Search our collection of 8.538 Books

Author
Title

Search our 5.079 News Items

Book of the Day
WOLDRING H.E.S. Prof Dr
Kernbegrippen in de politieke filosofie - Een herwaardering
Paperback, in-8, 164 pp., bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Woldring maakt duidelijk dat het van grote betekenis is om de authentieke betekenis van cruciale woorden te kennen: staat, samenleving, democratie, rechtvaardigheid en vrijheid. De auteur laat zien dat vooral in het (neo)liberale denken - dat tegenwoordig nog dominant is - veel van de oorspronkelijke betekenis van die begrippen verloren is gegaan.
We geven enkele namen van denkers die aan bod komen: Aquino, Aristoteles, Augustinus, Bauman, Berlin, Cicero, De Uyl, Dooyeweerd, Gierke, Guéheno, Habermas, Hobbes, Hume, Kant, Kristeva, Lenin, Levinas, Locke, Maritain, Marx, Montesquieu, Rasmussen, Rawls, Rousseau, Selznick, Smith, Tocqueville, Wolff, ...

'John Rawls (1921-2002) is terecht van mening dat een democratie niet slechts uit formele regels bestaat. Hij verdedigt een politiek concept van rechtvaardigheid dat tevens een moreel concept is en dat ten grondslag behoort te liggen aan de basisstructuur van een constitutionele democratie.' (72) De democratie moet zich dus voortdurend heruitvinden om een hoger peil te bereiken.

what “just” is isn’t always justice (Gorman, 2021)
WOLDRING H.E.S. Prof Dr @ wikipedia
€20.0

BUY

New Arrivals
THIRIAR James
Spoormannen uit de tijd. Spoorweguniformen van weleer getekend door James Thiriar
Map. Een reeks van 20 reproducties (in kleur) uitgegeven door de NMBS naar aanleiding van 150 jaar spoorwegen in België (1835-1985)
THIRIAR James @ wikipedia
€12.5

BUY

SLEGERS Robert, SCHENKEL Jean-Pierre
Een spoorse kijk op Hoboken
Bundel A4, uitgegeven door de Heemkundige Kring Hobuechen 1135, t.g.v. de heropening van de Hobokense stations op 29 mei 1988.
52 pp., ill., kaarten van het Belgische spoorwegennet (1845,1865,1880, in concessie uitgebate spoorlijnen) en plans, bibliografie.

SLEGERS Robert, SCHENKEL Jean-Pierre @ wikipedia
€15.0

BUY

DE RYNCK Patrick
100 x Congo. Een eeuw Congolese kunst in Antwerpen
Pb, in-8, 94 pp. Teksten bij de tentoonstelling in het MAS
DE RYNCK Patrick @ wikipedia
€10.0

BUY

DEVOS Greta, ELEWAUT Guy
CMB 100. A century of commitment to shipping 1895-1995 (Compagnie Maritime Belge)
Hardcover, linnen, illustrated jacket, in-folio (26x30cm), 325 + (2) pp., illustrations and photos in colour and BW. Bibliography & index. Text in English.
DEVOS Greta, ELEWAUT Guy @ wikipedia
€50.0

BUY

DEVOS Greta, ELEWAUT Guy
CMB 100. Een eeuw maritiem ondernemersschap 1895-1995 (Compagnie Maritime Belge)
Hardcover, blauw linnen met goudopdruk in geïll. stofwikkel, In-folio (26x30cm), 324 + (3) pp., illustraties en foto's in kleur en ZW. Bibliografie & index. Noot LT: De CMB was van kapitaal belang voor het transport tussen België en de Congolese kolonie (luxe-personenvervoer en bulktransporten). Na WO II werd ook de vaart Congo-USA alsmaar belangrijker. De dekolonisatie bracht de rederij vanaf 1960 in moeilijkheden. Een belangrijk en uitstekend gedocumenteerd werk, ook statistisch. In de bijlagen een overzicht van de CMB-vloot: naam schip, jaar indiensttreding, tonnemaat, afmetingen, etc.
DEVOS Greta, ELEWAUT Guy @ wikipedia
€35.0

BUY

D'ORAZIO Roberto
Sta op ! De moed van Clabecq (vertaling van Debout! L'esprit de Clabecq
Pb, in-8, 140 pp.
Felle aanval op het neoliberalisme.
Bevat het discussiedocument van de Beweging voor Vakbondsvernieuwing (BVV).
'De vakbond moet zich buigen over de rol van de media in onze maatschappij, want zij zijn dikwijls de transmissieriem van de leugenaars.' (p. 139)

D'Orazio, vakbondsleider FGTB van Forges de Clabecq (Tubize), werd in Wallonië een zeer populair figuur die tienduizenden manifestanten op de been kon brengen. Een gevaarlijk man dus. De autoriteiten van België sloegen terug met een monsterproces. De FGTB zette hem zelfs uit de vakbond.

meer over Forges de Clabecq op www.museedelaporte.be
D'ORAZIO Roberto @ wikipedia
€12.5

BUY

OP DE BEECK Johan editor
Omroepen in de woestijn, de BRT-discussie
Paperback 144 pp. Op de Beeck geloofde toen niet in de slaagkansen van een commercieel TV-station in Vlaanderen. Zijn besluit was onvoldoende onderbouwd.

Noot Lucas Tessens: De Bijlage 2 in dit boek is gebaseerd op de synthese van een vertrouwelijk rapport TESSENS L., CLAEYS V., Centrale TV-exploitatiestudio met geïntegreerde nieuwsdienst en eigen E.N.G.-ploegen. December 1984. [VTM] dat wij in 1985 aan Op de Beeck lekten. De bedoeling van dit lek was aan de buitenwereld en de politieke middens (en aan de BRT-top) te tonen dat de Vlaamse Media Maatschappij (VMM) inderdaad over degelijke studies beschikte om een commercieel TV-station op te starten. De cijfergegevens voor investeringen en exploitatie waren gebaseerd op offertes van leveranciers van hardware en vergelijkbare exploitatiekosten (personeelskosten, telefoonkosten, etc.) van uitgevers. Het vormde de basis voor het financieel plan van 1986 en de uiteindelijke totstandkoming van de Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM), die haar uitzendingen startte op 1 februari 1989.


OP DE BEECK Johan editor @ wikipedia
€9.5

BUY

LEWIS Bernard
Wat is er misgegaan? De betrekkingen tussen het Westen en het Midden-Oosten. (vertaling van What Went Wrong? - 2002)
Paperback, in-8, 204 pp., bibliografische noten, index.

zie ook Het Midden-Oosten en Istanbul

LEWIS Bernard @ wikipedia
€9.5

BUY

ROSA Guimarães João
Diepe wildernis: de wegen (vertaling van Grande Sertão: Veredas - 1956)
2de druk. Dikke paperback, in-8, 573 pp. Uit het Braziliaans-Portugees vertaald door August Willemsen, die ook de verklarende aantekeningen aanleverde en de verantwoording (bvb. over de vertaling van toponiemen met een poëtische klank) schreef. Thema: een grootgrondbezitter, vroeger een bendeleider, blikt terug op zijn leven. Rosa (°Cordisburgo, Minas Gerais, Brazilië, 27/6/1908 +29/11/1967) wordt beschouwd als de grootste Braziliaanse novelist van de 20ste eeuw.
ROSA Guimarães João @ wikipedia
€15.0

BUY

VAN ROSSEM Jean-Pierre
Belgisch uranium voor de eerste Amerikaanse en Russische atoombommen
Pb, 671 pp., met foto's, tabellen, uitgebreide bibliografie, index. Noot Lucas Tessens: Het interessante boek van Van Rossem is o.m. een striemende aanklacht tegen onzorgvuldig werk van historici en andere auteurs. Vooral de bestseller van David Van Reybrouck, Congo (2010), moet het ontgelden: 'weinig geslaagde proeve tot bellettrie, die zijn aanbidders graag voor geschiedenis verzwendelen' (398), 'pretentieuze tekst' (399), 'onkritisch' (402), 'de zeer belangrijke rol die uranium, kobalt, tin en koper in het koloniale verhaal hebben gespeeld, komt bij Van Reybrouck hoegenaamd niet uit de verf' (402), 'in het werk van Van Reybrouck zoekt men vruchteloos naar al die internationale complicaties' (404), 'een boek voor kinderen' (404). Het oordeel van VR is zwaar maar wel onderbouwd. Van Rossem biedt inderdaad een krachtige analyse en verklaringen, met uranium en de Koude Oorlog als leidraad. Bij Van Reybrouck gaat het meer om een chronologisch gerangschikte compilatie en kundige rewriting van bestaande teksten, zoals beschikbaar op het internet.

