New Arrivals
VAN LIMBERGEN Jos. & SEGHERS W. (tekenaar)
Patria's Verklarende en geillustreerde Wereldatlas. Met uitgebreiden tekst, menigvuldige illustraties en wetenschappelijke beschrijvingen.
Grote folio (29x40cm). Lichtbruin linnen met goudopdruk. 367 pp. Gewicht: 2300 gram. Werd in afleveringen gepubliceerd door het Antwerpse dagblad 'De Dag'. Bevat 240 kaarten in kleur en 459 foto's en tekeningen. België en Nederland worden diepgaander besproken en geïllustreerd, idem dito voor Belgisch Congo. Bevat de plans van de belangrijkste havens. Deze atlas vervulde tijdens WO II een belangrijke informatie- en propagandarol bij het opvolgen van de frontlinies.
Noot LT: over het gematigd pro-Duitse dagblad 'De Dag' (°20/11/1934 +1944) kan men meer lezen bij DE BENS (1973), De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur.

Gedrukt in Fotolitho op de offdet-persen van de NV Patria, Pompstraat 2-14, Antwerpen.
De moderne drukkerij Patria werd na WO II overgenomen door Cyriel Van Thillo.
VAN LIMBERGEN Jos. & SEGHERS W. (tekenaar) @ wikipedia
€ 50.0
VAN SCHAIK Carel
De Sint Pietersberg - Met een aanvullend gedeelte van 1938-1983 [Maastricht]
Hardcover linnen, stofwikkel, in-8, 566 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie.
Het oorspronkelijke werk verscheen in 1938.
VAN SCHAIK Carel@ wikipedia
€ 20.0
VALKENBURG Rik
Ondergronds verzet. Maastricht in oorlogstijd. Illegale transporten door de grotten van de Sint Pietersberg - Maastricht in 1940 - 1944. Naar gegevens verstrekt door ing. W.C.L. van Schaik
Hardcover, in-8, 176 pp., illustraties, twee grote kaarten van de Sint Pietersberg in fine.
VALKENBURG Rik@ wikipedia
€ 20.0
VAN SCHAIK Carel, MICHEL Kai
Het oerboek van de mens - De evolutie en de bijbel
Paperback, in-8, 448 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie.

Gewapend met de laatste inzichten uit de cognitiewetenschappen, de evolutiebiologie, de archeologie en de godsdienstgeschiedenis zijn biologisch antropoloog Carel van Schaik en historicus Kai Michel op reis gegaan door de Bijbel, van de Hof van Eden tot de heuvels van Jeruzalem. Ze ontdekken verrassende betekenissen in oude, soms raadselachtige geschiedenissen en komen tot een nieuwe visie op de culturele ontwikkeling van de mens sinds het begin van de menselijke beschaving.
VAN SCHAIK Carel, MICHEL Kai@ wikipedia
€ 20.0
PAUWELS Wilfried, VAN LOUWE Carlos (woord vooraf)
De verdachten van September '44. Illegale interneringen tijdens de repressie.
Gesigneerd door de auteur. Pb, in-8, 250 pp, index, bibliografie, geïllustreerd met ZW-foto's en facsimile van documenten (w.o. de beruchte Omzendbrief nr 340 van Antoine Delfosse).
Het aantal interneringen bedroeg in september 1944 en in de maanden daarna ca. 90.000. De bewakers waren vaak 'weerstanders' van het laatste uur. In hun optreden namen zij de methoden van het nazisme gewoon over.
PAUWELS Wilfried, VAN LOUWE Carlos (woord vooraf)@ wikipedia
€ 25.0
VAN DEN WIJNGAERT Mark
Nood breekt wet. Economische collaboratie of accomodatie. Het beleid van Alexandre Galopin, gouverneur van de Société Générale tijdens de Duitse bezetting (1940-44)
Pb, in-8, 172 pp., fotokatern, bibliografische noten, bibliografie, index.
In het fotokatern: Alexandre Galopin, Pierlot, Spaak, Gutt, Max-Léo Gérard, Albert-Edouard Janssen, Fernand Collin, Léon Bekaert, Paul Tschoffen, Georges Janssen.


Galopin werd op 28 februari 1944 vermoord
VAN DEN WIJNGAERT Mark@ wikipedia
€ 20.0
PIRLOT Jean-Yves
Afpaling in de praktijk
Paperback, in-8, 232 pp., illustraties, lexikon, bibliografische noten, bibliografie
BW646: 'Ieder eigenaar kan zijn nabuur verplichten tot het afpalen van hun aan elkaar grenzende eigendommen. De afpaling geschiedt op gemene kosten.'
PIRLOT Jean-Yves@ wikipedia
€ 25.0
RAETS José
Triomf der kleinburgerlijkheid - een geschiedenis van rechtvaardige rechters
Paperback, in-8, 145 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie


Essay waarin het verband wordt onderzocht tussen de (klein)burgerlijke mentaliteit van Maaseik en het leven en werk van de 15de eeuwse kunstenaars Jan en Hubert van Eyck.
RAETS José@ wikipedia
€ 10.0
VAN DEUN Peter
Byzantium. Een spektakel van kunst en cultuur 4de eeuw - 1455
Paperback, in-8, 248 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
VAN DEUN Peter@ wikipedia
€ 10.0
VAN DAELE Bernard
Wakend over Rome. Soldaten in de hoofdstad van het Romeinse keizerrijk
Paperback, in-8, 272 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie
VAN DAELE Bernard@ wikipedia
€ 10.0
GANSHOF VAN DER MEERSCH W.J. Prof.
Pouvoir de fait et règle de droit dans le fonctionnement des institutions politiques.
Broché, in-8°, 173 pp. Bibl. de l'Inst. Belge de science politique. Note LT: sans doute le plus important livre de Ganshof. Influence des partis politiques, des groupements patronaux et des organisations syndicales (structures et modes de fonctionnement). Citons: « Les écailles doivent tomber des yeux. C'est de plus en plus une pure vue de l'esprit que de croire que les règles du droit public déterminent encore aujourd'hui le fonctionnement des organes de l'Etat dans notre pays ». (170) Et: "Les dangers d'un syndicalisme dominant comme de la coalition d'intérêts capitalistes ne peuvent être évités que par une autorité, une efficacité et une stabilité suffisante des institutions parlementaires et gouvernementales." (173)
En fait, Ganshof argumente que la démocratie parlementaire n'existe plus, c'est la particratie qui gère et règne.
GANSHOF VAN DER MEERSCH W.J. Prof.@ wikipedia
€ 50.0
BOON Louis Paul
Eenzaam spelen met Pompon
Luxe-uitgave. Hardcover, stofwikkel, in-8, 141 pp., erotische illustraties van de hand van Boon.
BOON Louis Paul@ wikipedia
€ 25.0
BOON Louis Paul
Fenomenale Feminateek gevolgd door Europese Koninginnen met Kronen van Karton en de catalogus van de Fenomenale Feminateek. Met een nawoord van prof. dr. Em. Steivekleut.
Paperback 262 pp. Boordevol naaktfoto's van Hollandse, Deense, Zweedse, Schotse, Erembodegemse, e.a. meisjes. Boon tilt de studie van het naakt op tot pseudo-wetenschap (tot en met een classificatie) en weet er nog zinnige en zinnelijke zinnen aan te wijden ook. De diepere drijfveren van het mannetjesdier worden blootgelegd en zo laat Boon in zijn ziel kijken. De feminateek maakt immers deel uit van zijn wezen. Het is geen dualiteit of een donkere kant, het is de instrumentele inspiratiebron geweest voor de talrijke erotische passages in zijn romans. Wie dat niet begrijpt, kent en erkent Boontje niet. Erotiek dus, geen porno, van de bovenste plank! Amusant.
BOON Louis Paul@ wikipedia
€ 25.0
HUMBEECK Kris & BOON Louis Paul
Onder de giftige rook van Chipka. Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst.
Gebonden met geïll. stofwikkel, grote in-8, Samenstelling & research Kristoff Tilkin. 1e druk. 311 pp. Overvloedig geïllustreerd. Kris Humbeeck (°1962) is hoofddocent Algemene Literatuurwetenschappen Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Univ. Antwerpen en directeur van het L.P. Boon-documentatiecentrum.
HUMBEECK Kris & BOON Louis Paul@ wikipedia
€ 22.5
VANTHEMSCHE Guy Prof Dr, VELLUT Jean-Luc Prof. Dr Em. (Woord vooraf)
Congo. De impact van de kolonie op België.
Uit het Frans vertaald door Johan Cuppens. Pb, 328 pp. 1ste druk. Foto's in ZW. Met 779 noten (gelukkig doorgenummerd over de hoofdstukken heen).
In de Inleiding (p. 21) situeert V. zijn studie: 'Voor een goed begrip: dit werk is geen synthese van de koloniale en post-koloniale geschiedenis van Congo. Het optreden en de leefomstandigheden van de Belgen in de kolonie zelf komen evenmin aan bod. Dat is stof voor een andere studie.' Bijlagen:
lijst van de ministers van koloniën (1908-1960),
Buitenlandse handel tussen België en Congo (1889-1960),
Betalingsbalans (1920-1939; 1948-1958);
Aantal Belgen in Congo (1890-1959).
Lijst van afkortingen. Namenregister (dat echter niet altijd doordringt tot in het notenapparaat, cfr. Wallef, Tihange, ...). Kritiek Lucas Tessens: In de discussie over de winstgevendheid van de Congolese trusts (p. 172 e.v.) - een cruciaal vraagstuk - loopt Vanthemsche verloren; hij vermeldt wel de aangereikte harde gegevens uit degelijke en cijfermatige bronnen (Joye, Ryckmans, Buelens) maar geeft een even groot gewicht aan een evasief persbericht van de Société Générale (p. 174). Ons inziens wordt de crisis van de koloniale beurswaarden in 1900-1901 wat al te simplistisch behandeld; nergens haalt V. de mogelijkheid aan van een georchestreerde operatie waarin de kleine belegger beduveld wordt. Dat bij ineenstuikende beurskoersen de holdings enorme pakketten aandelen (en dus de totale controle) uit de 'free float' weten te verwerven, blijft onvermeld als hypothese.
Wanneer het over Lumumba gaat (p. 86) krijgt V. het woord 'moord' niet over de lippen maar gebruikt hij het verhullende 'eliminatie'.
In Tabel 3b van de bijlagen wordt het Saldo van inkomend en uitgaand privékapitaal op lange termijn (kolom 8) foutief geïdentificeerd; idem voor het Saldo van inkomend en uitgaand overheidskapitaal op lange termijn (kolom 11); idem voor het Saldo van de kapitaalbalans op lange termijn (kolom 12).
Tot slot missen we een bibliografie en een zakenregister.
Guy Vanthemsche (°1958, VUB) loopt in de voetsporen van Jean Stengers (1922-2002, ULB) en Jean-Luc Vellut (°1936, UCL).
VANTHEMSCHE Guy Prof Dr, VELLUT Jean-Luc Prof. Dr Em. (Woord vooraf)@ wikipedia
€ 20.0
HONNORE Laurent (sous la direction de -)
Dommages de guerre 1940-1945 - L'Ampleur des dégâts dans cinq villes du Hainaut
Broché, 4to, 167 pp., photos, illustrations, cartes, plans, notes bibliographiques, bibliographie (p. 21).
Les villes étudiées: Charleroi, La Louvière, Mons, Saint-Ghislain et Tournai.

