Search our collection of 8.383 Books

Author
Title

Search our 3.880 News Items

Book of the Day
VELAERS Jan & VAN GOETHEM Herman
Leopold III. De Koning, het Land, de Oorlog.

1ste druk. Hardcover, stofwikkel, gebonden, 1152 pp. Foto's in ZW. Bibliografie, noten, index. Noot LT: Alhoewel het boek door zijn volume, zijn rijke bibliografie en de notenmassa bedoeld is om het vraagstuk van de koningskwestie af te sluiten (in academische kringen spreekt men dan van een zogenaamd 'definitieve studie'), laat het (gewild?) enkele eigenaardige lacunes achter en mist het daardoor zijn objectief.
In 1995 brengen Buch en Vanderlinden een studie over het Congolese uranium. In 2001 verscheen een interessante studie van Robert Close, Léopold III: les 'non-dits', dat bepaald geen blad voor de mond neemt en talrijke nieuwe archiefstukken aan het dossier toevoegt. In 2011 plaatst de goed gedocumenteerde studie van J.P. Van Rossem de koningskwestie in een geopolitiek kader; het uraniumcontract speelt weerom een cruciale rol.


• Hieronder de uitzending 'Histories', uitgezonden door de BRTN op 15 december 1997. Dit programma - alhoewel goed gemaakt - blijft aan de oppervlakte en brengt geen internationaal perspectief onder de aandacht. De Koude Oorlog wordt niet als context vermeld.


• Vermelden we nog dat Paul Henri Spaak (1899-1972) aan de basis lag van Euratom en dat hij van 1957 tot 1961 secretaris-generaal van de NAVO/NATO was. De socialistische leider/agitator werd dus door de geallieerden (USA en UK) beloond want hij werd beschouwd als een exponent van getrouwheid aan het westers bondgenootschap.• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011), kinderen: Leopold II van België, Charlotte van België, Filips van België, Lodewijk Filips van België

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217) x 18530822 aartshertogin Maria, Hendrika van Oostenrijk (°Pest, 18360823 Spa, 19020919) x 19091212 (kerkelijk) Blanche, Zélie, Joséphine Delacroix, baronne de Vaughan (°Boekarest, 18830513 Cambo-les-Bains, 19480212),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217) x 19001002 Hertogin in Beieren Elisabeth, Gabriele, Valérie, Marie (°Possenhofen, 18760725 Laken, 19651123),

Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) x 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617) ,

• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),

• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),

• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)
VELAERS Jan & VAN GOETHEM Herman on wikipedia
€35.0

BUY

New Arrivals
HUNTINGTON Samuel
Botsende beschavingen - Cultuur en conflict in de 21ste eeuw
4de druk. Paperback, in-8, pp., enkele kaartjes, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
H. poneert o.a. dat na de verdwijning van het Ottomaanse rijk, de islam geen 'kernstaat' meer had.
Op p. 334 somt H. de uitingen van het westers moreel verval op.
HUNTINGTON Samuel on wikipedia
€15.0

BUY

WITTE Els
Voor vrede, democratie, wereldburgerschap en Europa. Belgische historici en de naoorlogse politiek-ideologische projecten (1944-1956)
Paperback, grote in-8, 389 pp., bibliografische noten, bibliografie, index/register.
WITTE Els on wikipedia
€15.0

BUY

THOMAS Hugh
La Guerre d'Espagne juillet 1936 - mars 1939 (Edition définitive)
Broché, in-8, 1026 pp., illustrations (cartes), notes bibliographiques, bibliographie, index. Ouvrage de référence.

THOMAS Hugh on wikipedia
€20.0

BUY

GENTILE Emilio
Le religion fasciste - La sacralisation de la politique dans l'Italie fasciste
Broché, in-8, 354 pp., notes bibliographiques.
GENTILE Emilio on wikipedia
€15.0

BUY

ILLICH Ivan
Celebration of Awareness: a call for institutional revolution (1971)
Pocket, 156 pp.

"We are challenged to break the obsolete and social systems which divide our world between the overprivileged and the underprivileged." (17)

ILLICH Ivan on wikipedia
€10.0

BUY

LOEWINSON-LESSING Vladimir
The Hermitage - Western European Painting
Hardcover, small in-8, 143 pp., ill. in colour.
LOEWINSON-LESSING Vladimir on wikipedia
€10.0

BUY

ELIACH Yaffa
Chassidische vertellingen over de holocaust
Pb, in-8, 270 pp., met noten en verklarende woordenlijst
ELIACH Yaffa on wikipedia
€10.0

BUY

JANOUCH Gustav
Gesprekken met Kafka
Pb, in-8, 192 pp. Met eindnoten.
JANOUCH Gustav on wikipedia
€10.0