VAN ROSSEM Jean-Pierre @ wikipedia
€45.0

BUY

GREGORY Alexis
De gouden tijd van het reizen, 1880-1939 (vertaling van L'age d'or du voyage 1880-1939)
Hardcover, gebonden, rood linnen met goudopdruk op de rug, geïllustreerde stofwikkel, small folio, 32x25cm, 220 pp., overvloedig geïllustreerd (foto's, tekeningenen affiches in kleur en ZW), met bibliografie. Inhoud: In het teken van Engeland, Gastronomie en kuuroorden (Evian, Baden-Baden, Aix-les-Bains, Friedrichsbad, Bad Ischl, Karlsbad), De triomf van de trein (Pullman, Nagelmackers = Wagons-Lits, ), De Grand Tour, De Oriënt-Express, Rusland en de Steppen, In de schaduw van de piramiden (met eiland Philae door David Roberts), Over de Atlantische Oceaan, Recessie en verval, De Holland-Amerika lijn. Verscheidene reproducties van James Tissot. Kaart van het spoorwegnetwerk van de grote express-treinen. Beschrijving van reisbureau Cook. Informatief en nostalgisch.
GREGORY Alexis @ wikipedia
€49.0

BUY

BAUTIER Robert-Henri, BAUTIER Anne-Marie
Chaalis. L'Abbaye. Les Collections.
Magazine Beaux Arts, Hors série, 1994, 58 pp., ill.
Présentation de l'Abbaye Royale de Chaalis (histoire). Fondation en 1100 (sous Vézelay). Cistercien depuis 1137 (sous l'abbaye de Pontigny). Dissolution (faillite) en 1786, donc suppression avant la Révolution.
Collection de Nélie Jacquemart-André.

voir aussi
BAUTIER Robert-Henri, BAUTIER Anne-Marie @ wikipedia
€9.0

BUY

MONDFELD Wolfram zu
Drieduizend jaar zeeroverij. Van de piraten uit de klassieke oudheid tot en met de kapers van de twintigste eeuw. Hun persoonlijkheid, hun avontuurlijk leven en hun schepen.
Paperback, in-8, 441 pp., illustraties. Een documentair boek zonder wetenschappelijke pretenties.
De persberichten over misdaden en folterpraktijken van zeerovers hadden volgens Mondfeld als bedoeling aan de sensatiezucht van het publiek te voldoen. 'Toch had het ook een gunstig effect, omdat daardoor het volk en het Congres van de VS zeer goed op de hoogte werden gebracht van de wandaden van deze bandieten, waardoor ze eerder geneigd waren in te stemmen met de hoge kosten die voor de bestrijding van de zeerovers gemaakt moesten worden.' (402) Vergelijk dit met 'War on Terror'.
'In 1766 had het toen nog voor onafhankelijkheid strijdende Amerikaanse Congres de slavenhandel verboden (het houden van slaven was evenwel toegestaan). Deze wet werd in 1786, in 1804 en 1808 vernieuwd, maar het verbod haalde weinig uit. Nog in 1856 werden bijvoorbeeld niet minder dan 15.000 negers door de zuidelijke staten van de VS geïmporteerd. Het invoerverbod joeg wel de prijzen omhoog (...)'. (413-414) hier leest u meer over de slavernij
MONDFELD Wolfram zu @ wikipedia
€12.5

BUY

FERRO Marc, LAURENTIN Emmanuel
Les ruses de l'Histoire. Le passé de notre actualité.
Broché, petit in-8, 239 pp., bibliographie.
FERRO Marc, LAURENTIN Emmanuel @ wikipedia
€15.0

BUY

ELIAS Norbert
Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen (vertaling van Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen - 1939)
2de herziene druk. Vuistdikke paperback, in-8, twee delen in één band, 325 + 430 pp., met bibliografische noten. Onderzoek naar de wijzigingen in omgangsvormen en psychische houding van de mens en de mogelijke samenhang daarvan met de veranderingen in de maatschappij.
Noot Lucas Tessens: De oorspronkelijke uitgave dateert van 1939, dus vlak voor WO II. Elias (1897-1990) toont aan hoe gedragsstandaarden, vooral die van de upper class, ruwweg vanaf het einde van de Middeleeuwen tot aan het begin van de 19de eeuw, in een bepaalde richting veranderen. Het gaat dan over woordgebruik, geweld, eten, drinken, seks en slapen. Dat zou dan leiden tot 'beschaving'. Het grote belang van Elias' werk ligt in zijn multidisciplinaire aanpak: hij integreert geschiedenis, psychologie en sociologie. Zo komt hij tot verbanden tussen samenleving en persoonlijkheidsstructuur. Later ook wel als enculturatie benoemd. REFERENTIEWERK dat paradigmatisch belangrijk wordt genoemd, en dat is zowat dé topscore die je aan een wetenschappelijke studie kunt verlenen.
Men kan zich afvragen in hoeverre - met wat we sinds 1939 weten (of niet weten) - beschaving een lineair opgaand proces is en of de zogenaamde elite tot voorbeeld strekt. Wij menen van niet. Overigens hebben onder invloed van televisie - en later de sociale media - elementen van subculturen ('slang' en kledij bijvoorbeeld) meer gewicht gekregen en dat op mondiale schaal. Denk maar aan het dragen van jeans, lederen jacks, kleedjes met luipaardvelmotief, ... De cinema maakte uitroepen als 'fuck' en 'motherfucker' tot gemeengoed en niet meer aanstootgevend. Boeken over etiquette moeten het afleggen van 'influencers'.
ELIAS Norbert @ wikipedia
€20.0

BUY

BOUWMAN Bernard
Tussen God en Atatürk? Turkije achter de schermen
Paperback, in-8, pp., kaartje, bibliografie, index/register.
Bouwman meende (in 2009 dus) dat Turkije niet klaar was voor toetreding tot de EU.

nog enkele boeken over Turkije en aanverwante thema's
BOUWMAN Bernard @ wikipedia
€15.0

BUY

KEYMOLEN Denise, CASTERMANS Greet, SMET Miet
De geschiedenis GEWELD aangedaan. De strijd voor het Vrouwenstemrecht 1886-1948
Paperback, in-8, 108 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, tabellen. Mét errata-blaadje.
In feite gaat het om mensenrechten en heeft het minder te maken met feminisme.
De auteurs stellen zeer terecht: 'Er bestaan bitter weinig publicaties over de geschiedenis van het vrouwenstemrecht in België.' (backcover)
Omdat de meeste historici mannen waren? Omdat ze liever schrijven over de 'upper class' dan over gewone mensen. Omdat historici meestal conservatief zijn en het statu quo verdedigen? U mag het antwoord zelf invullen na lezing van dit boek.

lees meer over de positie van de vrouw en de miskenning van vrouwenrechten
KEYMOLEN Denise, CASTERMANS Greet, SMET Miet @ wikipedia
€11.3

