Search our collection of 8.406 Books

Author
Title

Search our 4.804 News Items

Book of the Day
GILSON Arthur (Voorwoord)
Nuttige wenken voor gerepatrieerden uit Congo, Rwanda en Burundi
Uitgegeven door het Belgisch Instituut voor Voorlichting en Documentatie in opdracht van de Zending van de Adviseur-Generaal voor de Repatrianten, ressorterend onder de Minister van Binnenlandse Zaken en van het Openbaar Ambt.
Pb met flappen, in-8, 256 pp.
Bevat ook alle wetten en besluiten terzake. Een inmiddels raar geworden document, dat een tijdsgeest blootlegt.

Noot LT: de prachtig geënsceneerde foto (ik denk niet dat ze getrukeerd is) op de cover is enigszins lachwekkend en schrijnend tegelijk; zij beantwoordt aan het cliché dat over kolonialen bestond; het contrast met de kledij van de gewone Belgen kan niet groter zijn. Je hoort het koppel bijna zeggen: 'Wat moeten we hier beginnen ?'
En inderdaad, velen zijn in een saaie kantoorbaan gestapt.
Niemand heeft deze beklemming beter beschreven dan Jef Geeraerts in 'Schroot'.
Een paar jaar later zouden de uit Algerije teruggekeerde 'pieds noirs' hetzelfde gevoelen, maar dan in een Franse context.
GILSON Arthur (Voorwoord) @ wikipedia
€50.0

BUY

New Arrivals
VAN VRIESLAND Victor E.
De spiegel van de Nederlandse poëzie van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers
8ste druk, 4de editiePb, in-8, 972 pp., met index
VAN VRIESLAND Victor E. @ wikipedia
€10.0

BUY

RUSHDIE Salman
De duivelsverzen (vertaling van The Satanic Verses - 1988)
Paperback, in-8, 495 pp. Vertaling van Marijke Emeis.

Zie ook de recente verklaring van Rushdie
RUSHDIE Salman @ wikipedia
€10.0

BUY

RUDE George
Revolutionary Europe 1783-1815
Pocket, 350 pp., bibliography, index.
A Marxist view on history.
RUDE George @ wikipedia
€15.0

BUY

WATELET Marcel
Cartografie en politiek in het België van de 19de eeuw
Hardcover, stofwikkel, folio, 271 pp., met talrijke illustraties en kaarten/plans in kleur. Uitgegeven naar aanleiding van de 150ste verjaardag van het Ministerie van Openbare Werken. Bronnen voor de nationale en lokale geschiedschrijving. Referentiewerk.
Noten LT:
• Berlijn als centrum van aardrijkskunde (57);
• Historisme: geschiedenis der volken wordt bepaald door de streken waar zij wonen (60);
• 1831: Conferentie van London (63);
• verbinding België naar Duitsland: Schelde-Maas-Rijn via Limburg;
• groot belang van Vandermaelen als kaartenmaker (67);
• kaart van P. Gérard, kadaster OVL (68-69);
• Senaat vraagt in 1840 goede wegenkaarten (70);
• observatie en encyclopedische kennis als kenmerken van 19de e. intellectueel;
• data uitbouw spoorwegennet (90-91);
• verwijzing naar Colloque Habay (92);
• uitbouw kanalennetwerk (137);
• uitbouw wegennet (195).

zie ook het referentiewerk over het Italiaanse wegennet

zie ook Les Grandes Routes de France
WATELET Marcel @ wikipedia
€60.0

BUY

BOUAZZA Hafid
Paravion (roman - 2003)
1ste druk. Hardcover, stofwikkel, 220 pp.

In het boek vertelt Bouazza het verhaal van drie generaties in een Marokkaans dorp, die alle drie de naam Baba Baloek dragen. De jongste van hen ziet hoe al zijn dorpsgenoten het dorpsleven inruilen voor een leven in Paravion, het land waar ze van dromen, en dat ze geschreven zien op de luchtpakketten die iedere week geleverd worden. Deze pakketten worden verstuurd door de reeds geëmigreerde dorpsgenoten die in Amsterdam wonen. Op deze manier blijft Baba Baloek alleen achter met de vrouwen van het dorp ...

Hafid Bouazza (Marokko, Oujda, 8 maart 1970) is een Marokkaans-Nederlandse schrijver. Bouazza behoort samen met Moses Isegawa en Abdelkader Benali tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de zogeheten 'migrantenliteratuur'. Hij staat voorts bekend om zijn kritiek op de islam. In 2004 won hij De Gouden Uil voor zijn roman 'Paravion'. In 2014 huldigde De Vrije Gedachte hem als 'Vrijdenker van het Jaar'. Hafid Bouazza is de broer van Hassnae Bouazza, eveneens een schrijfster. Via Hassnae komen we terecht bij Femke Halsema (Haarlem, 25 april 1966) schrijfster en programmamaakster en sinds 12 juli 2018 de burgemeester van de gemeente Amsterdam.
BOUAZZA Hafid @ wikipedia
€10.0

BUY

SCHWITTERS Bert
Dossier Interpol - de verborgen wereld van Interpol
Paperback, in-8, 227 pp., illustraties, beknopte bibliografie.
In hun nawoord verklaren de uitgevers Loeb en van der Velden dat het hun bekend is dat Bert Schwitters tot de scientology-beweging behoort maar dat dat volgens hen geen afbreuk doet aan de journalistieke kwaliteiten van het dossier dat hij samenstelde.
SCHWITTERS Bert @ wikipedia
€12.5

BUY

VAN IPEREN Art
Cuba
2de druk. Pocket, 274 pp., bibliografie.
Verscheen in 1996 bij Atlas onder de titel 'De lege etalage'.
VAN IPEREN Art @ wikipedia
€10.0

BUY

GEERAERTS Jef
Gangreen I. Black Venus
Paperback, in-8, 206 pp. Noot LT: Jef Geeraerts (Antwerpen, 23/2/1930 - Gent, 11 mei 2015) was van 1954 tot 1960 assistent-gewestbeheerder in het Congolese Bumba. Deze succesvolle Congo-roman had - mede dankzij een uitgekiende marketing en steeds wisselende cover-illustraties - een enorme invloed op de beeldvorming rond de kolonie en niet iedereen was er gelukkig mee. De roman verscheen tevens in de hoogdagen van de sexuele revolutie. We geven de jaartallen van de drukgangen: 1 (okt 1968), 4 (jan 1970), 5 (feb 1970), 6 (feb 1970), 7 (juni 1970), 9 (1970), 14 (1973), 15 (1974), 16 (1975), 18 (1976), 20 (1977), 22 (1978). Geeraerts sloot de kopij af op 28 december 1967. Manteau lanceerde de uitgave vlak voor de Boekenbeurs van 1968.
Deze uitgave maakte Manteau speciaal voor Humo t.g.v. 50 jaar onafhankelijkheid van Congo.
Congo bevrijdde zich van België en Vlaanderen bevrijdde zich van het sexuele taboe. In de Congo-literatuur is er de periode vóór en de periode na Gangreen. Een breekpunt én de aanloop naar de algemene gezagscrisis waarin Nederland een prominente rol zou gaan spelen.
GEERAERTS Jef @ wikipedia
€10.0