Mettre en valeur un important fonds d’archives récemment transféré aux Archives de l’État à Mons : telle était la tâche assignée. Cette mission a été accomplie avec brio par les auteurs du présent ouvrage, généreusement illustré. L’intérêt des archives des dommages de guerre dépasse de loin la Seconde Guerre mondiale. Elles nous éclairent sur la période antérieure au conflit comme sur la reconstruction. Le degré inégalable de leur précision et le nombre de dossiers conservés font d’elles, en synthèse, une source inestimable pour l’histoire du XXe siècle. Ce livre ne pourra que vous en convaincre.

Le sujet des dommages survenus durant la Seconde Guerre mondiale est loin d’être anodin. Les chiffres, tout d’abord, parlent d’eux-mêmes. En 1945, 506.090 biens immobiliers, soit près de 23,3 % des bâtiments existants avant la guerre, ont été endommagés ou détruits, partout dans le royaume. Parmi ceux-ci, on recense : 16.803 bâtiments industriels et commerciaux, 31.253 fermes et plusieurs centaines de milliers d’habitations privées. Aucune province belge n’a été épargnée. Les dossiers hainuyers constituent – fort logiquement – un imposant ensemble qui occupe près de 1.000 mètres linéaires sur les rayonnages. Le nombre est proportionnel, premièrement, à la démographie (et le Hainaut est une des provinces les plus peuplées) et deuxièmement, à l’intensité des bombardements. Ces derniers sont eux-mêmes en lien avec les cibles stratégiques telles que les infrastructures ferroviaires, routières et économiques.

Ces archives dépassent, par ailleurs, largement le cadre strict de l’histoire d’un conflit. Tous les dégâts, parfois minimes, pouvaient faire l’objet d’une indemnisation. Mais il fallait évidemment fournir des pièces justificatives : listes et descriptions aussi précises que possible, factures, preuves d’achat, plans, photographies, croquis et même cartes postales.

C’est là que se situe tout l’intérêt des dossiers pour l’histoire d’une famille, d’un bâtiment, d’une ville ou d’un village, de l’urbanisme et de l’évolution des paysages, mais aussi de l’histoire économique à travers l’évolution de l’équipement industriel, commercial et agricole. On redécouvre aussi la vie quotidienne à travers les photographies prises à l’intérieur des maisons, mais aussi en compulsant les inventaires évoquant la perte de mobilier, de literie, de vaisselle, d’une vache ou d’un cochon, de bibelots et de souvenirs de famille.

Évidemment, les vues des paysages dévastés frappent les esprits. Le martyre de Tournai n’est plus une simple expression quand il nous est donné de pouvoir le contempler. Mais le lecteur l’aura compris, l’intérêt des archives des dommages de guerre dépasse de loin la Seconde Guerre mondiale. Elles nous éclairent sur la période antérieure au conflit comme sur la reconstruction. Le degré inégalable de leur précision et le nombre de dossiers conservés font d’elles, en synthèse, une source inestimable pour l’histoire du XXe siècle. Ce livre ne pourra que vous en convaincre.
HONNORE Laurent (sous la direction de -)@ wikipedia
€ 40.0
KNACK
Historia 1915
Magazineformaat, 178 pp., rijkelijk geïllustreerd
KNACK@ wikipedia
€ 12.5
VLAEMYNCK Carlos Dr
Dossier Abbeville. Arrestaties en deportaties in mei 1940.
Paperback 424 pp. Citaat: "(...) zullen wij het in deze studie hoofdzakelijk hebben over de lotgevallen van 78 verdachte personen die op 15 mei 1940 vanuit de gevangenis van Brugge naar Frankrijk werden weggevoerd. Na een dagenlange lijdensweg bereikten zij Abbeville alwaar zij in de kelder van een muziekkiosk werden opgesloten. Op 20 mei 1940 werden aldaar toen 21 van deze gedeporteerden zonder vorm van proces door Franse militairen doodgeschoten." (blz. 6). Deze studie bevat talrijke documenten in bijlage + registers + een chronologie op blz. 200-210
VLAEMYNCK Carlos Dr@ wikipedia
€ 50.0
PAPINOT E.
Historical and geographical dictionary of Japan
10th printing. Pb, small in-8, 842 pp., unfolding maps, illustrations
PAPINOT E.@ wikipedia
€ 15.0
VAN SCHAIK Carel, MICHEL Kai
De waarheid over Eva - hoe de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen ontstond
Van de auteurs van 'Het oerboek van de mens'.
Paperback, grote in-8, 480 pp., bibliografische noten, bibliografie, index/register.

In het huidige debat over de positie van vrouwen valt op dat een van de belangrijkste vragen niet wordt gesteld: hoe heeft het zover kunnen komen dat vrouwen voor gelijkberechtiging moeten vechten? Tweeduizend jaar lang gaf de Bijbel het antwoord: omdat Eva liever op de slang vertrouwde dan op God, moesten al haar nakomelingen de man dienen. Ook de biologie gaf vrouwen lange tijd de schuld: ze waren nu eenmaal het zwakke geslacht. In hun nieuwe boek nemen Carel van Schaik en Kai Michel twee miljoen jaar menselijke geschiedenis in ogenschouw. Aan de hand van de laatste inzichten uit de evolutiebiologie en de genetica, de archeologie, etnologie en godsdienstwetenschap leggen zij het complexe proces bloot dat vrouwen in het ongeluk stortte, maar dat ook allesbehalve goed was voor de man. Van Schaik en Michel laten zien waarom seksualiteit werd verketterd, trouw een uitvinding is van de man, en wat het huwelijk, het gezin en het krachtenveld tussen man en vrouw tot de huidige dag infecteert. Met grote kennis van zaken beschrijven zij in dit meeslepende boek hoe de relatie tussen man en vrouw volkomen uit balans kon raken. Want de onderdrukking van de vrouw was allesbehalve natuurlijk.
VAN SCHAIK Carel, MICHEL Kai@ wikipedia
€ 20.0
KAV - Katholieke Arbeiders Vrouwen
Van emancipatie gesproken, fotoboek over zestig en meer jaren KAV-leven
Pb, 4to, fotoboek met plaats- en bronvermeldingen, 144 pp.
KAV - Katholieke Arbeiders Vrouwen@ wikipedia
€ 15.0
CARDIJN Jozef, e.a.
Cardijn. Een mens, een beweging. Cardijn. Un homme, un mouvement. KADOC-Jaarboek 1982
Pb, in-8, 318 pp., ill. Handelingen van het Colloquium 18-19/11/1982. Tweetalig/bilingue N/F. Belicht tenvolle het belang van de kajotters. Cardijn was een echte volkstribuun die de massa's leidde zoals geen ander. Rerum novarum leverde niet enkel de dramatische figuur van Daens maar ook de flamboyante Cardijn, die de media - en met name de radio - meesterlijk wist te bespelen.
CARDIJN Jozef, e.a.@ wikipedia
€ 25.0
REDON Claude
L'Algérie, 1958-1959 - ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu
Broché, in-8, 175 pp.
Dédicasse de l'auteur: 'Nous étions partis en maintien de l'ordre, mais c'est une guerre qui taisait son nom que nous avons trouvé.'
Voir la page 122


REDON Claude@ wikipedia
€ 20.0
BERGSON Henri
Le rire - Essai sur la signification du comique
Broché, in-12, 159 pp.

wiki: Henri Bergson, né le 18 octobre 1859 dans le 9e arrondissement de Paris, et mort le 3 janvier 1941 dans le 16e arrondissement de Paris est un philosophe français.
Parmi les ouvrages qu'on lui doit, les quatre principaux sont l’Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), Matière et mémoire (1896), L'Évolution créatrice (1907) et Les Deux Sources de la morale et de la religion (1932). Il est également l'auteur du Rire, un essai sur la signification du comique (1900).
Bergson est élu à l'Académie française en 1914 et il reçoit le prix Nobel de littérature en 1927. Il fut à la SDN le premier président de la Commission internationale de coopération intellectuelle, ancêtre de l'UNESCO. Ses idées pacifistes ont influencé la rédaction des statuts de la Société des Nations
BERGSON Henri@ wikipedia
€ 10.0
KRAKOVITCH odile, SELLIER Geneviève (sous la direction de -)
L'exclusion des femmes - masculinité et politique dans la culture au XXe siècle
Broché, in-8, 258 pp., notes bibliographiques, bibliographie

KRAKOVITCH odile, SELLIER Geneviève (sous la direction de -)@ wikipedia
€ 12.5
NN
De Belgische bezettingszone in Duitsland [BSD]
Softcover 210 pp., 12 x 20 cm. Illustrations and 10 unfolding maps at the end. Edited in January 1948. Uit het Voorwoord (p. 11): "Het is billijk en redelijk dat degenen, die zoveel edel Belgisch bloed deden vloeien, en onze kostbaarste vrijheden hebben neergehaald, op hun beurt door België worden vernederd." Noot Lucas Tessens: Is dit een vrijgeleide geweest voor onwelvoeglijk gedrag tegenover de Duitse bevolking?
De BSD bestond van 1945 tot 2005.
Toegevoegd: uitleggende nota van Cegesoma.
NN @ wikipedia
€ 30.0
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen OKV
Thema James Ensor. Meesterwerken en keukengeheimen. Kunst- en erfgoedtijdschrift.
Paperback, in-8, 40 pp., illustratiesOpenbaar Kunstbezit Vlaanderen OKV@ wikipedia
€ 10.0
DE MUSSET Alfred
De geschiedenis van een witte merel
Hardcover, in-8, 50 pp., illustratiesDE MUSSET Alfred@ wikipedia
€ 10.0
ROLAND HOLST VAN DER SCHALK Henriette
De nieuwe geboort
Paperback, in-8, 202 pp.ROLAND HOLST VAN DER SCHALK Henriette@ wikipedia
€ 15.0
NOVALIS
De genius van de zang
Hardcover, in-8, 32 pp., illustraties
NOVALIS@ wikipedia
€ 10.0
NN
Jubileumcatalogus van de NV Standaard-Boekhandel uitgegeven ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan 1924-1949.
Hardcover, in-8, 127 pp.

NN@ wikipedia
€ 15.0
NN
Hulde aan Emile Verhaeren. Sint Amands aan de Schelde.
Paperback, in-8, 67 pp.,
NN@ wikipedia
€ 10.0
DELEU Paul
Gods onvoorziene wegen - herinneringen van een kardinaal
Paperback, in-8, 305 pp.

Autobiografie van de Belgische kardinaal (1904) over de periode 1947-1992. Vervolg op "Terugblik en verwachting".
DELEU Paul@ wikipedia
€ 15.0
CORIJN Martine, LODEWIJCKX Edith
De start van de gezinsvorming bij de Turkse en Marokkaanse tweede generatie in het Vlaamse Gewest. SVR-Rapport. 2009/6
Geniet, A4, 56 pp.
CORIJN Martine, LODEWIJCKX Edith@ wikipedia
€ 10.0
DESSEIN Joost
Erven van de toekomst. Over duurzame landbouw in Vlaanderen.
Hardcover, in-8 oblong, 245 pp., illustraties met CD-ROMDESSEIN Joost@ wikipedia
€ 20.0
REVOLVER
Klemmen voor Koorddanser. Henri-Floris Jespers over Gaston Burssens, in: Revolver - driemaandelijks tijdschrift. Jaargang 24/2 - Oktober 1997
Paperback, kleine 4to, 97 pp., illustraties
REVOLVER@ wikipedia
€ 10.0
MAZIÈRE Francis, LAFFONT Robert
Fantastique Île de Pâques
Hardcover, broché, jq, in-8, 165 pp., illustrations.