BUY

HUXLEY Aldous
Heerlijke nieuwe wereld (vertaling van Brave New World - 1932)
Hardcover, stofwikkel, in-8, 223 pp. Bevat het voorwoord bij de uitgave van 1946. Uit het Amerikaans vertaald door L.A.J. Burgersdijk. De eerste druk in het Nederlands verscheen in 1934 onder de titel Het Soma-Paradijs. Huxley (1894-1963).
In het genoemde voorwoord van 1946 stelt Huxley: '(...) hoewel ik er helaas niet minder dan in het verleden zeker van ben dat geestelijke gezondheid een vrij zeldzaam verschijnsel is, ben ik ervan overtuigd dat ze bereikbaar is en zou ik graag zien dat ze vaker voor kwam.' (6)
HUXLEY Aldous @ wikipedia
€8.5

BUY

HUXLEY Aldous
Heerlijke nieuwe wereld (vertaling van Brave New World - 1932)
Hardcover, geen stofwikkel, in-8, 223 pp. Bevat het voorwoord bij de uitgave van 1946. Uit het Amerikaans vertaald door L.A.J. Burgersdijk. De eerste druk in het Nederlands verscheen in 1934 onder de titel Het Soma-Paradijs. Huxley (1894-1963).
In het genoemde voorwoord van 1946 stelt Huxley: '(...) hoewel ik er helaas niet minder dan in het verleden zeker van ben dat geestelijke gezondheid een vrij zeldzaam verschijnsel is, ben ik ervan overtuigd dat ze bereikbaar is en zou ik graag zien dat ze vaker voor kwam.' (6)
HUXLEY Aldous @ wikipedia
€7.5

BUY

CLINTON RODHAM Hillary
What Happened [wat er gebeurde]
Pb, in-8, 495 pp., met index/register. Tekst in het Nederlands.

Commentaar Lucas Tessens:
In 2016 won Donald Trump de presidentsverkiezingen. Met dank aan het systeem van 'the winner takes it all' (meerderheidsprincipe).
Wat het aantal stemmen betreft kon Hillary Clinton rekenen op het grootste aantal: 65.844.610 stemmen tegen 62.984.825 voor Trump.

De toon van het boek is berustend maar vermanend: 'Ik maak me zorgen over onze democratie, omdat leugens en corruptie de fundamentele waarden, instellingen en wettelijke regels bedreigen.' (391)
Over Donald Trump: 'een man die blufte over seksuele aanranding, die een federale rechter aanviel omdat ze Mexicaans is, rouwende ouders van een Amerikaanse militair griefde omdat ze moslims waren, en wiens bedrijven een lange, bewezen historie van rassendiscriminatie kennen.' (428)
Over het verlies in bepaalde staten doet Clinton opvallend luchtig en gaat ze helemaal de commerciële toer op: misschien hadden we enkele miljoenen meer aan TV-spots moeten uitgeven, zo stelt ze. En dat terwijl duidelijk is geworden dat het 'grote geld' het vergif van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is. Dat gif zorgt ervoor dat enkel gefortuneerde kandidaten als 'winnaars' uit de voorverkiezingen komen. Het volk/plebs heeft dan de keuze tussen 'rich' en 'richer'.
zie hierover de stellingen van Robert B. Reich

zie ook
CLINTON RODHAM Hillary @ wikipedia
€12.5

BUY

MELVILLE Herman
Moby Dick of De Walvis (vertaling van Moby Dick or The Whale - 1851)
Hardcover, in-8, 492 pp. Uit het Amerikaans vertaald door Helen Knopper. Melville (1819-1891) behandelt - naast de haat van een man voor een potvis - de aard en betrouwbaarheid van kennis en waarneming, de vrije wil versus predestinatie, sociale status, het concept van goed en kwaad, en de vraag omtrent het wel of niet bestaan van goden.
Het boek behoort tot de wereldliteratuur en werd verscheidene malen verfilmd, zowel voor cinema als voor TV.
MELVILLE Herman @ wikipedia
€11.0

BUY

FRIEDMAN Alan
AGNELLI en het netwerk van de Italiaanse macht (vertaling van AGNELLI and the Network of Italian Power - 1988)
Paperback, in-8, pp., geen illustraties, bibliografische noten, bibliografie.
Kritiek LT: een index had nuttig geweest.
Giovanni Agnelli, beter bekend als Gianni Agnelli (Turijn, 12 maart 1921 — aldaar, 24 januari 2003) was een Italiaanse industrieel en een belangrijkste aandeelhouder van FIAT.

zie ook: Car Wars. De strijd tussen autogiganten op weg naar de 21e eeuw. & Le rapport de la CCFA (2000)

FRIEDMAN Alan @ wikipedia
€12.5

BUY

BLOCKMANS Wim, HOPPENBROUWERS Peter
Eeuwen des onderscheids. Een geschiedenis van middeleeuws Europa.
7de druk. Pb, 4to, 476pp., illustraties in kleur en ZW, bibliografische noten, bibliografie, register. Referentiewerk.
De middeleeuwen roepen het beeld op van torens en kastelen, waar minestrelen hoofse liederen ten gehore brachten en koene ridders elkaar op het toernooiveld eervol bestreden. Het is een onuitroeibaar cliché dat slechts betrekking heeft op een klein en door verbeelding vertekend deel van een complexe periode uit de Europese geschiedenis die meer dan duizend jaar duurde. God heerste er met harde hand over een wereld die naar huidige westerse maatstaven technologisch onderontwikkeld, arm, onrechtvaardig en uiterst gewelddadig was. Een wereld waarin Goten en Vandalen evengoed thuishoren als vazallen en gotische kathedralen, Vikingen en vroonhoven, donatisten en dominicanen. Een wereld ook waarin figuren van bijna mythische proporties hebben geleefd, gewerkt en geheerst: Aurelius Augustinus, Karel de Grote, Dante Alighieri, Thomas van Aquino, Bernard de Clairvaux (die de kerk een strijdender karakter gaf), Frederik Barbarossa en Jeanne d'Arc.
Commentaar Lucas Tessens:
Puike samenwerking tussen twee mediëvisten, Blockmans (°1945) en Hoppenbrouwers (°1954), die in een heldere taal de ware aard van de ME blootleggen. Zonder dat te expliciteren leggen zij verbanden met de hedendaagse tijd en lassen zij momenten van reflectie in. Aldus zorgen zij voor een alles behalve wereldvreemd continuüm. Want geloof en ketterij, rijkdom en armoede, macht en onmacht, ijdelheid en domheid, weerstand en opstand, egoïsme en (berekend) altruïsme, zijn van alle tijden.


Voor de opkomst van het monnikenleven en het kloosterwezen verwijzen wij naar de pp. 83 e.v.
Voor het grootgrondbezit van de kerkelijke instellingen en de vestiging van eigendomsrechten door occupatio raadplege men p. 131.
De nieuwe orden (als kritiek op de overdaad en uiterlijk vertoon van Cluny) worden besproken op pp. 193 e.v. De kritiek op de rijkdom van bepaalde orden werd in 1313 gecounterd door de pauselijke bul 'Cum inter nonnulos' [ook: Quum inter nonnullos], waarin dan maar meteen werd gesteld dat wie beweerde dat Christus en de apostelen geen bezit hadden gehad, ketters waren. Op die manier kwam Rome zelf niet in het vizier. Case closed !
De piramidale organisatiestructuur van de dominicanenorde (p. 197-198) lijkt op die van de latere multinationals: priorijen > provinciae met provinciale kapittels > generaal kapittel (algemene vergadering) in Bologna.
'De betekenis van de vier bedelorden - naast de twee grote orden van de minderbroeders (franciscanen) en predikheren (dominicanen) waren er nog de karmelieten en de augustijnen heremieten - kan nauwelijks worden overschat.' (201) De auteurs schuwen de harde woorden niet en spreken over een 'indoctrinatie via de volkstaal' (donderpreken) en 'het aanzetten tot onverdraagzaamheid'. We zouden het een eerste massificatie kunnen noemen. Individuen die zich niet conformeerden werden al vlug ketters, afvalligen, verraders, ... Het is een trieste constante in de geschiedenis én in de huidige samenleving. Andersdenkenden zijn een potentieel gevaar voor de gevestigde orde, de status quo en de ermee verbonden rijkdom.
Op pp. 383-384 bespreken de auteurs de armoede en de armenzorg in de Middeleeuwen en zij onderscheiden drie soorten 'armen'. Onderzoek leert dat er in de 14de en de 15de eeuw in de Nederlanden 20 à 30 procent van de bevolking 'fiscaal arm' was: dat wil zeggen vaste inwoners van dorpen en steden die over te weinig eigen vermogen beschikten om belasting te betalen. Daarnaast waren er diegenen die in aanmerking kwamen voor bedeling en de marginalen.

