Search our collection of 8.429 Books

Author
Title

Search our 4.932 News Items

Book of the Day
HARRISON Dick
De geschiedenis van de slavernij. Van Mesopotamië tot moderne mensenhandel.
2de druk van december 2019. Hardcover, stofwikkel, leeslint, in-8, 704 pp., illustraties, bibliografie, index/register. Uit het Zweeds vertaald door Ger Meesters. De illustratie op de stofwikkel: Gérôme, Jean-Léon (1824-1904), Slavenmarkt in het oude Rome (ca. 1884), Hermitage, Sint-Petersburg.
Harrison is prof aan de univ van Lund in Zweden.

Van de backcover: In 'De geschiedenis van de slavernij' geeft de Zweedse hoogleraar geschiedenis Dick Harrison, auteur van 'De Dertigjarige Oorlog', een indrukwekkend overzicht van de slavernij, van de vroegst bekende beschavingen tot hedendaagse dwangarbeid. Hij behandelt de oudheid, de middeleeuwen, de trans-Atlantische slavenhandel en de laatste twee eeuwen. In dit diepgravende werk wisselt Harrison de grote lijnen af met fragmenten uit dagboeken en brieven, waardoor hij het menselijke aspect benadrukt. Speciaal voor de Nederlandstalige editie voegde hij hoofdstukken toe over Congo, Indonesië en Suriname. 'De geschiedenis van de slavernij' is een magistraal boek over een van de zwartste bladzijden uit de menselijke geschiedenis.
HARRISON Dick @ wikipedia
€35.0

BUY

New Arrivals
BAUDHUIN Fernand
Belgique 1900-1960. Explication économique de notre temps.
Broché, petit in-8, pp., avec chronologie (1830-1960), index.
BAUDHUIN Fernand @ wikipedia
€15.0

BUY

STEINBECK John
Ten oosten van Eden (vert. van East of Eden - 1952)
9de druk. pb, 582 pp. Bekendste werk van JS, sterk (auto)biografisch. John Steinbeck (Salinas (Californië), 27 februari 1902 — New York, 20 december 1968) was een Amerikaans auteur en winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur in 1962.
STEINBECK John @ wikipedia
€12.5

BUY

KIVITS Tonja
Geschiedenis van de psychologie. De ontwikkeling van de geesteswetenschappen vanaf de Grieken tot heden.
Paperback, in-8, 284 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
'De psychologie dient een ontmoeting te zijn, een onvoorwaardelijk aanwezig zijn en een volledige en vriendschappelijke aanvaarding van de ander.' (265, Buytendijk)
Kivits is een volgelinge van Lacan (1901-1981).
Vlotte en toegankelijke schrijfstijl. Soms controversieel.

Over de 'persona' en de 'schaduw' van Jung (p. 242): 'De persona is de totale som van onze normen en afspraken waaraan ieder zich moet conformeren, zoals het milieu waartoe men behoort, het beroep dat men uitoefent of het land waarin men woont. De schaduw is de som van de persoonlijke kenmerken die het individu wenst te verbergen voor anderen en voor hemzelf. Het is de donkere, negatieve kant van de persoon.'
Noot LT: Het zijn begrippen die vandaag bijzonder actueel zijn. Met name de waarden van de 'laicité' van de (Franse) Staat en die van religies van diverse groepen (katholieken, joden, moslims) komen in botsing. Het is ook best mogelijk dat een individu bepaalde kenmerken niet zozeer voor zichzelf wil verbergen maar wel voor anderen. De 'schaduw' ligt dan op de scheiding tussen persona en het Ich. Dat opent de weg naar nog meer complexe conflicten die onvermijdelijke maatschappelijke gevolgen (bvb. terrorisme) hebben.
KIVITS Tonja @ wikipedia
€15.0

BUY

VOLKMANN Jean-Charles
La chronologie de l'histoire de France
Broché, in-8, 128 pp., qqs illustrations, index.
L'honnête homme vérifie avant d'affirmer, c'est toujours préférable.
VOLKMANN Jean-Charles @ wikipedia
€10.0

BUY

GLAESER Ernst
Jaargang 1902 - Jeugd tussen traditie en revolutie (vertaling van Jahrgang 1902 - 1928)
Paperback, in-8, 286 pp. Uit het Duits vertaald door Alfred Krans.
Ernst Glaeser (1902-1963) schreef in 1928 zijn sleutelroman Jahrgang 1902 over de belevenissen van een Duitse jongen tijdens WO I.
GLAESER Ernst @ wikipedia
€20.0

BUY

VAN DER PLAS Michel
De klokkenluiders - Hervormingsbewegingen in de katholieke kerk
Paperback, in-8, 335 pp., bibliografische noten, bibliografie, index/register.
VAN DER PLAS Michel @ wikipedia
€15.0

BUY

SCOTT FITZGERALD F.
De grote Gatsby (vert. van The Great Gatsby - 1925)
Paperback, in-8, 206 pp. Uit het Amerikaans vertaald door Susan Janssen. Geheel herziene Nederlandse vertaling 1999.
Fitzgerald (1896-1940)
SCOTT FITZGERALD F. @ wikipedia
€10.0

BUY

CATHERINE Lucas
Bouwen met zwart geld. De grootheidswaanzin van Leopold II.
Paperback 175 pp. Illustraties en foto's in ZW. Behoorlijke bibliografie. Noot LT: Het boek verhaalt hoe Leopold II met de opbrengsten uit zijn persoonlijk wingewest Congo, Brussel en de koningin der badsteden, Oostende, herschiep. Men leze in dit verband ook het prachtige boek van Piet Lombaerde, Leopold II Koning-Bouwheer (1995).
CATHERINE Lucas @ wikipedia
€15.0

BUY

DOOM Ruddy (red.)
De structuur van de waanzin, conflicten in de periferie
Pb, grote in-8, 482 pp., illustraties in ZW, kaartjes, bibliografie. Wat wij door de media gepresenteerd krijgen als zinloos geweld en chaos, heeft toch dieper liggende oorzaken. En daar speelt bvb. het islamisme op in.
De bijdragen gaan over o.a. de Filipijnen, Tadzjikistan, de positie van de Oeigoeren in China, Senegal, Burundi, India, Oost-Congo, Israël en de Palestijnen, Mozambique, Cambodja, water in het Midden-Oosten.
DOOM Ruddy (red.) @ wikipedia
€15.0

