Book of the Day
VEBLEN Thorstein
De theorie van de nietsdoende klasse (vert. van The theory of the leisure class. An economic study of institutions - 1899)
1ste druk in vertaling. Paperback, in-8, 349 pp.
Uit het Amerikaans vertaald door Tromp en Inberg.
Inleiding door C. Wright Mills.
Nawoord door Th. W. Adorno onder de titel 'Veblens aanval op de cultuur'.
Blijvend actueel.
Zeldzaam !
Thorstein Veblen (1857-1929).
'De economische belangen van de nietsdoende klasse liggen in de financiële beroepen. (...) Toegang tot de nietsdoende klasse verkrijgt men via de financiële beroepen.' (194)
Veblen heeft het over een 'roofzuchtig denkpatroon'. '(...) de financiële beroepen vormen een goede leerschool voor al die praktijken die te rangschikken zijn onder de noemer van oplichterij, en niet zozeer voor de meer archaïsche methode van gewelddadige bezitsverovering.' (194)
We komen hier dicht bij de notie van de 'homo lupus' en even verder verbindt Veblen zijn gedachtengang aan de notie 'eigendom', de spil van de macht van de nietsdoende klasse.
Prestige hangt vooral daarmee samen.
Ook de advocatuur vindt bij V. geen genade en hij neemt geen blad voor de mond: 'succes in dit beroep geldt dan ook als teken van groot talent in barbaarse sluwheid'. (196)
De mode zwengelt de verspilling van grondstoffen aan.Voor een hedendaagse analyse van de 'superrich' kan men terecht bij bvb. Monique Pinçon-Charlot.
VEBLEN Thorstein@ wikipedia
€ 35.0
New Arrivals
GORBATSJOV Michail
Perestrojka. Een nieuwe visie voor mijn land en de wereld
Pb, in-8, 299 pp.
GORBATSJOV Michail @ wikipedia
€ 12.5
KRÜCH VON POTURZYN Maria Josepha
Het Proces Tegen De Tempelridders. Een bericht over de vernietiging van de orde (vertaling van Der Prozess gegen die Templer)
Pb, grote in-8, 186 pp., met een chronologie, bibliografie en 2 kaarten (Frankrijk en Middelandse Zeegebied; reiswegen der Tempeliers). Uit het Duits vertaald door J.C. Ebbinge Wubben.
Een beschrijving van de werkzaamheden van de Tempelridders gedurende hun 200-jarig bestaan (1119-1307). Op 13 oktober 1307 liet Filips de Schone alle ridders in Frankrijk arresteren. Velen eindigden na schijnprocessen op de brandstapel op een eilandje in de Seine. Zij waren te machtig geworden (bankwezen, grondbezit).
Zowel paus Clemens V (verblijvend te Avignon) als koning Filips lieten hun oog vallen op de rijkdommen van de Tempeliers. Voor Clemens kon het niet vlug genoeg gaan. In april 1309 zei Clemens in de vergadering van kardinalen: 'Het is noodzakelijk een beslissing te nemen inzake de bezittingen van de Tempeliers'. Waarop een jurist fijntjes opmerkte: 'eerst moet een beslissing worden genomen ten aanzien van de personen van de Tempeliers, dan pas over hun bezittingen.' (89)
In haar onovertroffen 'De waanzinnige veertiende eeuw' noemde Barbara Tuchman de 2.000 Franse tempeliers 'een arrogante orde van kloosterridders'. We kunnen ze vergelijken met de internationale bankiers en de 'superrich' van vandaag.
KRÜCH VON POTURZYN Maria Josepha@ wikipedia
€ 16.3
VINGTAIN Dominique (red.), SAUVAGEOT Claude (photos)
Avignon - Le Palais des Papes
Hardcover, jq, grand in-8, 480 pp., ill. & photos, plans, bibliographie. Ouvrage exceptionnel et bien documenté.
Les neuf papes avignonais furent:
Clemens V (1305-1314)
Jean XXII (1316-1334)
Benoit XII (1334-1342)
Clemens VI (1342-1352)
Innocentius VI (1352-1362)
Urbanus V (1362-1370)
Gregorius XI (1370-1378)
Clemens VII (1378-1394)
Benoit XIII (1394-1409)
VINGTAIN Dominique (red.), SAUVAGEOT Claude (photos)@ wikipedia
€ 20.0
Montesquieu, Laurent Versini (présentation)
Lettres persanes
Poche, 347 pp.

'Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivai, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel : vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres ; si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi ; les femmes mêmes faisaient un arc-en-ciel nuancé de mille couleurs, qui m'entourait ; si j'étais aux spectacles, je trouvais d'abord cent lorgnettes dressées contre ma figure : enfin jamais homme n'a tant été vu que moi.'
Montesquieu, Laurent Versini (présentation)@ wikipedia
€ 10.0
Marie José
Albert et Elisabeth de Belgique, mes parents
Hardcover, grand in-8, 364 pp. Illustrated/Illustré, photos, avec bibliographie & index.

• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011), kinderen: Leopold II van België, Charlotte van België, Filips van België, Lodewijk Filips van België
• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217) x 18530822 aartshertogin Maria, Hendrika van Oostenrijk (°Pest, 18360823 Spa, 19020919) kinderen: Louise (1858-1924), Leopold (1859-1869), Stefanie (1864-1945), Clémentine (1872-1955) xbis 19091212 (kerkelijk) Blanche, Zélie, Joséphine Delacroix, baronne de Vaughan (°Boekarest, 18830513 Cambo-les-Bains, 19480212),
Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217) x 19001002 Hertogin in Beieren Elisabeth, Gabriele, Valérie, Marie (°Possenhofen, 18760725 Laken, 19651123),
• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) xbis 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617) ,
• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),
• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),
• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),
• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)
Marie José@ wikipedia
€ 16.3
VERBRUGGEN Didier
De uitverkoop van het ACW. Een verhaal van geld en idealen.
Pb, in-8, 264 pp., tabellen, bronnen, register. Doorbreekt de stilte rond de verkopen van Samko, Ultra Montes, Het Volk, Sofadi, Bacob en De Volksverzekering. Uitstekend gedocumenteerde studie, gebaseerd op het eindwerk van de auteur aan Lessius.
Bespreking door Fonds Pascal Decroos:
De christelijke arbeidersbeweging zette tussen 1992 en 2001 zowat al haar bedrijven in de uitverkoop. Zowel de buroticaverdeler Samko, het reisbureau Ultra Montes, de uitgeverij en drukkerij Het Volk en Sofadi… en dankzij een miljardendeal met Dexia ook de Bacob-bank en De Volksverzekering. Zowat 8000 werknemers moesten het warme ACW-nest ruilen voor de wereld van het grootkapitaal. Meer dan 900.000 coöperatieve aandeelhouders stonden erbij en keken ernaar. Ook in de media was de stilte oorverdovend.
Dit boek is een zoektocht naar verklaringen, naar het verhaal achter het verhaal. Op basis van talloze interviews en journalistieke research reconstrueert de auteur het verhaal van de uitverkoop in de jaren '90 én de beweegredenen erachter. De bewegingstop, de directieleden van de verkochte bedrijven en talloze betrokkenen komen aan het woord. Verschillende delicate affaires komen in beeld.
Het boek werpt tenslotte ook een blik achter de schermen van de financiering van de beweging. Wat leverde de uitverkoop op en welke organisaties plukken er de vruchten van? Welk mysterieus contract met Dexia bezorgt het ACW aanzienlijke werkingsmiddelen? De vraag wordt gesteld of dit alles te rijmen valt met het sociaal-progressieve gedachtegoed van de beweging.