MAZIÈRE Francis, LAFFONT Robert@ wikipedia
€ 10.0
SIMON STEVIN STICHTING
Vesting. Jul-Aug-Sep 2008 + Okt-Nov-Dec 2008 (2 nummers)
geniet A4, 29 + 25 pp., illustraties
SIMON STEVIN STICHTING@ wikipedia
€ 10.0
CALIS Piet
Venus in minirok - Seks in de literatuur na 1945
Paperback, in-8, 384 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Noot LT: Het is best een interessant boek maar we missen toch een vermelding van een van de groten: Jef Geeraerts.
CALIS Piet@ wikipedia
€ 15.0
DE VRIESE Geert, VAN LAEKEN Frank
Inferno - de brand in de Innovation [1967]
Paperback, grote in-8, 217 pp., illustraties, bibliografie.
De grote brand in het grootwarenhuis in de smalle Brusselse Nieuwstraat brak uit op 22 mei 1967. Officieel kwamen er 251 klanten en personeelsleden om.


Uit Aanzien 1967:85 "Het ontstaan van de brand ging met een serie ontploffingen gepaard, die velen deden denken aan sabotage. Het warenhuis vierde juist een Amerikaanse week en dat was al aanleiding geweest tot anti-Amerikaanse demonstraties en bedreigingen met tijdbommen. Sabotage kon niet aangetoond worden. Een oorzaak van de brand werd niet gevonden. Het gebouw was pas door de brandverzekering onderzocht en voor honderd procent veilig verklaard."


DE VRIESE Geert, VAN LAEKEN Frank@ wikipedia
€ 28.0
DE LA BEDOYERE Michael
The Cardijn Story. A study of the life of Mgr. Joseph Cardijn and the Young Christian Workers' Movement which he founded.
Hardcover, no dj, in-8, 196 pp., bibliographical notes.
Cardijn (1882-1967)
DE LA BEDOYERE Michael@ wikipedia
€ 25.0
MINERAIS et MéTAUX S.A.
Statistiques 1935/1938 - 1952 à 1959 - Cuivre, plomb, zinc, étain, antimoine, cadmium, cobalt, nickel, aluminium, magnésium, mercure, argent, or
Broché, 4to, statistiques, cartes, liste des principaux producteurs
MINERAIS et MéTAUX S.A.@ wikipedia
€ 25.0
LECLAIRE Jean-Philippe, VERHEYEN Jan (voorwoord)
Het Heizeldrama - de dag dat het voetbal huilde [1985]
Paperback, in-8, 258 pp., illustratie: plan van het Heizelstadium, bibliografische noten, bibliografie

Reconstructie van het Heizeldrama op 29 mei 1985.
Gebaseerd op interviews met direct betrokkenen.
LECLAIRE Jean-Philippe, VERHEYEN Jan (voorwoord)@ wikipedia
€ 20.0
BOON Louis Paul
De voorstad groeit
Pb, kleine in-8, 350 pp. Met nawoord van Bert Vanheste.
LPB (1912-1979).
Een aanklacht tegen onrecht en geweld aan de rand van een kleine Vlaamse stad, Aalst. Waar de armen geen tijd en geen zin hebben om stil te staan bij hun uitzichtloos bestaan, waar de zwakste altijd het meeste slaag krijgt en de vrouwenharten reeds gebroken zijn op dertien.

In 1942 bekroond met de Leo J. Krynprijs.
Een verademing om nog eens ongepolijst Vlaams te lezen.
BOON Louis Paul@ wikipedia
€ 10.0
BOON Louis Paul
90 mensen
Pb, 188 pp.
BOON Louis Paul@ wikipedia
€ 10.0
Scoops
Liliane Saint-Pierre
Soldiers of Love (1987) - De wapens neer ! [naar Bertha von Suttner]
ID: 202403280043
Toen het Eurosongfestival nog fatsoen en een zinnige boodschap had.Bertha Sophie Felicitas Barones von Suttner, De wapens neer !

Land: BEL
Media Expert Research System & MERS Antique Books Antwerp
Van VTM tot boekenantiquariaat
ID: 202403101354
In de jaren 80 van de vorige eeuw was Lucas Tessens actief in de perswereld. Zijn eerste taak bestond er vanaf oktober 1980 in de slapende Nationale Federatie der Informatieweekbladen (NFIW/FNHI) vanaf nul te organiseren en haar op het politieke forum een stem te geven. Tot dan toe hielden politici enkel rekening met de desiderata van de dagbladuitgevers en dat ging van directe perssteun tot goedkope leningen in het kader van de expansiewetgeving en preferentiële posttarieven. Weldra moest ook gevochten worden tegen de invoering van etherreclame op de BRT, een socialistisch plan - aanvaard door de rooms-rode regering van Mark Eyskens - dat bij realisatie veel publiciteit bij de dagbladen, maar vooral bij de weekbladen, zou wegzuigen. De ons toegestuurde voorontwerptekst van de wet hebben we neergesabeld in een gemotiveerd advies. Vervolgens maakten we een becijferd rapport dat glashelder aantoonde wat een ravage de reclamespots op RTL reeds had aangericht bij de franstalige weekbladen.
INTERMEZZO: Het FIPP-congres van 1983
Vanaf de tweede helft van 1981 begonnen we aan de voorbereiding van het congres van de Fédération Internationale de la Presse Périodique dat in mei 1983 te Brussel zou doorgaan. Onze Nederlandse evenknie NOTU zou de sprekers vastleggen. De practische organisatie viel in onze schoot, d.w.z. die van mijn secretaresse en die van mezelf: prijsnegociatie en het vastleggen van enkele honderden kamers in het Hilton-hotel; onderhandelingen voor de sponsoring van de aangeboden diners; het ladies-program met geleide bezoeken aan de Plantentuin in Meise en aan Brugge met een Breugel-lunch in het Provinciaal Hof; boeking van een orkest voor het slotgalabal met Toots Tielemans als vedette; gifts gesponsord door Val-Saint-Lambert; de uitgave van een speciale FIPP-postzegel met de gebruikelijke First-Day-Cover-manifestaties te Antwerpen, Dendermonde, Brussel, Charleroi en Verviers; een academische zitting in een gebouw van de Europese Gemeenschap in aanwezigheid van koning Boudewijn; organisatie van een receptie op het Brusselse stadhuis; het busvervoer en de escorte door de Brusselse bereden politie; etcetera. Na het congres was ik toe aan een weekje rust in de Ardennen.

In september 1981 viel de regering Eyskens. Gaandeweg bereidde ik als tegenwicht voor de plannen van de BRT de lancering van een commercieel TV-station voor. Dat ging niet zonder slag of stoot. Eerst moesten de uitgevers - die geen van allen kaas gegeten hadden van het TV-medium - overtuigd worden van de haalbaarheid van zo'n plan. Vervolgens werd een studievennootschap - de Vlaamse Media Maatschappij - opgericht om het plan ook een juridische basis te geven. Ik had daarop aangedrongen omdat de weekbladfederatie toch niet de hele last zou kunnen torsen. Bovendien moest er een opening naar de Vlaamse dagbladen worden gemaakt, ook al om te verhinderen dat ze avonturen zouden aangaan zonder te weekbladen daarin te betrekken. Het volumineuze studierapport dat in de zomer en de herfst van 1984 werd gemaakt en waarvan ik met tegenzin co-auteur was, bleek een slag in het water omdat de opgedrongen premissen niet klopten. Daarop schreef ik, daarbij geholpen door Victor Claeys, in december 1984 op eigen initiatief een becijferd no-nonsense rapport van 79 pagina's dat een heus bedrijfsplan, o.m. gebaseerd op een offerteronde bij leveranciers van studiomateriaal, bevatte. Dat werd de blauwdruk van het TV-station én de basis voor het financieel plan dat ik in januari 1986 opmaakte. Op federaal en regionaal niveau moest het wettelijk en decretaal kader worden geschapen om commerciële televisie in Vlaanderen mogelijk te maken; dat vergde lobbying op die twee niveaus en een nauwkeurige lezing van de ontwerpteksten en de adviezen van de Raad van State. Omdat er voor gekozen werd om het TV-signaal direct in de kabel in te spuiten, moest op technisch vlak de RTT meewerken om alle Vlaamse kabelmaatschappijen (het waren er toen 22) te bereiken. Dat alles gebeurde onder hoge druk omdat RTL plannen had om met een Vlaams programma op de kabel te komen. Er waren zelfs uitgevers die die plannen genegen waren, wat het lobbywerk bijzonder complex maakte. De unitaire weekbladuitgeverijen (zij die titels uitgaven in de nederlandse en de franse taal) hebben op ons aandringen hun vennootschappen gesplitst als antwoord op de (onvolledig) geregionaliseerde mediapolitiek. Bij de dagbladen was die bijkomende ingreep niet nodig. De kwestie van de verdeling van de VMM-aandelen tussen de uitgevers zorgde voor helse spanningen, zowel tussen dagbladuitgevers en weekbladuitgevers als tussen dag- en weekbladuitgevers onderling. Met name de Nederlandse VNU meende een groot pakket aandelen te mogen claimen wegens hun groot marktaandeel in de advertentiemarkt. Toen ik er in een (gelekte) nota op wees dat geen van hun Vlaamse weekbladen in Vlaanderen werd gedrukt en dat hun aandeel in de tewerkstelling in de grafische sector alhier nihil bedroeg, werd ik 'persona non grata' bij de VNU en haar dochters. Een krabbenmand. Ondertussen kampte ik met groeiende gezondheidsproblemen. Tijdens de voorbereidingen bleek uit onze balansanalyse dat de uitgevers van Het Laatste Nieuws en Het Rijk der Vrouw - de zogenaamde 'groep Hoste' - op de rand van een faillissement stonden en dus onmogelijk in het kapitaal van de productiemaatschappij VTM konden treden. Het leek er op dat we tien jaar na het faillissement van de Standaardgroep (het onderwerp van mijn licentiaatsthesis aan de KU Leuven) op een nieuwe megafaling in de perssector afstevenden. Tijdens een drie uur durende werklunch - die op zijn verzoek doorging 'Chez Callens' - kon ik Ludo Van Thillo 'en tête-à-tête' ervan overtuigen dat het commerciële TV-station reële slaagkansen had en dat de participatie van Het Laatste Nieuws en Het Rijk der Vrouw nodig was voor het politieke evenwicht. Daarop zorgde de 'groep Van Thillo' voor een forse kapitaalinjectie. In juli 1987 verliet ik opgebrand de sector. In 1989 startte dan na acht jaar studie- en lobbywerk uiteindelijk VTM met als aandeelhouders de meerderheid van de Vlaamse uitgevers van dag- en weekbladen. De VUM (Standaardgroep), de Financieel-Ekonomische Tijd en De Morgen bleven aan de kant staan en dat bleek weldra een blunder van formaat. Einzelgänger André Leysen heeft dat nooit kunnen toegeven.

Na een herstelperiode en een stoomcursus PC en ICT vestigde Lucas Tessens zich in 1993 als onafhankelijk media-expert onder de benaming MERS en maakte in opdracht van de Vlaamse regering een doorlichting van de mediasector, onder de titel 'De Vlaamse media. Localisering van de beslissingscentra' (maart 1993), later in de commerciële en uitgebreide versie omgedoopt tot 'De Vlaamse media, een sector in de stroomversnelling' (1994)Dit onderzoeksrapport kende verscheidene edities . In de stroomafwaartse analyse belichtten we de participaties van de mediabedrijven in dochterbedrijven en dat voor dagbladen, weekbladen, radio en televisie. In de stroomopwaartse analyse stootten we door tot de eigendomsstructuur van de media (media ownership). Het uitgetekende particatieschema had iets weg van een schema van elektrische schakelingen. Van alle moedervennootschappen werd een beknopte analyse gemaakt van de geconsolideerde balansen. Een historisch overzicht in telegramstijl situeerde de mediabedrijven in de tijd. In een bijlage gaven we de nominatieve samenstelling van alle raden van bestuur. Niet iedereen vond die ontrafeling prettig.

