Search our collection of 8.471 Books

Author
Title

Search our 3.731 News Items

Book of the Day
PIKETTY Thomas
Kapitaal in de 21ste eeuw
Tweede druk (de eerste was hardcover). Paperback, in-8, 813 pp., tabellen en grafieken, bibliografische noten, bibliografie, index/register. Piketty (°Clichy, 1971)
Noot Lucas Tessens: Dit is misschien geen boek dat u zou willen lezen, maar ik denk dat het een boek is dat u MOET lezen. Zo'n advies komt niet elke dag over mijn lippen, misschien eens om de tien jaar. Het is - zoals op de achterflap terecht vermeld - een herbezinning op de economische geschiedenis. Het is ook een boek dat eerder een ethische dan wel een economische boodschap heeft. En het gaat iedereen aan. Een maatschappij waar de superklasse niet deelt in de kosten, is gedoemd om ten onder te gaan. Dit boek heeft zoveel losgemaakt dat de problematiek die wordt aangekaart, de solidariteit tussen mensen en klassen, nooit meer onder de mat kan worden geveegd. Elke overheid, elke regering, elke politicus zal gevraagd worden om een antwoord te geven op de uitdaging die hier wordt gepresenteerd: wat DOET u om de rechtvaardigheid te doen zegevieren? De methodologie van Piketty's onderzoek is in orde, zijn duiding is netjes gescheiden van de naakte feiten die iedereen kan toetsen, zijn exposé is historisch onderbouwd. Wat willen we nog meer?
P. argumenteert zeer terecht dat de economische wetenschap zich veel te ver verwijderd heeft van de sociale wetenschappen, ook van de geschiedenis. Economie is een discipline van cijfertjes geworden, ze gaat voorbij aan de dringende maatschappelijke vraagstukken.
In bepaalde media en kringen is getracht de argumenten van Piketty onderuit te halen, hem belachelijk te maken, te poneren dat dit niets nieuws is, te waarschuwen dat kapitaalvlucht het gevolg zal zijn van maatregelen, enzovoort, enzovoort ... de gekende en meest laaghartige technieken van de public relations waarvoor elk bureau en elke 'redactie' die eraan meewerkte, zich diep zou moeten schamen.
In de Financial Times werd het boek aanvankelijk aangevallen wegens zogezegd fouten in de dataset; maar de krant moest bakzeil halen en op 12 november 2014 ontving het boek de FT-prijs van 'Boek van het Jaar' .
Wat we op dit moment niet nodig hebben is de partijpolitieke trukendoos (het arsenaal van foefjes) van commissioneren, doorschuiven, uitstellen, 'we zijn ermee bezig', 'het is niet onze bevoegdheid', 'we wisten het niet', kapot discussiëren en de nietszeggende dooddoeners zoals 'we zullen onze verantwoordelijkheid nemen', ... u kent dat wel. De aangekaarte problematiek schreeuwt om een oplossing en die overstijgt de partijpolitieke én de landsgrenzen. De onthullingen van 'LuxLeaks' (en er volgen nog 'xLeaks'!) voegen de urgentie toe, illustreren het wereldwijde bedrog en benadrukken dat wat beschreven staat in dit boek geen fictie is maar een schrijnende realiteit.
PIKETTY Thomas on wikipedia
€34.9

BUY

New Arrivals
APOLLINAIRE Guillaume
Le flâneur des deux rives suivi de Contemporains pittoresques
Poche, 117 pp. Chroniques.
Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky1, dit Guillaume Apollinaire, est un poète et écrivain français, critique et théoricien d'art qui serait né sujet polonais de l'Empire russe, le 25 août 1880 à Rome. Il meurt à Paris le 9 novembre 1918 de la grippe espagnole, mais est déclaré mort pour la France2 en raison de son engagement durant la guerre.
APOLLINAIRE Guillaume on wikipedia
€10.0

BUY

MARTENS Ludo
Kabila et la révolution congolaise - Panafricanisme ou néocolonialisme? [old book number 20020070]
Préface de Abdoulaye Yerodia. Paperback 719 pp. Cartes, index. 1420 gram. En 1979, Ludo Martens (1946-2011) invite Kabila à Bruxelles. Depuis, son engagement pour le Congo n’a pas fléchi. Son livre transporte le lecteur dans ce pays complexe, où de nombreuses familles survivent avec 10 dollars par mois et où le peuple a enterré trois millions et demi de victimes en trois années de guerre et d'occupation étrangères. L'auteur rapporte ses entretiens avec des dizaines de militants de base œuvrant pour un changement radical. Les nombreuses anecdotes brossent le quotidien d'un pays ravagé et d'une population clochardisée par Mobutu, mais éveillée et disponible. Elles initient le lecteur aux zaïroiseries d'un Sakombi Inongo qui veut établir au Congo “la domination divine” et du maçon Mizele, roi autoproclamé, qui veut rétablir l'ancien royaume Kongo. Si le sujet du livre est grave, son contenu est varié et prend parfois l'aspect d'un journal de bord. Plusieurs chapitres sont basés sur les 120 conférences données par l'auteur à Kinshasa, Lubumbashi et Kikwit et les 70 interventions faites à la radio et à la télévision. L'ouvrage contient plus de 1.500 références. Des citations pertinentes dévoilent la main des Etats-Unis dans le drame effroyable que vit le Congo depuis août 1998 ainsi que le rôle joué dans la stratégie américaine par Kagame et Museveni et par les différentes fractions “rebelles”.
MARTENS Ludo on wikipedia
€35.0

BUY

DE SCHUYTER Jan, NAND (pentekeningen)
Merksem onder vuur
Gebrocheerd, in-12, 128 pp., tekeningen.
Dagboek start op 3/9/1944 en loopt tot 11/10/1944. Noteer dat Merksem door de Duitsers bezet bleef tot begin oktober 1944; de bruggen over het Albertkanaal waren opgeblazen. Vanuit Merksem werd op de stad geschoten.
De Schuyter werkte als journalist voor het dagblad Het Handelsblad.
DE SCHUYTER Jan, NAND (pentekeningen) on wikipedia
€20.0

BUY

PIKETTY Thomas
Aux urnes citoyens ! Chroniques 2012-2016
PIKETTY Thomas on wikipedia
€12.5

BUY

VAN ROSSEM Jean-Pierre
Crisis: Hoe lossen we het op ?
3de druk. Pb, in-8, 248 pp., bibliografie, index.

Van Rossem citeert reeds Piketty en dat op een moment dat niemand Thomas kende.
VAN ROSSEM Jean-Pierre on wikipedia
€20.0

BUY

DI RUPO Elio, VAN DE WOESTYNE Francis
Elio di Rupo, leven en visie. Gesprekken met Francis Van de Woestyne
Pb, in-8, 208 pp., foto's.
DI RUPO Elio, VAN DE WOESTYNE Francis on wikipedia
€10.0

BUY

DI LAMPEDUSA Giuseppe Tomasi
De Tijgerkat (vertaling van Il Gattopardo - 1958)
Hardcover, geen stofwikkel, in-8, 227 pp. Uit het Italiaans vertaald door Dr J.C. Romein-Hütschler. Lampedusa (Palermo, 23 december 1896 - Rome, 23 juli 1957) schreef deze roman in 1955-1956; verscheen postuum in 1958 en werd in 1959 bekroond met de Premio Strega; beschrijft het leven van de Siciliaanse edelman Don Fabrizio Corbera, prins van Salina, en diens familie, tijdens de gebeurtenissen rond 1863 van het Risorgimento en daarna. In 1963 verfilmd door Luchino Visconti.
De roman kende een daverend succes en kende tussen oktober 1959 en mei 1961 niet minder dan zes drukken.
DI LAMPEDUSA Giuseppe Tomasi on wikipedia
€10.0

BUY

GEERAERTS Jef
Gangreen, de cyclus: Black Venus (1967), De Goede Moordenaar (1972), Het Teken van de Hond (1975), Het Zevende Zegel (1977)
Pb, in-8, 1064 pp., dundruk. Met nawoord van Harold Polis
GEERAERTS Jef on wikipedia
€12.5

BUY

VAN ROSSEM Jean-Pierre
Belgisch uranium voor de eerste Amerikaanse en Russische atoombommen
Pb, 671 pp., met foto's, tabellen, uitgebreide bibliografie, index. Noot Lucas Tessens: Het interessante boek van Van Rossem is o.m. een striemende aanklacht tegen onzorgvuldig werk van historici en andere auteurs. Vooral de bestseller van David Van Reybrouck, Congo (2010), moet het ontgelden: 'weinig geslaagde proeve tot bellettrie, die zijn aanbidders graag voor geschiedenis verzwendelen' (398), 'pretentieuze tekst' (399), 'onkritisch' (402), 'de zeer belangrijke rol die uranium, kobalt, tin en koper in het koloniale verhaal hebben gespeeld, komt bij Van Reybrouck hoegenaamd niet uit de verf' (402), 'in het werk van Van Reybrouck zoekt men vruchteloos naar al die internationale complicaties' (404), 'een boek voor kinderen' (404). Het oordeel van VR is zwaar maar wel onderbouwd. Van Rossem biedt inderdaad een krachtige analyse en verklaringen, met uranium en de Koude Oorlog als leidraad. Bij Van Reybrouck gaat het meer om een chronologisch gerangschikte compilatie en kundige rewriting van gekende teksten, zoals beschikbaar op het internet.
VAN ROSSEM Jean-Pierre on wikipedia
€75.0

BUY

HOUELLEBECQ Michel
Platform midden in de wereld (vertaling van Au milieu du monde. Plateforme)
Pocket, 309 pp. Roman.
HOUELLEBECQ Michel on wikipedia
€7.5

BUY

BEEVOR Antony
Crete: The Battle and the Resistance
with a new Introduction. Pb., in-8, 405 pp., photos, bibl., index.Book was first published in 1991.
BEEVOR Antony on wikipedia
€15.0

BUY

FERRANDEZ Jacques, CAMUS Albert
L'Etranger (d'après l'oeuvre d'Albert Camus)
Edition spéciale. Strip, 4to, 134 pp., bandes déssinés
FERRANDEZ Jacques, CAMUS Albert on wikipedia
€25.0

BUY

GEERAERTS Jef
Het Sigmaplan - Misdaadroman
2de druk. Pb, in-8, 341 pp.
GEERAERTS Jef on wikipedia
€10.0

BUY

BOURQUIN M.
Les Visées de l'Allemagne sur le Congo Belge. Les Cahiers Belges no 18
Softcover, 8vo, 47 pp.
BOURQUIN M. on wikipedia
€20.0

BUY

PIKETTY Thomas, Van Bergen Wouter, Visser Martin
De kleine Piketty. Het kapitale boek samengevat.
2de druk. Hardcover, pocket, 80 pp.
De samenvatters zijn financieel journalisten van De Telegraaf.