aanverwante studies
VERBRUGGEN Didier@ wikipedia
€ 30.0
VAN HAEGENDOREN Maurits
Het geld van de Vlamingen
Pb, 195 pp. Over de transferts.
VAN HAEGENDOREN Maurits @ wikipedia
€ 10.0
BRAEM Lucien
PARA ! De opleiding van een Belgisch Para-Commando in de jaren zestig
Paperback, in-8, 96 pp., illustraties.
Nr 10 in de Reeks België onder de Wapens
BRAEM Lucien@ wikipedia
€ 11.5
SAUVILLER Raf
Borgerokko Maffia. Marokkaanse drugsmisdaad in Antwerpen
4de druk. Pb, in-8, 219 pp. Een onthutsend beeld van de georganiseerde misdaad.
Sauviller overleed in juli 2018. Hij werd 62.
SAUVILLER Raf@ wikipedia
€ 15.0
DUBY Georges
De kathedralenbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij, 980-1420 (vertaling van Le Temps des Cathédrales - 1976)
2de druk. Pb, in-8, 358 pp., index. Essay over de complexe relatie tussen kunst en maatschappij. Met 35 illustraties in zwart/wit. Uit het Frans vertaald door Ger Groot.
DUBY Georges@ wikipedia
€ 15.0
ASAERT Gustaaf
1585, De Val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders
Pb, grote in-8, 414 pp., illustraties in ZW, bibliografie, register
ASAERT Gustaaf@ wikipedia
€ 15.0
PRESSER Jacques
Napoleon. Historie en legende.
Hardcover, stofwikkel, leeslint, in-8, 836 pp., Open-Domein nr. 22, Met zwart/wit illustraties, bibliografie en personenregister.
Een ontmythologisering van formaat.
PRESSER Jacques@ wikipedia
€ 20.0
GORBATSJOV Michail
De augustus-coup - Drie dagen die de wereld schokten
Pb, in-8, 127 pp., ill., met chronologie en de biografieën van de hoofdrolspelers in de coup.
GORBATSJOV Michail@ wikipedia
€ 10.0
GILS Robert
Be-vestigd verleden - 1000 jaar versterkingskunst in België
Pb, grote in-8, 80 pp., ill., plans van o.a. Antwerpen en de vestinggordel.
Met vestingbouwkundige woordenlijst en bibliografie.
Nummer 2 in de Reeks België onder de wapens.
GILS Robert@ wikipedia
€ 14.0
TUCHMAN Barbara
De waanzinnige veertiende eeuw (vertaling van A Distant Mirror - 1978)
9de druk. Pb, in-8, 743 pp., indrukwekkende bibliografie, noten, index/register. De 14de eeuw wordt beheerst door de Zwarte Dood, die bijna 1/3de van de bevolking tussen India en Ijsland wegvaagt. Verder is er de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Het pausdom verkeert in een diepe crisis. Er is echter ook culturele bloei: Boccaccio, Petrarca, Chaucer. BT houdt ons een spiegel voor: A Distant Mirror. We zijn goed op weg om ook de 21ste eeuw waanzinnig te maken. Maar waren niet alle eeuwen dat? En zijn de eeuwen waanzinnig of is het de menselijke soort?