Een afzonderlijke sectie van het rapport was gewijd aan het versplinterde en door Electrabel gedomineerde kabellandschap in Vlaanderen. De aaneensluiting van de kabelnetten (mits trunkverbindingen tussen de kopstations) zou snel want breedbandig internet over coax op zeer korte termijn mogelijk maken, zo luidde ons betoog. De droom van Paul Otlet (1868-1944) kon in vervulling gaan. De hoge kabelpenetratie bij de huishoudens was een unicum in de wereld en garandeerde een hoge return-on-investment. Dat leidde tot een studiesyndicaat (SNDKT) o.l.v. de GIMV. Belgacom voelde toen de bui al hangen en hoofdleverancier Bell Telephone - buiten het studiesyndicaat gehouden - riep MERS op het matje (op de bovenste verdieping van de 'Bell Tower') en dreigde er zelfs mee al haar vestigingen in Vlaanderen op te doeken. Met die boodschap werd ik naar Minister-president Luc Van den Brande gestuurd. Na een media-oorlog was er nu een telecom-oorlog in de maak. Toch volgde kort na het eindrapport van het SNDKT de oprichting van Telenet. lees hier onze bijdrage in Trends Top Informatica 1997

MERS schreef in totaal een 60-tal studierapporten voor diverse opdrachtgevers.

In de periode 1996-2007 werden de geregionaliseerde belastingen het werkterrein van MERS: Kijk- en Luistergeld, Onroerende Voorheffing, Verkeersbelasting. Naast een diepgaande reorganisatie van de diensten lag de focus van het nieuwe managementteam (o.l.v. mijn charismatische en betreurde vriend Jos Franken) op datawarehousing en de koppeling van databanken van de overheid, waardoor de burger bvb. de wettelijk voorziene verminderingen op die belastingen voortaan automatisch verkreeg. Om de ontduiking van kijk- en luistergeld tegen te gaan hebben we een breedvoerige en succesvolle mediacampagne opgezet met de inschakeling van een call-center om aangiften vooralsnog mogelijk te maken. Ook kreeg MERS van de Vlaaamse Overheid en CIPAL de opdracht de jaarverslagen van KLG en OV te redigeren. Daarin werd terloops gewezen op de extreem ongelijke verdeling van het onroerend vermogen in Vlaanderen en dat werd, dankzij het bestaan van het datawarehouse, gestaafd door een analyse van alle belastbare onroerende goederen. In het Vlaamse gewest was de top 1% der eigenaars in 2004 goed voor maar liefst 36% van het totale onroerende vermogen. Het is een cijfer dat je doet duizelen maar ondanks een uitgestuurd perscommuniqué bleef het in de media muisstil. Voor alle duidelijkheid: het ging dus niet om een steekproef want we hadden toegang tot de data van de gehele populatie eigenaars. Vandaag is vermogensconcentratie een 'hot item' en heeft het - zeer terecht overigens - de focus van onderzoek weggetrokken van de inkomensongelijkheid.In 2003 startte het boekenantiquariaat MERS Antique Books Antwerp. We kozen voor een webshop zonder fysieke winkel. Het aanbod bestaat uit non-fictie, kunst en literatuur op niveau. Belgisch Congo, de Franse Revolutie en de verkoop van de nationale goederen, kloosters en het kadaster zijn van bij de start en tot op vandaag specialisaties.

Vanaf 2013 bouwt MERS aan een gebruiksvriendelijk en zelf ontwikkeld multimediaal Content Management System (CMS) dat websites aanstuurt. We maken gebruik van PHP, HTML5, CSS3 en jQuery. Er wordt gewerkt met MySQL-databases. Veel aandacht gaat naar volautomatisch gecreëerde audit-rapporten en dito dashboards, de automatisering van de orderafhandeling en de facturatie, datamining, vectoriële kaarten, de visualisatie van data, datawarehouse en datalake. En reeds klopt artificiële intelligentie aan de deur van zovele actoren en sectoren. Er mee omgaan kan op twee manieren: dom-slaafs of intelligent. Aan ons de keuze.

Ons partnerschap met het Instituut voor Financiële Archeologie (IFA) en het onderzoek naar de koloniale vennootschappen in Congo is de vrucht van een jarenlange vriendschap met Guy Bertrand en de gedeelde interesses. Alle jaargangen van het 'Bulletin Officiel du Congo' werden door IFA ingescand en zijn onze bronnen bij uitstek. In een relationele database analyseren we de uniek geïdentificeerde koloniale vennootschappen (mits een 'company ID' of 'CID') en hun bestuurders. Aansluitend koppelen we de bibliografische gegevens van relevante Congo-boeken en -documenten aan elke vennootschap. Op die manier krijgen we een beter zicht op wie in Congo de lakens uitdeelde. Hier vindt u enkele resultaten in kort bestek Het project wil het onderzoek naar het economische netwerk in onze voormalige kolonie promoten en faciliteren.

Land: BEL
TESSENS Lucas (content), TESSENS Manu (CMS/ICT)
KLOOSTERKAART: Boeken, bibliografische referenties en feiten over opgeheven/afgeschafte abdijen en kloosters in België - MONASTERIES BELGIUM @ mers.be - De kaart werd al meer dan 2.300 keer geconsulteerd - Op 3 maart 2024 kreeg ze een update
ID: 202106310000
Klik op de kaart hieronder en u krijgt ze uitvergroot én dynamisch te zien. Zoom in op het gebied dat u interesseert. Klik dan op een icoontje in de kaart: U krijgt het boeknummer en de titel te zien, maar ook historische gebeurtenissen zijn in de kaart te vinden.
De ligging van de abdijen, kloosters en priorijen is gegeorefereerd tot op straatniveau, c.q. huidig perceelsniveau (decimale breedte lengtegraad). Vaak gaat het om de ligging van ruïnes (bvb. Villers-la-Ville, Aulne), restanten van complexen die een heel andere bestemming kregen (omgebouwd tot een fabriek, een kasteel, een school of een hoeve), gebouwen die geheel verdwenen zijn (bvb. de grote Sint-Michielsabdij aan de Scheldekaai te Antwerpen).
De kaart bevat VIER zogenaamde 'lagen' die naar believen samen of afzonderlijk kunnen getoond worden (klik op het icoontje links bovenaan in de grijze balk).
DE EERSTE LAAG is die met boeken over de abdijen en kloosters. (marker = groen-wit boek-icoontje); bij een 'click' op de marker opent zich links een venster met de essentialia over het boek; de toegevoegde link voert u naar de volledige beschrijving van het boek.
DE TWEEDE LAAG is die met gedateerde feiten over de ligging van kloosters, uitdrijvingen van de kloosterlingen onder het bewind van Jozef II en tijdens de Franse Revolutie, de boedelbeschrijving, de verkopen als 'nationale goederen', etcetera. (marker = witte ster op groen cirkeltje) Alle vernoemde feiten hebben in onze database een of meerdere bibliografische referenties tot op pagina-niveau.
DE DERDE LAAG bevat de bibliografische referenties van boeken die we niet (meer) aanbieden. (marker = rood-wit boek-icoontje). Voor de constructie van deze laag konden wij ook rekenen op de gewaardeerde medewerking van onze collega Pieter Judo van Antiquariaat De Lezenaar te Hasselt. Hij bouwde in de loop der jaren een grote expertise en collectie op rond religie, theologie, kloosters en abdijen. Wij zijn hem zeer dankbaar voor het aanleveren van bijkomende bibliografische referenties.
DE VIERDE LAAG toont u waar de twaalf Statenabdijen van Brabant lagen. (marker = kruis) Zij waren de dominante grootgrondbezitters (hun domeinen omvatten duizenden hectaren) en hadden daardoor veel politieke macht én zeggenschap op het terrein en over hun pachters. Je kon de abdij maar beter te vriend houden!

Om alle icoontjes (ook wel 'markers' genoemd) bij een bepaalde plaats te zien, dient u zo diep mogelijk op de Google map in te zoomen.

Bouwwerf: methodiek, updates en bijsturing
Let wel, deze kaart is nog steeds in opbouw. De kloosters en abdijen, gelegen in het huidige Waalse Gewest (waar de Maas een levensader is), zijn verwerkt in de achterliggende database. Er is nu een update aan de gang over Brussel-Hoofdstad (bronnen 19890085, 202104141358 en 202303081252). Vervolgens zullen we nog dieper graven en een dubbele controle uitvoeren op de ligging van abdijen en kloosters in de 'grote' steden: Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven, Mechelen, Brussel/Bruxelles, Liège, Namur, Charleroi, Mons. De coördinaten zijn moeilijker vast te leggen omdat in een verstedelijkt milieu de mutaties (gehele of gedeeltelijke afbraak, herbestemming, verandering van straatnamen, etc.) groter zijn dan op het platteland. Een mooi voorbeeld daarvan is 'Het verloren klooster van Hoboken', inmiddels een district van Antwerpen, waar de industrialisatie zorgde voor veel afbraak en een grondige wijziging van het landschap.
Updates van de kaart gebeuren volgens een strak stramien waarvoor een handleiding werd geschreven (interne record 202102161224, laatst aangevuld op 20231230) en procedures werden vastgelegd. Elke 'laag' van de kaart wordt immers aangestuurd door een periodieke extractie uit de database en daarvoor worden in de 'queries' vaste parameters gebruikt. De resultaten van de 'queries' vullen de vier basistabellen die de lagen van de kaart aansturen.
Kleine toevoegingen kunnen direct worden ingebracht in de basistabellen.
In een latere fase zal gewerkt worden aan het integreren van het verzamelde iconografisch materiaal.
Op 27 maart 2021 kreeg de kaart een forse update en steeg het aantal getoonde items van 245 naar 514, meer dan een verdubbeling dus van de gevisualiseerde informatie. Vooral het aantal bibliografische referenties kende een uitbreiding: van 42 naar 242 titels. In de aansturende database zijn een aantal correcties doorgevoerd.
Op 31 december 2023 kreeg de kaart een kleine aanvulling na een hint van een bezoeker. Op 5 en 21 maart 2024 werden enkele aanvullingen geplaatst.
Op 21 maart 2024 werden in de database 675 records mét GPS-coördinaten geteld (query: gps not empty, land = BEL, CATEGORY = monastery); de kaart kreeg op die datum een update.
Op 29 maart 2024 zijn we in onze database begonnen aan een operatie voor het toekennen van een uniek nummer - Monastery Identification Number of kortweg MID - aan elk klooster op het grondgebied van het huidige België. Het zal de eenduidige identificatie en de groepering van bronnen in clusters vergemakkelijken. Op 27 april 2024 was aan 723 records een MID toegekend. We houden u op de hoogte.
Tenslotte werd door MERS een programma geschreven waardoor de 'markers' elkaar niet meer kunnen bedekken wanneer GPS-coördinaten identiek zijn. ALLE 'markers' zijn nu zichtbaar en aanklikbaar. Voorwaarde is dat u voldoende inzoomt op de plaats die u interesseert.