BUY

VAN SCHAIK John
De Katharen: feit en fictie
Paperback, in-8, 237 pp., illustraties, verklarende woordenlijst, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
VAN SCHAIK John @ wikipedia
€12.5

BUY

MARTIN Sean
De Katharen. Geschiedenis en Geheimen.
Hardcover, stofwikkel, kleine 4to, 192 pp., rijkelijk geïllustreerd. De kruistocht tegen christenen.
MARTIN Sean @ wikipedia
€15.0

BUY

VRANCKX Rudi
Harde tijden. Voorbij het kalifaat: een wereld van angst en woede
Paperback, in-8, 215 pp. Pessimistisch journalistiek reportagewerk.
Noot LT: Soms is het wat verwarrend of klopt het niet. Bijvoorbeeld de getuigenis over Syrië-strijders en de rol van Sharia4Belgium (p. 92): "Uit mijn buurt zijn er heel wat vertrokken", beaamt hij. "Mensen van wie ik het niet had verwacht. Een ervan had bijvoorbeeld zware criminele feiten gepleegd. Een kleine crimineel, zeg maar."
Iemand die zware criminele feiten pleegt is toch geen kleine crimineel, me dunkt.

zie ook: De geesten van het avondland en De ontdekking van Congo
VRANCKX Rudi @ wikipedia
€15.0

BUY

JORIS Lieve
Terug naar Congo (zoekhulp: Terug naar Kongo)
21ste druk. Pb, in-8, 255 pp. Documentaire roman. Lieve Joris (Neerpelt, 14 juni 1953) is een uit België afkomstig schrijver van reisverhalen met diepgang.
De oorspronkelijke titel luidde 'Terug naar Kongo' met een K.
JORIS Lieve @ wikipedia
€10.0

BUY

SALINGER J.D.
De vanger in het graan (vertaling van The catcher in the rye - 1951)
Pocket, in-8, 224 pp. Uit het Amerikaans vertaald door Johan Hos. Thema: tiener op zoek naar zichzelf in het grote New York. Cultboek van de jaren 50. Jerome David Salinger (New York, 1 januari 1919 - Cornish, New Hampshire, 27 januari 2010). Dit boek werd ook vertaald als 'De vanger in het koren' (vert. Schuchart - 1982) en 'Eenzame zwerftocht' (vert. De Graaff - s.d.).
SALINGER J.D. @ wikipedia
€10.0

BUY

VAN DE VEN J., DE PRINS Pol (fotografie)
100 jaar NV Zeekanaal 1896-1996
Hardcover, stofwikkel, 4to landscape, 64 pp., chronologie, oude foto's, kaartjes, bibliografie. Jubileumuitgave.
VAN DE VEN J., DE PRINS Pol (fotografie) @ wikipedia
€15.0

BUY

VANDEGOOR Gust
Een andere kijk op 250 jaar Kanaal Leuven - Dijle
Brochure op luxepapier, 4to landscape, foto's, kaarten.
De eerste spadesteek dateert van 9 februari 1750.


Het Kanaal Leuven-Dijle begint in de Vaartkom in Leuven en eindigt 30,43 km verder in de Dijle ter hoogte van het Zennegat in Mechelen.
Op het kanaal zijn 5 sluizen gebouwd: in Tildonk, Kampenhout, Boortmeerbeek, Battel en ter hoogte van het Zennegat. Het totale verval van het kanaal bedraagt 14,26 m.
Het kanaal is bevaarbaar voor vrachtschepen tot 600 ton. Omdat het kanaal relatief smal is, max. 32 m breed, zijn er op geregelde plaatsen verbredingen of zwaaikommen aangelegd waar de schepen gemakkelijk kunnen draaien of 'zwaaien'.
De Dijle ontspringt in Houtain-Le-Val, deelgemeente van Genappe in Waals-Brabant, op een hoogte van 145 m boven de zeespiegel. De Dijle stroomt eerst in noordoostelijke richting. Vanaf het punt waar de Demer uitmondt in de Dijle, stroomt ze in noordwestelijke richting tot aan het Zennegat, waar ze het water van het Kanaal Leuven-Dijle en de Zenne ontvangt. Ongeveer één kilometer verder vloeit de Dijle samen met de Nete en vormt zo de Rupel. De Dijle heeft een totale lengte van 90km.
(bron: milieuboot.be)
VANDEGOOR Gust @ wikipedia
€15.0

BUY

POLFLIET Kevin, VERMIJLEN Tom
450 jaar Zeekanaal Brussel - Schelde
Brochure, 4to, geen paginering (ca. 100 pp.), foto's, kaarten, chronologische tabel/tijdlijn.
De eerste spadesteek dateert van 16 juni 1550
POLFLIET Kevin, VERMIJLEN Tom @ wikipedia
€15.0

BUY

DE JONG Oek
Opwaaiende zomerjurken - roman
37ste herziene druk. Pb, in-8, 285 pp.
Oek De Jong (°1952)
Opwaaiende zomerjurken is het verhaal van de eenzelvige Edo Mesch, op zijn achtste, zeventiende en vierentwintigste. Edo probeert zijn verstand en gevoel in evenwicht te brengen en zoekt daarbij zijn toevlucht eerst bij zijn moeder, en later in verhalen, een filosofisch systeem en de erotiek.
DE JONG Oek @ wikipedia
€10.0

BUY

BERGMANN Tony
Ernest Staas, Advocaat - Schetsen en beelden (jubileumuitgave)
Jubileumuitgave. Gebrocheerd, in-8, xiv + 200 pp., met fraaie tekeningen, tekst- en woordverklaringen. Inleiding door Bert Decorte.