Barbara Wertheim Tuchman (30 januari 1912 – 6 februari 1989) was een Amerikaanse journaliste en historica. Haar boeken op een rijtje: De Bijbel en het Zwaard (1956), Het Zimmermann telegram (1958), De Kanonnen van Augustus (1962), De trotse toren (1962), Stilwell en de Amerikaanse rol in China (1971), De waanzinnige veertiende eeuw (1978), De Mars der Dwaasheid (1984).
TUCHMAN Barbara@ wikipedia
€ 15.0
TUCHMAN Barbara
De Mars der Dwaasheid. Bestuurlijk onvermogen van Troje tot Viëtnam. (vertaling van The March of Folly - 1984)
Pb, in-8, 480 pp. Bibliografie, noten, register, afbeeldingen in ZW. Een klassieker die machthebbers en de dwazen die hen verkiezen zouden moeten lezen. BT toont aan dat niet de geschiedenis maar de mens zich herhaalt (zoals Voltaire al zei). Regeringsleiders en potentaten herhalen zich in ... dwaasheid. Het kan gaan om pure domheid, megalomanie, beoordelingsfouten, hardleersheid, het zich omringen met ja-knikkers, en dies meer. Alhoewel alle naties zulke regeerders hebben gehad, spant de USA in de laatste vijftig jaar wel de kroon. Citaat over de restauratie in Frankrijk: 'Het is dan ook geen verrassing dat hij (Karel X, LT) de hoop van de émigrés was, die samen met de Bourbons waren teruggekeerd en die het oude regime weer in ere wilden herstellen, compleet met rangen, titels en vooral hun in beslag genomen eigendommen (biens nationaux, LT).' (33)
Vragen die belangrijk zijn voor de studie van de dwaasheid: "Welke waarnemingen, welke fictie of fantasie gaan deel uitmaken van de beleidsvorming? Welke wilde fantasieën krijgen de overhand op redelijke schattingen van de werkelijkheid? Hoeveel overtuiging, of, integendeel, hoeveel bewuste overdrijving is er aan het werk? Gelooft men zelf in het betoog of is het vindingrijke retoriek die gebruikt wordt om een gewenste koers af te dwingen?" (291)
Barbara Wertheim Tuchman (30 januari 1912 – 6 februari 1989) was een Amerikaanse journaliste en historica. Haar boeken op een rijtje: De Bijbel en het Zwaard (1956), Het Zimmermann telegram (1958), De Kanonnen van Augustus (1962), De trotse toren (1962), Stilwell en de Amerikaanse rol in China (1971), De waanzinnige veertiende eeuw (1978), De Mars der Dwaasheid (1984).
TUCHMAN Barbara@ wikipedia
€ 25.0
VAN ISACKER Karel s.j.
Het land van de dwazen
1ste druk. Originele stijve kartonnen kaft, gebrocheerd, 38 pp., 12,5x23cm. Een boekje dat, niettegenstaande zijn beperkt volume en misschien net daardoor, een enorme invloed heeft uitgeoefend op de jonge generatie van de jaren 60 en 70. Citaat van de achterflap: "Het land van de dwazen, dat is het land waar de natuur stelselmatig wordt vernield, waar schoonheid en oorspronkelijkheid worden opgeofferd aan de welvaart; het land met de vergiftigde lucht, met het lawaai en de stank van de steden, met het vernielde landschap. Het land van de dwazen, dat is het land waar men het normaal vindt acht uur per dag, vier vijfden van het leven, weg te gooien aan een zinloos werk dat de mensen leeg maakt en verstikt; het land waar men in ruil voor een salaris graag zijn ziel en zijn vrijheid prijsgeeft ..." Het heeft wat van Brel, van Boudewijn de Groot, van Zjef Vanuytsel (die in 1970 'De Zotte Morgen' uitbracht), van Melanie, van de provo's (die hij uitdrukkelijk gelijk geeft), van de hippies, van Luther King, van Camara , van de bevrijdingstheologie. Het boekje bevat in feite het gehele gedachtengoed van de contestatiebeweging. Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 26 juni 1913 - Niel-bij-As, 25 augustus 2010) was een Vlaams historicus. Van Isacker werd hevig bekritiseerd voor zijn werk 'Mijn land in de kering'; omdat hij als Vlaming een mening had ! En dat heb je in Het land van de Dwazen beter niet. In zo'n land hebben enkel de hoog geplaatste dwazen recht op een mening, of wat daarvoor moet doorgaan. Wanneer zij daarmee naar buiten komen, worden de lagere dwazen verondersteld te applaudiseren en te betalen om het circus aan de gang te houden.
VAN ISACKER Karel s.j.@ wikipedia
€ 15.0
BUIJS Willy
Een CVP-militant getuigt [opgetekend door journalist Jan Willems]
Paperback 125 pp. Commentaar LT: misbruikt idealisme, gekochte mandaten in politiek, rechterlijke macht, notariaat, gerechtsdeurwaarders, etc..., de milieuboxen, de affaire Van Hecke - Els De Temmerman, Delcroix en de smeerpijp, etcetera - het HKT, Delcroix' onschendbaarheid als senator. Een uitzonderlijk hard boek.
BUIJS Willy@ wikipedia
€ 15.0
KOSSMANN E.H. prof dr
Anarchisme, een miskende stroming? Zes beschouwingen van Bezemer, De Jong, Kossmann, Lehning, Schaper
Paperback, in-8, 160 pp., bibliografische noten, beknopte bibliografie. Lezingen en gevoerde discussies op het congres van de Organisatie van Studenten in de Geschiedenis in Nederland.
Het gezagsprobleem is van alle tijden en een bezinning daarover blijft nuttig.
'Ook de afbreker bouwt op' is een weerkerend thema en daar valt veel over (voor) te zeggen.
KOSSMANN E.H. prof dr@ wikipedia
€ 15.0
MEUWISSEN Eric
Les grandes fortunes du Brabant. Seigneurs de la terre, Capitaines d'industrie
Pb, in-8, 218 pp., photos en NB, bibliographie, index, tableaux généalogiques des familles suivantes: Mosselman du Chenoy, famille royale, Boël-Goblet, Solvay (+ liste des actionnaires), de Mérode, Crombez, Pozzo di Borgo, T'Serstevens, de Robiano,
MEUWISSEN Eric@ wikipedia
€ 25.0
RUTTEN P.J.M.
Maas-Buurtspoorweg. 35 jaar tram en bus in Noord-Limburg 1913-1948
Pb, 4to, 176 pp., illustraties, plans, statistieken, bibliografie.
Handelt over de tramlijn van Nijmegen naar Venlo.
RUTTEN P.J.M.@ wikipedia
€ 20.0
MAERTENS Paul
Stroom onder stoom - Elektriciteit vandaag en morgen
Gesigneerd door de auteur. Paperback, in-8, 191 pp., illustraties;
Paul Maertens is historicus en econoom en was lid van het managementcomité van EDF Luminus. Later werkte hij bij Agoria.
Een verhelderende analyse met een belangrijke vraag: Wordt het geen tijd dat we in België bekennen dat we geen echt energiebeleid kunnen uitstippelen?
Onze incompetente politici beheren en beheersen het spel immers niet.