Noot LT: Kapitaalverdeling en vermogensongelijkheid uitgelegd in een notedop.
Uiteraard blijft het originele werk van Piketty een must read.
Maar alle beetjes helpen om de bewustwording over deze materie te doen groeien.
Het staat als een paal boven water dat de ecologische discussie uiteindelijk een enorme factuur zal presenteren aan de staten en dan wordt het belangrijk om weten wie die factuur gaat betalen. Zullen de 'superrich' de dans ontspringen? En welke rol zullen de politici hierin spelen?
In ieder geval is het nu al duidelijk dat een dividenduitkering die geen rekening houdt met de ecologische kost, de kosten van de klimaatopwarming doorschuift naar de collectiviteit. Het adagium 'privatisering van de winsten, collectivisering van de lasten' geldt ook hier.
PIKETTY Thomas, Van Bergen Wouter, Visser Martin on wikipedia
€10.0

BUY

VENNER J.G.C. Dr
Beeldenstorm in Hasselt 1567. Achtergronden en analyses van een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik.
Gebrocheerd, in-8°, xxviii + 288 pp., kaartjes, en stadsplannen, bibliografie, statistische bijlagen, index. Doctoraatsthesis, Maaslandse Monografie n° 48.
Graanprijzen (zie p. 88), accijnzen (82), schema van het bestuur in de 16de eeuw (33). De auteur werkt met Lorenz-curven om de verdeling van de belastingdruk te analyseren.
VENNER J.G.C. Dr on wikipedia
€14.5

BUY

JANSSENS Paul Prof. Dr - VERBOVEN Hilde Drs - TIBERGHIEN Albert Prof Dr
Drie Eeuwen Belgische Belastingen - Van contributies controleurs en belastingconsulenten.
Hardcover, stofwikkel, 4to, 30x21cm, 432 pp, 350 illustraties, bibliografie, summary in English. Noot LT: nooit werd het verhaal van de belastingen zo boeiend in woord en beeld gebracht. Maar de gewone burger is weinig geïnteresseerd in de achtergronden van de vestiging en de inning van belastingen. Nochtans zijn zij cruciaal in het staatsbestuur. De laatste jaren speelt de ongelijke verdeling van de belastingdruk en de belastingontwijking een grotere rol in het debat. De politiek kan niet aan geloofwaardigheid winnen als belastingen onrechtvaardig zijn en het blijven.

Pro memorie: Onmiddellijk na de bezetting van de Oostenrijkse Nederlanden door de Franse revolutionairen worden in 1794 de fiscale vrijdommen afgeschaft: "AVERTISSEMENT; Le Magistrat de Bruxelles avertit le public, qu'il a donné les ordres le plus positifs à la Trésorerie de cette ville (Bruxelles, LT), de ne plus permettre qu'aucun habitant puisse jouir de l'exemption d'aucun impôt, sous quelque prétexte que se puisse être. s. J.F. DE MENDIVIL." (zie p. 153)
JANSSENS Paul Prof. Dr - VERBOVEN Hilde Drs - TIBERGHIEN Albert Prof Dr on wikipedia
€65.0

BUY

BARBUSSE Henri
Le feu. Journal d'une escouade - Roman
Poche, 460 pp. Préface d'Olivier Cosson
Adrien Gustave Henri Barbusse, dit Henri Barbusse, né à Asnières le 17 mai 1873 et mort à Moscou le 30 août 19351, est un écrivain français.
La postérité se souviendra surtout du roman qu'il écrivit sur cette expérience Le Feu, prix Goncourt 1916, récit sur la Première Guerre mondiale dont le réalisme souleva les protestations du public de l'arrière autant que l'enthousiasme de ses camarades de combat. Il parut sous forme de feuilleton dans le quotidien L'Oeuvre à partir du 3 août 1916, puis intégralement à la fin de novembre 1916 aux éditions Flammarion. En novembre 1917, Barbusse est cofondateur et premier président de l'Association républicaine des anciens combattants (ARAC).
BARBUSSE Henri on wikipedia
€10.0

BUY

COENEN Martin, SMEETS Jaak
Moorden in België
Softcover, pb, 8vo, 152 pp. Martin laat de betrokken partijen aan het woord: de moordenaar, de advocaat, de psychiater, de criminoloog, de aalmoezenier, de verwanten van de slachtoffers.
Een beklemmend dossier.
COENEN Martin, SMEETS Jaak on wikipedia
€20.0

BUY

QUENEAU Raymond
Zazie dans le métro
Poche, 189 pp.
QUENEAU Raymond on wikipedia
€10.0

BUY

AVOM
Stadsarcheologie Mechelen. Tentoonstellingcatalogus. 1995
A4, polycopie, 93 pp., ill.
AVOM on wikipedia
€12.5

BUY

WILLEQUET Jacques (inleiding), SOMERHAUSEN C. (red.)
België in de politieke karikatuur 1830-1980
Softcover, square in-8, 124 pp., talrijke illustraties in ZW, 495 items in het catalogusgedeelte. Tentoonstelling georganiseerd door de ASLK ter gelegenheid van Europalia 80 - België 150, 26 september tot 31 oktober 1980 Noot Lucas Tessens: Bijzonder geslaagd overzicht van de maatschappelijke en politieke geschiedenis van België. Item 204 vermeldt de 'Pyramide à renverser' (zonder afbeelding, jammer want het doet vermoeden dat de keuze van de afbeeldingen gecensureerd werd of dat de samenstellers aan autocensuur deden), een krachtige socialistische verkiezingsaffiche, gericht tegen het kapitalisme, het militarisme, het klerikalisme en de monarchie. Item 205 (met afbeelding, karikatuur van Emile Jomaux) is daarvan een afkooksel en is van katholieke signatuur; deze karikatuur klaagt de pyramidale structuur van de Belgische socialistische partij aan, die uiteindelijk de Franse republiek (Marianne) steunt. De items 207-264 hebben betrekking op koning Leopold II (Congo, Cléo de Merode, de Vaughan, druk op het kabinet) en stammen uit de verzameling Georges Renoy, Enghien. Wie vandaag de karikaturen terug bekijkt, moet wel tot de vaststelling komen dat de pers vroeger - en vooral in de periode voor WO I - veel kritischer en bijtender was dan heden. Vandaag rest dan de vraag: de pers als waakhond of als schoothond?
WILLEQUET Jacques (inleiding), SOMERHAUSEN C. (red.) on wikipedia
€15.0

BUY

NN
Les Grands Dossiers de l'Illustration. La France au-dela des mers. Histoire d'un siècle 1843-1944
Hardcover, relié, folio, 191 pp., illustré
NN on wikipedia
€25.0

BUY

ALMOND Gabriel A., COLEMAN James S. (editors)
The Politics of the Developing Areas
Hardcover, in-8, xii + 591 pp., tables, maps, index.
ALMOND Gabriel A., COLEMAN James S. (editors) on wikipedia
€20.0

BUY

VERSCHAVE François-Xavier
Noir silence. Qui arrêtera la Françafrique ?
Broché, grand in-8, 597 pp., illustrations, cartes de l'Afrique, notes bibliographiques, bibliographie, index.
François-Xavier Verschave, né le 28 octobre 1945 à Lille (France) et mort le 29 juin 2005 à Villeurbanne (France), était un économiste de formation, connu principalement par ses prises de position concernant les relations franco-africaines, dénonçant la politique africaine de la France, symbolisée par le concept de Françafrique, titre d'un de ses livres. Il fut président de l'association Survie de 1995 à 2005.
VERSCHAVE François-Xavier on wikipedia
€20.0

BUY

LOUWERS Octave (Secrétaire Général du Congrès), CPCCN/CPCCB
Synthèse d'une politique coloniale au Congo Belge. (1926)
Résumé des études du Comité Permanent du Congrès Colonial relatives
• à la politique sociale du Congo Belge
• à la politique indigène
• à l'instruction et à l'éducation des noirs: Sur les langues à utiliser dans l'enseignement, et nous citons de la page 52: "La question de la langue à employer dans les écoles est une question très controversée. Le rapport a présenté comme suit les conclusions du débat qui se poursuivit sur cette question au sein du Bureau du Comité permanent.
« Pour se conformer aux règles de la pédagogie moderne, l'éducation et l'enseignement auront pour base principale la langue indigène. Un enseignement populaire, qui ne s'appuie pas sur la langue maternelle, prend un caractère artificiel. Il est voué à l'échec.
« Dans les écoles du premier degré, celles où l'on aura affaire à la masse, la langue employée sera la langue de la tribu, voire même du village. Mais, dans de nombreuses circonstances, il sera impossible de pratiquer cette règle, à cause de la variété des dialectes et du petit nombre d'instituteurs les connaissant. C'est alors à une des langues intertribables qu'on recourra : le Kikongo, le Lingala, le Tchiluba et le Kiswahili.
» Nous avons cité le Kiswahili. Pour lui, une réserve s'impose. Le Kiswahili n'est pas une langue du Congo; c'est un idiome d'importation Il y a donc lieu de s'en méfier, parce qu'il peut devenir un agent de propagande de l'influence islamique.
(...)
• à la politique économique
• à la politique financière. Nous citons de la page 92: 'Car il convient d'y insister : jusqu'à ce jour, le Congo n'a coûté à la Belgique, en tout et pour tout, que les 31,850,000 francs, versés à l'Etat Indépendant dans deux moments difficiles (en 1890 et en 1815), grâce auquels la Belgique obtint la faculté, dont elle usa en 1908, de reprendre quand elle le voudrait, l'Etat Indépendant. Cette somme reste à charge de la Belgique.
La Belgique a aussi, il est vrai, avancé annuellement quinze millions de frs, à la Colonie, en 1921, 1922, 1923, 1924 et 1925, mais ces avances sont remboursables et le Trésor colonial sera peut-être à même d'en faire bientôt la restitution au Trésor métropolitain.
Sans doute, conviendrait-il que le Congo rendît à la Belgique la somme qu'il a ainsi reçu en cinq annuités. On s'en tiendrait ainsi aux 31 millions remis naguère à l'Etat Indépendant du Congo, aux heures difficiles de la conquête et de l'organisation. Quelle preuve éclatante de la sagacité royale qui dota la Belgique d'une des plus belles colonies du monde pour ce prix dérisoire !'

Congrès Colonial Belge, 6 et 7 février 1926.
Broché, in-8, 99 pp.

Cette synthese est IMPORTANTE parce qu'elle met en lumière les erreurs de la colonisation, qui se développe sans respect pour la tradition et les coutumes des indigènes.

Octave Louwers (1878-1959) fut l'éminence grise de l'establishment colonial. Cependant il critiqua aussi la politique de Léopold II; dans une lettre à Paul Crockaert, datée du 5/10/1933 il écriva: "Les horreurs du caoutchouc ne sont pas une légende, je les ai vécues." (voir Gudrun Van Pottelbergh, BTNG, 2006, 3-4).Note sur l'importance du CPCCN - Nota over het belang van het CPCCN
LOUWERS Octave (Secrétaire Général du Congrès), CPCCN/CPCCB on wikipedia
€20.0

BUY

VERHOEVEN Joseph Ch. M.
Jacques de Dixmude l'Africain. Contribution à l'histoire de la Société antiesclavagiste belge 1888-1894.
Broché, in-8, 160 pp. + carte dépliante.
La Société anti-esclavagiste belge fut une association créée en 1888, notamment par Hippolyte d'Ursel, sous l'influence des idées du cardinal Charles Martial Lavigerie. Elle assurera le financement et l'organisation dans les années 1890 de quatre expéditions militaires pour combattre les esclavagistes Arabo-Swahilis qui sévissaient dans l'est du territoire de l'État indépendant du Congo (actuelle République démocratique du Congo).