zie ook LE GOFF, De cultuur van middeleeuws Europa

andere interessante werken van BARTLETT, ROTTIER, MOULIN, VERDON

BLOCKMANS Wim, HOPPENBROUWERS Peter @ wikipedia
€35.0

BUY

VAN TUSSENBROEK Gabri
Grachten in Berlijn. Hollandse bouwers in de Gouden Eeuw
Paperback, in-8, 239 pp., illustraties, kaartjes, bibliografische noten, beredeneerde bibliografie, index/register.
Grachten in Berlijn is een verhaal over Nederlandse handelsgeest. In een persoonlijke zoektocht volgt Gabri van Tussenbroek de sporen van Hollandse bouwers. Hij vertelt hoe Nederlandse architecten, ingenieurs, diplomaten en handwerkslieden een cruciale bijdrage hebben geleverd aan de wederopbouw van het geruïneerde Brandenburg. Na het einde van de Dertigjarige Oorlog (1648) doet keurvorst Friedrich Wilhelm met succes een beroep op specialisten uit de Republiek. Zij bouwen paleizen, landhuizen, kerken en molens, leggen bruggen, sluizen en kanalen aan en voorzien Berlijn zelfs van een gracht naar Amsterdams model. Zo staan Nederlandse bouwers mede aan de basis van het later zo machtige Pruisen.
Van Tussenbroek verhaalt over de hoogte- en dieptepunten in de lotgevallen van vele Nederlanders in een arm en achtergebleven gebied en brengt die tijd beeldend tot leven.
Gabri van Tussenbroek (1969) was verbonden aan de Technische Universiteit van Berlijn. Tegenwoordig werkt hij als stadsbouwhistoricus bij Bureau Monumenten & Archeologie van de gemeente Amsterdam.
VAN TUSSENBROEK Gabri @ wikipedia
€15.0

BUY

HANNES J. Prof. Dr Em.
De mythe van de omgekeerde transfers. Fiscale prestaties van Vlaanderen, Wallonië en Brabant 1832-1912
Pb, 8vo, 117 pp. Toegevoegd: Boekbespreking uit Nieuw-Vlaams Magazine, september 2007. Er vloeit Vlaams belastinggeld naar Wallonië sinds 1830. Deze uitspraak is gebaseerd op onderzoek van de belastingaangiften en de staatsuitgaven voor de 19de eeuw. Dus ook toen het in Wallonië goed ging, was de belastingheffing toch proportioneel zwaarder in Vlaanderen. Hannes doorprikt op een pijnlijk accurate manier een mythe over solidariteit in België. Op zich is deze boodschap niet nieuw - Hannes' onderzoek daarrond dateert reeds van 1995 - en dus moeten we besluiten dat het boek dienstig moest zijn tijdens de verkiezingen en de moeilijke regeringsvorming in 2007. Op 5/6/2007 besprak Knack dit boek.
HANNES J. Prof. Dr Em. @ wikipedia
€15.0

BUY

GREY Anthony
Saigon. Een grootse roman over Vietnam in de periode 1925-1975 (vertaling van Saigon - 1982)
Vuistdikke pocket, 752 pp. Uit het Engels vertaald door J. Westerweel-Ybema. Intelligente documentaire roman. De auteur deed heel wat research om de juiste context te schetsen. Het verhaal vertoont overeenkomsten met The Quiet American (1955)(vertaald als De stille Amerikaan ) van Graham Greene. Anthony Grey (Norwich, England 5/7/1938) maakt duidelijk welke partijen, mechanismen en interne regels er spelen in het buitenlandse beleid van de USA: de (tijdelijke) ambassadeur met loyauteit aan de (tijdelijke) president, de (vaak langdurig) gestationeerde CIA-agenten met loyauteit aan Langley, het HQ van de gestationeerde legerleiding met loyauteit aan het Pentagon, de (als lastig ervaren) nationale leiders (al dan niet democratisch verkozen). De loyauteit tussen de partijen op het terrein is steeds conditioneel en tijdelijk. Discreditering is een permanent risico voor allen. Loopt de diplomatie vast, dan biedt de CIA een passende oplossing en wordt het obstakel opgeruimd. Dat is grosso modo de manier waarop de VS de wereld koloniseert.

enkele andere boeken over Viëtnam
GREY Anthony @ wikipedia
€15.0

BUY

KONGOLO Antoine Tshitungu Kongolo, QUAGHEBEUR Marc (sous la direction de -)
Aux pays du fleuve et des grands lacs. Belgique, Burundi, Congo, Rwanda. Tome I: Chocs et rencontres des cultures (de 1885 à nos jours)
Broché, in-8, 446 pp., notes bibliographiques, bibliographie, lexique, index.
Documents pour l'histoire des francophonies.
Ce volume rassemble, d'une part, des textes issus des corpus belges axés sur l’Afrique centrale et, d’autre part, des textes africains (Congo, Burundi, Rwanda) écrits de 1885 à nos jours. L’optique de ce livre, qui se lit comme une introduction à l’Afrique centrale, est de privilégier de longs extraits, de les assembler par grandes catégories thématiques et de les situer dans leur contexte. Le croisement de regards africains et belges restitue la complexité d’une Histoire à laquelle des notices biographiques des auteurs et un lexique donnent de précieuses clés d’accès.

Voici l'introduction le texte lucide de Patrice Lumumba: 'Les causes du dualisme Blanc-Noir sont surtout d'ordre économique et social, et, subsidiairement, d'ordre racial.' (117) Bien que l'analyse utilise la méthode marxiste, Lumumba fut un nationaliste et pas un communiste.
Comparez ce texte avec le speech qu'il donna le 30/6/1960.

KONGOLO Antoine Tshitungu Kongolo, QUAGHEBEUR Marc (sous la direction de -) @ wikipedia
€15.0

BUY

VAN WOLFEREN Karel
De ondergang van een wereldorde
Softcover, pb, 8vo, 336 pp., bibliografische noten.
Over Bush jr: 'Een incompetente Amerikaanse president , met meer macht dan ooit iemand heeft bezeten, bracht een onomkeerbare toestand teweeg in een shakespeareaanse tragedie.' Volgens de auteur komt de wereldanarchie naderbij.