Noot LT: In het verhaal "De vriendschappelijke eigenaars" toont AB de meedogenloze praktijken van huisjesmelkers in de 19de eeuw: uitdrijvingen door gerechtsdeurwaarders van weduwen met kinderen, zieken, confiscatie van de schamele huisraad. De advokaat weigert de zaak van de vrekkige huisjesmelker, Mie Goebloed. Het is een thema dat wel meer voorkomt in de Vlaamse sociale literatuur, bvb. bij Elsschot, bij Boontje, bij Mevrouw Courtmans.Van Anton Bergmann (°Lier 29/7/1835 +Lier21/1/1874) verscheen in 1873 ook "De geschiedenis van Lier". In 1858 vestigde hij te Lier zijn advokatenpraktijk. In 1875 kreeg AB posthuum de 5-jaarlijkse prijs der Nederlandse Letterkunde.
BERGMANN Tony @ wikipedia
€12.0

BUY

GEERAERTS Jef
Schroot
Tweede druk. Pb, pocket, 231 pp. Noot LT: JG (23/2/1930) was van 1954 tot 1960 assistent-gewestbeheerder in het Congolese Bumba (in interviews corrigeert hij niet als de vraagsteller hem gewestbeheerder noemt). Schroot was zijn tweede Congo-roman - na 'Ik ben maar een neger' (1962) - en wellicht de beste. Dit is zogenaamd de tweede druk; helemaal klopt dat niet want in de jaren 60 is deze roman ook eens uitgegeven op krantenpapier, een zogenaamd 'Bulkboek' (uitgegeven door Literatuur op Straat).

Eerste zin: "29 augustus 1961 - Harry steekt de zandweg over om in de schaduw van hoog bos links van de weg te komen. (...)"
GEERAERTS Jef @ wikipedia
€10.0

BUY

GODDEERIS Idesbald, LAURO Amandine, VANTHEMSCHE Guy, e.a.
Koloniaal Congo: een geschiedenis in vragen
2de druk. Dikke paperback, in-8, 398 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie.

Het kolonialisme roept heel wat maatschappelijke discussie op. De debatten worden echter vaak op emotionele manier gevoerd, met onvolledige kennis van feiten en van de context. Koloniaal Congo presenteert daarom de huidige wetenschappelijke inzichten en onderzoeksresultaten voor een breed publiek. Dit is het begin van een nieuwe globale visie. Een keur aan binnen- en buitenlandse historici biedt aan de hand van concrete vragen een uniek inzicht in de geschiedenis van het Belgische kolonialisme.
Hoe werkte het autocratische bestuur van Leopold II en wat weten we over de slachtoffers? Hoeveel winst werd er gemaakt in Congo, en naar wie ging die? Hoe beleefden Congolese mannen en vrouwen het koloniale bestuur? Hoe verzetten Congolezen zich? Wat is de impact van het kolonialisme op de natuur van Congo? Wat waren de gevolgen van het koloniaal beleid op vlak van infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg en wetenschap? Gaven missionarissen het kolonialisme een menselijker gelaat? Deze en vele andere vragen maken van Koloniaal Congo een even onmisbaar als onthullend boek.

Koloniaal Congo. Een geschiedenis in vragen is samengesteld door historici Amandine Lauro (ULB), Idesbald Goddeeris (KU Leuven) en Guy Vanthemsche (VUB). Het boek verschijnt ook in het Frans.

Met bijdragen van Frans Buelens, Bas De Roo, Marc Depaepe, Donatien Dibwe dia Mwembu, Mathieu Zana Etambala, Emmanuel Gerard, Idesbald Goddeeris, Didier Gondola, Benoît Henriet, Johan Lagae, Maarten Langhendries, Amandine Lauro, Annette Lembagusala Kikumbi, Ruben Mantels, Michael Meeuwis, Pedro Monaville, Jean-Marie Mutamba Makombo, Isidore Ndaywel è Nziem, Jean Omasombo Tshonda, Violette Pouillard, Jacob Sabakinu Kivilu, Jean-Paul Sanderson, Yves Segers, Julia Seibert, Matthew G. Stanard, Daniel Tödt, Sarah Van Beurden, Leen Van Molle, Reinout Vander Hulst, Guy Vanthemsche en Georgi Verbeeck.
GODDEERIS Idesbald, LAURO Amandine, VANTHEMSCHE Guy, e.a. @ wikipedia
€30.0

BUY

FOLSCHEID Dominique
Kalender van de filosofie 2: Van de Middeleeuwen tot nu (vertaling van Les grandes dates de la philosophie classique, moderne et contemporaine - 1996)
Pocket, 150 pp., register. Uit het Frans vertaald door Ineke Mertens.
Een intelligent boek dat de werken van grote en kleinere filosofen chronologisch rangschikt en kort bespreekt.
INHOUD
Voorbericht 7
De opzet van de kalender s
i De filosofie van de Renaissance. Een rijke maar ambivalente
periode 9
ii De filosofie van dc nieuwe tijd 26
iii De eeuw van de Verlichting 43
iv De negentiende eeuw: de filosofie en de wetenschap 7i
v De filosofische twintigste eeuw
Register 147
FOLSCHEID Dominique @ wikipedia
€10.0

BUY

VAN GINDERACHTER Maarten
Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire spanningen in het Belgische socialisme voor WO I.
Paperback, in-8, 493 pp., bibliografie, registers. Noot Lucas Tessens: Er heeft een tijd bestaan dat de socialistische basis floot wanneer de Brabançonne werd gespeeld en men op feestelijkheden niet kon nalaten ook de Marseillaise te spelen. Of hoe de socialisten voortdurend heen en weer werden getrokken tussen internationalisme en nationalisme, tussen de sterke republikeinse stroming/doctrine en de aanvaarding van de monarchie, tussen liefde en haat voor Frankrijk en Duitsland, tussen de nationale vlag en de rode vlag, tussen de liefde voor het Vaderland (patriottisme) en de haat tegen de burgerlijke Staat, tussen Waalse en Vlaamse interpretaties/verzuchtingen, en tussen zgn. Vlaams-Waalse rassen(sic!)-tegenstellingen. De (Brusselse) partijtop (Vandervelde op kop) was er steevast op uit die tegenstellingen in een verbaal compromis weg te doen deemsteren. Alles was immers onderworpen aan de verovering van het Algemeen Stemrecht dat hen de absolute macht zou schenken. Enkel communautaire en (anti-)klerikale spanningen konden dat nog verhinderen. De socialistische top heeft zich in dat spinnenweb laten vangen (zie pp. 318 e.v.).
VAN GINDERACHTER Maarten @ wikipedia
€20.0