Superrijken
Het zal duidelijk zijn dat we ons vooral richten op de materiële en economische belangen van abdijen en kloosters en dat we spirituele aspecten niet belichten. Die laatste waren o.i. een scherm waarachter met enorme opgepotte vermogens en toenemende machtsconcentraties werd gespeeld. Zowel keizerin Maria Theresia als haar zoon Jozef II wilden die macht inperken (het woord 'breken' gaat te ver) en rekenden daarvoor op hun regeringen te Brussel. Het is dan ook ironisch dat Jozef II mee een beweging op gang bracht, die 'in fine' zijn eigen zus, Marie-Antoinette ('l'autrichienne'), en zijn schoonbroer, Louis XVI, letterlijk de kop zou kosten.
Twee kaarten uit 2005
Onze interesse voor dit thema gaat terug op onze research, uitgevoerd tussen september 2004 en maart 2005. Die kreeg zijn neerslag in het artikel 'De herschikking van het onroerend goed op het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw'zie boeknummer 20050077 , verschenen in het jaarverslag 2004 Onroerende Voorheffing (Belastingdienst voor Vlaanderen). Daarin belichtten wij toen o.m. de afschaffing van kloosters onder het bewind van keizer Jozef II en de nationalisatie van abdijen en kloosters tijdens de Franse Revolutie en de Franse bezetting en annexatie van de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik.
Die beide ingrepen hebben we toen in kaart gebracht mits een projectie op de fusiegemeenten van het Vlaamse Gewest met daarbij de nominatieve opsomming van de afgeschafte kloosters. Dat gebeurde met software van Arcview. De inkleuring van de kaarten kon weliswaar vanuit een frequentietabel worden aangestuurd, maar voor het prepareren van een persklare kaart op A3-formaat moesten die toch nog langs een tekenprogramma (Photoshop) passeren. Gelukkig konden we daarvoor een beroep doen op de dienst AEGIS van de intercommunale CIPAL. Beide kaarten kunt u zichtbaar maken door hier te klikken. Dit terzijde.

De bronnen, geconsulteerd in 2004-2005
Oriënterende gesprekken met archivarissen van Grimbergen, Affligem en Postel. Oriënterende bezoeken aan enkele Waalse abdijen. Aankoop, consultatie en verwerking van de 23 delen van het befaamde 'Monasticon belge', met focus op de data over afschaffing (voor een aanzienlijk aantal abdijen stelden we merkwaardige lacunes vast). Aankoop bij het Rijksarchief van een microfilm van het rapport de Kulberg (1785), dat 110 abdijen en kloosters auditeert. Overzichtswerken over abdijen, kloosters en religieuze orden (Laenen - 1905, Michel - 1923, de Moreau - 1952, Poumon - 1954, d'Haenens - 1973, Delmelle - 1973, Colinon - 1979, Van Remoortere - 1990, Lemmens - 1995, etc.); het zijn werken van ongelijke kwaliteit, zeker wanneer het erop aankomt de sites te georefereren. Overzichten per gewest, provincie, streek. Lokale geschiedenis. Bibliografische werken. Overzichten van (al dan niet beschermd) onroerend erfgoed: bijvoorbeeld de reeksen 'Inventaris van het Cultuurbezit', de uitgave 'Monumentengids' van de Stichting Vlaams Erfgoed (SVE) en 'Le patrimoine monumental de la Belgique'. Monografieën over welbepaalde abdijen en kloosters; die zijn niet altijd accuraat in de datering van gebeurtenissen of mijden gewild of ongewild de 'moeilijke periode' van de verkopen van 'zwartgoed'. Encyclopedische werken. Studies over de regeerperiode van Jozef II (en in mindere mate die van Maria-Theresia). Studies over de Franse Revolutie, het Frans Bewind in onze 'départements' en over de niet te omzeilen figuur van Napoléon Bonaparte (met nadruk op zijn juridische en administratieve hervormingen). Enkele specifieke en diepgravende studies over de verkoop van nationale goederen (op één hand te tellen). Inventarissen van het Algemeen Rijksarchief aangaande afgeschafte kloosters en abdijen, hun bewaarde archieven/bibliotheken en de affiches van de verkopen.


Zwartgoed
De kloostergebouwen en gronden, 'nationale goederen' geworden, werden openbaar verkocht, pakweg in de periode 1787-1800. In het katholieke Vlaanderen fluisterden de mensen toen over 'zwartgoed', een woord om aan te duiden dat de onroerende goederen onrechtmatig geconfisceerd en verworven waren. Het bleef overigens een heet hangijzer en een taboe-onderwerp in de Belgische historiografie. Want, was de aankoop van zulk 'zwartgoed' geen vorm van collaboratie met de anti-kerkelijke Franse bezetter geweest? Was de religie, ja zelfs het geloof in God, niet onherstelbaar beschadigd? Was het allemaal geen uiting van de botsing tussen Kerk en Staat, uitgelokt door de wat naïeve Jean-Jacques Rousseau en de perfide Voltaire, en vorm gegeven door een verrader uit eigen katholieke rangen, met name Talleyrand? En was het Concordaat van 1801 tussen Napoleon en het Vatikaan geen valse 'entente', het aanvaarden van smeergeld door de gezalfde Paus hemzelve? Was een pastoor, die betaald werd uit de staatskas, wel een echte zieleherder of eerder een ambtenaar die zich plooide naar de hand waaruit hij een aalmoes ontving? En wat was een bisschop anders dan een gekostumeerde vazal van de nieuwe rijken, zij die spuwden op het volk?

P.S.
Nederland heeft sinds 2017 een volwaardige kloosterlijst (database) en een aansluitende digitale kloosterkaart. Die kwam tot stand o.l.v. dr em. Koen Goudriaan (VU). Door het feit van de Reformatie verschilt de situatie aldaar erg van die in België. In de 16de eeuw werden in Nederland alle kloosters afgeschaft. Hun goederen werden door de staat geconfisceerd. De meeste hedendaagse Nederlandse kloosters zijn niet ouder dan 150 jaar.


Een kort essay
Waar kwam die gekke Hollander, die Willem, plots vandaan? Opnieuw een koning ergens in een verre stad? Wat kon die keeskop voor ons landeke anders betekenen dan nieuwe belastingen en nog meer combines tussen Brussel, Londen, Parijs en Amsterdam? Hoe kon dat nu, ne protestant, waarvan niemand wist dat hij bestond?
En wie zou er voor de armen zorgen die vroeger al eens een penning of een brood kregen aan de halfgeopende zware deuren van kloosters en abdijen? Kon een burgerlijke liberale staat, gedomineerd door de grootgrondbezitters en de adel, met een nieuwe koning op de koop toe, misschien een antwoord verzinnen op de vraag naar brood en bier? Hoe moest het nu verder met het onderwijs, die uitvinding om jongeren net dom genoeg te houden om de lastige vragen over de verdeling van macht en rijkdom niet te laten opborrelen in hun hersenmassa? En ja, van massa gesproken, hoe hield je die in bedwang, verstoken van licht en 'Verlichting', nauwelijks in staat te overleven, als beesten, altijd bereid om rel te schoppen in dienst van de hoogstbiedende of de meest belovende agitator, buigend voor de baron en even later, laveloos aan de toog, scheldend op de patrons en de huisbazen en op de baron en zijn stoefende 'madam', vergetend dat enkele straten verderop tien kinderen en een veel te vlug oud geworden wijf op zijn loonzakje zitten wachten in een krocht, kijkend in de grote holle ogen van het meisje achter de tapkast, zij die alles begrijpt zelfs als je stevig in haar billen knijpt, zij die na zijn negentiende jenever de godin Diana wordt, die de jacht voor open verklaart, ware het niet dat noch zij, noch hij een geweer bezat, anders zou het hoge volk eens wat meemaken ... ?Land: BEL
News Items & Facts
7 juli 2024: Nouveau Front Populaire wint verkiezingen in Frankrijk - Geen enkele groep behaalt absolute meerderheid
ID: 202407072000
Land: FRA
nws
4 juli 2024: Labour veegt de conservatieven van de kaart
ID: 202407051239
Wanneer men de mensen vraagt wat zij willen dan komt steeds het antwoord 'CHANGE'.
Hoe die verandering er concreet moet uitzien blijft vaak onbeantwoord.
Land: GBR
nws
Ruk naar rechts zet zich door: Rassemblement National wint eerste ronde in Franse verkiezingen
ID: 202406302305
Noot LT: Geen enkele analyst durft op te werpen dat dit het verborgen doel is geweest van president Macron.
Nochtans heeft Macron - vroeger toch een socialistisch minister - bewezen dat hij van kamp durft te wisselen.
Onlangs kregen wij in Frankrijk nog te horen: 'Je n'ai jamais connu un banquier de gauche.'
Land: FRA
LT
Bart De Wever en NVA aan zet na verrassende verkiezingsuitslag
ID: 202406092159
Land: BEL
nws
nieuw boek van Dimitri Verhulst: Bechamel Mucho
ID: 202406081151
SAMENVATTING
Ze hoefden heel even nergens in uit te blinken, niet in hun job, niet in hun sport, niet eens zoveel in het ouderschap zelfs. Het veel te kleine cadeautje van het kapitalisme was dit verlof, een doekje voor het leegbloeden, de grote schijnvertoning van de welvaart. En dus dienden ze te worden verwend.

Bechamel Mucho begint als een zonnige diavoorstelling van een zorgeloze zomer, waarbij allerhande gasten van een Spaans clubhotel de revue passeren. Maar schijn bedriegt, want al snel ontvouwt zich een scherpe en meeslepende schets van de consumptiemaatschappij. De kersverse weduwe, de alleenstaande moeder met kind, de vrouwelijke helft van een uitgeblust echtpaar, de jonge stewardess op zoek naar ontspanning, de fitte fietser, iedere gast heeft haar eigen verhaal. En allemaal willen ze, al dan niet voor een nacht, Alex, de animator van het hotel. En het is Alex die aan het einde van het seizoen moet beslissen wat hij gaat doen. Of eigenlijk: wie hij wil zijn.
Land: BEL
nws
80 jaar geleden: D-Day
ID: 202406060037

Land: FRA
nws
Claudia Sheinbaum wordt eerste vrouwelijke president van Mexico
ID: 202406041003
Land: MEX
ECHO
Donald Trump déclaré coupable à son procès pénal à New York
ID: 202405310016
L'ancien président américain Donald Trump a été déclaré coupable des 34 chefs d'accusation à son procès pénal. Rien ne l'empêche toutefois de se représenter à la présidence des États-Unis.

Land: USA
nws
Israël moet militair offensief in Rafah staken, oordeelt Internationaal Gerechtshof
ID: 202405242256

TIJD
Aanklager Internationaal Strafhof wil arrestatiebevel tegen Netanyahu en Hamas-leiders
ID: 202405201439

Land: ISR
DS
Pelckmans neemt alle bestaande titels en nieuwe projecten van uitgeverij Vrijdag over.
ID: 202405180389
nws
16 mei 2024: Nederland heeft rechts regeerakkoord
ID: 202405167814
Land: NLD
TIJD
Belgische overheid koopt zich in bij Umicore. De Belgische staat heeft via zijn financiële arm SFPIM een belang van 5 procent opgebouwd in Umicore.
ID: 202405140854
Land: BEL
LT
Rotsplantje in onze tuin
ID: 202405131961
Land: BEL
LT
Eurosongfestival, het feest van de wansmaak, gewonnen door Zwitserland
ID: 202405111237
Niet toevallig gingen de twaalf punten van de vakjury's naar Zwitserland.
Het was de enige manier om de golf van de publieksstemmen die naar Israël zouden gaan, te counteren.
Over de berichtgeving: het geluid uit de zaal werd vakkundig gefilterd zodat het boe-geroep tijdens het optreden van de Israëlische kandidate niet op antenne kon gaan. Geluidscensuur.
Ook werd de Europese vlag uit de zaal geweerd. Begrijpe wie begrijpe kan.
De Nederlandse kandidaat werd gediskwalificeerd wegens een incident met een Israëlische cameravrouw.
De gehele communicatie van de EBU liep in het honderd.
Allen aan de coke zeker !?
Land: SWE
Tijd
Proximus en Telenet maken werk van deal voor goedkopere glasvezel
ID: 202405092347
De kans is reëel dat Proximus in zee gaat met zijn Vlaamse concurrent Telenet, via de alliantie Wyre, voor gezamenlijke investeringen in glasvezel. Proximus geeft er voorrang aan, boven een deal met Orange voor het zuiden van het land.