Het boek is van 2003. Het hoofdstuk over het ongestraft LIEGEN in de politiek is interessant en verwijst in feite naar wat we vandaag kennen als 'fake news'.
VAN WOLFEREN Karel @ wikipedia
€11.3

BUY

MAALOUF Amin
Les croisades vues par les Arabes
Broché, in-8, 300 pp., 2 cartes, notes bibliographiques, chronologie (622-1291), bibliographie, index.
I. L'Invasion (1096-1100)
II. L'Occupation (1100-1128)
III. La Riposte (1128-1146)
IV. La Victoire (1146-1187)
V. Le Sursis (1187-1244)
VI. L'Expulsion (1244-1291)


bestaat ook in het Nederlands met een provocatieve titel
voir aussi
MAALOUF Amin @ wikipedia
€12.5

BUY

HAVERMANS Anne-Mie
Wie zaait zal maaien - Antverpia en Sint-Mariaburg
Pb met flappen, in-8 square, geïllustreerde schutbladen, 96 pp., rijkelijk geïllustreerd, met bibliografische noten.
Voorbeeldige studie in de reeks Erfgoedgids!
Sint-Mariaburg is een woonwijk in het noorden van Antwerpen. De nieuw gestichte wijk was van bij de aanvang gespreid over het grondgebied van de gemeenten Ekeren (dus later aan Antwerpen toebedeeld) en Brasschaat. De grens wordt gevormd door de Kapelsesteenweg.
De verzekeringsmaatschappij Antverpia-Leven (°20 juli 1885) speelt de hoofrol in de heide-ontginning en de grondspeculatie.
De naam Sint-Mariaburg dateert van 1898.
zie ook: Brasschaat
p. 61: Louislei 12 (1937) Foto Jacques Sonck
HAVERMANS Anne-Mie @ wikipedia
€20.0

BUY

MAES Amke, Verledens Anne, Migom Serge
Het atoomdorp Mol. Bouwen voor het kerntijdperk.
Erfgoedgids. Pb met flappen, in-8, 96 pp. Met 90 foto's en illustraties in kleur en ZW. Bibliografie. Een van de meest markante realisaties uit de vijftiger jaren ligt in de Kempense bossen; het “Atoomdorp” in Mol. De bouw van dit uitzonderlijke complex van woningen, socio-culturele infrastructuur en bovenal technische gebouwen luidde het begin van het Atoomtijdperk in. In 1954 kreeg de jonge architect Jacques Wybauw (1925-2005) de opdracht om het complex van het Studiecentrum voor Kernenergie te ontwerpen. Op architecturaal vlak is dit een bijzondere realisatie die in tal van gerenommeerde binnen- en buitenlandse architectuurtijdschriften uitvoerig aan bod kwam en diverse prijzen wegkaapte. Maar het geheugen is kort en het “Atoomdorp” ligt diep verscholen tussen de Kempense dennenbossen.
Voorbeeldige studie.

zie ook
MAES Amke, Verledens Anne, Migom Serge @ wikipedia
€15.0

BUY

MAAS Gerard
Tijgers in tanks - tegenstellingen in het Midden-Oosten
Pb, in-8, 124 pp., kaartjes in ZW, bibliografie.
Maas (1913-1988) was lid van de CPN.
De titel verwijst naar de reclameslogan van ESSO, 'Stop een tijger in uw tank'.
MAAS Gerard @ wikipedia
€7.5

BUY

KIND Cois (zoekhulp: KIND François, KIND Swa)
Onthullingen van een politiecommissaris - Mijn leven tussen de gangsters en moordenaars
Gesigneerd door de auteur. Pb met flappen, in-8, 303 pp. Het vlot geschreven boek kwam tot stand met medewerking van journalist Patrick Lefelon en Van Goethem Advocaten.
Relaas van een levende legende.
Bevat hevige kritiek op de Salduz-richtlijn (verdachte krijgt assistentie van een advocaat tijdens verhoor).
De ex-rijkswachter Willy Van Mechelen ('de nonkel') belandde door toedoen van Kind in de gevangenis. [In oktober 2020 liep VM een tweede keer tegen de lamp in een groot cocaïnedossier].
Kind legt uit dat politiemensen zich moeten verdiepen in de vendetta-cultuur van bvb. Albanezen die de middeleeuwse Kanun en de ghakmarja nog toepassen. Op pp. 191-192 geeft hij 22 feiten met 16 doden die het gevolg zijn van die bloedwraak (alle in Antwerpen).
KIND Cois (zoekhulp: KIND François, KIND Swa) @ wikipedia
€15.0

BUY

FLAUBERT Gustave
Madame Bovary, Provinciaalse zeden en gewoonten.
3de druk. Paperback, in-8, 430 pp. Vertaling, nawoord en noten door Hans van Pinxteren. Gustave Flaubert (Rouen, 12 december 1821 - Canteleu, 8 mei 1880), Frans schrijver. Zijn bekendste werk is Madame Bovary. Hij werd aangeklaagd voor immoraliteit maar vrijgesproken. Om in de geest te kunnen kruipen van zijn hoofdpersonage, verrichtte Flaubert veel research.

zie ook: Haat is een deugd
FLAUBERT Gustave @ wikipedia
€10.0

BUY

STENGERS Jean
De koningen der Belgen - Van Leopold I tot Albert II
Paperback, in-8, 387 pp., 1436 bibliografische noten, index.

• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011), kinderen: Leopold II van België, Charlotte van België, Filips van België, Lodewijk Filips van België

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217) x 18530822 aartshertogin Maria, Hendrika van Oostenrijk (°Pest, 18360823 Spa, 19020919) kinderen: Louise (1858-1924), Leopold (1859-1869), Stefanie (1864-1945), Clémentine (1872-1955) xbis 19091212 (kerkelijk) Blanche, Zélie, Joséphine Delacroix, baronne de Vaughan (°Boekarest, 18830513 Cambo-les-Bains, 19480212),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217) x 19001002 Hertogin in Beieren Elisabeth, Gabriele, Valérie, Marie (°Possenhofen, 18760725 Laken, 19651123),

• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) xbis 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617) ,

• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),

• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),

• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)
STENGERS Jean @ wikipedia
€15.0

BUY

BERTRAND Luc, VAN DER ELST Roland Prof. Em.
Ackermans & van Haaren. A familial group with international ambitions 1876-2007
Hardcover, large 4to, 64 pp., illustrations, maps. Historic overview of this holding with focus on milestones. In 2007 A&vH had a market capitalisation of more than 2 billion euro. One of the most important milestones was the acquisition of the Société Nationale d'Investissement - Nationale Investeringsmaatschappij (in 1994) who held an important portfolio in a multitude of firms, "a confusing array of new interests had to be put in order".
About this episode: "Streamlining the private equity portfolio would take five years. Ackermans & van Haaren profited from the chance to strengthen its management team along the way by hiring young talent from the business, consulting and legal sectors." (46)
Comment Lucas Tessens: One of these consulting firms was MERS - Media Expert Research System. MERS was the pioneer of the idea to merge the cable distributors of Flanders into one interest group for internet over broadband coax cable (bidirectional applications). This resulted in Telenet .
Since A&vH acquired via SNI an important share in the cable distributor Coditel, the Antwerp holding wanted to know what were the prospects of cable.
MERS was able to deliver this know how.
BERTRAND Luc, VAN DER ELST Roland Prof. Em. @ wikipedia
€15.0

BUY

NBB
De fraaie frank. Belgische munten en biljetten sedert 1830
Pb, kleine 4to, 315 pp., rijkelijk geïllustreerd. Een korte inleiding geeft voor elk hoofdstuk een historisch overzicht. De lijsten van de stukken bieden naast de afbeelding een beknopte beschrijving, waarin de namen van tekenaars en graveurs, het thema, de materiële gegevens en de data van uitgifte en intrekking worden opgenomen.
Voor een deel is dit ook de 19de eeuwse historie van de Société Générale.

zie ook
NBB @ wikipedia
€11.8

BUY

FORGIONE Francesco
Maffia Export: Hoe 'Ndrangheta, Cosa Nostra en Camorra de wereld hebben gekoloniseerd (vertaling van mafia export - 2009)
Paperback, in-8, 326 pp., kaarten van het parcours van de drugshandel wereldwijd, geocriminele kaarten van de families, bibliografische noten, nominatieve lijst van maffialeden die op de vlucht ('geseind') zijn (waren), index/register.
Forgione was voorzitter van de Italiaanse parlementaire onderzoekscommissie (2006-2008) naar de maffia. Een moedig en beangstigend boek dat niet vlot leest maar wel een diepgravend naslagwerk is.
In Maffia Export schetst Francesco Forgione, de voormalig voorzitter van de Italiaanse parlementaire onderzoekscommissie naar de maffia, een verontrustend beeld van de internationale verspreiding van de Italiaanse misdaadsyndicaten. Hij beschrijft hoe de Cosa Nostra, de Camorra en de 'Ndrangheta een bloeiende internationale drugshandel hebben opgebouwd.
Forgione brengt in beeld hoe maffiafamilies zich overal op de wereld hebben gevestigd; soms doordat halve dorpen zich vanuit Zuid-Italië verplaatsten: in Duitsland, België, Nederland, Spanje, Frankrijk en Engeland, maar ook in Noord-Amerika en Australie;. En hij laat zien dat hun invloed zich soms uitstrekt tot de hoogste regionen van politiek en bedrijfsleven.
Het is geïllustreerd met kaarten die de internationale verspreiding van de maffia weergeven.