BUY

TOUSSAINT Jacques (sous la direction de -)
Les Cisterciens en Namurois XIIIe - XXe siècle
Broché, 4to, 295 pp., illustrations, notes bibliographiques, bibliographie.Abbayes d'hommes:
• Boneffe
• Grandpré
• Jardinet
• Moulins
• Saint-Rémy
Abbayes de femmes:
• Argenton
• Marche-les-Dames
• Salzinnes
• Soleilmont
• Solières

Les refuges à Namur, les fermes, les moulins, les églises paroissiales, les maisons de cure. Les systèmes hydrauliques des abbayes. Vente des biens nationaux et destinées des sites (usage industriel).
TOUSSAINT Jacques (sous la direction de -) @ wikipedia
€30.0

BUY

PENNACCHI Antonio
Broederstrijd (vertaling van Canale Mussolini: Parte seconda - 2015)
Hardcover, stofwikkel, grote in-8, 479 pp. Uit het Italiaans vertaald door Mieke Geuzebroek en Pietha de Voogd. Deze documentaire roman start op 25 mei 1944, de laatste oorlogsdag in Littoria, het huidige Latina en tevens de stad waar de auteur in 1950 werd geboren. Vervolg op 'Het Mussolinikanaal' (2010) Pennacchi loopt in de voetsporen van Curzio Malaparte (De huid, 1949), Alberto Moravia (La ciociara, 1957) en Melania Mazzucco (Vita, 2003). Achter
deze link
vindt u nog enkele boeken die context verlenen aan het werk van Pennacchi

PENNACCHI Antonio @ wikipedia
€25.0

BUY

FROMKIN David
In the time of The Americans - FDR, Truman, Eisenhower, Marshall, MacArthur - The Generation That Changed America's Role in the World
Paperback, in-8, 618 pp., no illustrations, bibliographical notes, bibliography, index.
The book was praised by The Wall Street Journal and NYT Book Review.
Fromkin (1932-2017) was a prof at the Univ of Boston.
FROMKIN David @ wikipedia
€15.0

BUY

JANSSENS Philippe & DE WAEL Paul
50 jaar Belgische vastgoedmarkt 1953-2003. Waar geschiedenis tot toekomst vergroeit.
Voorwoord door Frans Crols (Trends). Illustrated hardcover, 281 pp. Illustraties en foto's in ZW. Grafieken en statistieken betreffende huizen- en grondenverkoop in België. Prijsontwikkelingen van woonhuizen, bouwgronden, appartementen, handels- en opbrengsthuizen, industriegronden, landbouwgronden, bossen in de Ardennen. Prijsevoluties per gewest. Omgevingsvariabelen en parameters van de vastgoedmarkt. Huurmarkt versus koopmarkt. Economisch referentiekader. Kostenbenadering. Opbrengstbenadering. Relatie met inflatie en rentestand. Yield of brutohuurrendement. Het werk bevat ook 100 pp. tabellen: tijdreeksen nationaal, gewest, arrondissement.
Noot LT: Op 23/6/05 werd Janssens gehoord in de Commissie Stedelijk Beleid van het Vlaams Parlement.
JANSSENS Philippe & DE WAEL Paul @ wikipedia
€35.0

BUY

KERLAU Yann
Chercheurs d'art. Les marchands d'art hier et aujourd'hui
Broché, in-8, 297 pp., illustrations, notes bibliographiques, bibliographie.
Sur les maisons Knoedler, Théodore Duret, Paul Durand-Ruel, Ambroise Vollard, Kahnweiler, Peggy Guggenheim, Charles Saatchi, Larry Gagosian
KERLAU Yann @ wikipedia
€20.0

BUY

LOYEN Reginald Dr
Haven in de branding. De economische ontwikkeling van de Antwerpse haven vanaf 1900.
Gebrocheerd, in-8, 465 pp., indrukwekkende bibliografie, grafieken, tabellen (lange reeksen). Loyen is historicus.
LOYEN Reginald Dr @ wikipedia
€25.0

BUY

MAALOUF Amin
Rovers, Christenhonden, Vrouwenschenners. De kruistochten in Arabische kronieken (vert. van Les Croisades, vues par les Arabes - 1984)
Pocket, 392 pp., bibliografische noten, chronologie (622-1291), kaartje van de zeven kruistochten, index.
Het boek is vooral belangwekkend omdat het een andere visie dan de eurocentrische geeft op conflicten die nog steeds voortduren.
MAALOUF Amin @ wikipedia
€25.0

BUY

TARDIEU André
Le mystère d'Agadir
3ième édition. Hardcover, reliure nouvelle, couverture conservée, in-8, 618 pp., 2 cartes dépliantes, notes bibliographiques.
En 1911, l'envoi d'une canonnière allemande dans la rade provoque le coup d'Agadir et fait brutalement apparaître la ville sur la scène mondiale. Invoquant un appel à l'aide d'entreprises allemandes de la vallée du Souss, l'Allemagne décide, le 1er juillet 1911, pour protéger ses intérêts au Maroc et défendre ses prétentions sur le pays, d'envoyer dans la baie d'Agadir, dont la rade avait été, jusqu'à 1881, fermée au commerce étranger, une canonnière, la SMS Panther, rapidement relayée par le croiseur Berlin. Les très vives réactions internationales, en particulier celle de la Grande-Bretagne, surprennent l'Allemagne. La guerre menace. Après d'âpres négociations, un traité franco-allemand est finalement signé le 4 novembre suivant, laissant les mains libres à la France, qui va pouvoir établir son protectorat sur une partie du Maroc, en contrepartie celle-ci cède quelques colonies en Afrique. C'est alors seulement que la canonnière Panther et le croiseur Berlin quittent la baie d'Agadir.
TARDIEU André @ wikipedia
€30.0

BUY

DUMOULIN Michel Prof
Petrofina. Un groupe pétrolier international et la gestion de l’incertitude. Tome I : 1920-1979
Broché, in-8, 235 pp., illustrations, notes bibliographiques, bibliographie, index.
A noter: le deuxième tome est inexistant.
La Compagnie Financière Belge des Pétroles fut constituée le 25 février 1920.
Les frères Alfred et Hector Carlier en sont le moteur. (24-25)
DUMOULIN Michel Prof @ wikipedia
€35.2

BUY

BETZ Albrecht, MARTENS Stefan
Les intellectuels et l'Occupation 1940-1944. Collaborer, partir, résister
Broché, in-8, 343 pp., notes bibliographiques, bibliographie, index.
BETZ Albrecht, MARTENS Stefan @ wikipedia
€15.0

BUY

THIELEMANS Marie-Rose & VANDEWOUDE Emile, STENGERS Jean (Préface)
Le roi Albert au travers de ses lettres inédites 1882-1916
Paperback 1 vol. in 8 , bristol éd., 719 pp. Illustré de 25 photos en N&B. Préface de Jean Stengers, suivi de l'édition intégrale commentée des lettres du Roi. Index, bibliographie.

• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011), kinderen: Leopold II van België, Charlotte van België, Filips van België, Lodewijk Filips van België

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217) x 18530822 aartshertogin Maria, Hendrika van Oostenrijk (°Pest, 18360823 Spa, 19020919) x 19091212 (kerkelijk) Blanche, Zélie, Joséphine Delacroix, baronne de Vaughan (°Boekarest, 18830513 Cambo-les-Bains, 19480212),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217) x 19001002 Hertogin in Beieren Elisabeth, Gabriele, Valérie, Marie (°Possenhofen, 18760725 Laken, 19651123),

• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) x 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617) ,

• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),

• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),

• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)
THIELEMANS Marie-Rose & VANDEWOUDE Emile, STENGERS Jean (Préface) @ wikipedia
€20.0

BUY

BAKKER C.B., BAKKER-RABDAU M.K.
Verboden toegang (vertaling van No Trespassing, Explorations in Human Territoriality - 1973)
2de druk. Pb, in-8, 320 pp., met verklarende woordenlijst, bibliografie, index. Bakker is prof psychiatrie aan de univ van Washington, Seattle. Noot Lucas Tessens: De auteurs tonen aan dat identiteit, de veiligheid en de persoonlijke vrijheid van de mens rechtstreeks afhangen van zijn territoriale situatie. Vandaar de noodzaak om te leren 'territoria' te verwerven, te beheren en te verdedigen. De notie van het co-territorium is cruciaal omdat dat een consensus over spelregels vergt (zie p. 94). Zoiets wordt belangrijk bij migraties. De auteurs stellen onverbloemd: 'Indien men niet wenst een identiteit te verwerven die op die van iemand anders gelijkt, is het aangewezen om geen territorium met die andere te delen'. (99) [In de Engelstalige versie luidt dat: 'If one does not wish to acquire an identity similar to that of someone else, it is wise to avoid sharing any territory with him.' (79)] Dan blijft de vraag wie de baan moet ruimen en daar heeft niet elke cultuur hetzelfde antwoord op.
De notie van het territorium is grondig onderzocht in de dierenpsychologie en baande vandaar uit zijn weg naar de sociale psychologie. Het is een beladen en dus geen vrijblijvend concept (geworden).

Bijna een halve eeuw na het verschijnen van deze studie wordt die heel actueel in het kader van het vluchtelingenvraagstuk waarmee Europa wordt geconfronteerd. Ook hier is sprake van territorialiteit, grenzen, integratie, identiteit, gedeelde waarden en normen, etc. Een speciaal probleem vormen enclaves binnen het territorium waar andere regels gelden (zogenaamde 'no go zones', deelgemeenten van Brussel, Parijs en London, het conflict tussen Armenië en Azerbaijan over Nagorno-Karabakh, de hermetisch vergrendelde Gaza-strip naast Israël, privé-straten met toegangscodes, etc.). Speciale enclaves zijn gevangenissen en psychiatrische instellingen met hun specifieke en opgelegde gedragscodes. Daarbinnen wordt (in al dan niet noodzakelijke situaties) het territorium soms nog verkleind tot de isoleercel, c.q. 'prikkelarme kamer' (PAK).
Een vrij recente evolutie is de alomtegenwoordige camerabewaking van het private én het publieke territorium teneinde 'trespassing' te ontraden (vroeger gebeurde dat met een waakhond en een bordje), te detecteren, te beteugelen (ex-post via justitie) en te beëindigen (bvb. in de VS met wapens). De bewijskracht van video-opnames en het vrije gebruik van opgenomen beelden zit in een stroomversnelling: de rechtbanken aanvaarden nu ook op de openbare weg opgenomen beelden (met dashcams) om onaangepast rijgedrag te beteugelen. De publiek georganiseerde camerabewaking wordt - in het kader van terrorismebestrijding - gekoppeld aan de private camerabewaking. Daarmee hangt dan weer het privacy-dossier samen: moet de privacy van overtreders beschermd worden en in welke gevallen kan men van de algemene regel afwijken? Meer en meer speelt de virtuele ruimte een rol: hacking van databestanden, login en paswoorden, toegang tot 'content' mits betaling. Is hacking (beschouwd als een misdrijf) geoorloofd om misdrijven en misdaden binnen de private virtuele ruimte te onthullen?
Tenslotte is er de notie eigendom: kan men eigendom verwerven met het doel op dat private territorium andere regels te laten gelden?

Het boek kende meerdere drukken (in 1984 verscheen nog een 7de druk), wat het belang ervan illustreert.

zie in deze context ook: Het verdrag van Lausanne (1923), de Balkanoorlogen, de verdrijving van de Volksduitsers uit Tsjecho-Slowakije en Polen, etc.. De scheiding van India en Pakistan in 1947 kostte aan 500 à 800.000 mensen het leven. De splitsing van Tsjecho-Slowakije, die van Soedan (Sudan).
BAKKER C.B., BAKKER-RABDAU M.K. @ wikipedia
€50.0

BUY

BAKKER C.B., BAKKER-RABDAU M.K.
No Trespassing ! Explorations in Human Territoriality
Pb, in-8, 284 pp., bibliographical notes, glossary, bibliography, index.
'If one does not wish to acquire an identity similar to that of someone else, it is wise to avoid sharing any territory with him.' (79)BAKKER C.B., BAKKER-RABDAU M.K. @ wikipedia
€35.0

BUY

GROULT Benoîte
Zout op mijn huid (vertaling van Les vaisseaux du coeur - 1988)
De levenslange passie tussen een Parisienne en een zeeman.
Pocket, 270 pp. Liefdesroman
GROULT Benoîte @ wikipedia
€10.0

BUY

VANDUFFEL François
Industrialisatie en verandering: Lommel tussen 1890 en 1914. [Noorden Belgische Limburgse Kempen]
Pb, 8vo, foto's, kaartjes en illustraties in ZW, 198 pp. (Maaslandse monografieën, 37). Met bibliografie. Mit Zusammenfassung. Avec Résumé. Hoogwaardige totaalstudie over de industrialisatie. De auteur weet op heldere wijze de overgang van plattelandsgemeente naar industriegemeente in beeld te brengen. Belangrijke tabellen staven zijn betoog. Komen aan bod: demografie, grondgebruik, dienstensector, wegennet, voeding, alcoholisme, sparen, verenigingen, onderwijs, woningnood, arbeidsduur, lonen, zandwinning. De kaart op p. 50 (overgenomen van Monkhouse) en de tabel op p. 51 situeert mét oprichtingsdata (1872-1921) de grote industriële bedrijven. Door de aard van de bedrijven kreeg Lommel ook militair-strategisch belang. De situatie te Lommel vertoont belangrijke overeenkomsten met die in Sint-Jozef-Olen (Union Minière). Aanbevolen werk!
VANDUFFEL François @ wikipedia
€20.0

BUY

KNAEPEN Roger, GEERTS Ferdinand, INDEKEU Bruno, e.a.
Lommel. Door het zand getekend. Bijdrage over landschap en verleden van de Kempense grensgemeente Lommel.
Softcover, grote in-8, 800 pp., illustraties in ZW, kaartjes. Publikaties van de vzw Museum Kempenland te Lommel N° 5.
Referentiewerk.
KNAEPEN Roger, GEERTS Ferdinand, INDEKEU Bruno, e.a. @ wikipedia
€30.0