BUY

WINTERNITZ Helen
Oostwaarts langs de evenaar. Een reis over de rivier de Congo tot diep in Zaire.
Pb, 275 pp. met kaartje van Congo. Documentair reisverhaal.
WINTERNITZ Helen @ wikipedia
€12.5

BUY

LEVI Primo
Is dit een leven (vertaling van Se questo è un uomo - 1958)
Hardcover, stofwikkel, kleine in-8, 254 pp., kaartje van de ligging van de vernietigingskampen.
Primo Levi (Turijn, 31 juli 1919 – aldaar, 11 april 1987) was een Joods-Italiaanse schrijver van korte verhalen, romans en gedichten. Hij was ook scheikundige.
Levi benadrukt dat je zelfs in een vernietigingskamp moet proberen mens te blijven: je wassen, rechtop lopen, ... Het is het enige dat je dan nog hebt.

Noot LT: Misschien is dat in het gewone, dagelijkse leven ook wel waar. De hedendaagse modetrends zouden hiermee rekening kunnen houden. Het volgen van een opgelegde grauwheid leidt naar uniforme depressie wanneer ook het perspectief van de horizon ontbreekt. Uitzichtloos leven wordt dan ons absurd lot.
Bovendien moet je niet noodzakelijk dragen wat de modebaronnen ons voorschrijven. Smaak is een persoonlijke zaak en dat blijft best zo.
LEVI Primo @ wikipedia
€10.0

BUY

GERMONPRE Christiaan
Tussen hemel en aarde : kermissen en circussen in Kortrijk
Hardcover, stofwikkel, 4to, pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, indexen/registers, chronologie, woordenlijst van gebruikte termen in de circus- en kermiswereld.
Germonpré graaft diep in de historie van circus en kermis en levert knap pionierswerk. Hij raadpleegde stadsrekeningen, lijsten van vergunningen, brieven, handschriften, stadsverslagen. Ook kreeg hij hulp van foorreizigers en plaatsmeesters. Hij kon een beroep doen op foto's uit privé-archieven.
GERMONPRE Christiaan @ wikipedia
€40.0

BUY

MARTIN Dirk, SAERENS Lieven
Steden in oorlog. Antwerpen 1940-1945
Hardcover, in-8 square, 164 pp., foto's & illustraties.
Vooral een kijkboek over het gewone leven in Antwerpen tijdens de Duitse bezetting. De meeste foto's komen uit het archief van SOMA.
Noot LT: de foto (vertrekkende oostfronters) op p. 112 is duidelijk op de Leien (de huidige Britselei) genomen; op de achtergrond bemerkt men het oude justitiepaleis; het is een beetje vreemd dat de auteurs een vraagteken plaatsen bij de locatie; een modale Antwerpenaar herkent de plaats onmiddellijk.
Saerens schreef eerder boeken over de jodenvervolging in Antwerpen en Brussel en bracht opvallende verschillen in medewerking van het stadsbestuur aan het licht. Delwaide is zijn 'bête noire'. Overigens werd in 2019 het Delwaidedok omgedoopt tot Bevrijdingsdok.
MARTIN Dirk, SAERENS Lieven @ wikipedia
€25.0

BUY

RYSERHOVE Katrien
Zaak: De Zutter. Kwestigen nacht!
Paperback, grote in-8, 367 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie.
In het kader van de 'moorden van Beernem' opent Ryserhove het gerechtelijk dossier dat in het Rijksarchief berust. Alles draait om die noodlottige kermisnacht in november 1926. Zij ontdekte wie de echte moordenaar van Hector De Zutter was.
Context: Op 25 mei 1915 verdween Jonkheer Henri d'Udekem d'Acoz (°1870), in 1903 gehuwd met Jonkvrouw Cécile van Outryve d'Ydewalle (1879-1925), uit zijn kasteel te Ruddervoorde; hij werd later teruggevonden ondergegraven in een bos. Op 2 september 1915 verdween jachtwachter Camiel (Sassen) Dierickx, hij werd tot op heden niet teruggevonden. In de nacht van 15 op 16 mei 1921 overlijdt in verdachte omstandigheden René De Baene. Hij is "doodgestuikt" in de officiële versie. Deze gebeurtenis wordt gewoon geklasseerd en nooit ernstig onderzocht. In de nacht van 7 op 8 november 1926 verdween Hector De Zutter, zijn lichaam werd op 30 november teruggevonden in de Brugse Vaart. Ernest Van Poucke, die meende iets gezien te hebben i.v.m. de moord op De Zutter, kwam op 9 mei 1927 onder eigenaardige omstandigheden om het leven. Hij verdronk in het kanaal. In 1944 werd de gemeentesecretaris Omer Van Haecke uit zijn huis brutaal weggehaald en iets verder vermoord. Deze moord werd nooit opgehelderd. (bron: Wikipedia en eigen aanvullingen)
RYSERHOVE Katrien @ wikipedia
€25.0

BUY

VITKINE Antoine
Mein Kampf, histoire d'un livre (nouvelle édition)
Poche, 366 pp., illustrations, notes bibliographique, bibliographie.
VITKINE Antoine @ wikipedia
€15.0