Les quatre expéditions organisées furent :

• l'expédition Hinck, Kerckhoven et Ectors sur le Congo et le Lomami (1890 à 1892), arrivée par l'ouest et aux succès limités. Elle rebroussa chemin quand la guerre fit rage ;
• Jacques, Storms, Docquier, Renier et Vrithoff (1891-1892), par l'est, qui vit notamment la fondation d'Albertville (actuelle Kalemie) et divers succès contre Rumaliza ;
• Long, Duvivier et Demol (1892-1893), arrivée par l'est en secours à Jacques et Docquier, et qui libéra Albertville ;
• Descamps, Miot et Chargois (1893-1896), par le Zambèze, coopéra avec Jacques, Dhanis et de Wouters. Descamps réduisit notamment les dernières poches d'esclavagistes Arabo-Swahilis après la guerre que l'EIC remporta sur eux.
VERHOEVEN Joseph Ch. M. on wikipedia
€25.0

BUY

ZISCHKA Anton
Ölkrieg. Wandlung der Weltmacht Öl.
Hardcover, leinen, gebunden, 8vo, 297 pp., ill. Mit Statistiken.
ZISCHKA Anton on wikipedia
€20.0

BUY

JACK Elspeth
Africa - An early story (1972)
Stapled, carton cover, large in-8, 86 pp., ill., interesting maps.
The original was published in 1968.
Reprinted in 1970, 1971, 1972.
JACK Elspeth on wikipedia
€25.0

BUY

FRANCK Louis
Congo Land en Volk
Softcover 344 pp. met vele z/w illustraties & kaarten in en buiten tekst. Obr. Klein-8°. * Num. b/w ills & maps in and out of the text on plts. Noot LT: Franck dringt aan op meer interesse voor Congo vanwege Belgische handelaars en nijveraars.
FRANCK Louis on wikipedia
€25.0

BUY

ICKERT Klaus, SCHICK Ursula, [ECO Umberto]
Het Geheim van de Roos ontraadseld. Over De naam van de roos van Umberto Eco
Paperback, in-8, 195 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie.
ICKERT Klaus, SCHICK Ursula, [ECO Umberto] on wikipedia
€10.0

BUY

BERGEN Doris L.
Kruis met haken. Duitse christenen in het derde rijk. (vertaling van Twisted Cross - 1996)
Vertaald uit het Engels door L. Vroemen en H. van Riel.
Paperback, grote in-8, 320 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register. Bergen doceert geschiedenis aan de univ. van Vermont.
Goed gedocumenteerde studie.
Het racisme en de jodenhaat van de nazis was evenzeer aanwezig in de Duitse protestantse kerk.
De naadloze verbinding tussen geloof en racisme is onthullend.
Opvallend - tenslotte - hoe een godsdienst (die ook een ideologie is) en een overheersende socio-politieke ideologie niet in confrontatie gaan, zelfs wanneer de dieperliggende waarden diametraal tegenover elkaar staan. Overigens was het niet-aanvalspakt dat nazi-Duitsland met de Sovjetunie afsloot ook zo'n (tijdelijk) compromis, ditmaal gericht op tactische overwegingen.
Kan met de houding van de Duitse christenen een overlevingsstrategie noemen?
BERGEN Doris L. on wikipedia
€10.0

BUY

VEBLEN Thorstein
De theorie van de nietsdoende klasse (vert. van The theory of the leisure class. An economic study of institutions - 1899)
1ste druk in vertaling. Paperback, in-8, 349 pp.
Uit het Amerikaans vertaald door Tromp en Inberg.
Inleiding door C. Wright Mills.
Nawoord door Th. W. Adorno onder de titel 'Veblens aanval op de cultuur'.
Blijvend actueel.
Zeldzaam !
Thorstein Veblen (1857-1929).
'De economische belangen van de nietsdoende klasse liggen in de financiële beroepen. (...) Toegang tot de nietsdoende klasse verkrijgt men via de financiële beroepen.' (194)
Veblen heeft het over een 'roofzuchtig denkpatroon'. '(...) de financiële beroepen vormen een goede leerschool voor al die praktijken die te rangschikken zijn onder de noemer van oplichterij, en niet zozeer voor de meer archaïsche methode van gewelddadige bezitsverovering.' (194)
We komen hier dicht bij de notie van de 'homo lupus' en even verder verbindt Veblen zijn gedachtengang aan de notie 'eigendom', de spil van de macht van de nietsdoende klasse.
Prestige hangt vooral daarmee samen.
Ook de advocatuur vindt bij V. geen genade en hij neemt geen blad voor de mond: 'succes in dit beroep geldt dan ook als teken van groot talent in barbaarse sluwheid'. (196)

VEBLEN Thorstein on wikipedia
€75.0

BUY

HUGO Victor
Notre-Dame de Paris 1482. Tome I+II (=complèt)
Hardcover, broché, 8vo, 380 + 384 pp.
Victor Hugo
HUGO Victor on wikipedia
€10.0

BUY

POL (?)
Postkaart Belgisch Congo: Bangala-typen - Carte Postale Congo Belge: types Bangala
Postkaart geschreven op 3 september 1920 en afgestempeld in Elisabethville (poststempel gedeeltelijk onleesbaar) en in Gent op 6 oktober 1920.Geadresseerde: Melle Leonie De Roo, Beekstraat nr 16, Gentbrugge bij Gent, België.
Tekst:
'3-9-20
Leonieke
zie hier deze vier moorkens die ik u beloofd heb
gij ziet dat ik mijne belofte volbracht heb
Veel kussen van uwe Pol
vanuit Katanga
Elisabethville'


Postkaart met opdruk van postzegel à 10 centimen.

De postkaart deed er ongeveer een maand over om de bestemmeling te bereiken.
De tekst toont aan dat er bij de Belgische bevolking nood was aan een visuele kennismaking met de bevolking van de kolonie.

Voor meer informatie over de post in L'Etat Indépendant du Congo en Belgisch-Congo kunt u terecht op volgende goed geïnformeerde website Congoposte.be van Charles Stockmans


POL (?) on wikipedia
€10.0

BUY

KAPOOR Pramod
Gandhi, een geïllustreerde biografie
Hardcover, geïllustreerde stofwikkel, grote in-8, 328 pp., rijkelijk geïllustreerd, bibliografie, index/register.
Voor de slachtpartij in Amritsar (13/4/1919) verwijzen wij naar pagina's 119-120.
De troepen stonden onder de leiding van de volslagen dolgedraaide generaal Reginald Dyer.
Die had op 12 april een samenscholingsverbod afgekondigd. In zijn verklaring voor de commissie-Hunter verdedigde hij zijn actie en betoonde geen spijt.
De slachtpartij vormde het cement tussen hindoes en moslims om de Britse kolonisator de deur te wijzen. Het zou nooit meer rustig worden in de Parel van de Kroon.
India werd op 15 augustus 1947 onafhankelijk.
KAPOOR Pramod on wikipedia
€20.0

BUY

VAN DER MERSCH François-Michel
La Révolution belgique. Chronique d'une famille entre France et Flandres.
Broché, jq. ill., 542 pp. Illustrations, cartes, photos en couleurs et NB. Notes bibliographiques. Note LT: une partie de la documentation pour cette étude fut fournie par Walter Ganshof van der Meersch. Epuisé chez l'éditeur.

FMVDM fut journaliste à la RTBF.
VAN DER MERSCH François-Michel on wikipedia
€25.0

BUY

LUWEL M.
Belgisch Congo in oude prentkaarten - Le Congo Belge en cartes postales anciennes
Hardcover, gekartonneerd, goudopdruk op cover en rug, gebrocheerd, 158 pp, zw foto's. Textes en F/N. Teksten in N/F. Een mooi initiatief.
LUWEL M. on wikipedia
€30.0

BUY

NN
Derrière l'épaisse fumée des gros cigares ... [contre Churchill]
Brochure propagande nazi, anti-Anglaise, format poche, 20 pp., 8 dessins dépliants en NB. La brochure attaque la société des classes en Grande Bretagne.
Très rare.
Année approx. 1943

'... la propagande britanique a clamé à travers le monde que la population allemande n'attendait que l'occasion de se libérer du 'joug de la dictature nationale-socialiste'. - Mais le peuple allemand voit en réalité dans Adolphe Hitler celui qui l'a libéré de l'état d'injustice et d'esclavage dans lequel l'avait placé le Dictat de Versailles.'


NN on wikipedia
€25.0

BUY

HELMREICH Jonathan E.
Gathering Rare Ores. The Diplomacy of Uranium Acquisition, 1943-1954
Hardcover, dj, in-8, 303 pp., map of Katanga, bibliographical notes, bibliography, index.
This is a comprehensive study of one of the most startling examples of dollar diplomacy-the effort of the United States and the United Kingdom to monopolize the free world s supply of uranium and thorium during and immediately following World War II. ISBN: 9780691047386.
HELMREICH Jonathan E. on wikipedia
€27.0

BUY

Ligue Coloniale Belge - Secrétariat du Katanga
Guide sommaire du Belge au Katanga
Softcover, in-8, 92 pp., photos.
Il s'agit d'un spécimen (de 1911) d'une publication trimestrielle.
Ligue Coloniale Belge - Secrétariat du Katanga on wikipedia
€15.0

BUY

HENRIQUET Maurice, rédacteur de L'Echo de la Bourse
La campine industrielle
2ième édition (de 1923?). Broché, petit in-8, 342 pp. Table des matières :
1) Le nouveau bassin houiller - 2) Les six premiers charbonnages; Winterslag, Beeringen, Limbourg-Meuse, André-Dumont, Les liégeois en Campines, Helchteren-Zolder, Les nouvelles concessions - Recherche et sondages. - 3) Les usines de Zinc; La Compagnie des métaux d'Overpelt-Lommel, Usine de Rothem, Vieille-Montagne à Baelen. - 4) Le radium, le cuivre et les métaux du Congo; Hoboken, Reppel, Oolen, triples victoire de l'union Minière du Haut-Katanga - 5) Industrie du verre; fabrication mécanique du verre (procédé Libbery-Owens); bouteillerie de Lommel; bouteillerie de Moll. - 6) Produit chimique; société des produits chimiques de Tessenderloo, usine de cuivre et de sulfate de cuivre de la Métallo-Chimique à Beersse. - 7) Trois fabriquant de ciment; Les cimenteries et briqueteries réunies de Bonne-Espérance, Raevels et Loën, North's Portland à Beersse. - 8) Les fabrique de poudres et de dynamite. - 9) Deux centres industriels; Turnhout et Moll. - 10) Problème de la main d'oeuvre: les cités ouvrières - 11) problème agricole: Le défrichement des Bruyères - 12) Les voies de communications. - 13) Conclusion.

Note: nous pouvons aussi vous livrer une version digitale de ce livre; nous contacter s.v.p.


qqs autres livres sur la Campine, enkele andere boeken over de Kempen
HENRIQUET Maurice, rédacteur de L'Echo de la Bourse on wikipedia
€25.0

BUY

BUELENS Frans
Congo 1885-1960 - Een financieel-economische geschiedenis
Pb, 671 pp., 17x24cm. Kaartjes. Bibliografie en registers. isbn: 9789064454387. De klemtoon van deze omvattende economisch-financiële geschiedenis van koloniaal Congo ligt op de toen in Congo gevestigde Belgische bedrijven. Het is een netwerkanalyse van in elkaar hakende bedrijven, met als stuwende factor de grote Belgische financiële groepen, holdings en trusts. Namen als klokken: Union Minière (UMHK), Kilo-Moto, Société Générale, Cotonco, Société d’Anvers... De ontrafeling van deze netwerkstructuren mondt uit in een globale berekening van de winstvoet van de Belgisch-Congolese bedrijven, zowel gemeten met boekhoudkundige data als met behulp van beursdata. Het resultaat is verbluffend. Deze bedrijven haalden in de koloniale periode een winstvoet die tot de allerhoogste ter wereld moet gerekend worden. De rendementen op de beurs bleven niet achter. Het koloniale imperium maakte België tot één van de machtigste grondstoffenleveranciers van de wereld. Daarmee vult het boek een belangrijke lacune van het wetenschappelijke onderzoek naar de geschiedenis van Congo. Het werk van Pierre Joye en Rosine Lewin, Les trust au Congo (1961) en dat van Jean Stengers krijgt hiermee een uitdieping. De auteur analyseert ook de globale institutionele omkadering van de kolonisatie. Tegelijk zoomt hij in op de belangrijke koloniale figuren met politieke en economische topverantwoordelijkheden. Hij schildert hoe nauw deze hoofdrolspelers met elkaar verbonden waren: Allard, Nagelmackers, Jadot, de Goffinets, Empain, Lippens, Van Thillo... Het is een high society waarin zonder schroom verkondigd werd dat de koloniale exploitatie moest dienen voor de eer en glorie van het 'moederland'.