Commentaar Lucas Tessens:
Dat is ongeveer de samenwerking die wij 29 jaar geleden al voorstelden.
Het plan droeg toen de naam Telease en werd besproken in De Morgen van 21 maart 1995.
Land: BEL
TESSENS Lucas
Bart De Wever (NVA) onthult stuitend neoliberaal plan: uitkeringen vijfmaal een indexsprong laten maken. Of heb ik het weer verkeerd begrepen?
ID: 202405070132
De rechter vleugel van de Open-VLD kan nu met gerust gemoed voor NVA stemmen.


Land: BEL
LT
30 jaar geleden ging de Chunnel open (6/5/1994)
ID: 202405061446
Land: GBR
news.be
Eigendomsoverdracht van de site van de Abdij van Villers-la-Ville naar het Waals Gewest
ID: 202405032231
Op vrijdag 26 april 2024 heeft de ministerraad zijn akkoord gegeven voor de eigendomsoverdracht van de site van de Abdij van Villers-la-Ville van de Federale Staat naar het Waals Gewest.

Het gebouw dat gelegen is in de rue de l’Abbaye 53, en dat vroeger dienst deed als woning voor de bewaker van de site van de abdij, maakt integraal deel uit van de site en dus van deze overdracht.

In dit kader werd een ontwerp van een nieuw koninklijk besluit tot overdracht opgemaakt, dat zal voorgelegd worden aan de Koning ter ondertekening.

Na 10 jaar wachten, ben ik verheugd te zien dat deze door alle actoren langverwachte eigendomsoverdracht van deze historische en toeristische site eindelijk kan plaatsvinden. Deze akte benadrukt een betekenisvolle stap in het behoud en de valorisatie van het cultureel patrimonium. De hereniging van de site zal een beter gecoördineerd en efficiënter beheer mogelijk maken. Maar bovenal zal het, door het beschikbaar maken van aanzienlijke financiële middelen, nieuwe investeringen vergemakkelijken die gericht zijn op het behoud en de verdere opwaardering van deze uitzonderlijke site.
staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen
De Abdij van Villers-la-Ville is niet alleen een parel van ons patrimonium, maar ook een belangrijke toeristische attractie van ons Gewest. Door het verkrijgen van de volle eigendom van de site, zet Wallonië het werk verder dat met succes werd aangevat de laatste jaren en breidt het uit tot een globaal project, dat dit rijkdom niet alleen in stand houdt, maar ook eert. Het Agence wallonne du Patrimoine gaat een ambitieus project op lange termijn kunnen plannen, op schaal van de volledige site, met als doel haar behoud, haar restauratie in fases en haar valorisatie. Deze gedurfde aanpak, die kan rekenen op het dynamisme van de vzw voor het beheer, houdt een beslissende wending in voor de abdij, waarbij haar rol als pijler van het patrimonium en het toerisme in Wallonië versterkt wordt.
Waals minister van Patrimonium en Toerisme
Deze overdracht is het resultaat van een werk van lange adem door de vorige en huidige verantwoordelijken van de vzw. Na de fysieke hergroepering met het nieuwe bezoekerscentrum in 2016, gaat het nu om een hergroepering van de eigendommen. Dit is ook het logisch vervolg voor de ontwikkeling van de Abdij van Villers-la-Ville. Onze vzw, belast met het beheer van de site, zal nu één enkele gesprekspartner hebben, wat coherent is ten opzichte van de competenties die hier ingezet moeten worden: het patrimonium, maar ook het toerisme. Het is een nieuw tijdperk dat aantreedt waarin we nieuwe projecten gaan kunnen ontwikkelen samen met het Gewest. We danken het Gewest voor het vertrouwen dat het stelt in onze vzw en de Federale Staat voor zijn rol van eigenaar sinds 1892.
Directeur van de Abdij van Villers-la-Ville
Context
De Abdij van Villers-la-Ville werd opgericht in 1146. Oorspronkelijk was het een klooster, waarvan de ruïnes vandaag de dag een beschermde toeristische site vormen.

Tot nu toe was de site eigendom van de Federale Staat en stond ze op de lijst opgemaakt door het Ministerie van Openbare Werken in toepassing van artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2 augustus 1972.

Daarnaast wordt, sinds 1992, het dagelijks beheer van de site verzekerd door de vzw “Abbaye de Villers-la-Ville” (vroeger de vzw “Association pour la Promotion Touristique et Culturelle de Villers-la-Ville”).

Nu zal het Waals Gewest, dat al een reeks aangrenzende terreinen bezat, ook eigenaar worden van deze site, wat een eenvoudiger en homogener beheer mogelijk zal maken.
MID: 1146-25107-00
Land: BEL
Tijd
Studenten dwingen Belgische universiteiten kleur te bekennen in Gaza-conflict
ID: 202405032207
Land: ISR
UN
Guterres calls on Israel and Hamas to end Gaza war
ID: 202405011302
With the situation in Gaza “worsening by the day”, UN Secretary-General António Guterres on Tuesday appealed for Israeli and Hamas leaders currently taking part in intense negotiations to reach a ceasefire agreement.

Land: ISR
LT
verschijnt op 29 april 2024: De vrienden van het vastgoed
ID: 202404291239
Op 29 april verschijnt De vrienden van het vastgoed, het eerste boek van Apache. In het boek schetsen onderzoeksjournalisten Tom Cochez en David Leloup een portret van de Belgische immocratie en tonen ze hoe toppolitici en bouwpromotoren gouden zaken doen.
Tom Cochez en David Leloup beten zich jarenlang vast in de innige banden tussen deze vrienden van het vastgoed, terwijl ze afgedreigd werden, geschaduwd en onder processen bedolven. Ze plooiden niet maar bleven dieper graven. De geheime deals, de miljoenencadeaus en de bouwvergunningen op maat tonen dat politieke en zakelijke belangen in België nog steeds zeer innig zijn vervlochten.
Land: BEL
DS
Rutte: 'Weer iemand die denkt dat de Belgische afscheiding in 1830 viel. Die viel in 1839.'
ID: 202404201220
Noot LT:
Een beetje nuancering a.u.b.
De facto was er de afscheiding in 1830.
Door de domheid en de koppigheid van Willem I duurde de oorlog tussen België en Nederland tot 1839 en toen pas kwam er een vredesverdrag. Willem had veel te verbergen en de oorlogstoestand kwam hem goed uit.
Overigens is Nederland de natie waarmee we het langst op voet van oorlog zijn geweest.

zie ook
Land: NLD
VAN PUL Paul
Hydrography and Navigation on the Congo River - A Century of Visual History
ID: 202404180038
A unique insight into the Congo River from the 20th century history of Land- and Hydrographic Survey.
Details the geography of the interaction between streamflow, island creation and destruction.
Develops an innovative proposal to build a 21st century container terminal for the entire Central African continent.


In a time without GPS and echosounder, European engineers and black labourers worked for decades to get a better understanding of the nautical intricacies of the Congo River. This is the first comprehensive story, in text and custom-made maps, of the, in flow, second largest river in the world. We follow the earliest explorers mapping the river, the expeditions to find an alternative access to the ocean and the first land and hydraulic surveys to improve navigation. The constant movement of shallows and islands keeps the guardians of the river constantly on their toes. Over the years, better technologies on all fronts improved safety, data collection and fairway maintenance. In conclusion, the author describes a proposal to develop a 21st container port that would rival any port facilities on the African west coast.

Hardcover. Price 148.39 EUR

The author, a Belgian Land Surveyor, has a lifelong, technical affiliation with rivers. First as a teenager cruising on the Dutch Waterways and later investigating and publishing about the post-war expansion of the Port of Antwerp-Bruges, his hometown. Even since living in Canada, he did not give up on his Low Countries roots. His first books concerned inundating large tracts of land to stop an invading army — a very appropriate subject in today’s geopolitical environment. His latest book told the story of a failed attempt to build the first hydropower dam in his adopted Canadian Province of Saskatchewan. With this new project, he returns to Belgium and its once colony, now the Democratic Republic of the Congo. He analyses a century of hydraulic research and navigation in Central Africa. With his knack for drafting, the story brims with custom-made maps and charts depicting the evolution of water transport in the Congo River basin. Along the way, he tells the forgotten story of how the Congo almost became a land-locked country and, with his lifelong knowledge of Historic River Engineering, he even proposes a plan to vastly enhance the nautical access to this great and promising African country.
Land: COD
nws
Akkoord bij Van Hool: curatoren kiezen voor VDL en Schmitz Cargobull
ID: 202404111250
nws
Turkse oppositie dient Erdogan grote nederlaag bij gemeenteraadsverkiezingen toe
ID: 202404011353

Land: TUR
LT
... en toen zag hij het ... ondanks alles was het toch weer lente ...
ID: 202403281259
Land: BEL
Liliane Saint-Pierre
Soldiers of Love (1987) - De wapens neer ! [naar Bertha von Suttner]
ID: 202403280043
Toen het Eurosongfestival nog fatsoen en een zinnige boodschap had.Bertha Sophie Felicitas Barones von Suttner, De wapens neer !

Land: BEL
nws
Ilja Leonard Pfeijffer winnaar Boon 2024
ID: 202403271226
nws
Bassirou Diomaye Faye (44) is de nieuwe president van Senegal
ID: 202403261587
Zal Frankrijk zich neerleggen bij deze 'shift of power' ?
Land: SEN
nws
22 maart 2024: Islamic State (IS) doodt meer dan 130 mensen in aanslag in Moskou
ID: 202403222369
Land: RUS
LT
Banken laten Van Hool stikken - faillissement nu onafwendbaar
ID: 202403222255
Land: BEL
de open brief van Erik Meersschaert
“Verhofstadt mag mij komen uitleggen waarom ik asbestproducent SVK niet mag aanklagen”
ID: 202403221687
Wegkijken, dat is al een halve eeuw lang het beleid inzake asbest, schrijft Erik Meersschaert, die lijdt aan longvlieskanker.

Het was schabouwelijk politiek theater, de zitting van de Kamercommissie waarin Valerie Van Peel (N-VA), voor de vierde keer al, vruchteloos probeerde om het ondemocratische artikel 125 uit de asbestwet van Guy Verhofstadt (Open VLD) te wijzigen. Ik schrijf “de asbestwet van Verhofstadt”, maar daarmee doe ik hem al te veel eer aan. Het enige wat hij eind 2006 gedaan heeft, is een degelijk onderbouwd wetsvoorstel naar zich toetrekken om eigenhandig twee wijzigingen aan te brengen.

Oorspronkelijk stond er: “Het slachtoffer (…) kan beroep aantekenen tegen de persoon die aansprakelijk is voor zijn schade, met als doel een integrale schadeloosstelling van deze persoon te verkrijgen.” Dat artikel veranderde Verhofstadt, als toenmalig premier, persoonlijk in: “Het slachtoffer en zijn rechthebbenden (…) kunnen GEEN beroep instellen tegen de aansprakelijke derde voor de schade (…)”

Natuurlijk was hij niet de enige die zijn morele principes terzijde schoof en in één moeite door de democratie geweld aandeed. Als goede kennis van de familie Emsens (eigenaars van Eternit) kreeg hij wellicht het vriendelijke, maar niet vrijblijvende advies om de programmawet op maat van de asbestbedrijven te herschrijven.Er is dan meteen ook maar op toegezien dat de schadeloosstelling van de slachtoffers door álle Belgische bedrijven en zelfstandigen werd gefinancierd. Eternit en SVK, de Sint-Niklase asbestfirma die vaak buiten schot blijft, betaalden sinds 2007 relatief gezien exact zoveel als ik, kleine zelfstandige.