BUY

VAN REYBROUCK David
Congo, een geschiedenis
1ste druk, hardcover met stofwikkel, grote in-8, coverfoto van Nkasi door Stephan Vanfleteren, 680 pp., kaartjes, bibliografische noten, verantwoording der bronnen, uitgebreide bibliografie, index. Onze kritiek op de eerste druk (verbeteringen werden aangebracht in latere drukken): in de index komt de UMHK wel voor (p. 134 en 365) maar de Union Minière - alhoewel meerdere keren vermeld in het boek - ontbreekt; sommige historische feiten zijn foutief gedateerd (bvb. de dood van Hammarskjöld); de opgevoerde dader van de diefstal van Boudewijn's sabel blijkt niet de echte dader te zijn. De nummering van de eindnoten per hoofdstuk bemoeilijkt de consultatie van het bronnenmateriaal. Interessante mix van geschiedenis en knap literair reportagewerk. Het boek werd in de markt gezet met een oplage van 12.000 ex., begeleid door een groots opgezette marketingcampagne. Bekroond werk.
Maar ... U moet beslist de vernietigende kritiek van J.P. Van Rossem eens lezen
VAN REYBROUCK David @ wikipedia
€13.5

BUY

PAMUK Orhan
Het zwarte boek (vertaling van Kara Kitap - 1990)
Pb, kleine in-8, 583 pp. Uit het Turks vertaald door Margreet Dorleijn. Ferit Orhan Pamuk (Istanboel, 7 juni 1952) is een Turkse schrijver. In 2006 ontving hij de Nobelprijs voor de Literatuur. Is in zijn land controversieel wegens zijn uitspraken over o.m. genocide op de Armeniërs.
PAMUK Orhan @ wikipedia
€10.0

BUY

PAMUK Orhan
Istanbul. Herinneringen en de stad
Pb, in-8, 507 pp., illustraties in ZW, registers.
'Weemoed maakt een Istanbuler geremd, en is tegelijkertijd een excuus voor zijn geremdheid.' (143) Weemoed is een hoofdthema van Pamuk.

Het is wellicht onverstandig met dit boek in de hand naar Istanbul af te reizen. Je kan het beter lezen als je terug thuis bent. Dan kan je je eigen gevoelens vergelijken met die van Pamuk. Er is immers het gevaar van het vooroordeel, dat een authentieke gewaarwording verstoort.
PAMUK Orhan @ wikipedia
€15.0

BUY

MURAKAMI Haruki
Kafka op het strand
Paperback, in-8, 639 pp., Uit het Japans vertaald door Jacques Westerhoven.
Murakami (°1949)
MURAKAMI Haruki @ wikipedia
€15.0

BUY

NABOKOV Vladimir
Lolita (nederlandstalig)
Pb, in-8, 383 pp. Vertaling van Rien Verhoef.
Noot LT: Dit boek, waarvan de eerste uitgave in 1955 in Parijs verscheen bij The Olympia Press van Maurice Girodias, werd in vele landen verboden. Tussen 1956 en 1959 was het trouwens ook in Frankrijk verboden lectuur. Het werd 'un succès de scandale', iets wat Nabokov zelf uitdrukkelijk niet wenste (zie Grazia, Girls lean back everywhere, 1992, p. 259). Nabokov (1899 – 1977). Eerste zin: 'Lolita, licht van mijn leven, vuur van mijn lendenen.' | De populaire Franse zangeres Alizée speelt handig in op het imago van kind-vrouwtje.

NABOKOV Vladimir @ wikipedia
€10.0

BUY

WOOLF Virginia
The Waves (1931)
Pocket, 200 pp.
The painting on the cover is from John Singer Sargent, entitled The Black Brook (1908).
WOOLF Virginia @ wikipedia
€10.0

BUY

RILKE Rainer Maria
Het dagboek van Malte Laurids Brigge (vert. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge)
Hardcover, gebonden, 8vo, 214 pp.
RILKE Rainer Maria @ wikipedia
€10.0

BUY

AHMAD Durre, IRFANI Suroosh, COLPAERT Marc
Voorbij de laatste grens. Pakistan, de islam en het feminiene
Monografieën over interculturaliteit nr 9.
Pb, 181 pp., illustraties, bibliografische noten.
Over de zikri's: 'De zikri's leggen sterk de nadruk op sawiyat, wat zij interpreteren als de gelijke verdeling van rijkdom en materiële bezittingen. Elke gemeenschap is een da'ira of 'kring' waar de rijkdom collectief eigendom is. De zikri's staan voor een egalitaire maatschappij, keuren persoonlijke eigendom af en kiezen voor gelijkheid tussen de leden van de gemeenschap.' (159)
AHMAD Durre, IRFANI Suroosh, COLPAERT Marc @ wikipedia
€15.0

BUY

LE GOFF Jacques
De cultuur van middeleeuws Europa (vertaling van La civilisation de l'Occident Médiéval - 1984)
Met een inleiding van prof. dr. P. Leupen. Pb, in-8, 500 pp., met een historische atlas: kaartjes, bibliografische noten, bibliografie. Standaardwerk. Samen te lezen met het baanbrekende 'De middeleeuwen. Een herwaardering' (vertaling van Pour en finir avec le Moyen Age - 1977) van Régine Pernoud (1909-1998).
De analyse van de evolutie van het godsbeeld en de functie daarvan (p. 190 e.v.) blijft verfrissend én opmerkelijk.
Er is ook de universele vaststelling van Le Goff die tot nadenken over onze tijd noopt: 'Het algemene beeld blijft echter in alle gebieden en alle perioden hetzelfde, zeker tot de veertiende eeuw: de klasse van de heren verbruikt door improduktieve verspilling de inkomsten die haar worden geleverd door de massa van de boeren. Op deze wijze worden zij bijna geheel teruggeworpen op de bevrediging van hun meest essentiële behoeften.' (283)
Le Goff beheerst de kunst om op een subtiele manier de sociale structuur van de Middeleeuwen te verbinden met die van het heden. En vaak blijkt dat de machtsverhoudingen niet eens zoveel verschillen. De driehoek Priesters - Krijgers - volk/massa is - met enige nuance - intact gebleven tot de Franse Revolutie. Wat zeker overeind is gebleven: het volk betaalt met bloed en belastingen de hoogmoed en de domheid van de leidende klassen.
LE GOFF Jacques @ wikipedia
€12.5