BUY

WYNANTS Pierre
De originele recepten van Pierre Wynants. De kookkunst van Comme Chez Soi.
Gesigneerd met opdracht door de auteur/kok op 29/9/1987.
2de druk. Hardcover, stofwikkel, 574 pp., fotokatern, index/register.
WYNANTS Pierre @ wikipedia
€30.0

BUY

LEWIS Bernard Prof.
Het Midden-Oosten. 2000 jaar culturele en politieke geschiedenis. (vert. van The Middle East: A Brief History of the Last 2,000 Years - 1995)
Pb, 422 + 9 pp. Bibliografische noten, bibliografie, chronologie (25 vóór Christus tot 1994), kaarten (expansie Islam, veroveringen van de Mongolen, het Ottomaanse rijk, de veroveringen van het Westen in de 19de en 20ste eeuw), register/index. Bernard Lewis (°London, 31/5/1916 +19/5/2018) was een Joods-Brits-Amerikaans historicus en doceerde aan Princeton. Zijn werken over de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk worden beschouwd als de belangrijkste bijdragen aan dat vakgebied. Dit boek wordt algemeen beschouwd als de kroon op zijn oeuvre. Toch worden zijn stellingnamen (o.a. over de ware toedracht van de Armeense genocide en deportatie) ook bekritiseerd o.a. door Chomsky, die Lewis propagandisme verweet. Het werk van Lewis biedt evenwel een interessante blik op het strategische belang van de conflictregio.
LEWIS Bernard Prof. @ wikipedia
€20.0

BUY

VERHULST Dimitri
De helaasheid der dingen
40ste druk !
Pb, in-8, 207 pp.
Gouden Uil Publieksprijs 2007.
VERHULST Dimitri @ wikipedia
€10.0

BUY

JONCKHEERE Willy, TODTS Herman
Leuven Vlaams. Splitsingsgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven.
Hardcover, stofwikkel, in-8°, 397 pp + (16)nn pp (ills.), index, bibliografische voetnoten, bibliografie.

Foto's van:
De Jonghe,
Declercq,
Suenens,
A. Descamps,
De Raeymaeker,
Litt,
waterkanonnen tegen Waalse studenten (1963),
Vlaamse studenten tegen de kastescholen (1963),
spandoek Walen Go Home (1965),
Massaux,
stoet openingszitting 1967-1968,
spandoek Studenten willen volksuniversiteiten (januari 1968),
Piet De Somer rector KUL in 1968,
Woitrin stelt campus Louvain-la-Neuve voor (oktober 1968),
André Oleffe (1974),
Houben & Parisis & Vandekerckhove (die in 1969 voorzitter werd van de zelstandige CVP),
Craeybeckx en de leden van het 5-november-komitee (1967),
Maurits Van Haegendoren (die in 1968 Volksunie-senator zou worden),
Mgr. E. De Smedt bisschop van Brugge,
Alois Gerlo,
Pol Goossens, studentenleider,
rijkswachtoptreden in 1966,
wetgevende verkiezingen in 1968,
Woitrin,
Joseph Maisin (UCL)
JONCKHEERE Willy, TODTS Herman @ wikipedia
€25.0

BUY

WILTERDINK Nico.
Vermogensverhoudingen in Nederland. Ontwikkelingen sinds de negentiende eeuw.
Paperback, in-8, 557 pp., bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Een Piketty avant-la-lettre.
WILTERDINK Nico. @ wikipedia
€15.0

BUY

GEERAERTS Jef
Schroot
Tweede druk. Pb, pocket, 231 pp. Noot LT: JG (23/2/1930) was van 1954 tot 1960 assistent-gewestbeheerder in het Congolese Bumba (in interviews corrigeert hij niet als de vraagsteller hem gewestbeheerder noemt). Schroot was zijn tweede Congo-roman - na 'Ik ben maar een neger' (1962) - en wellicht de beste. Dit is zogenaamd de tweede druk; helemaal klopt dat niet want in de jaren 60 is deze roman ook eens uitgegeven op krantenpapier, een zogenaamd 'Bulkboek' (uitgegeven door Literatuur op Straat).

Eerste zin: "29 augustus 1961 - Harry steekt de zandweg over om in de schaduw van hoog bos links van de weg te komen. (...)"
GEERAERTS Jef @ wikipedia
€10.0

BUY

YEHOSHUA A.B.
Van Algiers naar Parijs in het jaar 998 (uit: Reis naar het einde van het millenium)
Pocket, 80 pp.
Eerste vier hoofdstukken uit Reis naar het einde van het millenium.
Abraham Yehoshua (Jeruzalem, 19 december 1936) is een Israëlisch schrijver.
Yehoshua heeft het als een taak gezien een middenrol in te nemen tussen Arabieren en Israëli's. Hij is een voorstander van een Palestijnse staat. Hij stelde onder meer een omvangrijk document op met de Palestijn Izzat al-Ghazzawi.
YEHOSHUA A.B. @ wikipedia
€7.5

BUY

BREUSERS Mark, GRUMIAU Caroline
Burkina Faso [vroeger Opper-Volta]
Pb, in-8, 74 pp., kaartjes, illustraties, kerncijfers. Het is een van de armste landen ter wereld.

BREUSERS Mark, GRUMIAU Caroline @ wikipedia
€10.0

BUY

COLL
De zee in de Kempen - Veertig jaar Provinciaal Domein Zilvermeer [Mol]
Hardcover 174 pp. First Edition. Photos, maps and illustrations. Noot LT: het domein opende de deuren op 9/5/1959.
COLL @ wikipedia
€10.0

BUY

BLAUVELT Howard W., CEO of CONOCO (Foreword)
CONOCO: The First One Hundred Years
Paperback, small 4to, 240 pp., photos & illustrations, bibliography, index. The Continental Oil and Transportation Company was founded by Isaac Elder Blake in 1875.