In 1993 waarschuwde Fabrizio Calvi in 'Het Europa der peetvaders' reeds voor de wereldwijde vertakkingen van de maffia. Ook toen prijkte op de cover een octopus.
Er bestaan ook boeken (het ene al beter dan het andere) over de Turkse maffia, de Marokkaanse maffia, de Russische maffia, etcetera.
Maar de maffia is niet enkel aan narcotica te koppelen. Zowat in elke economische sector is 'een' maffia aan de slag gegaan: sport (match fixing, doping, omkoping), voedselindustrie, vleesindustrie (hormonen), afvalverwerking en illegaal storten, landbouw (subsidies en pesticides), bankwereld (witwassen), immobiliën (bouwovertredingen, bedrog, geknoei met cement- en betonsamenstelling, automobielindustrie (uitlaatgassen, prijzen in het dealercircuit, ...), ... Om dan nog te zwijgen over de cybermaffia. Zelfs in de wetenschappelijke wereld wordt geknoeid met onderzoeksresultaten. Last but not least is er de politieke maffia die in bepaalde landen de verkiezingsresultaten vervalst of via 'fake news' doet geloven dat ze vervalst zijn.
FORGIONE Francesco @ wikipedia
€25.0

BUY

DUMOULIN Michel, VAN DEN WIJNGAERT Mark, DUJARDIN Vincent, VELAERS Jan, VAN GOETHEM Herman
Léopold III
Pb, grand in-8, 398 pp., photos en NB, bibliographie, chronologie, index.
Contient te texte intégral du Testament Politique.

• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011), kinderen: Leopold II van België, Charlotte van België, Filips van België, Lodewijk Filips van België

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217) x 18530822 aartshertogin Maria, Hendrika van Oostenrijk (°Pest, 18360823 Spa, 19020919) kinderen: Louise (1858-1924), Leopold (1859-1869), Stefanie (1864-1945), Clémentine (1872-1955) xbis 19091212 (kerkelijk) Blanche, Zélie, Joséphine Delacroix, baronne de Vaughan (°Boekarest, 18830513 Cambo-les-Bains, 19480212),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217) x 19001002 Hertogin in Beieren Elisabeth, Gabriele, Valérie, Marie (°Possenhofen, 18760725 Laken, 19651123),

• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) xbis 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617),

• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),

• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),

• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)

à consulter aussi
DUMOULIN Michel, VAN DEN WIJNGAERT Mark, DUJARDIN Vincent, VELAERS Jan, VAN GOETHEM Herman @ wikipedia
€15.0

BUY

ABICHT Ludo
Geschiedenis van de Joden van de Lage Landen.
1ste druk. Softcover met stofwikkel, 486 pp. Met lijst van Hebreeuwse en Jiddische woorden, bibliografie en registers. Twee kaartjes van de vestigingplaatsen van joden in Nederland (1889 en 1930). LA gaat terug tot de vroegste vermelding van de joodse gemeenschap, in de 13de eeuw. Hij probeert ook een antwoord te vinden op de vraag of de 21ste eeuw het vaak voorspelde einde van de 'joodse diaspora' zal brengen. Bij elke crisis werd de joodse identiteit ter discussie gesteld. Want wie is jood? En is het jodendom een godsdienst, een bevolkingsgroep of een cultuur?
ABICHT Ludo @ wikipedia
€15.0

BUY

News Items & Facts
LT (foto)
de kerk van Clabecq (Waals Brabant)
ID: 202101231558
Clabecq [Klabbeek] ligt op de taalgrens en is een deelgemeente van Tubize.
Het is een verarmde gemeente met een industrieel verleden: de Forges de Clabecq.
nog enkele foto's van Clabecq
meer over Forges de Clabecq op www.museedelaporte.be


meer foto's van de verlaten site van Forges de Clabecq op Urbex.nl
nws
Topsjoemelaars Publifin/Nethys gisteren opgepakt en verhoord
ID: 202101231304
Nu is het maar te hopen dat ze hun proces niet kunnen afkopen, schrijft Béatrice Delvaux in De Standaard.

zie ook het bericht van 14 november 2019
LT
enkele foto's van de tentoonstelling in het MAS: 100 x Congo - Een eeuw Congolese kunst in Antwerpen
ID: 202101230146
Statista - FOD volksgezondheid
Landen met de meeste ziekenhuisbedden per duizend inwoners - Doorlichting Belgische ziekenhuizen
ID: 202101230034


Voor België ligt het cijfer op 5.7 (2017). LINK naar de cijfers afkomstig van Index Mundi op basis van het CIA World Factbook, Belgium

Hieronder een doorlichting van de Belgische ziekenhuizen (FOD, 2019)
nws
Publifin/Nethys-affaire zorgt voor huiszoekingen en aanhoudingen in Luik
ID: 202101221248
nws
Joe Biden legt de eed af als 46ste president van de USA
ID: 202101201750
Voor het hoogtepunt zorgde Amanda Gorman (22) die haar gedicht - 'The Hill We Climb' - voordroeg. Zij toonde Amerika van zijn beste kant. Natuurlijk kan een gedicht de wereld niet veranderen, het kan wel het begin zijn van een nieuw inzicht, 'a new dawn'. En wellicht wordt het beleid van Joe Biden later wel afgerekend op deze ritmische woorden.


When day comes, we ask ourselves where can we find light in this never-ending shade?
The loss we carry, a sea we must wade.
We’ve braved the belly of the beast.
We’ve learned that quiet isn’t always peace,
and the norms and notions of what “just” is isn’t always justice.
And yet, the dawn is ours before we knew it.
Somehow we do it.
Somehow we’ve weathered and witnessed a nation that isn’t broken,
but simply unfinished.
We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of becoming president, only to find herself reciting for one.

And yes, we are far from polished, far from pristine,
but that doesn’t mean we are striving to form a union that is perfect.
We are striving to forge our union with purpose.
To compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man.
And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us.
We close the divide because we know, to put our future first, we must first put our differences aside.
We lay down our arms so we can reach out our arms to one another.
We seek harm to none and harmony for all.
Let the globe, if nothing else, say this is true:
That even as we grieved, we grew.
That even as we hurt, we hoped.
That even as we tired, we tried.
That we’ll forever be tied together, victorious.
Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division.

Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree and no one shall make them afraid.
If we’re to live up to our own time, then victory won’t lie in the blade, but in all the bridges we’ve made.
That is the promise to glade, the hill we climb, if only we dare it.
It’s because being American is more than a pride we inherit.
It’s the past we step into and how we repair it.
We’ve seen a force that would shatter our nation rather than share it.
Would destroy our country if it meant delaying democracy.
This effort very nearly succeeded.
But while democracy can be periodically delayed,
it can never be permanently defeated.
In this truth, in this faith, we trust,
for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us.
This is the era of just redemption.
We feared it at its inception.
We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour,
but within it, we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves.
So while once we asked, ‘How could we possibly prevail over catastrophy?’ now we assert, ‘How could catastrophy possibly prevail over us?’

We will not march back to what was, but move to what shall be:
A country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free.
We will not be turned around or interrupted by intimidation because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation.
Our blunders become their burdens.
But one thing is certain:
If we merge mercy with might, and might with right, then love becomes our legacy and change, our children’s birthright.