Om een en ander te kaderen: SVK betaalt 900 euro per jaar, niet genoeg om één slachtoffer (van de jaarlijks meer dan 300) twee weken te vergoeden. De asbestsector betaalt aan het asbestfonds 0,01 procent van de vergoeding van de slachtoffers. 99,9 procent wordt betaald door alle andere Belgische bedrijven en zelfstandigen samen. Ook de frituuruitbater in Stavelot of de bakker in Pepinster moeten meebetalen, zodat de voormalige asbestproducenten worden ontzien.

Behandelingen stopgezet
Het leeuwendeel van de slachtoffers is te vinden in Vlaanderen en dan nog geconcentreerd in drie zones, rond de Eternitfabrieken in Kapelle-op-den-Bos en Willebroek, in Sint-Niklaas en het Waasland, en in Antwerpen, waar asbest aan de haven werd gelost. Mocht Vlaanderen onafhankelijk zijn, we stonden bovenaan de wereldranglijst van asbestdoden per aantal inwoners. Met het vrijwel asbestvrije Wallonië erbij staan we op de vierde plaats.

Ik kreeg anderhalf jaar geleden de diagnose mesothelioom (longvlieskanker). Eén oorzaak daarvoor: asbest. Genezing: onmogelijk. Gemiddelde overlevingstermijn na diagnose: 14,9 maanden. Ik was in 1974 een aantal weken jobstudent in het atelier van SVK waar asbestleien werden afgewerkt. Beschermingsmaatregelen waren er niet. We kregen wel gratis soep.

Sinds 1964 was de link asbest-mesothelioom-dood officieel bekend. De industrie heeft er vanaf dan alles aan gedaan om dat te nuanceren, te relativeren, te minimaliseren, te ontwijken, te verzwijgen.

Beluister
Podcast | Asbest in Vlaanderen: zand erover en zwijgen


Ik kreeg het laatste anderhalf jaar chemo en immunotherapie, maar een paar weken geleden werden de behandelingen stopgezet wegens geen effect. De kans is klein dat ik 2025 haal. Ik was dus op zijn zachtst gezegd not amused toen ik in het parlement Verhofstadts opvolgers, vrienden, acolieten, sympathisanten, lakeien, knechtjes, meiden, meelopers en schoothondjes (van alle Vivaldi-partijen) zag verkondigen dat ze weliswaar aan de kant stonden van de slachtoffers, maar toch niet konden meestemmen met het voorstel van Van Peel.

De man van Maidan
Het parlementslid met dienst bij Open VLD was deze keer Tania De Jonge, die het gedaan kreeg om de tekst van (nota bene huisarts) Maggie De Block van vier jaar geleden letterlijk te herhalen. Ik stemde tot de vorige verkiezingen op Open VLD, voornamelijk omdat hier in Oudenaarde de laatste kwarteeuw goed liberaal beleid werd gevoerd. De tijden veranderen.

Maar niemand van de Vivaldi-partijen stond aan de kant van de slacht­offers. Het meest sprekende beeld uit de journaals was de beschaamd wegkijkende Kristof Calvo, toen Van Peel de commissie verliet. Wegkijken, dat is de essentie van de asbestproblematiek. Al een halve eeuw lang.

Zo zijn we in de situatie beland dat een gezond PFOS-slachtoffer een rechtszaak mag aanspannen (een grondwettelijk recht in België) tegen vervuiler 3M om schadeloosstelling te bekomen, terwijl een terminaal ziek asbest­slachtoffer dat volgens de regeling-Verhofstadt niet mag. Mensen een grondwettelijk recht verbieden: dat moet een liberaal mij toch eens komen uitleggen.

En dan maar zoals Guy Verhofstadt westerse democratische waarden gaan verkondigen op het Maidan-plein, of – erger – adviseur gaan spelen in het anticorruptiefonds van de weduwe van Aleksej Navalny, een man die vergiftiging, gevangenisstraf en foltering verkoos boven het loslaten van zijn principes.

Verhofstadt lijkt me geen lafaard te zijn. Hij mag het eens persoonlijk bij me thuis komen uitleggen. Maar mijn tijd is wel beperkt.
Land: BEL
Categorie: INDUSTRY - GESJOEMEL
Cortellesi Paola
C'E ANCORA DOMANI - Officiële Trailer NL - vanaf 21/03/2024 te zien
ID: 202403211485
Stijlvol en krachtig melodrama over een huisvrouw in het Rome van 1946, die de eerste stappen zet om zich te onttrekken aan de tirannie van haar man.

Land: ITA
LT
MERS klaagt gevaarlijke situatie in Putte-Kapellen aan en schrijft naar burgemeester Dirk Van Mechelen - De weg ligt echter op het grondgebied van de gemeente Stabroek - Het beheer van de weg is in handen van het Agentschap Natuur en Bos
ID: 202403210218


Ter attentive van de heer Dirk Van Mechelen, burgemeester van de gemeente Kapellen
Betreft: zeer slechte staat van wegdek te Putte


Geachte Heer Burgemeester,

Op 19 maart 2024 rond 15 uur waren wij aanwezig in uw gemeente en wel op de weg die leidt naar de parking van Het Ravenhof/ parking Moretusbos. (coördinaten 51.353958997270695, 4.384050935502144)
De staat van het wegdek is er erbarmelijk slecht.

Terwijl mijn zoon en ik daar wandelden is er voor onze neus een oudere fietsende mevrouw gevallen omdat zij het evenwicht verloor door de verraderlijke putten in de weg. De vrouw kon haar weg verderzetten.
Zoals u ongetwijfeld weet wordt het gebied druk bezocht door fietsers en is het risico op een zware val niet denkbeeldig. In voorkomend geval kan de gemeente verantwoordelijk gesteld worden.

Ik zend u in attach vier foto’s van de staat van het wegdek.

Ik reken het tot mijn burgerplicht u dit te melden, ook al ben ikzelf woonachtig te Antwerpen.
Het kan toch niet zo moeilijk zijn uw gemeentediensten even op pad te sturen met wat vulmateriaal om de putten te dempen.

Inmiddels groet ik met Hoogachting,Lucas Tessens
MERS bv

---
20240321
Geachte heer Tessens

Wij hebben uw melding en bijhorende foto’s betreft de slechte staat van het wegdek goed ontvangen.
De toegang naar de parking waarover u spreekt ligt echter op grondgebied Stabroek en valt bijgevolg niet onder onze bevoegdheid.

Wij voegen de gemeente Stabroek toe aan deze mail zodat zij uw melding verder kunnen behandelen.

Met vriendelijke groeten

Annelies Jonkers
deskundige wegen
publieke ruimte & leefmilieu

---
20240321
Beste,

Wij hebben uw melding goed ontvangen.
Deze toegangsweg tot de parking valt onder de bevoegdheid van ANB, wij hebben uw melding dan ook aan hen overgemaakt ter nazicht.

Met vriendelijke groeten

Tessa Goor
Administratief medewerker gemeentewerken
Tel 03 210 11 33 – Fax 03 568 19 29
www.stabroek.be
---


Land: BEL
DS
Bespreking docufilm 'Soundtrack to a coup d’état' van Johan Grimonprez
ID: 202403190899
Land: COD
LT
Paul Goossens stelt pertinente vragen bij het nakende faillissement van busbouwer Van Hool (column De Standaard)
ID: 202403151427
Paul Goossens weet waarover hij praat als het over faillissementen gaat.
In 1976 ging de Standaardgroep failliet en stond hij dichtbij het brandpunt van dat gebeuren. Hij kon toen zien wat het betekent als overnemers een 'waterdicht schot' tussen verleden en toekomst eisen.
Toch stelt Goossens die ene cascade-vraag niet die ons bezighoudt: hoe zit het met de fabriek in Noord-Macedonië? Is er sprake van een georchestreerde delokalisatie met achterlating van een schuldenberg in België en de dekking van het sociaal passief door het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen? Gaat met andere woorden de belastingbetaler opdraaien voor de puinhoop die de familie Van Hool hier achterlaat?
Land: BEL
LT
bussenbouwer Van Hool wil in Koningshooikt 1.100 banen schrappen
ID: 202403111248
VOKA had tijdens het weekend laten weten dat de bedrijven in de regio Lier al die ontslagen zouden kunnen opvangen. Een premature communicatie?

Noteer dat de Van Hool fabriek in Noord-Macedonië, operationeel sinds 2013, niet in de consolidatiekring van de Van Hool groep is opgenomen.
Bij een eventueel faillissement van Van Hool België valt er door de curator dus niks te verzilveren op een participatie want die is er niet.
Land: BEL
Media Expert Research System & MERS Antique Books Antwerp
Van VTM tot boekenantiquariaat
ID: 202403101354
In de jaren 80 van de vorige eeuw was Lucas Tessens actief in de perswereld. Zijn eerste taak bestond er vanaf oktober 1980 in de slapende Nationale Federatie der Informatieweekbladen (NFIW/FNHI) vanaf nul te organiseren en haar op het politieke forum een stem te geven. Tot dan toe hielden politici enkel rekening met de desiderata van de dagbladuitgevers en dat ging van directe perssteun tot goedkope leningen in het kader van de expansiewetgeving en preferentiële posttarieven. Weldra moest ook gevochten worden tegen de invoering van etherreclame op de BRT, een socialistisch plan - aanvaard door de rooms-rode regering van Mark Eyskens - dat bij realisatie veel publiciteit bij de dagbladen, maar vooral bij de weekbladen, zou wegzuigen. De ons toegestuurde voorontwerptekst van de wet hebben we neergesabeld in een gemotiveerd advies. Vervolgens maakten we een becijferd rapport dat glashelder aantoonde wat een ravage de reclamespots op RTL reeds had aangericht bij de franstalige weekbladen.
INTERMEZZO: Het FIPP-congres van 1983
Vanaf de tweede helft van 1981 begonnen we aan de voorbereiding van het congres van de Fédération Internationale de la Presse Périodique dat in mei 1983 te Brussel zou doorgaan. Onze Nederlandse evenknie NOTU zou de sprekers vastleggen. De practische organisatie viel in onze schoot, d.w.z. die van mijn secretaresse en die van mezelf: prijsnegociatie en het vastleggen van enkele honderden kamers in het Hilton-hotel; onderhandelingen voor de sponsoring van de aangeboden diners; het ladies-program met geleide bezoeken aan de Plantentuin in Meise en aan Brugge met een Breugel-lunch in het Provinciaal Hof; boeking van een orkest voor het slotgalabal met Toots Tielemans als vedette; gifts gesponsord door Val-Saint-Lambert; de uitgave van een speciale FIPP-postzegel met de gebruikelijke First-Day-Cover-manifestaties te Antwerpen, Dendermonde, Brussel, Charleroi en Verviers; een academische zitting in een gebouw van de Europese Gemeenschap in aanwezigheid van koning Boudewijn; organisatie van een receptie op het Brusselse stadhuis; het busvervoer en de escorte door de Brusselse bereden politie; etcetera. Na het congres was ik toe aan een weekje rust in de Ardennen.