Buelens bouwt verder op het standaardwerk van Gaston Vandewalle (1966), De conjuncturele evolutie in Kongo en Ruanda-Urundi van 1920 tot 1939 en van 1949 tot 1958

BUELENS Frans on wikipedia
€20.0

BUY

DE CLEENE N. Prof Dr
Inleiding tot de volkenkunde van Belgisch-Kongo en Rwanda-Burundi
Softcover, in-8, 164 pp., illustraties, kaartjes, bibliografische noten, uitgebreide bibliografie, index/register.
'Het is trouwens gemakkelijk te begrijpen dat bij volken die onder de invloed staan van het geloof aan geesten en occulte krachten, het rechtelijke leven hierdoor grotelijks beïnvloed wordt.' (111)
Algemener zou men kunnen zeggen dat het geloof het recht bepaalt. Dat is niet enkel bij primitieve volkeren het geval. Of houdt het geloof het volk primitief?
Dat is natuurlijk een gedachtegang die men in 1956 niet tot in zijn uiterste logica kon doorzetten.
DE CLEENE N. Prof Dr on wikipedia
€20.0

BUY

DE CLERCQ E.P.L. C.I.C.M.
De Bakongo in hun taal. Spreekwoorden en fabels.
Softcover, gebrocheerd, in-8, 296 pp.
Hoofdstukken:
God
De mens
De heksen
De fetisjen
Het huwelijk
De kinderen
Het dorp.
Een boek vol wijsheden uit het dagelijkse leven.
Uit het Voorwoord: 'Als wij, blanken, de spreekwoorden en de fabels weten te gebruiken, gaan de harten open en wij krijgen hun vertrouwen.' (5)
DE CLERCQ E.P.L. C.I.C.M. on wikipedia
€25.0

BUY

McCULLOUGH
Truman
Hardcover, illustrated dj, thick in-8, 1117 pp., illustrations, photos, bibliographical notes, bibliography, index.
Impressive !

'Stimson told Truman he was deeply concerned by reports of the devastation brought on Japan bij the B-29 fire raids. (...) since in Japan, unlike Germany, industries were not concentrated but scattered among and closely connected with the houses of employees.' (392)

see also
McCULLOUGH on wikipedia
€20.0

BUY

COUVREUR Daniel, DE KUYSSCHE Alain
Tintin au Congo de Papa
Hardcover, in-8 carré, 64 pp., illustrations de Hergé, bibliographie.
Intéressant.
COUVREUR Daniel, DE KUYSSCHE Alain on wikipedia
€20.0

BUY

EINSTEIN Carl
La Sculpture Africaine (trad. de Afrikanische Plastik - 1921)
1st en français (1922). Hardcover, petit 4to, 32 pp. + 50 planches (toutes présentes, complet), bibliographie. Etude rare!

Carl Einstein, ou Karl Einstein, est un historien de l'art et un écrivain allemand, né le 26 avril 1885 dans une famille juive à Neuwied (Rhénanie-Palatinat) et mort le 5 juillet 1940 (à 55 ans) à la frontière franco-espagnole. Il appartient au courant de l'expressionnisme, et fut, par ailleurs, un collaborateur de Jean Renoir.
Son ouvrage La Sculpture nègre, paru en 1915, fit de lui le véritable découvreur de l'art africain en Europe et lui valut une invitation à enseigner au Bauhaus, invitation qu'il déclina.
(src: wiki, note ajoutée, 20190327)

EINSTEIN Carl on wikipedia
€49.0

BUY

PETERS Jean-Marie
Het beeld. Bouwstenen voor een algemene iconologie
Pb, in-8, 219 pp., ill., bibliografie.
Beelden kunnen 'gelezen' worden. Peters leert ons kijken en begrijpen hoe een beeld in elkaar zit. Dit is geen controverse tussen woord en beeld maar een nieuwe visie op ons denken.
Peters (°1920) doceerde aan de KU Leuven en de Univ. Amsterdam.
PETERS Jean-Marie on wikipedia
€15.0

BUY

CARTON DE WIART Henry - Georges EEKHOUD - Marius RENARD - Auguste VERMEYLEN - F.V. TOUSSAINT VAN BOELARE - Lucien SOLVAY - Charles DEFRECHEUX - Charles VAN DEN BORREN - Charles GHEUDE - Louis PIERARD - Sander PIERRON - Emile DE WILDEMAN - Victor DEVOGEL - Arthur DE RUDDER ( textes), Anto CARTE - Edmond VAN OFFEL - A. MASSONET - Fernand KHNOPFF e.a. ( illustrateurs-artistes ) .
La pensée en l'âme belges. 1919-1920
Broché, la couverture bosselée (embossed cover) d'A. Carlens est d'une grande qualité, 4to, 214 pp., illustrations en NB et couleurs.


Créé le 25 mars 1906, le Musée du Livre est une association constituée de représentants de diverses corporations du Livre en Belgique. Elle a pour objet l’étude de tous les éléments du livre: caractères, encres, compositions, papier, reliure..., et la diffusion de celle-ci. Cette diffusion s’organisait d’une part par des expositions, des conférences, un salon et une foire du livre, et la publication du "Musée du livre" présentées sous formes de planches formant un portefeuille de fac-similés.
CARTON DE WIART Henry - Georges EEKHOUD - Marius RENARD - Auguste VERMEYLEN - F.V. TOUSSAINT VAN BOELARE - Lucien SOLVAY - Charles DEFRECHEUX - Charles VAN DEN BORREN - Charles GHEUDE - Louis PIERARD - Sander PIERRON - Emile DE WILDEMAN - Victor DEVOGEL - Arthur DE RUDDER ( textes), Anto CARTE - Edmond VAN OFFEL - A. MASSONET - Fernand KHNOPFF e.a. ( illustrateurs-artistes ) . on wikipedia
€95.0

BUY

BENSAADA Ahmed, COLLON Michel (préface)
Arabesque$. Enquête sur les rôle des Etats-Unis dans les révoltes arabes.
Pb, in-8, 278 pp., câbles Wikileaks en annexes. Insiste sur le rôle de la 'National Endowment for Democracy' = NED.
De la page 117:
'Le monde arabe est une poudrière.
Taux de chômage élevé,
proportion importante de jeunes dans la population,
démocratie inexistante,
mal de vivre,
richesses mal réparties,
droits fondamentaux bafoués,
absence de liberté d'expression,
hogra (mépris et abus de pouvoir envers les citoyens),
corruption à tous les niveaux,
marginalisation des femmes,
dirigeants vieux et indéboulonnables,
favoritisme,
exode des cerveaux,
etc.'


Note LT: Dans des interviews Bensaada critique vivement Kamel Daoud , son ancien collègue au Quotidien d'Oran. Il le considère comme étant un 'auteur néocolonisé'. Une relation difficile qui explique un peu ce qui se passe en Algérie.
BENSAADA Ahmed, COLLON Michel (préface) on wikipedia
€20.0

BUY

KLEE Ernst
Das Personenlexikon zum Dritten Reich : Wer war was vor und nach 1945?
Pb, in-8, 733 pp.
Das Lexikon mit seinen 4.300 Artikeln über die wichtigsten Personen aus Justiz, Kirchen, Wohlfahrtseinrichtungen, Kultur, Publizistik, Wissenschaft, Medien, Polizei, Wehrmacht sowie über tragende Personen aus NSDAP, SA und SS.
Ein Standardwerk !
KLEE Ernst on wikipedia
€30.0

BUY

BUNDESMINISTERIUM FÜR HEIMATVERTRIEBENE, FLÜCHTLINGE UND KRIEGSGESCHÄDIGTE
Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei (2 Bände)
Hardcover, in-8, 357 + xvi + 829, index.
BUNDESMINISTERIUM FÜR HEIMATVERTRIEBENE, FLÜCHTLINGE UND KRIEGSGESCHÄDIGTE on wikipedia
€50.0

BUY

BRANDES Detlef
Der Weg zur Vertreibung 1938-1945. Pläne und Entscheidungen zum 'Transfer' der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen
Hardcover, Sw, in-8, 502 pp., Photos, Bibl.
BRANDES Detlef on wikipedia
€20.0

BUY

HARRIES Lyndon P.
Islam in East Africa
Green (the color of islam) percaline hardcover, gilt lettering to the spine, pocket format, 92 pp. + 4 pp. bibliography and index.
English text.
The author (1909-1980) believes/assumes it is not impossible to convert muslims to christianity. He explicitly makes a difference between the acceptance of the materialistic way of life of Europeans and the belief in the message of Jesus Christ.
short biography
We present page 90 to your consideration:

HARRIES Lyndon P. on wikipedia
€25.0

BUY

AVANTI, Anseele E. (naschrift)
Een Terugblik. Proeve eener geschiedenis der Gentsche Arbeidersbeweging gedurende de XIXe eeuw.
Gebonden, rode percaline rug, gemarmerde platten, grote in-8, 783 pp., rijkelijk geïllustreerd in ZW (belangrijke iconografie waar de socialistische beweging zo sterk in was). Op de frontispiece: 'Kennis zal u redden'.
De inhoud:
I. Van de Fransche omwenteling tot de stichting der Broederlijke Weversmaatschappij (1789-1857)
II. Van de stichting der Broederlijke Weversmaatschappij tot de stichting Vooruit (1857-1881)
III. Van de stichting Vooruit tot op heden (1881-1907).
Aanhangsel.

Daarmee is meteen aangeduid dat de socialisten geen rekening houden met het ontstaan van België maar dat zij andere 'golven' zien. En die moesten leiden naar het algemeen stemrecht.
Dit is een waar document en beschrijft heel duidelijk hoe de socialistische beweging evolueerde van vertwijfeling naar een staat in de staat, een eigen economie binnen het allesomvattende kapitalisme.
In het Naschrift van Anseele weergalmen zijn retoriek en zijn slogans: het socialisme zal u alles schenken. Dat Anseele het naschrift leverde, was meteen een imprimatur van de socialistische paus.

Wij vonden de tabel op pagina 690 interessant. Die geeft de evolutie van de ontvangsten van de diverse vestigingen en hun localisering te Gent.

AVANTI, Anseele E. (naschrift) on wikipedia
€75.0

BUY

NN
National Parks in the Belgian Congo
Softcover, 8vo, 40 pp., BW photos and unfolding map, dated september 1938.

NN on wikipedia
€10.0

BUY

MATENA Dick, ELSSCHOT Willem
Kaas, een beeldroman
Pb, kleine 4to, 283 pp., beeldverhaal van deze bekende roman (1936) van WE.
MATENA Dick, ELSSCHOT Willem on wikipedia
€30.0

BUY

CHEVERRY Pierre, CLERGEOT Pierre, MENET Daniel (photos)
Paysages ruraux, un perpétuel devenir : 1800-2000 Histoire de l'aménagement foncier
Hardcover, 4to, 126 pp., illustrations, cartes, bibliographie.
CHEVERRY Pierre, CLERGEOT Pierre, MENET Daniel (photos) on wikipedia
€55.0

BUY

HOEDT Eddy
Het jaar van de Draak. Congo 1964.
Hardcover, 4to, pp., rijkelijk geïllustreerd met unieke foto's en kaartjes, infogrammen, tabellen, namenlijsten.
Dit is het resultaat van vier jaar opzoekingswerk door Hoedt (°Izegem, 1947) die zelf paracommando was, maar - voor alle duidelijkheid - niet zelf deelnam aan de operaties in Congo.
Het boek bespreekt de gebeurtenissen in Oost-Congo (alweer daar !) na 5 augustus 1964 toen de zgn. Simba's in opstand kwamen. De Belgisch-Amerikaanse militaire interventie krijgt de codenaam 'Rode Draak' mee. De parallelle operatie van kolonel Vandewalle - met huurlingen - heet 'Ommegang'.
Targets zijn Stanleystad/Stanleyville en Paulis.
Het hier verzamelde fotomateriaal is uniek. De benadering is typisch militair-technisch.
HOEDT Eddy on wikipedia
€40.0

BUY

CATTIER Félicien Prof.
Etude sur la situation de l'Etat Indépendant du Congo2ième édition, identique à la première mais sans les cartes. Softcover, in-8, 362 pp. Livre très rare et étude incontournable pour comprendre l'annexion du Congo par la Belgique. C'est sans doute la plus vive attaque contre Léopold II et elle est documentée ! Le livre comprend e.a. la LISTE des propriétés de Léopold II à Bruxelles et à Ostende: resp. 16,4 millions et 1,9 millions de francs. La publication d'une telle liste est du jamais vu.