MAERTENS Paul@ wikipedia
€ 15.0
BOXER C.R.
Het profijt van de macht. De Republiek en haar overzeese expansie, 1600-1800
Paperback, in-8, 302 pp., illustraties, kaartjes, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Een klassieker.
BOXER C.R.@ wikipedia
€ 15.0
BENEVOLO Leonardo
De Europese stad
Pb met flappen, kleine in-8, 285 pp., overvloedig geïllustreerd, beredeneerde bibliografie, index. Serie Europese Contouren onder redactie van Jacques Le Goff. Leonardo Benevolo (Orta San Giulio, 25 settembre 1923) is architect (univ. Roma, 1946) en achitectuurhistoricus.
Nogal wat aandacht gaat naar Antwerpen en Brugge.
BENEVOLO Leonardo@ wikipedia
€ 20.0
FABRE-LUCE Alfred
Het proces 'Charles De Gaulle' (vertaling van Haute Cour - 1962)
Hardcover, similileder, in-8, 227 pp., illustraties, toelichtingen.
Uit het Frans vertaald door Hans De Vries.
Het boek Haute Cour werd indertijd verboden wegens belediging van het staatshoofd. Fabre-Luce beschuldigde de president er immers van de grondwet te hebben geschonden. Mitterrand had het later (in 1964) over 'le coup d'état permanent'.

Toen het boek verscheen stond Frankrijk onder hoogspanning wegens de Algerijnse kwestie.

De controverse over de macht van de president leeft tot op vandaag (2022) en met name Jean-Luc Mélenchon wil overstappen naar een VIième république.

Over het VK zei FL: 'La Grande-Bretagne elle-même est une île flottante qui, selon les inflexions de sa politique, se rapproche ou s'éloigne de l'Europe.'