BUY

MORRIS Desmond
People watching - The Desmond Morris guide to body language
Paperback, in-8, 526 pp., illustrations, bibliographical notes, bibliography, index.
Completely revised and updated version from the groundbraking original 'Manwatching' (1977).
Desmond John Morris FLS hon. caus. (born 24 January 1928) is an English zoologist, ethologist and surrealist painter, as well as a popular author in human sociobiology. He is known for his 1967 book The Naked Ape, and for his television programmes such as Zoo Time.
MORRIS Desmond @ wikipedia
€15.0

BUY

De Koster Margo, Dirk Heirbaut, Rousseaux Xavier
Tweehonderd jaar justitie / Deux siècles de justice.
Hardcover, 4to, 608 pp., ill., bibliografie

Ten tijde van de commotie door de zaak Dutroux weerklonk meermaals de slogan dat het Belgisch justitieel apparaat de overstap diende te maken van de 19de naar de 21ste eeuw. De justitiële wereld is nochtans nooit gestopt met evolueren overeenkomstig de veranderende kenmerken en noden van de Belgische samenleving.

In het kader van het onderzoeksproject en –netwerk «Justice & Society: Socio- Political History of Justice Administration in Belgium, 1795-2005» (PAI 6/01, FOD etenschapsbeleid) biedt deze Encyclopedie een overzicht van de stand van de kennis betreffende de geschiedenis van justitie in België.

De 28 bijdragen geven een nieuwe kijk op de politieke en intellectuele grondslagen, de interne organisatie en het beleid, de mensen van het recht en hun functies, om dan ten slotte, de evolutie van justitie te kaderen in de veranderende maatschappelijke context, vanaf de geboorte van de Belgische Staat uit de revoluties tot aan de crisissen op het einde van de 20ste eeuw.

Inhoudstafel


BIJ HET AANBREKEN VAN EEN NIEUW JUSTITIEEL TIJDPERK / À L’AUBE D’UNE NOUVELLE ÈRE JUDICIAIRE

1 OORSPRONG EN WERKINSTRUMENTEN / ORIGINES ET OUTILLAGES INTELLECTUELS

La justice avant la Belgique : tentatives autrichiennes, influences françaises et expériences néerlandaises (1780-1830)
De evolutie van de rechtsbronnen
Les statistiques judiciaires belges et leurs ancêtres (1794-2011)
Juridische tijdschriften in België: instrumenten van de praktijk en van taalconflicten
Rechtsonderwijs en rechtsleer
2 ORGANISATIE EN BELEID / ORGANISATION ET POLITIQUES

Overzicht van de ministers van Justitie
Het institutioneel kader: het Ministerie van Justitie
Het “civiel beleid”: een stiefkind van de ministers van Justitie
Politiques et pratiques pénales à l’aune des transformations de l’État belge (1830-2012)
L’usage de la prison en Belgique de 1830 à nos jours (I)
Une analyse en termes d’économie politique de la pénalité
L’usage de la prison en Belgique de 1830 à nos jours (II)
L’histoire de la peine d’emprisonnement : une approche discursive (XIXe-XXe siècles)
Jeugd en Justitie (I)
Modellen, praktijken en hervormingen van het jeugdrechtsysteem (1830-2014)
Jeunesse et Justice (I)
Modèles, pratiques et réformes de la justice des mineurs (1830-2014)
Jeunesse et Justice (II)
Enfants délinquants et « irréguliers » sous le regard de la justice. Pratiques judiciaires et institutionnelles
(1912-1965)
3 MENSEN EN FUNCTIES / HOMMES ET FONCTIONS

La magistrature belge de 1830 à nos jours
De Belgische advocatuur
De pleitbezorgers
De notarissen
Van deurwachter tot gerechtsdeurwaarder: een beknopt overzicht
L’appareil policier en Belgique (1830-2010)
Het gevangenispersoneel (1830-2010)
Klassieke en hedendaagse beroepen en functies in de strafuitvoering
4 JUSTITIE EN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIES / JUSTICE ET ÉVOLUTIONS SOCIALES

Justitie en pers. Voor altijd les frères ennemis?
La législation linguistique en Belgique
Het sociaal en het economisch recht: twee grote werven voor de justitiegeschiedenis
Une première crise majeure. L’impact de la Grande Guerre sur la justice belge
De Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse repressie
La Seconde Guerre mondiale et la répression de l’après-guerre
De repressie en juridische reïntegratie van collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog
De vervrouwelijking van de juridische beroepen
De Koster Margo, Dirk Heirbaut, Rousseaux Xavier @ wikipedia
€30.0

BUY

News Items & Facts
John Steinbeck
the poor in the United States
ID: 202010181150
nws
Frankrijk: Moslimterrorisme: leraar vrijdag onthoofd in Conflans-Sainte-Honorine
ID: 202010171149
Op den duur schieten woorden tekort en kan ik enkel een wenende Marianne tonen.

nws
Horeca voor 4 weken dicht, thuiswerk de norm, avondklok in heel het land (00 - 05 uur)
ID: 202010162151
Fons Verplaetse (1930-2020), oud gouverneur NBB, overleden. R.I.P.
ID: 202010152155
Hij was de Bekende Belg met het meest bekende buitenverblijf: Poupehan.
nws
na de fameuze audit: VRT onder verscherpt toezicht
ID: 202010151132
nws
Frankrijk: Macron verplicht gedurende 4 weken avondklok (21 - 6 h) in grote steden
ID: 202010141961
nws
Rudi De Kerpel neemt ontslag als regerings­commissaris VRT
ID: 202010141012
nws
Bruno Blondé en Wouter Ryckbosch pleiten in De Standaard voor eerlijker fiscaliteit en verwijzen naar de omslag in 1577
ID: 202010131217
nws
Auditrapport VRT overgemaakt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC)
ID: 202010131121
nws
NAGORNO-KARABACH: bestand wordt vlotjes geschonden
ID: 202010121130
nws
Nagorno-Karabach: Rusland bemiddelt en bereikt bestand
ID: 202010101832
Het bestand kwam er na bemiddeling door Sergey Lavrov (°1950), de zeer ervaren Russische minister van BuZ. Zijn vader was een Armeniër.
LT
De Standaard: Grote vermogens belasten: het is zo moeilijk, meneer
ID: 202010101234
Het was blijkbaar makkelijk om allerlei achterdeurtjes te creëren zodat de grote vermogens konden ontsnappen aan belastingen.
De economen verkopen nu veel blabla terwijl ze heel goed weten hoe het systeem in mekaar zit. Vaak hebben ze het zelf ontworpen.
nws
Bart De Pauw eist schadevergoeding van VRT wegens onrechtmatige (zonder bewijs) beëindiging van contract met 'Koeken Troef !'
ID: 202010101147