Note LT: Félicien Cattier, né le 4 mars 1869 à Cuesmes en Belgique et mort le 4 février 1946 à Funchal sur l'Île de Madère au Portugal, est un financier, mécène et professeur de droit à l'université libre de Bruxelles. Il fut docteur en droit et en sciences administratives, il fut nommé professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles en 1906, l'année donc de la publication du présent livre. Le colonel Thys (du CCCI) l'orienta vers le secteur économique. En 1900, il devint secrétaire de la Compagnie internationale d'Orient. Le thème principal en est: il faut supprimer complètement les privilèges que le roi, incapable d’une bonne gestion, s’est assuré au Congo. Pour les groupes financiers, il doit céder complètement la place. Cattier sera bien récompensé pour ses services. En 1913, il assuma les fonctions d'administrateur délégué de la Banque d'outre-mer et dirigea plusieurs de ses sociétés. A partir de 1928, il se trouva à la tête des principales sociétés coloniales du groupe de la Société Générale : Union Minière, Compagnie du Katanga, Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie, Chemin de fer du Congo, etc. Il fut l'un des créateurs du Fonds national de la recherche scientifique, dont il assuma la présidence. Auteur de Droit et administration de l'EIC, il fut membre de l' Académie royale de Belgique (1945).

Cattier dans la préface de cette seconde édition écrit: '(...) J'ai reçu des encouragements précieux et dont je suis fier. Par contre, les injures et les insinuations m'ont été prodiguées par certaine presse. (...)'

CATTIER Félicien Prof. on wikipedia
€150.0

BUY

KRIEGEL Annie
Ce que j'ai cru comprendre
coll. Notre époque, Broché, in-8, 842 pp.
Annie Kriegel, née Annie Becker le 9 septembre 1926 à Paris (11e arrondissement) et morte le 26 août 1995 à Paris, est une historienne française.
Militante du PCF durant sa jeunesse, Annie Kriegel change progressivement d’orientation politique après les évènements de 1956. Devenue ensuite éditorialiste au Figaro, elle porte un regard de plus en plus critique sur le passé du communisme français.
KRIEGEL Annie on wikipedia
€12.5

BUY

WINOCK Michel
Histoire politique de la revue Esprit, 1930-1950
Coll. L'univers historique, Broché, 447 pp.
Michel Winock, né le 19 mars 1937 dans le 14e arrondissement de Paris, est un historien français spécialiste de l’histoire de la République française ainsi que des mouvements intellectuels et politiques. Ses travaux l'ont conduit en particulier à traiter les thèmes du socialisme, de l'antisémitisme, du nationalisme et des mouvements d'extrême droite en France. Il est professeur des universités en histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Paris, où il a enseigné, entre autres, l'histoire des idées politiques.
WINOCK Michel on wikipedia
€10.0

BUY

THYS Augustin
De geestelijkheid van Antwerpen in 1798-1799. Naar oorspronkelijke oorkonden
Hardcover (nieuw ingebonden in halfleder, gemarmerde schutbladen), rugvignet met goudopdruk, in-8, 229 pp. + 16 pp., index/register op personen.
Veel aandacht gaat naar de moord in 1797 (6 vendémiaire an VI = woensdag 27 september 1797) op de ambtenaar (officier municipal) François Roché, toen 40 jaar oud. Die werd met een hamer doodgeslagen in de kathedraal te Antwerpen, terwijl die een plundering onderging.

De overheid tilde zeer zwaar aan deze moordaanslag en wilde zelfs de getuigen (zo'n 1200 à 1500 burgers, 'les fanatiques d'Anvers') laten aanhouden als medeplichtigen aan de moord. (1)

Ook wilde men de gemeente laten opdraaien voor een schadevergoeding aan de weduwe van Roché.
Bovendien wou men voor de vermoorde man een monument oprichten en er was ook de vraag (niet het plan) om de kathedraal te verkopen en vervolgens te laten afbreken. Het gebeurde wel meer dat men abdijen, kloosters en kerken ging beschouwen als nabij gelegen steengroeven. Een argument voor de afbraak was de hoge jaarlijkse kost voor het recht houden van de O.L.V.-toren.
Op 8 november 1798 werd besloten tot de verkoop van altaren, portalen, beelden, enz. De verkoop van het kerkgebouw ging uiteindelijk niet door, het monument voor Roché werd niet gebouwd, de weduwe ontving geen schadevergoeding, zijn kinderen kregen 2000 livres toegewezen als genoegdoening. (1) Commentaar LT: de idee om getuigen van misdaden/misdrijven als medeplichtigen te beschouwen kwam zeer recent (2019) weer onder de aandacht toen de Franse president Macron een wet liet stemmen die betogers, i.c. les Gilets Jaunes, juridisch medeplichtig zou maken aan vernielingen door 'casseurs'. Er is dus niets nieuws onder de zon.
THYS Augustin on wikipedia
€35.0

BUY

VAN UYTVEN R. Dr en DE PUYDT J. Drs
De toestand der abdijen in de Oostenrijkse Nederlanden, inzonderheid der Statenabdijen, in de tweede helft der 18de eeuw. Het verslag de Külberg en de procesverbalen der abtskeuzen
in: Bijdragen tot de Geschiedenis, inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant, 3de reeks, 17e deel, afl. 1-2, 48e jaargang, 1965, pp. 5-80.
Men ontvangt het gehele nummer van het tijdschrift.
De notie "Statenabdijen" is als volgt te verstaan: "De Geestelijke Stand werd in de Brabantse Staten uitsluitend gevormd door de abten van twaalf abdijen, samen met de bisschoppen van Mechelen en Antwerpen. Beide laatsten waren slechts lid van de Staten door hun positie, respectievelijk als abt van Affligem en als abt in naam van St-Bernards." (p. 5-6) Het gaat om de volgende 12 abdijen: Benediktijnen: Vlierbeek; Cisterciënzers: St-Bernards, Villers; Premonstreit: Dielegem, Grimbergen, Averbode, Heilissem, Sint-Michiels, Park, Tongerlo; H. Augustinus: Koudenberg, St-Gertrudis. (p. 44-47)
Noot LT: Zeer sterke en nuchtere pilootstudie over de economische betekenis van de Statenabdijen en hun grootgrondbezit. Dat verklaart volledig de politieke invloed en de macht in de handen van weinigen. Het mag dan ook niet verwonderen dat Jozef II deze machtsconcentratie, zo niet wilde breken, ze dan toch wilde inperken. Overigens had keizerin Maria-Theresia reeds maatregelen in die richting genomen. In de eeuw van de Verlichting rijpten niet alleen de Ideeën maar ook de concrete stappen die men kon (of moest) nemen ter deblokkering van een verstard systeem. Met Oostenrijkse administratieve zorgvuldigheid werd een nieuw tijdperk voorbereid. Vanuit dat oogpunt heeft de Franse Revolutie die beweging in een stroomversnelling gebracht.
VAN UYTVEN R. Dr en DE PUYDT J. Drs on wikipedia
€15.0

BUY

SCHOONBAERT Lydia M.A. Dr
Nood zoekt brood. Vrouwenarbeid in de Belgische schilderkunst van 1860 tot 1960. KMSKA, 14 februari tot 12 april 1987.
Pb, in-8, square, 50 pp. (niet gepagineerd), illustraties in ZW en kleur, biografieën van kunstenaars, 82 items in de catalogus.
Noot LT: de catalogus bevat nogal wat taalfouten. Jammer.
Lydia Schoonbaert (Izegem, 6 januari 1930 - Meulebeke 5 februari 2019) was een Vlaamse conservator, docent en schrijfster.
SCHOONBAERT Lydia M.A. Dr on wikipedia
€7.5

BUY

de Villermont, Le Comte -
Marie-Therese 1717-1780. (2 volumes)
Hardcover (couverture de la Société de St Augustin), 16x24cm. [iv]+432 pp.; [iv]+436 pp. Bound in brown cloth gilt. Ouvrage postume. s'Appuie sur l'oeuvre du chevalier d'Arneth.

Bio de l'auteur: Le comte Antoine Charles Hennequin de Villermont, né le 12 juin 1815 à Rouen et mort le 9 février 1893 au château de Saint-Roch, est un homme politique, écrivain et historien belge. Il est le fils de l'amiral Athanase de Villermont.
Tenu sur les fonts baptismaux par le dauphin de France, il suivit ses études au pensionnat royal de Versailles, puis à l'Université de Fribourg-en-Brisgau.
Il se fixa à Bruxelles en 1837 et fut naturalisé belge en 1849. Il représenta le canton de Couvin, puis de celui de Philippeville au conseil provincial de Namur de 1849 à 1893, et fut député permanent de la province de Namur de 1868 à 1893.
Ultramontain et légitimiste, il ne cessa d'essayer d'obtenir le rétablissement de la branche ainée des Bourbons sur le trône de France. Il dirigea l'œuvre des zouaves pontificaux à partir de 1860, fut l'un des fondateurs de la Société de Saint-Vincent-de-Paul à Bruxelles. Il collabora à L'Univers et dirigea Le Courrier de Bruxelles de 1871 à 1882.
Intéressé aux affaires financières et industrielles, il eut des intérêts dans la Banque Liégeoise, l'Union générale, le Comptoir général, La Royale Belge, la Banque romaine, le Canal Blaton-Ath, les Chemins de fer romains, les Chemins de fer turcs, les Chemins de fer croates, la Banque de l'Union, ...
de Villermont, Le Comte - on wikipedia
€60.0

BUY

PFEIFFER Christel, TRAEY Sylvia
Christel : Oorlogsbrieven van een kunstenares
1ste druk. Pb, geïllustreerde omslag met flappen, in-8, 64 pp., illustraties, foto's.
Gesigneerd en gedateerd door Sylvia Traey.
Christel en Sabine Traey waren tweelingzussen.
Sabine, de mama van Sylvia, woonde in de Troyentenhoflaan 32 te Berchem.
PFEIFFER Christel, TRAEY Sylvia on wikipedia
€30.0

BUY

ROSART Françoise, ZELIS Guy (réd.)
La Monde Catholique et la Question Sociale (1891-1950)
Pb, in-8, 182 pp., notes bibliographiques
ROSART Françoise, ZELIS Guy (réd.) on wikipedia
€10.0

BUY

GERARD- LIBOIS J., GOTOVITCH José
l'An 40. La Belgique occupée
6ième tirage. Pb, 517 pp., photos, bibliographie, index.

bio de Gotovitch sur Wiki

bio de Jules Gérard-Libois sur Wiki
GERARD- LIBOIS J., GOTOVITCH José on wikipedia
€15.0

BUYMaurice Roelants
Wie kinderen heeft bezit een kans, dat hij zich zelf niet beschouwt als doel en uitkomst van alle leven.
Maurice Roelants
Om onrecht en haat volledig uit te roeien bestaat er maar één middel: de mens uitroeien.
Wie in een leugen leeft, die wil diegene die hem de waarheid brengt niet onder ogen komen
News Items & Facts
FET
De Tijd meldt onderzoek Staatsveiligheid naar mogelijke witwas door Didier Reynders - Ook Congo wordt genoemd
ID: 201909141157
Proximus: Stefaan De Clerck aan de zijde van de grootverdieners. Met het geld van de belastingbetaler is dat makkelijk.
ID: 201909131259
En de CD&V maar zoeken naar de redenen voor het electoraal verlies.
nws
nieuw boek van Thomas Piketty: Capital et Idéologie
ID: 201909131249
DRB
De adder onder het tennisgras: volgens Ludwig Verduyn komt Kim Clijsters terug om de verliezen van haar tennisacademie weg te werken
ID: 201909131218
democratie in UK ?
ID: 201909100118
Wat voor een democratie is dat als de regering het parlement voor een paar weken op non-actief kan zetten ?
voor Dominique Leroy geldt het gezond verstand niet
ID: 201909100115
nws
journalist Marc Van Impe (1950-2019) overleden. R.I.P.
ID: 201908311585
Hermelijn Engelen (16) in De Standaard
Wakker liggen
ID: 201908200901
Vraag: Wat houdt je 's nachts wakker?
Antwoord: Waarom nog studeren en moeite doen om je eigen leven uit te bouwen, als de wereld toch op instorten staat?