BLAUVELT Howard W., CEO of CONOCO (Foreword) @ wikipedia
€20.0

BUY

KAPLAN Robert D.
Reis naar de einden der aarde (vert. The ends of the earth, a journey at the dawn of the 21st century - 1996)
2de druk. Paperback, in-8, 479 pp., kaartjes, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Van de backcover: Robert Kaplan (°1952) geeft een fascinerend verslag van zijn reizen naar Afrika, het Midden-Oosten en Azie. Op grond van zijn Afrikaanse ervaringen concludeert hij dat schaarste, overbevolking en epidemieen de sociale orde van onze planeet dreigen te vernietigen. Leiden sociale desintegratie en ineenstorting van het staatsgezag nu al niet tot massamoorden en vluchtelingenstromen, ook in onze richting? Op grond van zijn ervaringen in de voormalige Sovjetrepublieken in Centraal-Azie, maar ook die in Zuidoost-Azie, voorspelt Kaplan dat de nationale staten die we er nu kennen plaats zullen maken voor eenheden die gebaseerd zijn op veel oudere, etnische verwantschappen. Dat dit proces zonder geweld zal verlopen en ons onberoerd zal laten, is onwaarschijnlijk.
Noot LT: Waarom Kaplan op pagina 181 - waar hij het heeft over identiteitsvorming - de Armeense genocide tussen aanhalingstekens zet, is onduidelijk maar o.i. wel met opzet gedaan. De zin luidt als volgt: "Daarnaast hadden de Armeniërs ook nog de herinnering aan 'de genocide' van 1915." Dat lijkt ons (eufemistisch) een onhandige formulering, zeker omdat het over zo'n gevoelige materie gaat. Een soortgelijke zin over de holocaust zou ongetwijfeld tot heel wat controverse leiden. Zou het kunnen dat er een soort monopolievorming groeide (voor en na 1997) rond het begrip genocide? Levert dat een bepaald voordeel op voor de nabestaanden van de slachtoffers? In ieder geval gaat het om onnoemelijk leed en generaties die daar niet onderuit kunnen. Het instrumentaliseren van het woord genocide is wel de zekerste weg naar de volgende ramp.
KAPLAN Robert D. @ wikipedia
€15.0

BUY

KERENYI Karl
Griekse mythologie
In de Reeks Phoenix pockets.
Pocket, in-8, 178 pp., 37 illustraties.
De Hongaar Kerenyi was een medewerker van C.G. Jung.
Thomas Mann prees dit boek.
KERENYI Karl @ wikipedia
€10.0

BUY

DE WITTE René, VAN AELST Luc, VAN PETEGHEM Luc
De L & H files. Lernout & Hauspie: Het Verhaal en de Geheimen
Paperback, grote in-8, 400 pp., chronologie, index/register.

De interessante chronologie loopt van 1987 tot 24 oktober 2001, datum van het faillissementsvonnis van de Ieperse rechtbank van koophandel.
Half Vlaanderen werd slachtoffer van het vonnis.
DE WITTE René, VAN AELST Luc, VAN PETEGHEM Luc @ wikipedia
€20.0

BUY

RICHMOND Yale, GESTRIN Phyllis
Into Africa: A Guide to Sub-Saharan Culture and Diversity
revised 2nd edition. Paperback, in-8, 261 pp., no illustrations, bibliographical notes, bibliography, index.
Note LT: A very good introduction in African affairs, cultures, habits and religions. Especially the divide between islam and christian/animist religions in the Sahel is well described. On p. 174 the autors declare that the trade is about salt and gold but they forget to include the slave trade. This is picked up on further pages but then the link is broken between the three trades.
The words of Beverley G. Hawk on western media are so true: 'Africa is truly 'covered' by the western press in the sense that important stories go unreported ...' (p. 216)
RICHMOND Yale, GESTRIN Phyllis @ wikipedia
€15.0

BUY

SCHEPENS Luc
Brugge bezet 1914-1918 1940-1944. Het leven in een stad tijdens de twee wereldoorlogen.
Hardcover, grijs linnen met witopdruk, geïllustreerde stofwikkel, 4to, 368 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.

De backcover vermeldt dat het om 'een meeslepende en magistrale studie' gaat. En dat is het ook. De originaliteit bestaat erin dat een vergelijking wordt gemaakt tussen de bezetting tijdens de twee wereldoorlogen. Hoe ondergaat een stad zoiets ?
Op basis van een uitgebreid archiefonderzoek en van talrijke persoonlijke getuigenissen geeft de auteur - voor beide bezettingsperioden - een uitvoerige en gedetailleerde beschrijving van o.m. het optreden van de bezettende overheid, het alledaagse bestaan van de Bruggelingen, hun bijzonder gedrag in dergelijke abnormale tijden, het politieke leven, het verzet, de collaboratie. Kortom: een totaalbeeld van het leven in een bezette stad. Hoewel zakelijk en evenementieel, toch laat de auteur zijn persoonlijke inzichten en interpretaties niet achterwege. Een voortreffelijke bijdrage tot de geschiedschrijving over de twee wereldoorlogen in Vlaanderen.

Noot LT: Op p. 195 lezen we dat het Brugsch Handelsblad tijdens WO II zijn oplage wist te verdubbelen, van 18.490 naar 48.407 ex.

Luc Schepens (Brugge, 19 mei 1937 - Nieuwpoort, 26 augustus 1986) was een Belgisch historicus gespecialiseerd op het domein van de Eerste Wereldoorlog. Daarnaast schreef hij ook werken over de Vlaamse Beweging en het verleden van West-Vlaanderen. Bovendien is hij een van de biografen van Stijn Streuvels.
SCHEPENS Luc @ wikipedia
€25.0

BUY

Trotter
Thailand
Reisgids Trotter, Paperback, in-8, 516 pp., illustraties, foto's, kaartjes, stadsplannen, bibliografie, index/register.
Oppervlakte: 513.120 km²
Inwoners: 68.414.135 (2017)
Dichtheid: 133,3/km² (2017))


Trotter @ wikipedia
€10.0

BUY

News Items & Facts
DS
Lydia Chagoll (1931-2020) overleden. R.I.P.
ID: 202007090745
DS
Salerno, Italië: grote vracht Captagon in beslag genomen
ID: 202007071207
Assad genoemd als beneficiënt van deze amfetamine-smokkel

zie ook
koning Filip
Spijt over de pijnlijke episoden in Congo - Geen veroordeling van het koloniale systeem
ID: 202006300861
‘Bij de zestigste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Democratische Republiek Congo houd ik eraan u, en het Congolese volk, mijn hartelijkste gelukwensen aan te bieden.’

‘Deze verjaardag is een uitstekende gelegenheid om onze vriendschappelijke banden te herbevestigen. Wij verheugen ons over de intense samenwerking tussen onze beide landen in verschillende domeinen, en in het bijzonder op het medische vlak. Vandaag vergt de pandemie al onze aandacht bovenop alle andere uitdagingen. Het bevoorrechte partnership tussen België en Congo is een sterke troef om daar het hoofd aan te bieden. Ter gelegenheid van uw nationale feestdag wil ik ons engagement in dit partnerschap bevestigen.’

‘Om onze banden te versterken en de vriendschap tussen onze landen te verdiepen, moeten we in alle openheid en sereniteit met elkaar kunnen spreken over onze lange gezamenlijke geschiedenis. ‘

‘Deze geschiedenis bestaat uit gemeenschappelijke verwezenlijkingen, maar ook uit pijnlijke episoden. Ten tijde van Congo-Vrijstaat werden geweld- en gruweldaden gepleegd die op ons collectieve geheugen blijven wegen. Gedurende de daaropvolgende koloniale periode werd eveneens leed veroorzaakt en zijn vernederingen toegebracht. Ik houd eraan mijn diepste spijt te betuigen voor die wonden uit het verleden. Wonden die tegenwoordig weer pijnlijk voelbaar worden door daden van discriminatie, nog te sterk aanwezig in onze samenleving. Ik zal blijven strijden tegen alle vormen van racisme. Ik moedig de reflectie aan die in ons parlement wordt aangevat om definitief met het verleden in het reine te komen.’