So let us leave behind a country better than the one we were left.
With every breath from my bronze-pounded chest, we will raise this wounded world into a wondrous one.
We will rise from the golden hills of the west.
We will rise from the wind-swept north-east where our forefathers first realized revolution.
We will rise from the lake-rimmed cities of the midwestern states.
We will rise from the sun-baked south.
We will rebuild, reconcile, and recover.
In every known nook of our nation, in every corner called our country,
our people, diverse and beautiful, will emerge, battered and beautiful.
When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid.
The new dawn blooms as we free it.
For there is always light,
if only we’re brave enough to see it.
If only we’re brave enough to be it.herlees de speech die Martin Luther King gaf op 28 augustus 1963: I have a dream
nws
Janet Yellen pleit voor deficit spending om economie boost te geven
ID: 202101200127
LT
In Edegem woont een vrouw die zich mag bezinnen over artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek
ID: 202101191348
Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek : “Elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.”
Een goede advocaat nemen lijkt ons een minimum aan voorbereiding, want als de eerste dagvaarding in de bus valt, heeft dat waarschijnlijk een sneeuwbal(sic!)-effect.
Vervolgens geld opzij leggen voor een lang verblijf in Dubai.
Statista
geestelijke gezondheid: 4 op 10 Amerikanen hebben last van depressie of angsten
ID: 202101182358
nws
Fusie Peugeot en Fiat is afgerond
ID: 202101181525
PSA en Fiat-Chrysler gaan samen Stellantis vormen.
Ranking autoverkoop:
1. Volkswagen-groep
2. Renault-Nissan-Mitsubishi
3. Toyota
4. Stellantis
nws
Het gaat slecht met de Vlaamse waterlopen, zeggen Natuurpunt en BBL
ID: 202101181211
DS
In Turkije verschuift de macht richting MHP
ID: 202101181048
MAALOUF Amin
Schipbreuk der beschavingen (vertaling van Le naufrage des civilisations)
ID: 202101160897
Vertaald door Hans van Riemsdijk, Davidsfonds, 272 blz., 24,95 EUR.
Volgens Maalouf eindigt het allemaal in één groot bloedbad.

Hoe kwam het zover ?
Malouf heeft de antwoorden op zak:
De zesdaagse oorlog
Het failliet van het communisme
De opkomst van de politieke islam
Het conservatisme dat revolutionair werd vanaf 1979 (Khomeini)
Alleen de markteconomie is nog van tel (Thatcher)
Doorbraak van het jihadisme
11 september 2001
De verloedering van de USA
Machteloosheid van Europa

Baanbrekend of interessant is het niet. Maar misschien verkoopt het wel.

LT (foto)
Kerkske in Kapellen - nu een theaterzaaltje
ID: 202101160142Parochiekerk van 1958-59 naar ontwerp van de architecten V. Cols, L. Dingemans en J. De Roeck. Eénbeukig beschilderd bakstenen kerkje onder mank pannen zadeldak; vrijstaande westtoren met Onze-Lieve-Vrouwbeeld in laag-reliëf.
nws
Nederland: volledig kabinet neemt ontslag over toeslagenaffaire
ID: 202101152320
De toeslagenaffaire gaat terug tot 2013. Nadat aan het licht gekomen was dat een Bulgaarse bende voor miljoenen euro’s sociale uitkeringen opgestreken had, opende de belastingdienst een ware heksenjacht. Circa 26.000 gezinnen werden ten onrechte beschuldigd van gesjoemel met de toeslag voor kinderopvang en kregen voor tienduizenden euro’s vorderingen in de bus.

De Nederlandse staat zal nu elk gedupeerd gezin minimaal 30.000 euro gaan uitkeren. Zelfs als het teruggevorderde bedrag lager lag.
Zo betalen de burgers van de staat de miskleumen van de politiek. Is het ooit anders geweest?
En na de verkiezingen komen dezelfde dames en heren terug aan het roer staan.
LT
Marcel Verbruggen (95), pionier van het natuurbehoud, overleden. R.I.P.
ID: 202101151155
Hij was mijn leraar in het vijfde leerjaar van het Sint-Lievenscollege te Antwerpen. Streng maar rechtvaardig. Karakterkop.
nws
2de impeachment voor Trump - nooit gezien in de geschiedenis van de USA
ID: 202101140133
nws
Vanaf vandaag staan in Italië ruim 350 leden van de ‘Ndrangheta uit Calabrië voor de rechtbank, in het Calabrese plaatsje Lamezia Terme.
ID: 202101132224
Hoofdbeklaagde is Luigi Mancuso ('ndrine).
'Ndrangheta wordt beschouwd als een discrete tak van de Italiaanse maffia.
De omerta is er nog volop van kracht.
In de Afspraak (Canvas) was Sanne De Boer te gast; zij schreef een (riskant?) boek over deze machtige maffiagroep: Mafiopoli. Op te merken: de Italiaanse tak van Wikipedia bevat zeer gedetailleerde informatie over de structuur, de actieterreinen en de leden van de 'Ndrangheta.
zie ook het boek van Francesco Forgione
nws
Antwerpen - Oosterweelverbinding - Planning tot 2030
ID: 202101131710
Statbel
België: 1 op 3 inwoners heeft buitenlandse roots
ID: 202101130950
Irish Government
Executive summary of the Final Report of the Commission of Investigation into Mother and Baby Homes
ID: 202101120348
The Irish government is to apologise after an investigation found an "appalling level of infant mortality" in the country's mother-and-baby homes.

LT
WHO klaagt vaccinnationalisme aan
ID: 202101112056
De WHO neemt daarmee impliciet stelling tegen de huidige wereldorde 'rijk tegen arm'.
TESSENS Lucas (foto)
Abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth (Brecht)
ID: 202101101702


Abdijlaan 9 te 2960 - Brecht.
De abdij produceert (of laat produceren) onder de merknaam TRAPP sinds 1964 abdijproducten en dan vooral zeep- en verzorgingsproducten vermengd met trappistenbier van Westmalle.
In deze grote ommuurde abdij leven en werken nog 24 zusters.

De abdijgemeenschap is een gemeenschap van trappistinnen. Samen met hun broeders, de trappisten, vormen zij de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie (o.c.s.o.). Zoals de broeders en zusters Cisterciënzers van de gewone observantie en de Benedictijnen volgen zij de Regel van Sint-Benedictus .

Deze in 1950 gestichte abdij is formeel gezien geen verderzetting van de Abdij van Nazareth te Lier, opgeheven in januari 1797. Toch is zij dat in de hoofden van vele mensen wél.

De eerste dertien zusters kwamen over van de Abbaye de Soleilmont (Fleurus)

zie vooral: 750 jaar Abdij van Nazareth (Lier, 1235-1797) en daarin de bijdrage van Zuster Paula Sunaert, o.c.s.o., p. 96 e.v.
Lucas Tessens
Twitter-account Trump geschrapt - Enkele vragen daarbij
ID: 202101092224
Twitter heeft de account van president Trump geschrapt.
Dit is een interessante case.
Kan de eigenaar en/of de beheerder van een kanaal een gebruiker van dat kanaal uitsluiten van het gebruik ervan?
Is een schending van de algemene gebruiksvoorwaarden voldoende om zo'n maatregel te nemen?
Wie stelt die schending vast of wie zou die vaststelling moeten doen: Twitter zelf of een rechter?
Kan de gebruiker zich via gerechtelijke weg tegen zo'n uitsluiting verzetten?
Kan hij schadevergoeding eisen?

Het zijn vele vragen die dan zelfs nog los staan van de hoedanigheid of de functie van de gebruiker, in dit geval een president.
Wellicht hebben de advocaten van Twitter geadviseerd om tijdens de verkiezingscampagne van Trump zo'n uitsluiting niet door te voeren omdat de schadeclaim dan vele malen hoger zou kunnen liggen dan nu eventueel het geval zal zijn.
Trump zou kunnen argumenteren dat zijn boodschappen niet wezenlijk van vorige 'tweets' verschillen en dat de actie van Twitter dus arbitrair is omdat voordien ook niet werd ingegrepen.