In september 1981 viel de regering Eyskens. Gaandeweg bereidde ik als tegenwicht voor de plannen van de BRT de lancering van een commercieel TV-station voor. Dat ging niet zonder slag of stoot. Eerst moesten de uitgevers - die geen van allen kaas gegeten hadden van het TV-medium - overtuigd worden van de haalbaarheid van zo'n plan. Vervolgens werd een studievennootschap - de Vlaamse Media Maatschappij - opgericht om het plan ook een juridische basis te geven. Ik had daarop aangedrongen omdat de weekbladfederatie toch niet de hele last zou kunnen torsen. Bovendien moest er een opening naar de Vlaamse dagbladen worden gemaakt, ook al om te verhinderen dat ze avonturen zouden aangaan zonder te weekbladen daarin te betrekken. Het volumineuze studierapport dat in de zomer en de herfst van 1984 werd gemaakt en waarvan ik met tegenzin co-auteur was, bleek een slag in het water omdat de opgedrongen premissen niet klopten. Daarop schreef ik, daarbij geholpen door Victor Claeys, in december 1984 op eigen initiatief een becijferd no-nonsense rapport van 79 pagina's dat een heus bedrijfsplan, o.m. gebaseerd op een offerteronde bij leveranciers van studiomateriaal, bevatte. Dat werd de blauwdruk van het TV-station én de basis voor het financieel plan dat ik in januari 1986 opmaakte. Op federaal en regionaal niveau moest het wettelijk en decretaal kader worden geschapen om commerciële televisie in Vlaanderen mogelijk te maken; dat vergde lobbying op die twee niveaus en een nauwkeurige lezing van de ontwerpteksten en de adviezen van de Raad van State. Omdat er voor gekozen werd om het TV-signaal direct in de kabel in te spuiten, moest op technisch vlak de RTT meewerken om alle Vlaamse kabelmaatschappijen (het waren er toen 22) te bereiken. Dat alles gebeurde onder hoge druk omdat RTL plannen had om met een Vlaams programma op de kabel te komen. Er waren zelfs uitgevers die die plannen genegen waren, wat het lobbywerk bijzonder complex maakte. De unitaire weekbladuitgeverijen (zij die titels uitgaven in de nederlandse en de franse taal) hebben op ons aandringen hun vennootschappen gesplitst als antwoord op de (onvolledig) geregionaliseerde mediapolitiek. Bij de dagbladen was die bijkomende ingreep niet nodig. De kwestie van de verdeling van de VMM-aandelen tussen de uitgevers zorgde voor helse spanningen, zowel tussen dagbladuitgevers en weekbladuitgevers als tussen dag- en weekbladuitgevers onderling. Met name de Nederlandse VNU meende een groot pakket aandelen te mogen claimen wegens hun groot marktaandeel in de advertentiemarkt. Toen ik er in een (gelekte) nota op wees dat geen van hun Vlaamse weekbladen in Vlaanderen werd gedrukt en dat hun aandeel in de tewerkstelling in de grafische sector alhier nihil bedroeg, werd ik 'persona non grata' bij de VNU en haar dochters. Een krabbenmand. Ondertussen kampte ik met groeiende gezondheidsproblemen. Tijdens de voorbereidingen bleek uit onze balansanalyse dat de uitgevers van Het Laatste Nieuws en Het Rijk der Vrouw - de zogenaamde 'groep Hoste' - op de rand van een faillissement stonden en dus onmogelijk in het kapitaal van de productiemaatschappij VTM konden treden. Het leek er op dat we tien jaar na het faillissement van de Standaardgroep (het onderwerp van mijn licentiaatsthesis aan de KU Leuven) op een nieuwe megafaling in de perssector afstevenden. Tijdens een drie uur durende werklunch - die op zijn verzoek doorging 'Chez Callens' - kon ik Ludo Van Thillo 'en tête-à-tête' ervan overtuigen dat het commerciële TV-station reële slaagkansen had en dat de participatie van Het Laatste Nieuws en Het Rijk der Vrouw nodig was voor het politieke evenwicht. Daarop zorgde de 'groep Van Thillo' voor een forse kapitaalinjectie. In juli 1987 verliet ik opgebrand de sector. In 1989 startte dan na acht jaar studie- en lobbywerk uiteindelijk VTM met als aandeelhouders de meerderheid van de Vlaamse uitgevers van dag- en weekbladen. De VUM (Standaardgroep), de Financieel-Ekonomische Tijd en De Morgen bleven aan de kant staan en dat bleek weldra een blunder van formaat. Einzelgänger André Leysen heeft dat nooit kunnen toegeven.

Na een herstelperiode en een stoomcursus PC en ICT vestigde Lucas Tessens zich in 1993 als onafhankelijk media-expert onder de benaming MERS en maakte in opdracht van de Vlaamse regering een doorlichting van de mediasector, onder de titel 'De Vlaamse media. Localisering van de beslissingscentra' (maart 1993), later in de commerciële en uitgebreide versie omgedoopt tot 'De Vlaamse media, een sector in de stroomversnelling' (1994)Dit onderzoeksrapport kende verscheidene edities . In de stroomafwaartse analyse belichtten we de participaties van de mediabedrijven in dochterbedrijven en dat voor dagbladen, weekbladen, radio en televisie. In de stroomopwaartse analyse stootten we door tot de eigendomsstructuur van de media (media ownership). Het uitgetekende particatieschema had iets weg van een schema van elektrische schakelingen. Van alle moedervennootschappen werd een beknopte analyse gemaakt van de geconsolideerde balansen. Een historisch overzicht in telegramstijl situeerde de mediabedrijven in de tijd. In een bijlage gaven we de nominatieve samenstelling van alle raden van bestuur. Niet iedereen vond die ontrafeling prettig.

Een afzonderlijke sectie van het rapport was gewijd aan het versplinterde en door Electrabel gedomineerde kabellandschap in Vlaanderen. De aaneensluiting van de kabelnetten (mits trunkverbindingen tussen de kopstations) zou snel want breedbandig internet over coax op zeer korte termijn mogelijk maken, zo luidde ons betoog. De droom van Paul Otlet (1868-1944) kon in vervulling gaan. De hoge kabelpenetratie bij de huishoudens was een unicum in de wereld en garandeerde een hoge return-on-investment. Dat leidde tot een studiesyndicaat (SNDKT) o.l.v. de GIMV. Belgacom voelde toen de bui al hangen en hoofdleverancier Bell Telephone - buiten het studiesyndicaat gehouden - riep MERS op het matje (op de bovenste verdieping van de 'Bell Tower') en dreigde er zelfs mee al haar vestigingen in Vlaanderen op te doeken. Met die boodschap werd ik naar Minister-president Luc Van den Brande gestuurd. Na een media-oorlog was er nu een telecom-oorlog in de maak. Toch volgde kort na het eindrapport van het SNDKT de oprichting van Telenet. lees hier onze bijdrage in Trends Top Informatica 1997

MERS schreef in totaal een 60-tal studierapporten voor diverse opdrachtgevers.

In de periode 1996-2007 werden de geregionaliseerde belastingen het werkterrein van MERS: Kijk- en Luistergeld, Onroerende Voorheffing, Verkeersbelasting. Naast een diepgaande reorganisatie van de diensten lag de focus van het nieuwe managementteam (o.l.v. mijn charismatische en betreurde vriend Jos Franken) op datawarehousing en de koppeling van databanken van de overheid, waardoor de burger bvb. de wettelijk voorziene verminderingen op die belastingen voortaan automatisch verkreeg. Om de ontduiking van kijk- en luistergeld tegen te gaan hebben we een breedvoerige en succesvolle mediacampagne opgezet met de inschakeling van een call-center om aangiften vooralsnog mogelijk te maken. Ook kreeg MERS van de Vlaaamse Overheid en CIPAL de opdracht de jaarverslagen van KLG en OV te redigeren. Daarin werd terloops gewezen op de extreem ongelijke verdeling van het onroerend vermogen in Vlaanderen en dat werd, dankzij het bestaan van het datawarehouse, gestaafd door een analyse van alle belastbare onroerende goederen. In het Vlaamse gewest was de top 1% der eigenaars in 2004 goed voor maar liefst 36% van het totale onroerende vermogen. Het is een cijfer dat je doet duizelen maar ondanks een uitgestuurd perscommuniqué bleef het in de media muisstil. Voor alle duidelijkheid: het ging dus niet om een steekproef want we hadden toegang tot de data van de gehele populatie eigenaars. Vandaag is vermogensconcentratie een 'hot item' en heeft het - zeer terecht overigens - de focus van onderzoek weggetrokken van de inkomensongelijkheid.In 2003 startte het boekenantiquariaat MERS Antique Books Antwerp. We kozen voor een webshop zonder fysieke winkel. Het aanbod bestaat uit non-fictie, kunst en literatuur op niveau. Belgisch Congo, de Franse Revolutie en de verkoop van de nationale goederen, kloosters en het kadaster zijn van bij de start en tot op vandaag specialisaties.

Vanaf 2013 bouwt MERS aan een gebruiksvriendelijk en zelf ontwikkeld multimediaal Content Management System (CMS) dat websites aanstuurt. We maken gebruik van PHP, HTML5, CSS3 en jQuery. Er wordt gewerkt met MySQL-databases. Veel aandacht gaat naar volautomatisch gecreëerde audit-rapporten en dito dashboards, de automatisering van de orderafhandeling en de facturatie, datamining, vectoriële kaarten, de visualisatie van data, datawarehouse en datalake. En reeds klopt artificiële intelligentie aan de deur van zovele actoren en sectoren. Er mee omgaan kan op twee manieren: dom-slaafs of intelligent. Aan ons de keuze.

Ons partnerschap met het Instituut voor Financiële Archeologie (IFA) en het onderzoek naar de koloniale vennootschappen in Congo is de vrucht van een jarenlange vriendschap met Guy Bertrand en de gedeelde interesses. Alle jaargangen van het 'Bulletin Officiel du Congo' werden door IFA ingescand en zijn onze bronnen bij uitstek. In een relationele database analyseren we de uniek geïdentificeerde koloniale vennootschappen (mits een 'company ID' of 'CID') en hun bestuurders. Aansluitend koppelen we de bibliografische gegevens van relevante Congo-boeken en -documenten aan elke vennootschap. Op die manier krijgen we een beter zicht op wie in Congo de lakens uitdeelde. Hier vindt u enkele resultaten in kort bestek Het project wil het onderzoek naar het economische netwerk in onze voormalige kolonie promoten en faciliteren.

Land: BEL
LT
Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, roept Eternit ter verantwoording als veroorzaker van asbestkankers
ID: 202403092326
Er moet maar eens opnieuw gekeken worden naar de werking en de financiering van het fameuze Asbestfonds, de rol van Sofina en die van de familie Emsens en van Guy Verhofstadt. Van een eerlijke rechtsgang is hoegenaamd geen sprake.

Zoals PFAS zit asbest OVERAL.Weinig bekend is dat ook in Congo Eternit actief was en wel via de koloniale vennootschap Eternit du Congo ETERCO, gesticht in 1947. In 1958 zaten daar volgende personen in het bestuur:
Emsens André
Emsens Jean
Raskin Georges
Regnier Georges
Schmidheiny Ernst
Vander Borght Henri

In 1950 werd de Société pour la Fabrication au Congo de Tuyaux en Asbeste-Ciment, en abrégé COTUYAC, gesticht. In 1958 zaten daar volgende personen in het bestuur:
Coppée René
Emsens André
Emsens Jean
Galouzeau de Villepin François Xavier
Vander Borght Henri

(Bron: MERS/IFA, project Koloniale Vennootschappen, Database, 2021)
Land: BEL