‘We moeten naar de toekomst kijken in een geest van samenwerking en wederzijds respect om de mondiale uitdagingen aan te pakken. De strijd voor de menselijke waardigheid en voor een duurzame ontwikkeling vraagt dat we onze krachten bundelen. Deze ambitie koester ik voor onze beide landen en beide continenten, Afrika en Europa.’

Door de huidige omstandigheden kan ik helaas niet naar uw mooie land reizen, dat ik graag beter zou leren kennen. Ik hoop dat ik daar spoedig de gelegenheid toe krijg’.
LT
zoek het verschil tussen gisteren en vandaag
ID: 202006280211
1899: Bericht van Leopold II aan zijn agenten in Congo Vrijstaat: 'Tegen het eind van de maand wil ik een levering van 1500 kg ivoor in Boma. Stop. Hoe jullie het klaarspelen interesseert mij niet. Stop.'
2019: Bericht van een kleding-multinational aan een textielfabriek in Bangladesh: 'Bevestigen bestelling van 39.000 jurken type Hazard à 6.95 US$ per stuk. Stop. Levering Chittagong FOB 31 maart. Stop. Etiketering door onze diensten. Stop. Facturatie aan XYX, Yaren, Nauru.'
nws
Frederik Delaplace (49) nieuwe topman VRT
ID: 202006201111
Frederik Delaplace is de huidige CEO van Mediafin, de uitgever boven de zakenkranten De Tijd en L'Echo
DS
Etambala wil onderzoek kolonialisme beperken tot Leopold II - Ludo De Witte wil het debat veel breder opentrekken
ID: 202006150900
LT
Kolonialisme beschouwen als een RAUW KAPITALISTISCH SYSTEEM. Dat moet de boodschap zijn.
ID: 202006101312
Leopold II was weliswaar een hoofdrolspeler maar geen uitzondering.
Wij pleiten voor het behoud van de standbeelden als aanknopingspunt voor een debat over uitbuiting, en kolonialisme in het bijzonder. Dan komen ook de koloniale trusts in het vizier.
Van daaruit kunnen we dan komen tot een aanpassing van ons buitenlands beleid, en Afrika en Congo in het bijzonder. Want in feite is het kolonialisme nooit gestopt, het heeft een andere gedaante aangenomen.

DM
Paul De Grauwe pleit opnieuw voor 'eenmalige' vermogensbelasting
ID: 202006101257
Wij zouden zeggen: licht nu nog de 'eenmaligheid' uit je voorstel en dan is het goed. Want fiscaliteit moet permanent eerlijk geïnd worden. Dat is wat het volk vraagt.
LT
De acties tegen de standbeelden van Leopold II gaan voorbij aan de ware drijfveren van het kolonialisme in Congo
ID: 202006061038
Het protest onderbouwen met een historische context en daarin de rol van de kapitalistische koloniale bedrijven plaatsen is blijkbaar teveel gevraagd.
Simplisme is de grootste vijand van eerlijke geschiedschrijving.
LT
Racismecrisis VS verdrijft Coronacrisis van de voorpagina van De Standaard
ID: 202006031148
LT
Corona-Pinksterweekend: veel dagjesmensen onwettig aan zee
ID: 202006021235
De Knokse burgemeester klaagt: we hebben geen 2000 agenten om te controleren.
Ik denk dan: om de toegangswegen te controleren moet je hooguit 50 controlepunten bemannen.
LT
Gaan de VS in burgeroorlogmodus ?
ID: 202006021214
De cocktail is aanwezig: rassenhaat, armoede, werkloosheid, drugs, Trump en veel, heel veel wapens.
LT
Moet Twitter de leugens corrigeren ?
ID: 202005292315
Dat lijkt ons een gevaarlijk pad.
Een betere piste is een investering in onderwijs zodat de leugens en het gezwets van een paljas zoals Trump als dusdanig herkend worden.
Een goed opgeleid volk verkiest trouwens geen demagogische paljassen.
Er is dus nog heel veel werk aan de winkel.
LT
Voor ogen houden bij het nadenken over de toekomst: l'Utopie est une vérité prématurée
ID: 202005291423
STATBEL
Kerncijfers België
ID: 202005281546
België telde 11.492.641 inwoners op 1 januari 2020
De Belgische bevolking groeide op jaarbasis aan met 61.235 personen of 0,54%, een groeicijfer dat volledig in lijn ligt met de groei die we de laatste paar jaar kenden.
108.745 overledenen in 2019
In 2019 zijn 108.745 personen overleden, tegenover 110.645 in 2018. Dit is een daling van 1,7%.
Migratiesaldo van 55.031 personen in 2019
In 2019 zijn 174.591 individuen naar België geïmmigreerd, terwijl het bij de emigraties om 119.560 personen ging.
40.594 naturalisaties in 2019
In de loop van 2019 hebben 40.594 personen de Belgische nationaliteit verworven. De voornaamste herkomstlanden van mensen die in 2019 Belg werden zijn Marokko, Roemenië, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Italië.
nws
Peru slimmer dan België: ze willen de kat niet terug
ID: 202005281112
nws
Boek Teun Voeten: 'Drugs. Antwerpen in de greep van de Nederlandse syndicaten'
ID: 202005281102
drugs dealen komt niet voort uit kansarmoede maar omdat ze patsers willen zijn
nws
Paul De Grauwe pleit voor hogere belastingen op hoogste inkomens en grote fortuinen om de corona-crisis te betalen
ID: 202005262109
Bravo !
In Terzake reageert Conner Rousseau (voorzitter SPA) opvallend lauw op het voorstel van De Grauwe. Onbegrijpelijk, want wat De Grauwe voorstelt is nu net wat de socialisten met vuur zouden moeten verdedigen. Voor wij rijdt Rousseau eigenlijk ? De zoveelste zoetwatersocialist ?
persbericht Open-Vld
22 mei 20 Uitslagen voorzitters- en bestuursverkiezingen Open-VLD
ID: 202005221457
De uitslagen van de interne verkiezingen bij Open Vld voor een nieuwe voorzitter en partijbestuur zijn bekend. Egbert Lachaert behaalt 61,03%, Bart Tommelein 29,74%, Els Ampe 7,31% en Stefaan Nuytten 1,92%. Egbert Lachaert is dus in één ronde verkozen als voorzitter.

Van dinsdag 19 mei 13u tot vrijdag 22 mei 12u konden 54.162 stemgerechtigde leden van Open Vld hun keuze maken tussen vier kandidaat-voorzitters en maximaal twintig van de 116 kandidaten aanduiden voor het nationale partijbestuur. De stemming verliep online en telefonisch en alle verrichtingen stonden onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder. 16.129 leden brachten een geldige stem uit, 98 leden stemden blanco.

De uitslag van de voorzittersverkiezing:

Egbert Lachaert: 9.784 stemmen, 61,03%
Bart Tommelein: 4.768 stemmen, 29,74%
Els Ampe: 1.172 stemmen, 7,31%
Stefaan Nuytten: 307 stemmen, 1,92%
Egbert Lachaert is dus verkozen in één ronde.