Deze case stelt de praktische draagwijdte van het recht op vrije meningsuiting ter discussie. Je kan dan wel bovenop een kist kruipen en je mening uitschreeuwen, maar zonder krachtige versterkers reikt je stem niet erg ver. De sociale media hebben een potentieel bereik dat wereldomvattend is.

Last but not least rijst het probleem van de dominantie en de concentratie in het medialandschap. Die discussie is meer dan een halve eeuw oud en nergens op bevredigende wijze beslecht. De concentratie is enkel groter geworden. Ze wordt in dikke officiële rapporten beschreven, maar daar blijft het dan bij.

Wordt vervolgd.

zie ook: Gedachtenwisseling tussen de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) en het Media Expert Research System (MERS) over het ontbreken van een analyse van 'media ownership' in de rapporten 'Mediaconcentratie in Vlaanderen'.
nws
Trump-aanhangers bestormen Capitool en dringen er binnen
ID: 202101062145
'Trump scum' uit Dumbfuckistan kleurt de geschiedenis van de zogenaamde beschaafde Verenigde Staten. Schande !
Wij hebben vragen bij de veiligheidsvoorzieningen rond Congres en Senaat.
De antwoorden volgen wellicht nooit.
Wat we wel weten is dat Trump zelf opriep tot een aanval op The Hill. Zijn verantwoordelijkheid is dus bewezen.

From Wiki:
Representatives Ted Lieu and Charlie Crist, and former Defense Secretary William Cohen called on Vice-President Pence to remove Trump after he supported protestors who stormed and occupied the United States Capitol building on January 6, 2021. The National Association of Manufacturers also asked Pence to "seriously consider" invoking the Twenty-fifth Amendment. In an article for New York, law professor Paul Campos also supported using Section 4 to remove Trump "immediately" and "for the good of the nation".

Twitter, Instagram en Facebook blokkeren Trump's accounts !

De situatie in het Witte Huis begint te lijken op Hitler's laatste dagen in de bunker onder de Reichstag.
nws
COVID-19: de focus op vaccinaties in de woonzorgcentra dient om Wouter Beke uit de wind te zetten
ID: 202101060252
Het gebeurt allemaal wel heel traag en de task force wordt opgeroepen om de vaccinatiestrategie te herzien. Als het zorgpersoneel uitvalt en er komt een derde golf aan, zijn we gezien.

nws
Franse mediagroep Lagardère in het oog van een overnamestorm
ID: 202101051349
Maar fundamenteel zal er niet veel veranderen: de miljardairs blijven alle mediagroepen domineren.
nws
Assange wordt niet uitgeleverd aan de VS, beslist Brits rechter
ID: 202101042118
Het vonnis is gerelateerd aan de mentale gezondheidstoestand van Assange, en doet geen uitspraak over het recht op vrije nieuwsgaring en nieuwsverspreiding.
Kerkfabriek O.L.V.-Middelares Pulhof Berchem
Staat van uitgaven en inkomsten. Zwaar verlieslatend.
ID: 202012291155
Over het jaar 2020 lijdt deze kerk in een burgerparochie een verlies van meer dan 26.000 euro. Per weekend zijn er gemiddeld 69 kerkgangers.De omhaling voor de parochiewerking bracht in 1999 nog 4.985 euro op; in 2019 was dat gedaald tot 1.250 euro.


hier vindt u meer informatie over KERKFABRIEKEN
nws
BNP Paribas Fortis wordt enige aandeelhouder Bpost Bank
ID: 202012250145
BNP Paribas Fortis had al 50 % van de aandelen in handen.
Het is de zoveelste privatisering naar neoliberaal model.
LT
24 december 2020: Luc Sansen, voormalig directeur van Het Wekelijks Nieuws, overleden. R.I.P.
ID: 202012240288


Luc was de zoon van Albert Sansen (1916-2017).
TESSENS Lucas, TESSENS Manu
Wij wensen u fijne kerstdagen - Hou het veilig
ID: 202012240206
nws
Mega World (ex-Blokker) failliet - 650 werknemers op straat - Maar Dirk Bron en zoon betaalden zich nog snel uit via Dutch Retail Group en via DBR Trading
ID: 202012231341
Benieuwd hoe justitie op dat alles gaat reageren.
nws
Europa sluit grenzen voor Britten uit vrees voor nieuwe coronavariant
ID: 202012211114
Is er een verband met de harde Brexit ? Een voorproefje van wat de Britten te wachten staat ?
LT
de gothische Sint-Martinusbasiliek te Halle (Vlaams-Brabant)
ID: 202012201455
LT
Het wordt dus een harde Brexit
ID: 202012181241
Tijd
Karel Pinxten (Open VLD) sjoemelde als lid van de Europese Rekenkamer
ID: 202012172359
LT
17 december 2020: Walter Luyts (1933-2020), oud-leraar Sint-Lievenscollege (Antwerpen), overleden. R.I.P.
ID: 202012171269


Hieronder de klasfoto van de Economische 1972 (E72) waarvan hij toen de gerespecteerde titularis was. Walter Luyts gaf ook het vak esthetica en hij slaagde erin onze kijk op kunst en cultuur voor altijd te verrijken. Bedankt daarvoor, mijnheer Luyts.
LT
Bloemstuk in kerstsfeer
ID: 202012121746
France Bleu (web)
Abbaye de Pontigny: Domaine de Pontigny : le conseil régional valide la vente à la fondation Schneider (1,8 million d'euros)
ID: 202012111399
nws
Indiase regering laat boeren in de steek. Overgeleverd aan de multinationals van de agro-business.
ID: 202012082136
LT
De decanale barokke Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk te Ninove
ID: 202012061501
Opname met breedhoeklens
LT
Moeten media-aanvallen op Bpost verdere privatisering inleiden en aanzwengelen ?
ID: 202012050022
LT
Geert Verbeke, bezieler van de onovertroffen Verbeke Art Foundation, te Kemzeke
ID: 202012041601

Wij waren content er terug te kunnen vertoeven. Want kunst hoort ook thuis op het platteland. Het voegt iets toe aan het landschap, het neemt er niets uit weg.
Zo omschrijft Geert zijn initiatief: 'Onze presentatie is onaf, in beweging, ongepolijst, contradictorisch, slordig, complex, onharmonieus, levend en onmonumentaal, zoals de wereld buiten de museummuren.'
Er zijn maar een paar dergelijke initiatieven in Europa, aldus Geert Verbeke:
het Château d'Oiron nabij Saumur in Frankrijk;
de Stiftung Insel Hombroich nabij Neuss in Duitsland;
het Museo Vostell Malpartida in Spanje.
Statista
naar 450.000 COVID-doden in de VS ?
ID: 202012031513
The number of Americans currently hospitalized with the coronavirus has been rising steadily in recent weeks and it has now surpassed 100,000 according to data from the The COVID Tracking Project. Robert Redfield, director of the Centers for Disease Control and Prevention, said that difficult times lay ahead. He predicted that the total number of U.S. deaths from Covid-19 could reach 450,000 by February with 2,500 people per day potentially dying from the disease.
Libé
2 december 2020: Valéry Giscard d'Estaing overleden. R.I.P.
ID: 202012030046
Valéry Giscard d'Estaing 1981 (1)
International Land Coalition - ILC
agrobusiness: landbouwgrond zeer ongelijk verdeeld blijkt uit rapport van ILC
ID: 202011261139
1 procent van de 608 miljoen boerderijen wereldwijd bezit 70 procent van de grond.

nws
Zwitserse politie onderzoekt terrorisme bij mesaanval Lugano
ID: 202011251217
nws
Trump zet eerste stappen om machtsoverdracht mogelijk te maken
ID: 202011241237
DS
Zuhal Demir bedreigd met verkrachting als ze niet zwijgt over Diyanet
ID: 202011181129