OLD BOOKNUMBER=19210005]

VRIES, JOH. DE, WIM VROOM EN TON DE GRAAF (RED.) (1999) - Wereldwijd bankieren : ABN AMRO 1824-1999.

VUCHELEN Jef, VAN IMPE William (1987) - Privatisering. Van Macht naar Markt.

VUCHELEN Jef, VAN IMPE William (1987) - Privatisering. Van Macht naar Markt.

WALRAVE Michel (edit.) (1995) - Les réseaux de services publics dans le monde. Organisation, régulation, concurrence.

WU Rong-I (1971) - The strategy of economic development - A case study of Taiwan

YSEBAERT Clair, ASSELBERGHS Ludo (1992) - Instellingen zakboekje

ZISCHKA Anton (1942) - Wetenschap breekt monopolies [vertaling van Wissenschaft bricht Monopole]