Fabre-Luce (1899-1983).
FABRE-LUCE Alfred@ wikipedia
€ 20.0
Scoop
TESSENS Lucas
De pilootstudies van het Media Expert Research System (MERS) - 1978-2007
ID: 201812141468


2003: stichting van de divisie MERS Antique Books Antwerp, boekenantikwariaat op het internet met volgende specialisaties: Belgische geschiedenis 1750-1914, Franse Revolutie, abdijen en kloosters, kadaster, Etat Indépendant du Congo en Belgisch Congo, kunstmonografieën, wereldliteratuur.
News Items & Facts
nws
Finland officialiseert zijn aanvraag om toetreding tot de NAVO/NATO
ID: 202205151641
Land: FIN
LT
Kasteel de Renesse te Oostmalle
ID: 202205151622
Land: BEL
LT
Turkije zal zich verzetten tegen NAVO-lidmaatschap Zweden en Finland - Rusland levert vanaf morgen geen elektriciteit meer aan Finland
ID: 202205132318
Finland en Zweden vertroetelen de PKK, aldus Erdogan.
De rancune van Erdogan tegen de EU komt nu naar boven. Zo wordt hij indirect een bondgenoot van Poetin.
LT
Gevel van het KMSKA in vol ornaat - de heropening is gepland op 24 september 2022
ID: 202205122201


Land: BEL
nws
Wouter Beke (CD&V) geeft zijn ontslag als Vlaams minister van Welzijn
ID: 202205121900
Beke plande zijn persconferentie om 19.00 uur en haalde dus het VRT-nieuws.
De nieuwsdienst beging een kapitale fout door godbetert de GEHELE persconferentie LIVE uit te zenden. Er werd zoveel aandacht gegeven aan het ontslag van Beke alsof heel de regering gevallen was. Daardoor kon Beke zichzelf meer dan tien minuten lang bewieroken. Vrouw, dochtertje en de kabinetsmedewerkers mochten in een pathetische setting opdraven om de held te horen zeggen hoe goed hij het wel gedaan had.
Alsof het allemaal niet genoeg was, haalde het gezin ook nog een oranje pull boven met daarop 'Nothing to prove'. Kleuters hadden het niet beter gekund.
Het bewijst nog maar eens tot welk niveau de politiek afglijdt.
Land: BEL
nws
Justitie heeft te weinig mensen en middelen om zware criminaliteit het hoofd te bieden - Rechtstaat in gevaar
ID: 202205121824
In de bendes trekken ze nu de champagne af.
Land: BEL
nws
Finland wil lid worden van de NAVO/NATO - Rusland dreigt met zware gevolgen
ID: 202205121220
LT
schrijver Jeroen Brouwers (1940-2022) overleden. R.I.P.
ID: 202205110146
LT
Poetin maakt de Russen wijs dat het Westen Rusland wilde aanvallen. Leugenaars vindt je overal.
ID: 202205092332
Land: RUS
TESSENS Lucas
Politieke toekomst van Europa wordt in Frankrijk bepaald
ID: 202205081351
Als de aaneensluiting van 'la Gauche' in Frankrijk tot resultaten leidt op 12 en 19 juni, dan zal dat gevolgen hebben voor de neoliberale president Macron maar ook voor alle politieke strekkingen in geheel Europa.
De heldere thema's die 'Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale' aanbrengt zijn immers universeel: het stoppen van de vernietiging van het ecosysteem, recht op drinkwater, recht op menswaardig wonen, opheffing en sluiting van megastallen, respect voor dieren, stoppen van de verpletterende ongelijkheid, fundamentele herziening van de verdeling lonen/dividenden, optrekken van de minimumlonen, herstellen van de koopkracht en prijzenstop voor vitale producten, herstel van de uitgeholde zorgsector, collectiviseren van de woonzorgcentra en strengere controle op de verzorging van onze ouderen, gevecht tegen ongezonde voeding en obesitas, pensioen op 60 jaar, garanties voor vrije meningsuiting, terugdringen van de mediaconcentratie, reorganisatie en vernieuwing van de energiesector, planificatie van de kernuitstap, herlocalisatie van het industrieel weefsel, complete herziening van het fiscaal stelsel, herinterpretatie van de relatie begroting/BBP/staatsschuld, herziening van de relatie met de EU (ondemocratische dictaten), revocatoire referenda om incompetente en/of corrupte politici hun mandaat te ontnemen, ...