De volgende twintig kandidaten voor het partijbestuur behaalden de meeste stemmen en zijn rechtstreeks verkozen:

Alexander De Croo: 12.051
Egbert Lachaert: 9.078
Maggie De Block: 7.974
Bart Somers: 7.081
Patrick Dewael: 6.800
Vincent Van Quickenborne: 6.696
Herman De Croo: 6.108
Mathias De Clercq: 5.534
Gwendolyn Rutten: 5.253
Francesco Vanderjeugd: 5.153
Karel De Gucht: 4.973
Lydia Peeters: 4.849
Hilde Vautmans: 4.700
Sven Gatz: 4.683
Jean-Jacques De Gucht: 4.636
Willem-Frederik Schiltz: 4.438
Dirk Sterckx: 4.133
Marino Keulen: 4.091
Dirk Van Mechelen: 3.676
Els Ampe: 3.440
Omdat Alexander De Croo de meeste stemmen achter zijn naam kreeg, is hij conform de statuten de eerste ondervoorzitter.

Volgens de statuten moet elke provincie vertegenwoordigd zijn door twee niet-mandatarissen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door één niet-mandataris. Daarom wordt het nieuwe partijbestuur aangevuld met volgende niet-mandatarissen:

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Annemie Neyts-Uyttebroeck
Voor de provincie Limburg: Frank Dewael, Frederick Vandeput en Laurence Libert (evenveel aantal Limburgse stemmen en dus beiden toegevoegd)
Voor de provincie Vlaams-Brabant: Patricia Ceysens en Irina De Knop
Voor de provincie West-Vlaanderen: Sabien Lahaye-Battheu
Egbert Lachaert is als partijvoorzitter ook automatisch voorzitter van het partijbestuur. Hij wordt opgevolgd in het partijbestuur door Stephanie D’Hose
Het nieuwe statutaire partijbestuur telt dus 28 leden, inclusief de nieuwe voorzitter Egbert Lachaert.

LT
Ook Lydia Peeters (Open-VLD) incompetent: vuile dieselwagens mogen ontsnappen aan technische controle
ID: 202005221313
Zo zie je wat onze gezondheid waard is.
Maar er is meer. Alhoewel het een prominent nieuwsitem was in het VRT-Journaal, brengt De Standaard hoegenaamd geen nieuws daarover.
Christian Leysen zetelt sinds de laatste verkiezingen voor Open-VLD in het parlement. Hij is de broer van Thomas Leysen, de 'grand patron' van de Standaardgroep. Ligt daar de knoop? Dat zou niet zo best zijn voor de reputatie van de Standaard-redactie.
LT
Kiest u voor rabiës of voor een schattig katje ?
ID: 202005181235
En hebt u voldoende informatie om in te schatten welke ravage rabiës aanricht?
Een katje, een meisje en een scheut emotie ... Het is blijkbaar genoeg om de wet aan het wankelen te brengen.
LT
Wouter Beke en grootouders
ID: 202005181222
Wouter Beke was vergeten te vertellen dat grootouders wel op hun kleinkinderen mochten passen.
Geen idee waar die man eigenlijk wél aan denkt.
LT
Dividend en staatssteun: economische logica
ID: 202005181215
De onderneming deelde vorig jaar 2 miljard euro dividenden uit aan de aandeelhouders.
Vandaag staat datzelfde bedrijf in de rij om 400 miljoen euro staatssteun binnen te rijven.
Want die 2 miljard van vorig jaar zijn natuurlijk gebruikt om boterhammen met choco te besmeren.
wat belangrijk is ...
ID: 202005131414
LT
Arrogant Lufthansa: wel steun, geen voorwaarden
ID: 202005131234
Dat moet u nou eens proberen bij eender welke kredietverschaffer of geldschieter.
Welke garantie krijgt de Belgische staat en lopen we niet het risico dat Brussels Airlines toch de boeken neerlegt na de storting van de gevraagde 390.000.000 euro ?
Een en ander illustreert de door neoliberalen gewilde zwakheid van de Staat: een melkkoe.
Sting
How fragile we are
ID: 202005040054
HLN
Zolang hotels, cafés en restaurants niet opnieuw de deuren openen, mogen er geen dagjestoeristen naar de kust afzakken. Dat vindt Daphné Dumery, burgemeester van Blankenberge (N-VA).
ID: 202004301306
Eén van de problemen is het ontbreken van openbare toiletten. Maar dat is ook in normale jaren een probleem, ook in de binnenlandse toeristische centra zoals Brugge, Gent, Antwerpen en Brussel.
Doe daar dan iets aan, zou ik zeggen.
LT
Staatssteun, belastingen, fiscale paradijzen, dividenden, bonussen
ID: 202004300147
Stilaan komt het allemaal bij elkaar. Gaat de Staat bedrijven steunen/redden die gul dividenden en bonussen rondstrooien naar aandeelhouders en CEO's ?
Wat met bedrijven die banden hebben met fiscale paradijzen of die aan tax optimisation doen ?

Stevenen we af op het oude verhaal: 'Privatisering van de winsten en collectivisering van de verliezen ?' Wanneer zullen we deze perfide neoliberale logica vaarwel zeggen ?
nws
Wouter Beke krijgt overheidsopdracht contact tracing niet voor mekaar
ID: 202004290966
Er moeten zo'n 1.200 contact tracers worden gevonden.
De Standaard brengt het grootste deel van het verhaal maar in het VRT-Journaal slaagt men erin de naam van Beke niet te vernoemen.
Na de afloop van de coronacrisis (COVID-19) zullen er toch vragen moeten gesteld worden naar de competenties van Beke én naar de beschermingsoperaties van de media.
nws
44 miljoen euro extra steun voor woonzorgcentra: personeel en financieel
ID: 202004270226
Wouter Beke, Vlaams minister: 'De woonzorgcentra staan aan het front in de strijd tegen het corona-virus. We moeten ervoor zorgen dat vragen over budgetten en over personeel geen bekommernis zijn vandaag. We garanderen daarom de inkomsten van de woonzorgcentra en compenseren de extra kosten die zij maken, zoals voor bijkomend zorgpersoneel.'

Hoeveel deze sinterklaas-politiek uiteindelijk gaat kosten, kan niemand zeggen. Maar het staat vast dat woonzorgcentra geen liefdadigheidscentra zijn, vaak zijn het bedrijven, gericht op winst. Dat merk je aan de maandelijkse facturen.
Vele oudere mensen blijven NOODGEDWONGEN in hun eigen huis of in een huurappartement wonen omdat ze die gepeperde facturen niet kunnen betalen van hun karig pensioen. Over die ouderen wordt helemaal niet bericht.
Studio Legale
COVID-19: Vademecum van advocatenkantoor Studio Legale
ID: 202004212352
Ziet U door de bomen het bos niet meer door de tsunami aan regeltjes en (fake) news omtrent corona? STUDIO-LEGALE Advocatenkantoor stak met haar multidisciplinair team de koppen (niet te dicht) bij mekaar en maakte bijgaand overzicht van regels/(steun)maatregelen/do's en don'ts. De meest voorkomende vragen worden allemaal behandeld. Wie toch nog vragen of problemen zou hebben, kan steeds even STUDIO-LEGALE contacteren : info@studio-legale.be of 03/216.70.70.