Hij eist 12 miljoen euro.
Tijd
Auditrapport legt normvervaging en vriendjespolitiek bij VRT bloot
ID: 202010101042
Audit Vlaanderen heeft een vernietigend rapport over de VRT klaar. Daarin is onder meer sprake van normvervaging en van onregelmatigheden bij de toekenning van overheidsopdrachten.
Pro memorie: de VRT is een overheidsbedrijf dat met geld van ons allen werkt. Het is dan ook niet terecht dat het rapport niet wordt vrijgegeven, ook niet aan het Vlaamse Parlement.
Libé
Armenië: We hebben geen keus - We moeten in deze oorlog doorgaan tot het uiterste
ID: 202010091132
Libé
Frankrijk: abortus tot 14 weken goedgekeurd in eerste lezing
ID: 202010091119
Tijd
Turkije: de vrijgegeven coronacijfers kloppen niet - de echte cijfers zijn veel hoger dan in de officiële rapportage - dat alles om het toerisme te redden
ID: 202010071537
LT
4 oktober 2020: Piet Werenfried Wagenaar (1929-2020) overleden. R.I.P.
ID: 202010071217
Hij was van 1982 tot 2004 abt van de abdij van Grimbergen.
Hij werd toen opgevolgd door Erik De Sutter.
nws
dokters van Trump liegen over de ernst van zijn Covid-infectie
ID: 202010051215
LT
VRT: depressieve Kristof Calvo opvoeren in 'De 7de dag' is een deontologische fout
ID: 202010051213
nws
twee cruciale thema's uit regeerakkoord onduidelijk: pensioenen en vermogensbelasting
ID: 202010051144
Is er dan überhaupt wel een akkoord ?
nws
Haalt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez het einde van de dag ?
ID: 202010051138
nws
Nagorno-Karabach: Macron hakt in op Erdogan
ID: 202010031236
nws
100 X Congo
ID: 202010030006
Vanaf 3 oktober 2020 tot 28 maart 2021 kan je terecht in het MAS voor een spraakmakende tentoonstelling ‘100 x Congo’. Honderd jaar geleden werd de stad Antwerpen eigenaar van een Congolese collectie. De expo zet 100 blikvangers centraal en nodigt je uit mee na te denken over de beeldvorming van Afrika en over het verleden, het heden en de toekomst van de Congolese collectie.
Tijd
vermogenstaks zou dan toch in de pipeline van regering De Croo zitten
ID: 202010021259
Wesliswaar niet in het regeerakkoord maar toch in de geheime addenda.
nws
Donald Trump en first lady hebben COVID-19
ID: 202010020744
Dit moet wel een grote invloed op de presidentsverkiezingen hebben.

Er is ook dit script:
Bill: Luister eens Donald, elke keer als je met Biden in debat gaat, zak je in de peilingen.
Donald: Fake news !
Bill: We hebben een scenario bedacht. Je krijgt corona en blijft gewoon thuis.
Donald: WTF ?!
Bill: Je voert geen campagne meer ... of beter ... je voert campagne vanuit je bed. Medelijden tovert stemmen. Iedereen weet dat. Bovendien is de kas zogoed als leeg: we're broke. We noemen het 'Operation Lazarus'.
Donald: WTF !


nws
Hof van Beroep beslist: Delphine Boël is voortaan officieel prinses van België, ook haar kinderen krijgen die titel
ID: 202010020221
nws
regering De Croo I legt de eed af (LIB - KAT - SOC - GROEN)
ID: 202010011345
Grootste verrassing komt van de SPA: Frank Vandenbroucke, minister Volksgezondheid en Sociale Zaken, vicepremier. Voormalig vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken (1994-1995), Sociale Zaken en Pensioenen (1994-1995), minister van Werk en Pensioenen (2003-2004) en minister van Onderwijs (2004-2009).
Voor Vandenbroucke betekent het een erkenning van zijn inzichten en zijn drive.

Ook Groen zorgt voor een primeur: de intelligente Petra De Sutter wordt minister voor Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, vicepremier. Calvo grijpt naast de door hem begeerde ministerportefeuille. Misschien had hij iets te hard aangedrongen en wordt zijn cassante stijl als onproductief beschouwd in een ploeg waarvan vooral gezond verstand de bovenhand moet halen.

Gezien de vele nieuwe gezichten zal de administratie de eerste maanden aan coaching moeten doen.
nws
Schandelijk debat tussen Trump en Biden zet de USA te kijk
ID: 202009300465
Trump: een gevaarlijke psychopatische clown
Biden: kalm en waardig

Trump zegt nu reeds dat hij de uitslag van de verkiezingen niet zal aanvaarden. Dat leidt dan naar een burgeroorlog.
nws
Aster Berkhof (1920-2020) overleden. R.I.P.
ID: 202009292245
enkele van zijn boeken vindt u hier