Noot LT: Je zou deze vraag van Hermelijn kunnen weglachen als puberaal. Toch doen we dat beter niet want het is een dramatisch antwoord.
Aan de andere kant van de levenslijn vragen ouderen zich af of zij nog net op tijd zullen ontsnappen aan de verschrikkingen van de apocalyps.
nws
12 augustus 2019: Startnota Bart De Wever
ID: 201908121321
Onze score voor deze nota: middelmatig, dus 6/10. In de nota zelf vindt u wat 'middelmatigheid' betekent.

LT
'Do something !' wordt de roep van de volgende tien jaar
ID: 201908071046
Na de zoveelste dodelijke aanslagen in de VS hebben de burgers slechts één boodschap voor de politici: 'Do something'. Het verraadt de dieperliggende onvrede met politici die bij rampen ingestudeerde en rituele frasen debiteren.
Toni Morrison (1931-2019) overleden. R.I.P.
ID: 201908061035
a friend
stupidity by numbers
ID: 201907130050
nws
fusie Renault - Fiat/Chrysler in de maak
ID: 201905301133
In zo'n 50-50-constructie verwatert het belang van de Franse staat van 15 naar 7,5 procent. Naar verluidt werd Nissan (voor 43 procent in handen van Renault) laat op de hoogte gebracht van de besprekingen en dat zorgt voor verdere frustraties.
De fusie is bedoeld om een zogenaamd 'kritische massa' te bereiken op mondiaal niveau en de Chinezen te counteren. De grote zorg van de Franse vakbonden is het behoud van werkgelegenheid.
De Europese constructeurs zijn bezorgd over hun marktaandeel in het groeiende segment van de elektrische wagens. China produceert 60 procent van de elektrische batterijen; Zuid-Korea levert 25 procent van de mondiale productie. Nog belangrijker is de houdgreep die China heeft op de grondstoffenmarkt en met name op de zeldzame metalen.
De elektrificatie van de energiemarkt brengt heel het economische bouwwerk in beweging.
Wat de werkgelegenheid betreft: de productie van elektrische wagens vergt veel minder arbeidskrachten omdat de robotisering veel intenser kan worden doorgevoerd.

Michel Onfray
Net verschenen bij Robert Laffont: 'Théorie de la dictature'
ID: 201905300259
Il est admis que 1984 et La Ferme des animaux d'Orwell permettent de penser les dictatures du XXe siècle. Je pose l'hypothèse qu'ils permettent également de concevoir les dictatures de toujours.
Comment instaurer aujourd'hui une dictature d'un type nouveau ?
J'ai pour ce faire dégagé sept pistes : détruire la liberté ; appauvrir la langue ; abolir la vérité ; supprimer l'histoire ; nier la nature ; propager la haine ; aspirer à l'Empire. Chacun de ces temps est composé de moments particuliers.
Pour détruire la liberté, il faut : assurer une surveillance perpétuelle ; ruiner la vie personnelle ; supprimer la solitude ; se réjouir des fêtes obligatoires ; uniformiser l'opinion ; dénoncer le crime par la pensée.
Pour appauvrir la langue, il faut : pratiquer une langue nouvelle ; utiliser le double langage ; détruire des mots ; oraliser la langue ; parler une langue unique ; supprimer les classiques.
Pour abolir la vérité, il faut : enseigner l'idéologie ; instrumentaliser la presse ; propager de fausses nouvelles ; produire le réel.
Pour supprimer l'histoire, il faut : effacer le passé ; réécrire l'histoire ; inventer la mémoire ; détruire les livres ; industrialiser la littérature.
Pour nier la nature, il faut : détruire la pulsion de vie ; organiser la frustration sexuelle ; hygiéniser la vie ; procréer médicalement.
Pour propager la haine, il faut : se créer un ennemi ; fomenter des guerres ; psychiatriser la pensée critique ; achever le dernier homme.
Pour aspirer à l'Empire, il faut : formater les enfants ; administrer l'opposition ; gouverner avec les élites ; asservir grâce au progrès ; dissimuler le pouvoir.
Qui dira que nous n'y sommes pas ?
LT
Belgische verkiezingen: niets aan de hand: alle kopstukken behouden hun zetel
ID: 201905271250
Aanvulling dd. 20190529 na analyse van de uitslagen en de ingenomen egelstellingen door de diverse partijen:
Wij verwachten ons aan volgend SCENARIO:
1. Vorming van de onderscheiden deelregeringen;
2. Vruchteloze pogingen om een federaal informateur het veld in te sturen;
3. De onderhandelingen over de vorming van een federale regering komen bijgevolg niet van de grond; men slaagt er zelfs niet in sneuvelteksten te concipiëren;
4. Vaststelling van een 'non possumus' om een federale regering te vormen;
5. Blokkering en implosie van de regering in lopende zaken;
6. Vestiging van een 'de facto' confederalisme met grote onduidelijkheid over het defensiebeleid, het Europees en het buitenlands beleid;
7. Toenemende druk van de EU en NATO om tot een regeling te komen;
8. Aanduiding van een federaal zakenkabinet.
24 mei 2019: spijkerbom ontploft in winkelstraat Lyon: tiental gewonden
ID: 201905241758
24 May 2019: Theresa May neemt ontslag
ID: 201905241111
De Britten zijn nu op zoek naar June.
RT
dokwerkers contra wapentransporten
ID: 201905212030
We hebben meer nieuws zoals dit nodig alstublieft. Italiaanse dokwerkers weigerden lading te laden op een Saoedisch Arabisch schip met wapens, uit protest tegen de genocide van Saudi-Arabië in #Yemen . Deze dappere mensen van Italië hebben meer menselijkheid dan alle westerse regeringen samen.
Moïse Katumbi terug in Lubumbashi
ID: 201905211305
Niki Lauda (70) overleden. R.I.P.
ID: 201905211252
LT
Superrich Christian Leysen stapt voor Open VLD in nationale politiek. En meteen lijsttrekker, jawel ...
ID: 201905210159
Het is ons een raadsel wat Christian Leysen in de politiek komt doen. Waar staat deze man voor? In wat men een 'interview' noemt, komt enkel wat neo-liberaal gewauwel naar boven. Of zou het hier over aanvullend campagnegeld gaan ?

Patrick Verelst
Post Meaning
ID: 201905191500
Zoals velen van ons voelt Patrick Verelst zich 'knock out' door de evoluties in de wereld. Het is een besef dat recent is komen boven drijven en hemzelf heeft verbaasd. Ook de kunst heeft na het expressionisme, het conceptualisme en de monochromie een onrustig einde bereikt. Er valt eigenlijk niets mee toe te voegen en we dreigen in het repetitieve en het banale te vervallen. De dialoog, de beweging en de tegenbeweging zijn weggevallen. Wereld en maatschappij zijn op een punt aanbeland waar we moeten kiezen voor nieuwe betekenissen: 'Post Meaning'.
De tentoongestelde werken graven naar die keuze die tegelijk noodzakelijk en onvermijdelijk is. Het zijn geen beleefde uitnodigingen en ook geen aanklachten. Verelst stelt vast dat de vraag naar nieuwe betekenissen - nieuwe zingeving zeg maar - dringender is dan ooit. Die vraag hebben ook Adam en Eva zich gesteld na hun verdrijving uit het Aards Paradijs. In Eden was creativiteit immers onnodig: alles was er perfect en de mens was bijgevolg onverantwoordelijk voor zijn eigen lotsbestemming. In een onvolmaakte wereld weegt de noodzaak om de volgende dag te halen op ieders schouders. Bij de enen leidt dat tot wanhoop met al zijn uitwassen, anderen brengt het tot creativiteit die nooit stopt. Patrick Verelst biedt ons zijn 'statement' aan in een heel brede context die we zonder aarzelen mondiaal noemen. Dat je daarvoor naar het landelijke Limburgse Heks moet reizen is niet zonder belang want het antwoord op onze vragen ligt in de natuur en onze nederige aanwezigheid daarin.


14 mei 1931: Bij een staking in het Zweedse Ådalen sterven vijf arbeiders, wanneer soldaten het vuur openen tijdens een vreedzame vakbondsdemonstratie.
ID: 201905140965
In 1969 maakte Bo Widerberg er een mooie film over.


Wie zei ook weer dat je het leger moest inzetten tegen de gele hesjes?
CEPA
Antwerpse Havengemeenschap wil drugstrafiek aanpakken - Wij wensen hen alle succes toe want onze stad gaat kapot aan drugs
ID: 201905100142
STATISTA, Niall McCarthy
The Real Reason Europe Needs The EU: PEACE
ID: 201905081735
In the UK, many Remain voters have made the point that lasting peace in Europe needs to be considered one of the primary achievements of the European Union. How valid is that claim? In order to find out, we analyzed Peter Brecke's Conflict Catalog which documents violent deaths in 3,708 conflicts going all the way back to 1400. The result is the following infographic which estimates the number of violent deaths in wars in Europe between 1800 and 2016.

Back in the 1800s, continental Europe was ravaged by conflict after conflict. Between 1803 and 1815 alone, well over six million people lost their lives in the Napoleonic wars while the Hungarian Revolt and Franco Prussian war saw the deaths of hundreds of thousands more. The first half of the 20th century was of course the bloodiest period in the continent's history and according to Project InPosterum (rather than Peter Brecke's global analysis of World War II deaths), 32,156,000 people died in WWII in Europe.

Soon after the conflict ended, the Greek Civil War erupted in 1946, costing another 158,000 lives. Things suddenly started to improve when the European Economic Community was founded in 1957. For example, Europe only experienced 18,409 violent war deaths between 1961 and 1992. The European Union was established in 1993 and conflicts continued to be rare events. Violent deaths still occurred during the breakup of Yugoslavia, the Russo-Georgian War, the conflict in Donbass and elsewhere.

However, those deaths certainly were not on a scale matching the extensive bloodshed of the 1800s and first half of the 20th century. That certainly backs up the argument that the European Union has played a major role in uniting and keeping the continent peaceful since its inception.


Infographic: The Real Reason Europe Needs The EU | Statista
Japan in de jaren 30 - een herinnering
ID: 201905060341
2 mei: Leonardo da Vinci 500 jaar geleden overleden
ID: 201905029999'Le proporzione del corpo umano secondo Vitruvio' ou 'l'Uomo Vitruviano' (ca. 1490)


gva & wiki
Mediahuis (Standaard, etc.) wil Ierse krantengroep Independent News & Media (INM) kopen voor 145.600.000 Euro
ID: 201905020845
The company was formed as Independent Newspapers Limited in 1904 by William Martin Murphy, as the publisher of the Irish Independent.

In 1973 (Sir) Tony O'Reilly acquired 100% of the "A" shares of the company from the Murphy and Chance families, and was later forced to bid for the "B" (non-voting) shares. The company was subsequently floated on the Irish Stock Exchange and London Stock Exchange. The group expanded overseas, acquiring interests in the UK, Australia, New Zealand, and South Africa.

In 1999, the company name was changed to Independent News and Media plc.

O'Reilly was CEO until early 2009, one of his sons, formerly COO, Gavin O'Reilly, became CEO in early 2009, and two others were non-executive directors for many years. O'Reilly himself resigned as CEO on 19 April 2012 and was replaced by Vincent Crowley. O'Reilly had come under pressure in recent months from two of INM's largest shareholders, billionaire Denis O'Brien and financier Dermot Desmond.