STATISTA
COVID-19: High Mortality Rates Linked To Care Homes
ID: 202004211440
COVID-19 OUTBREAK
COVID-19: High Mortality Rates Linked To Care Homes
by
Niall McCarthy,

Apr 21, 2020
There is growing evidence that the COVID-19 pandemic is having a deadly impact on elderly residents at care homes around the world and a report released by academics at the London School of Economics claims that 60 percent of all coronavirus deaths in some countries may be linked to those facilities. Elderly residents in care homes are particularly vulnerable to the pandemic as they fall within the highest-risk age category while living in an environment where a virus can spread rapidly due to communal dining halls and shared rooms.

The research notes that international comparisons of COVID-19's impact on care homes are difficult to make, particularly as many countries do not track those specific cases and some of its figures are based on partial data. Nevertheless, the findings are both striking and alarming in the countries where data was available. In Norway, it is estimated that 64 percent of all deaths from COVID-19 are linked to care homes for the elderly. In Canada and Ireland, the share stands at 57 and 55 percent respectively.
Ook in de 14de eeuw tijdens de pestepidemie was dat het geval, zo stelt Barbara Tuchman in 'De waanzinnige 14de eeuw': 'In afgesloten ruimten zoals kloosters en gevangenissen betekende de besmetting van één persoon meestal besmetting van iedereen, zoals gebeurde in de franciscaner kloosters van Carcassonne en Marseille, waar zonder uitzondering iedere inwoner stierf. Van de honderdveertig dominicanen in Montpellier overleefden er slechts zeven. Petrarca's broer Gherardo, lid van een kartuizer kloosterorde, begroef de abt en vierendertig medebroeders één voor één, soms drie per dag, tot hij alleen met zijn hond overbleef.'
TESSENS Lucas
Staatssteun voor bedrijven? Ja, maar aandelen in pand te geven
ID: 202004201252
Een aantal bedrijven zal op een of andere manier gesteund worden door de overheid, de staat, wij allen dus.
Het lijkt ons een goed idee om in ruil voor die steun de staat als waarborg aandelen te laten verwerven in deze bedrijven. Voor wat hoort wat.
In zo'n systeem kunnen we de werkgelegenheid laten primeren boven de rentabiliteitseisen van het kapitaal. Want de staat kan ook in rekening brengen wat werkloosheidsvergoedingen zouden kosten bij een faillissement van het bedrijf.
DS
HET BROKKENPARCOURS VAN WOUTER BEKE
ID: 202004181307
De Standaard wijdt een lang artikel aan de miskleumen van WB.
Multatuli
Misschien is niets geheel waar...en zelfs dat niet
ID: 202004161252
Dat geldt zeker voor de berichtgeving en statistieken over COVID-19.
nws
Margot Cloet valt van haar stoel: federale beslissing om bezoek toe te laten in de woonzorgcentra doorkruist uitgezette strategie
ID: 202004152030
Nu bezoekers ontvangen ontregelt elke bestrijding van COVID-19.
Sciensano
Update Sciensano
ID: 202004151204
nws
En France quatre mots de l'allocution du président Macron retiennent l'attention
ID: 202004150034
Quatre mots retiennent l’attention, qui semblent annoncer une subite conversion : «Et moi le premier.» Ils concluent la réflexion suivante, placée en fin de discours : «Ne cherchons pas tout de suite à trouver [dans la crise sanitaire] la confirmation de ce en quoi nous avons toujours cru. Non. Sachons sortir des sentiers battus, des idéologies, nous réinventer – et moi le premier.»
LT
De besmetting tijdens een pandemie illustreren: de legende van het schaakbord
ID: 202004141419
Sciensano
Update Sciensano
ID: 202004141333
Sciensano
Update Sciensano
ID: 202004131304
Sciensano
Update Sciensano
ID: 202004101249
nws
Covid-19: 3 miljoen mondmaskers waardeloos, testkits met verkeerde handleiding, dodenstatistiek nog steeds niet in orde
ID: 202004100136
Minister Philippe De Backer (Open VLD) heeft in het parlement aangekondigd dat 3 miljoen aan ons land geleverde mondmaskers waardeloos en niet bruikbaar zijn. Dat blijkt uit de definitieve testen die de overheidsdienst Volksgezondheid heeft laten uitvoeren.
DS
De Standaard over Wouter Beke: 'Too little, too late'
ID: 202004091225
Pas na 4 weken een noodplan dat zelfs nog moet uitgerold worden.
De testen komen te laat. De acties die moeten volgen op de tests zijn niet uitgetekend.
De ziekenhuizen sturen nu op eigen initiatief verpleegkundigen naar de woonzorgcentra.
De verzorgers moeten het doen met onvoldoende beschermend materiaal en worden zelf ziek.
Karine Moykens mag nu als leider van de taskforce de kastanjes uit het vuur halen en zo de incompetentie van Beke maskeren. Maar Moykens wordt aangesteld tot kapitein van een zinkend schip.
Onze harde conclusie: dump Beke vooraleer hij nog meer schade kan aanrichten.
nws
Trump gaat bijdrage USA aan World Health Organization (WHO) bevriezen
ID: 202004091200
Eerst zegt hij dat hij de bijdrage gaat bevriezen en een paar zinnen verder wordt dat 'we gaan bekijken of we het gaan bevriezen'.
Met lede ogen moeten we toekijken hoe een gek de Verenigde Staten de dieperik in duwt.
Sciensano
Update Sciensano
ID: 202004091148
Sciensano
Update Sciensano
ID: 202004081125
ICIJ
Imagine
ID: 202004081106
Imagine if, right now – as the coronavirus pandemic sweeps across the world – governments had access to the $800 billion in lost tax revenue that's currently sitting in offshore tax havens?
Our healthcare systems could be stronger. Our protective gear stockpiles could be bigger, and our emergency funds could be much larger – if only everyone had paid their fair share.
LT
Wouter Beke blundert alweer: corona-dodencijfers woonzorgcentra Vlaams Gewest niet doorgegeven
ID: 202004072326
De statistieken van de voorbije periode kloppen dus niet.
Zelfs Marc Van Ranst had geen weet van de fout in de statistieken, zegt hij in 'De Afspraak' (7/4).

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau twitterde: “Nu blijkt dat Wouter Beke cijfers uit rusthuizen niet meedeelde aan federaal. 241 in 4 dagen? Hoeveel overlijdens heeft hij onder de mat geveegd? Hallucinant.” Het bericht werd nadien terug verwijderd en aangepast.

Beke blunderde in december ook al met zijn lineaire besparing in de welzijnssector, die zelfs de werking van de Zelfmoordlijn aantastte.

Hoe lang dulden we Beke's incompetentie nog ?Door de gang van zaken moet Sciensano zijn statistiek aanpassen. Ook de WHO zal dat moeten doen. Het imago van België wordt hierdoor geschaad. De illusie dat we het beter doen dan andere landen is vernietigd. Inderdaad hallucinant !On ne changera pas le monde avec des regrets - Met spijt zullen we de wereld niet veranderen
ID: 202004041336