De nieuwsredactie van de VRT bracht een mager verslag over zijn overlijden en belichtte al helemaal niet zijn anti-kerkelijke opinies, wat toch merkwaardig is voor een oud-student van het Klein Seminarie van Hoogstraten. Of legde het KSH door een overdosis aan liturgie misschien de kiem voor onkerkelijkheid ?
Berkhof klaagde de houding van de RKK aan in kwesties zoals het apartheidsregime in Zuid-Afrika, de Spaanse burgeroorlog en de Rwandese genocide. Hij was de gedreven kampioen in het ter discussie stellen van onrechtvaardigheid.
Peter Adriaenssens
koning Filip werd als kind emotioneel verwaarloosd
ID: 202009291100
Het zijn slechte tijden voor de reputatie van gekroonde hoofden.
nws
NYT: Trump betaalde slechts 750 dollar belastingen
ID: 202009291054
Komt hij nu echt onder vuur te liggen tijdens het debat met Biden ?
nws
Nagorno-Karabach: Armenië en Azerbeidzjan weer in oorlog
ID: 202009280956
Bij een verdere uitbreiding van het conflict dreigt het christelijke Armenië verpletterd te worden tussen Turkije en Azerbeidzjan.
Rusland steunt van oudsher Armenië.
De Armeense genocide is voor Armeniërs niet louter een angstbeeld, het is een diepgaand trauma. Voor Turkije is het een rode lap op een stier.
Benieuwd hoe de EU nu reageert op dit oude conflict. De conflictzone wordt een olievlek en een kruidvat: Griekenland, Turkije, Syrië, Irak, Armenië, Azerbeidzjan.

zie ook
LT
Conner Rousseau (SPA-Vooruit) fier: minimumpensioenen naar 1.500 EUR
ID: 202009241606
Dat was bij mijn weten al maanden geleden overeen gekomen tussen de partijen.
De liberalen fier: er komt geen vermogenswinstbelasting.
Slotsom: de gewone man mag het begrotingsdeficit dichtrijden, nu en in de toekomst want het tekort zal met schuld worden gefinancierd.
LT
premier Wilmès in de Kamer: 'Het risico is heel groot dat de contacten op korte termijn beperkt zullen worden, want de evolutie is niet gunstig.'
ID: 202009241606
WOEHA !!! Je hebt de dag voordien toegelaten dat het aantal contacten wordt uitgebreid.
Ik kijk naar de hoek van de kamer: daar ligt een gebroken klomp.
LT
rectoren verwerpen versoepelde corona-maatregelen van de regering - terecht
ID: 202009241605
er zit dan toch nog ergens gezond verstand
LT
COVID-19: de cijfers zijn slechter dan ooit tevoren, de regering versoepelt de maatregelen
ID: 202009240950
Dit wordt een kafkaïaanse nachtmerrie. En wij stonden erbij en keken ernaar.
LT
Gisteren in De Afspraak (Canvas): Veronique Goossens niet overtuigend over de witwaspraktijken van de Belgische grootbanken
ID: 202009231026
Waarom geen confrontatie tussen Lars Bové (Tijd) en Goossens ?
Een suggestie: laat alle transacties (verdachte én niet-verdachte) met belastingparadijzen passeren via een wachtrekening bij een internationale fraudewaakhond.
LT
De media berichten wel over de nukken van MR-voorzitter Bouchez maar niet over de grond van de zaak
ID: 202009231023
Een regeringsvorming gaat in de eerste plaats toch over wie wat gaat betalen. Welnu, over fiscaliteit vernemen we bitter weinig.
nws
Emery Mwazulu Diyabanza wil aandacht voor restitutie gestolen Afrikaanse kunst door te proberen ze te stelen
ID: 202009231018
In zijn visie verdienen de Europese musea dik aan het tonen van tijdens de koloniale periode gestolen kunst. Wie zal hem ongelijk geven ?
DRB
Hubert Fabri verkocht Bugatti 59 Sports uit 1934 van Leopold III voor 10 miljoen euro
ID: 202009230958
nws
Juliette Gréco (1927-2020) overleden. R.I.P.
ID: 202009230928
nws
Congolese president Tshisekedi vraagt 'totale annulatie' van alle schulden ontwikkelingslanden
ID: 202009230534
LT
Regering. Wordt het stilaan duidelijk? Liberalen doen moeilijk om Wilmès in het zadel te kunnen houden.
ID: 202009210952
nws
minstens 2.000 miljard dollar witgewassen door bankensysteem tussen 1999 en 2017
ID: 202009210841
Dat wil zeggen dat misdaadgeld volop in de reguliere economie is gepompt en dat criminelen nu de lakens uitdelen in wat vroeger bona fide bedrijven waren.

Uiteraard ontsnappen politieke middens wereldwijd niet aan de infiltratie.
TESSENS Lucas
Tom Heremans in De Standaard van 19 september: 'Onze suggestie: leer de Kenianen sprinkhanen eten'
ID: 202009192330
In DS van 19/9/2020 kondigt ene Tom Heremans een programma van Vranckx als volgt aan, en wij citeren:
'Vranckx. Canvas 20.10-20.35 uur. Vranckx trakteert ons op een Britse reportage over de aanhoudende sprinkhanenplaag in Kenia: miljarden insecten die zowat alles kapot vreten wat eetbaar is. Hongersnood is nakend, oplossingen laten op zich wachten. Onze suggestie: leer de Kenianen sprinkhanen eten.'
Veel woorden wil ik niet vuil maken aan deze misselijk makende 'suggestie'. Het is een voorbeeld van misbruik van de journalistiek om een ego-trip te maken op de kap van hongerende mensen. Maar het zal wel weer als grap bedoeld zijn. De redactie moet zich toch eens bezinnen over de vraag of dit geen hellend vlak naar arrogante decadentie is.
nws
rare tijden: Raad van bestuur VRT niet op de hoogte van beslissing om deel te nemen aan STREAMZ ?
ID: 202009191002
nws
PTB/PVDA formuleert uitgangspunten van oppositie
ID: 202009190029
Raoul Hedebouw prévient les partis du futur gouvernement : « Vous aurez face à vous une solide opposition de gauche qui va se battre pour une pension à 65 ans avec un minimum de 1500 euros nets, une taxe des millionnaires et les priorités sociales des gens. »
nws
Ruth Joan Bader Ginsburg (1933-2020), rechter Hooggerechtshof USA, overleden. R.I.P.
ID: 202009180931
Haar dood en vervanging gaan mogelijk een rol spelen in de komende presidentsverkiezingen.
nws
Wilmès vraagt in de Kamer niet opnieuw het vertrouwen
ID: 202009171805
Het mag dan een techniciteit lijken. Het is dat niet.