As of May 2012, Irish entrepreneur Denis O'Brien holds a 29.9% stake in the company,[8] making him the largest shareholder. This compares to O'Reilly's family stake of around 13% (June 2012).[9] 5% of the holding company is held by Clear Channel Communications, transferred in return for control of a South African outdoor advertising firm.

On 26 April 2013, INM announced it had concluded a deal with its bankers to exchange part of its debt for up to 20 per cent of equity. The deal was subject to the sale of its South African newspapers, a reduction in staff levels of 10%, a capital raising, and the restructuring of the company's pension plan.

In 2019, it was reported that INM was up for sale. According to reports, suitors include Schibsted, Sanoma Media and a private equity firm.

In April of 2019 it was reported that INM had accepted an ownership bid of €145.6 million from Belgian media group Mediahuis. The offer is subject to acceptance by shareholders, competition authority approval and government approval.

more info on the site of INM
Statista
The Most Indebted Countries in the World
ID: 201904300036
Infographic: The Most Indebted Countries in the World | Statista
STANARD Matthew
The Leopard, the Lion, and the Cock. Colonial Memories and Monuments in Belgium
ID: 201904241447
Thought-provoking reflection on culture, colonialism, and the remainders of empire in Belgium after 1960
The degree to which the late colonial era affected Europe has been long underappreciated, and only recently have European countries started to acknowledge not having come to terms with decolonisation. In Belgium, the past two decades have witnessed a growing awareness of the controversial episodes in the country’s colonial past. This volume examines the long-term effects and legacies of the colonial era on Belgium after 1960, the year the Congo gained its independence, and calls into question memories of the colonial past by focusing on the meaning and place of colonial monuments in public space.

The book foregrounds the enduring presence of “empire” in everyday Belgian life in the form of permanent colonial markers in bronze and stone, lieux de mémoire of the country’s history of overseas expansion. By means of photographs and explanations of major pro-colonial memorials, as well as several obscure ones, the book reveals the surprising degree to which Belgium became infused with a colonialist spirit during the colonial era.

Another key component of the analysis is an account of the varied ways in which both Dutch- and French-speaking Belgians approached the colonial past after 1960, treating memorials variously as objects of veneration, with indifference, or as symbols to be attacked or torn down. The book provides a thought-provoking reflection on culture, colonialism, and the remainders of empire in Belgium after 1960.

Free digital appendix: detailed list of monuments in Belgium linked to the country’s colonial past (zie Excel-file in File 1)
de traan van India is nu een tranendal
ID: 201904222258
15 april 2019: Notre-Dame de Paris brandt
ID: 201904151850
13 april: 100 jaar geleden schoten Britse troepen 379 manifestanten dood in de zogenaamde 'Amritsar massacre'; er waren ook 1.200 gewonden
ID: 201904136544
perscommuniqué Transparencia
Openbaarheid van bestuur: Stad Namen en transparantie in het beleid - La Ville de Namur perd son action judiciaire contre Transparencia
ID: 201904132307
La justice a débouté la Ville de Namur et son bourgmestre Maxime Prévot dans l'action judiciaire en référé qu'ils ont intentée en vue de faire censurer la publication des documents préparatoires du Conseil communal diffusés par Transparencia.

Comme l'a plaidé Maître Dermagne, l'avocat de Transparencia, la Présidente du Tribunal de première instance de Namur a considéré que la Ville ne peut se prévaloir d'aucun préjudice.

Pour la justice, Daniel Durvaux, Porte-Parole de Transparencia Namur, n'a commis aucune voie de fait.

Concernant les quatre documents potentiellement litigieux, le tribunal estime qu'il appartenait à la Ville de Namur de transmettre la liste de ceux-ci à Transparencia, ce que l'association de lutte pour la transparence lui demandait depuis le début. En refusant d'agir ainsi, la juge considère que l'urgence n'existait au moment de la citation QUE par le fait du comportement la Ville elle-même et ne peut dès lors être admise.

Pour les centaines d'autres documents relatifs au conseil communal du 21/03/2019, le jugement est clair, c'est à la ville de démontrer et de justifier qu'un document ne peut pas être publié. Transparencia avait donc bel et bien le droit de publier ces documents au regard de l'article 32 de la Constitution.

La Ville de Namur est condamnée à payer l'ensemble des frais de procédure.

Si Transparencia se réjouit de cette décision judiciaire qui va dans le sens de la transparence et d'un meilleur fonctionnement démocratique à Namur, nous déplorons que de l'argent public ait été inutilement gaspillé par la Ville afin de tenter d'intimider et de faire censurer une action citoyenne légitime.

Fort de ce jugement, Transparencia continuera à publier les documents relatifs aux prochains conseils communaux tant que les autorités namuroises ne feront pas en sorte que ceux-ci soient rendus disponibles sur le site de la Ville comme l'on fait, ou se sont engagées à le faire, d'autres villes et communes (Bruxelles, Ganshoren, Mons, Liège, etc).

POURQUOI L'ACCES A CES DOCUMENTS EST UN ENJEU DEMOCRATIQUE ?

La demande de Transparencia est simple : rendre publics les documents préparatoires des conseils communaux (hors partie huis clos) au moment où ils sont mis à disposition des conseillers (+/-7 jours avant le conseil communal).

Ces documents donnent aux citoyens l'accès aux informations complètes sur les sujets qui seront débattus durant les conseils communaux. Ils permettent aussi d'interpeller les élus AVANT que les décisions ne soient votées.

C'est donc un enjeu démocratique permettant aux citoyens une réelle participation dans la vie locale.

RETROACTES DES FAITS AMENANT AU JUGEMENT EN FAVEUR DE TRANSPARENCIA

18 novembre 2018 : Transparencia demande à la Ville de Namur de publier les documents préparatoires des conseils communaux.

21 février 2019 : Après plusieurs rappels, la Ville refuse sous prétexte que cela demanderait 9 jours d'équivalent temps-plein.

21 février 2019 : Lors du conseil communal, le PTB dépose un amendement pour inscrire au Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) la diffusion des documents, annexes et projets de délibérations des conseils communaux. L'amendement est soutenu par le PS mais rejeté par DéFI, Ecolo, cdH et MR. La directrice générale intervient pour dire que cette diffusion est impossible et le débat est clôturé par la majorité.

17 mars 2019 : Transparencia publie les documents préparatoires du conseil communal du 21 mars 2019 et démontre que cela ne constitue pas une charge de travail conséquente.

20 mars 2019 : La Ville demande la suppression des documents publiés sous prétexte de données personnelles et confidentielles. Transparencia suspend temporairement la publication et demande à la Ville de préciser les documents dont la publication poserait, selon elle, problème.

31 mars 2019 : Devant le refus de la ville de préciser les documents potentiellement litigieux et le maintien de sa demande de retrait de TOUS les documents, Transparencia indique que l'association les remettra en ligne le 6 avril 2019.

5 avril 2019 : La Ville introduit une procédure judiciaire en référé.

Libé
referendum tegen privatisering van winstgevend 'Aéroports de Paris' in de maak
ID: 201904111315
De vrienden van Macron bijten op hun nagels nu ze de buit in het gedrang zien.
11 april: in 1822 richtten de Turken een bloedbad aan op het eiland Chios
ID: 201904111115
zie onze nota 182204110966
Deze massamoord deed de publieke opinie in West-Europa kantelen in het voordeel van de Griekse onafhankelijkheidsstrijd. Het Ottomaanse rijk werd erdoor verzwakt.
OESO
OESO-rapport: middenklasse wordt overal uitgeperst
ID: 201904111003
Under Pressure: The Squeezed Middle Class
Les gouvernements doivent prendre des mesures pour aider la classe moyenne en difficultéRadio Okapi
Election des gouverneurs en RDC : 16 provinces pour le FCC, Lamuka et CACH remporte chacun une province
ID: 201904101852
Publié le mer, 10/04/2019 - 18:52 | Modifié le mer, 10/04/2019 - 19:53
La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a organisé mercredi 10 avril l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 22 provinces de la République démocratique du Congo. Selon les résultats provisoires, le Front commun pour le Congo (FCC) du sénateur à vie Joseph Kabila gagne dans seize provinces. La coalition Lamuka, qui a porté la candidature de Martin Fayulu, remporte dans une province, tout comme le Cap pour le changement (CACH), coalition du président Félix Tshisekedi.

Ci-dessous, la liste des gouverneurs (18) élus :
Haut-Uélé : Christophe Nangaa (13 voix), FCC/ADRP
Ituri : Jean Bamanisa (24/47), FCC/RIA
Sud-Kivu : Théo Ngwabidje Kasi (38 voix), FCC/AFDC
Tanganyika : Mwanza Mbala Kabila Zoe (16/25), FCC/PPRD
Haut Katanga : Jacques Kyabulya Katwe (32/48), FCC/PPRD
--------------------------------------------------------------------------------
Bas-Uélé : Senga Valentin (10 voix sur 18), FCC/PPRD
Equateur: Bobo Boloko Bolumbu (15/20), FCC/PPRD
Kasaï : Dieudonné Pieme (25/31), FCC/PPRD
Kasaï-Oriental : Jean Maweja Muteba, CACH/UDPS
Kongo-Central : Athou Matubwana (28 voix), FCC/PPRD
Kwango : Jean-Marie Peti Pet (19/21), FCC/Palu
Lomami: Sylvain Lubamba (19/26), FCC/PPRD
Kwilu: Willy Itshimbala (29/48), FCC/PPRD
Lualaba: Muyej Mangez Mans (19/22), FCC/PPRD
Maniema : Augustin Musafiri (14/24), FCC/PPRD
Mongala : Ngbundu Crispin, Lamuka
Tshuapa: Pancrace Boongo, FCC/PPRD
Kinshasa: Gentiny Ngobila (29/48), FCC/PPRD.

Dans 4 provinces, la CENI devra organiser un deuxième tour pour départager les candidats. Au Haut-Lomami, deux candidats passent au deuxième tour : Kalenga Ngandu et Lenge.

Au Kasaï-Central, le deuxième tour va départager, dans trois jours, Martin Kabuya de l’AFDC qui a obtenu 15 voix et Valentin Ngandu du PPRD qui a eu 9 voix.

Bienvenu Seti et isato Nzege vont s’affronter au deuxième tour. Il en est de même dans la Tshopo entre Wale Lufungula (7 voix) et Constant Lomata (8 voix).

Les élections sont suspendues dans deux provinces (Sankuru et Sud-Ubangi), conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat.

Au Nord-Kivu et dans la Maï-Ndombe, les élections seront organisées après l’installation des assemblées provinciales.


10 april: 100 jaar geleden werd de wet op het algemeen stemrecht voor mannen gestemd
ID: 201904101065
Wie deelde de lakens uit vóór die tijd ?
Wie heeft er voor gestreden ?
Wie was tegen ?
En wanneer kregen de vrouwen stemrecht ?
En vooral: wat doen WIJ ermee ?

enkele boeken en een spotprent

7 april: 25 jaar geleden startte de genocide in Rwanda
ID: 201904071288
LT
6 april: 135 jaar geleden verscheen het eerste nummer van 'Le Mouvement Géographique'
ID: 201904060861The first edition of the 'Mouvement Géographique' was published in Brussels on April 6th 1884. Its primary aim was the promotion of Belgian colonisation in Africa. Although rarely publishing first hand information, the paper, nevertheless, constitutes a documentary source of great importance. Two periods can be distinguished in the history of the 'Mouvement Géographique'. Up to 1890, the paper is wholeheartedly behind the actions and plans of the Congo Free State and the colonial policy of Léopold II. From 1890, when the paper became the property of the 'Compagnies du Congo pour le Commerce et l'Industrie', it distances itself from the Congo Free State. Thus, in analysing the editorial contents of the paper and the personality of its founder, A.J. Wauters, it becomes clear that this paper represents an essential document on the first thirty years of Belgium involvement in the Congo. Furthermore, its level of specialisation and regularity of publication means that there is no real equivalent in any other colonising country.

link
ref: Henri Nicolai, « Le mouvement géographique, un journal et un géographe au service de la colonisation du Congo », Civilisations [En ligne], 41 | 1993, mis en ligne le 29 juillet 2009, consulté le 26 avril 2016.
linkLEES MEER ...
ID: 201904050151
Studie toont aan: katholiek onderwijs is niet meer wat het geweest is. Jammer!
ID: 201904021153
nws
Lybische miljarden ? - De ministers wisten van niks, nada ...
ID: 201903311451
nws
Jobs, jobs, jobs ???
ID: 201903291218
De regering Michel laat ons zitten met een begrotingsgat van 8,5 miljard.
Dit jaar verdwenen er al 6.000 jobs in België.