In feite moet heel het neoliberalisme op de schop.
Land: INT
LT
Sammy Mahdi, kandidaat-voorzitter CD&V: 'Ik wil er alles aan doen om de partij er terug bovenop te krijgen'
ID: 202205071341
Veel meer dan het bewaken van het mortuarium zal het niet worden.

Overigens zal het de bevolking worst wezen of een partij al dan niet overleeft.
Wat telt is de complete hervorming van de maatschappij waarin het welzijn van de mens en niet het geld centraal staat. Partijen en politici moeten ophouden zichzelf als belangrijk te zien. De grote vraagstukken moeten terug op tafel komen. Voor het oplossen van technische details hebben we aan een kundige en mondige administratie genoeg.
Land: BEL
nws
Joachim Coens stopt als voorzitter van CD&V
ID: 202205062223
Het moet maar eens gezegd worden: Coens betaalt natuurlijk wel de rekening die zijn voorganger, Wouter Beke, liet liggen. De partij was eind 2019 al niet meer te redden.
De affaires rond Joke Schauvliege toonden ook aan dat de partij incompetente mensen aantrekt en naar voren schuift. De burgers vergeten niet alles.

Land: BEL
TESSENS Lucas
Karel Verhoeven (hoofdredacteur De Standaard) over de uitverkoop van de Belgische energiesector, een strategische sector
ID: 202205062130
In 'De Afspraak op Vrijdag' (6/5/2022) verklaarde hij woordelijk: "De elites hebben niet gezorgd voor dit land, voor de burger, dan is dat wel het traject van de afgelopen dertig jaar en dat zijn de zakelijk elites die samen met de politieke elites beslisten dat het verkocht mocht worden."
Verhoeven kan het weten want zijn krant is in handen van een zakelijke elite met de naam Leysen.
Nu zijn er drie mogelijkheden:
1) Thomas Leysen roept Verhoeven op het matje;
2) Thomas Leysen roept in euforie: 'Kijk eens wat een onafhankelijke redactie ik heb';
3) Niemand heeft het opgemerkt.


In diezelfde uitzending beweerde Gwendolyn Rutten dat de politici 15 jaar geleden niet beseften dat de energiesector een strategische sector was. Zonder blozen. Ik dacht: hoe lang moeten we die neoliberale kletspraat nog slikken?
Land: BEL
nws
PS springt op tandem met Mélenchon: ‘Nouvelle union populaire écologique et sociale’ nu gevormd
ID: 202205061118
Land: FRA
Tijd
Electrabel versluist 1,2 miljard euro winst naar Franse moeder Engie
ID: 202205041832
Land: BEL
nws
Le PS français trouve un accord avec les Insoumis de Mélenchon
ID: 202205041712
Land: FRA
WHO
In Europa zijn zes op de tien volwassenen te dik. Obesitas rukt op.
ID: 202205041232
Deze vaststelling vraagt naar een waarom.
Land: INT
YT
De donkere kant van Amerikaanse campussen - Hallucinant
ID: 202205040109


Schuldenbergen, Sugar Daddies, prostitutie, alcoholisme en drugsgebruik, degoutante studentendopen, een dode student, elitarisme.
Geen wonder dat de zogenaamde 'elite' het volk in het gezicht spuwt. Ze worden ermee groot gebracht.
Land: USA
LT
Rijkentaks: de zoveelste 1-mei-belofte ?
ID: 202204291217
Land: BEL
nws
De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft voor het eerst in vijf jaar een bezoek gebracht aan Saudi-Arabië. Hij heeft nieuwe financiers nodig.
ID: 202204291166
Land: TUR