Mogen we vragen stellen ?
Fernand Khnopff - La Musique - dans La Musée du Livre 1919
ID: 201903250053
Gilets Jaunes: Acte XIX
ID: 201903231320
22/3/2016 - 22/3/2019: Zaventem en Maalbeek: mijn gedachten gaan naar de pijn, het rouwen en de twijfels van de overlevenden. Maar ook naar hun moed.
ID: 201903221333
nws
Italië: buschauffeur wilde schoolbus met 51 kinderen in brand steken
ID: 201903216145
Is die man nu ziek of is onze wereld ziek ?
DS
criminoloog Tom Decorte (UGent) vraagt een geïntegreerd drugsBELEID over de partijpolitieke grenzen heen
ID: 201903212364
Hij wil dat daarvoor een parlementaire werkgroep wordt opgericht.

LT: Ik denk dat er over de partijgrenzen heen een BELEID 'tout court' moet gevoerd worden. De burgers zijn de opgestoken vingertjes zat.
In de politiek komt het er al decennia lang op aan de andere te 'pakken' en zelf te scoren. Dat gebeurt in alle dossiers.
En bepaalde media spelen dat spel mee ...

Een goede vriend van mij - en hij kan het weten - beweert dat ZESTIG PROCENT van de Antwerpse 'haute bourgeoisie' aan de cocaïne zit.
Ik laat het voor wat het is.
Maar de drugsmarkt bestaat uit twee partijen: aanbieders en afnemers.
Als de gebruikers hoge posten bekleden dan is BELEID een waanidee.
Dan is het graaien en snuiven.
Want drugs halen natuurlijk ook je moraliteit onderuit. En dan ben je kwetsbaar.

Omdat de vis aan de kop rot, lanceren we hier een ontwerp van WETSVOORSTEL:

- Enig artikel
De parlementsleden alsook de leden van de regering zullen bij het betreden van de ruimten waar beraadslagingen plaatsvinden, een alcohol- en een drugstest ondergaan. Bij een positief resultaat zal hen de toegang tot bedoelde ruimten worden ontzegd. Een weigering tot het ondergaan van de tests wordt gelijk gesteld aan positief testen. De namen van de personen die een positieve test afleggen, worden dagelijks op een voor alle burgers toegankelijke website gepubliceerd. Het Parket wordt verondersteld de gepaste maatregelen te nemen teneinde de vastgestelde misdrijven te doen beteugelen door de bevoegde instanties.
BEYTS, représentant du peuple
Beyts, parlait ainsi il y a 220 ans (en 1799): "Je le déclare: tant qu'on accorde aux uns plus qu'il ne leur est dû, tant qu'on ravit aux autres une partie de leurs droits, il y aura action & réaction dans la République."
ID: 201903210459
Qui le contredira aujourd'hui ?!
Libé
Franse scholen zitten vol asbest. Na het verbod van 1997 werden er nauwelijks controles gedaan.
ID: 201903201315
Duizend-bommen-en-granaten in Antwerpen, zou kapitein Haddock schreeuwen
ID: 201903192233
Park Spoor Noord en omgeving lijken een slagveld te worden. Nou, ja.
Maar toch ...
Dat zou niet waar zijn onder het burgemeesterschap van Wouter Van Besien, laat hijzelf verstaan ! Wanneer wordt dat groentje volwassen?
En Filip De Winter wil onze para's terug op de been. Hoezee !
De Wever vindt dan weer dat het moeilijk aan te pakken is.

Luister, jongens, het heeft allemaal te maken met de haven en dus is de oplossing - u raadt het al: de Schelde opnieuw sluiten.
Dan kunnen ze in Gent, Zeebrugge, Vlissingen, Rotterdam, Amsterdam, Duinkerken, ... hun spul gaan halen. Enfin, een uitstapje, niewaar ...

Wie betere oplossingen heeft, mag het zeggen.
nws
Nieuw-Zeeland: een groen land kleurt rood na aanslagen van rechtse extremist op twee moskeeën
ID: 201903171452
De waanzin van de eigengerechtigheid omsluit de wereld.
nws
Congo: senaatsverkiezingen: Tshisekedi rijdt zich dieper vast in moeras van Kabila & Co
ID: 201903171450
16 maart 2019: Piet Wesselman (1939-2019), in 1996 oprichter van AntiqBook, overleden. R.I.P.
ID: 201903168852
Radio Okapi
Sénatoriales : le FCC « est la première force politique en RDC » (Aime Kilolo)
ID: 201903161261
La victoire du Front commun pour le Congo (FCC) aux élections sénatoriales confirme que cette plateforme est la première force politique en RDC, a affirmé Maitre Aime Kilolo ce samedi 16 mars à Kinshasa. Selon lui, le FCC est incontournable dans la gestion de la République.

« Ça confirme aujourd’hui que le FCC – sous le leadership du président honoraire Joseph Kabila Kabange – se trouve être la première force de la République démocratique du Congo. A ce point de vue, le FCC est véritablement incontournable », a indiqué Aimé Kilolo.

Pour lui, cette victoire démontre la confiance que la population place dans sa plateforme.
nws
BNP Paribas Fortis: 4 op de 10 kantoren gaan eruit
ID: 201903151330
Lucas Tessens
Jean-Luc Vellut biedt ons het antwoord op de vraag 'Wie heeft Congo gekoloniseerd?'
ID: 201903140341
Vellut nous livre la réponse à la question 'Qui a colonisé le Congo?'. Nous citons:

'(...) il est possible d'illustrer géographiquement les dimensions réduites de l'establishment colonial belge. Tous les organes qui décidaient de la politique congolaise se trouvaient concentrés sur un espace restreint, ministère, Chambres, sièges des grandes sociétés coloniales: 'avec un peu de chance, un promeneur pouvait croiser en une journée, dans le Parc de Bruxelles, tous les hommes qui dirigeaient le Congo'.(1)Alors je vous demande: 'C'est au peuple belge de présenter ses excuses aux Congolais pour le colonialisme?' Ma réponse est 'NON'.(1) VELLUT Jean-Luc (2017), Congo: Ambitions et désenchantements 1880-1960. Carrefours du passé au centre de l'Afrique, page 105.
nws
Algerije: Bouteflika treedt (rijdt) terug ... zijn clan blijft
ID: 201903131121
nws
VRT stuurt reporter naar Ethiopiê na ramp Boeing 737-Max.
ID: 201903131118
Voor een nietszeggend interview met de president.
Dure missie ...
nws
Brits parlement stemt Brexit-akkoord van May weg. Op weg naar 'no deal'?
ID: 201903131112
Heel het verhaal berokkent de democratie zware schade.
Of is dat juist de bedoeling?
Elke dictatuur in de geschiedenis is uit chaos geboren.
nws
Franse staat (lees: Macron en LREM) wil Aéroports de Paris verkopen
ID: 201903131101
Nog altijd de neo-liberale kletskoek: ADP is sterk winstgevend maar het is niet de taak van de overheid om een luchthaven uit te baten.
De vrienden kunnen dat beter doen.
Het gaat niet alleen om luchthavens, er is ook 7.000 ha grond mee gemoeid.
De sluipmoord op de Staat duurt voort.
Overigens willen de Macronisten ook FDJ verkopen.
Venezuela door stroompannes in het donker
ID: 201903121205
Maduro beschuldigt USA van duistere praktijken.
De nacht is zwart als olie.
Erdogan noemt betogingen op Vrouwendag onrespectvol tegenover de islam
ID: 201903121159
Conservatief, conservatiever, conservatiefst. Het bestaat.
Of, hoe bestaat het?
CD&V anti verklaring herziening grondwet: staatshervorming in koelkast
ID: 201903111465
Electoraal spint de NVA daar garen bij want het vergroot de cohesie binnen de partij.
Boeing in last na neerstorten Ethiopische 737-Max
ID: 201903111149
Bernard Binlin Dadié ou Bernard Abou Koffi Binlin Dadié à l'état-civil, est un écrivain, académicien et homme politique ivoirien né à Assinie au sud de la Côte d'Ivoire le 10 janvier 1916 et mort le 9 mars 2019. R.I.P.
ID: 201903091461
Fayulu vraagt nieuwe verkiezingen in Congo. Mukwege roept Tshisekedi op zijn volk niet te verraden.
ID: 201903091261
Hij deed dat op een bijeenkomst van zijn aanhangers te Brussel.
Ondertussen loopt de 'cohabitation' tussen Tshisekedi en Kabila minder vlot dan men wil doen lijken. Een premier is nog niet aangeduid.
Is Tshisekedi een gegijzelde ?!
In ieder geval stijgt de druk langs alle kanten.

En ziehier wat dokter Mukwege ervan denkt:
Le Nobel congolais de la paix Denis Mukwege a exhorté le président Félix Tshisekedi à "éviter de trahir" le peuple lorsqu'il gouvernera la République démocratique du Congo dans le cadre d'une "coalition gouvernementale" dirigée par les partisans de son prédécesseur Joseph Kabila, dans un communiqué parvenu samedi à l'AFP.

Mercredi, pro-Tshisekedi et pro-Kabila ont signé un accord en vue de la formation d'une "coalition gouvernementale" dirigée par le Front commun pour le Congo (FCC), la famille politique de l'ancien président Kabila qui "détient de manière documentée la majorité absolue à l'Assemblée nationale", selon un communiqué conjoint.

"Malgré la signature des accords entre votre plate-forme politique Cap pour le Changement (CACH) et celle de l’ancien président, Front Commun pour le Congo (FCC), il n’est pas (trop) tard pour vous (...) ressaisir", écrit le médecin dans son message.

"Vous devez éviter de trahir l’aspiration du peuple congolais au changement réel et profond", poursuit le célèbre gynécologue congolais surnommé "L'homme qui répare les femmes".

Il exhorte le président Tshisekedi à mettre en place une cohabitation politique lui permettant "d’assumer pleinement les prérogatives des fonctions de président de la République (...) sans contrainte de ceux qui ont géré hier de façon médiocre". Le prix Nobel fait allusion à la gestion de l'ancien président Kabila et ses partisans.

"En ce qui concerne les droits des femmes, comme ceux de l’ensemble de la population congolaise, nous vous demandons de les respecter et de faire respecter la Constitution", insiste le Dr Mukwege, l'une des voix critiques de l'ancien régime, dans ce message diffusé au lendemain de la célébration de la journée internationale de la femme.

Les partisans de Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de la présidentielle de décembre, n'ont pu gagner qu'une cinquantaine de sièges à l'Assemblée nationale alors que ceux de l'ancien président Kabila revendiquent au moins "330 députés nationaux" sur 485 élus.

Le Dr Denis Mukwege avait reçu en décembre le prix Nobel de la paix conjointement avec la jeune Irakienne de 25 ans Yazidie Nadia Murad "pour leurs efforts en vue de mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre".

Le président Tshisekedi s'est engagé vendredi à lutter contre le mariage précoce des jeunes filles lors de la célébration de la journée internationale de la femme.
(src: Okapi)
AFP
Carlos Ghosn mogelijk vrij onder waarborg van 1 miljard yen. Openbaar ministerie gaat echter in beroep.
ID: 201903051149