BUY

JAPIN Arthur
De zwarte met het witte hart - roman
39ste druk. Pb, in-8, 400 pp., met stamboom van het Nederlandse koningshuis. In 1837 worden twee Afrikaanse prinsjes, Kwasi en Kwame, aan koning Willem I geschonken. Zij dienen als onderpand voor de illegale slavenhandel van de Nederlandse regering. In Delft worden de zwarte jongens als Hollanders opgevoed. Terwijl Kwasi zich uit alle macht aanpast en een echte Nederlander wil worden, vecht Kwame om zijn Afrikaanse identiteit te behouden en op een dag te kunnen terugkeren naar zijn volk. Jaren later, aan het begin van de twintigste eeuw, kijkt de bejaarde prins Kwasi Boachi vanaf zijn Javaanse theeplantage terug op hun buitengewone levens. Pas dan ontdekt hij het complot waarmee de Nederlandse regering zijn Indische carrière heeft gedwarsboomd. De zwarte met het witte hart is een van de hoogtepunten uit de naoorlogse Nederlandse literatuur en betekende de definitieve doorbraak van Arthur Japin. De roman is op feiten gebaseerd.
Sonntag schreef: Een van de spannendse en meest onthullende werken over het Europese kolonialisme ooit.
JAPIN Arthur on wikipedia
€7.5

BUY

MARTIN Laurence W. (editor)
Neutralism and nonalignment. The new states in world affairs
Pb, in-8, 250 pp.
MARTIN Laurence W. (editor) on wikipedia
€15.0

BUY

TAYLOR A.J.P.
The Origins of the Second World War
Pb, in-8, 357 pp., index
TAYLOR A.J.P. on wikipedia
€15.0

BUY

TUCHMAN Barbara
De Mars der Dwaasheid. Bestuurlijk onvermogen van Troje tot Viëtnam. (vertaling van The March of Folly - 1984)
2de druk. Pb, 480 pp. Bibliografie, noten, register, afbeeldingen in ZW. Een klassieker die machthebbers en de dwazen die hen verkiezen zouden moeten lezen. BT toont aan dat niet de geschiedenis maar de mens zich herhaalt (zoals Voltaire al zei). Regeringsleiders en potentaten herhalen zich in ... dwaasheid. Het kan gaan om pure domheid, megalomanie, beoordelingsfouten, hardleersheid, het zich omringen met ja-knikkers, en dies meer. Alhoewel alle naties zulke regeerders hebben gehad, spant de USA in de laatste vijftig jaar wel de kroon. Citaat over de restauratie in Frankrijk: 'Het is dan ook geen verrassing dat hij (Karel X, LT) de hoop van de émigrés was, die samen met de Bourbons waren teruggekeerd en die het oude regime weer in ere wilden herstellen, compleet met rangen, titels en vooral hun in beslag genomen eigendommen (biens nationaux, LT).' (33)
Vragen die belangrijk zijn voor de studie van de dwaasheid: "Welke waarnemingen, welke fictie of fantasie gaan deel uitmaken van de beleidsvorming? Welke wilde fantasieën krijgen de overhand op redelijke schattingen van de werkelijkheid? Hoeveel overtuiging, of, integendeel, hoeveel bewuste overdrijving is er aan het werk? Gelooft men zelf in het betoog of is het vindingrijke retoriek die gebruikt wordt om een gewenste koers af te dwingen?" (291)


Barbara Wertheim Tuchman (30 januari 1912 – 6 februari 1989) was een Amerikaanse journaliste en historica. Haar boeken op een rijtje: De Bijbel en het Zwaard (1956), Het Zimmermann telegram (1958), De Kanonnen van Augustus (1962), De trotse toren (1962), Stilwell en de Amerikaanse rol in China (1971), De waanzinnige veertiende eeuw (1978), De Mars der Dwaasheid (1984).
TUCHMAN Barbara on wikipedia
€25.0

BUY

MEYNEN Alain, VAN GEYT Louis
van Praag 1948 tot Vilvoorde 1954. Politieke biografische gesprekken met Louis Van Geyt
Pb, in-8, 197 pp., foto's, register.
Louis Van Geyt (Antwerpen, 24 september 1927 – 15 april 2016) was een Belgisch politicus voor de KPB.
MEYNEN Alain, VAN GEYT Louis on wikipedia
€15.0

BUY

PIKETTY Thomas
Capital et Idéologie
Broché, grand in-8, 1198 pp. + tables, graphiques.

In De Standaard der Letteren van 11 oktober 2019 schreef Jan-Frederik Abbeloos: 'Piketty’s nieuwe worp is dubbel zo dik als Kapitaal in de 21ste eeuw maar jammer genoeg slechts half zo krachtig.'
Het eerste deel van de premisse is al onwaar: 'Kapitaal ...' telde 976 bladzijden en dit boek telt er 1208.
Met de volgende zin bewijst Abbeloos bovendien dat hij er niet veel van begrepen heeft: '(...) de gemiddelde lezer vraagt zich af wat hij aanmoet met een paginalange reconstructie van het aandeel van de Franse clerus en adel in de nationale rijkdom van 1780.'
Abbeloos kan (of wil) blijkbaar niet inzien dat de Franse Revolutie de accumulatie van vermogen in de handen van weinigen niet heeft teniet gedaan, maar verplaatst heeft van de adel en de clerus naar de hogere burgerij. De uitverkoop van de 'nationale goederen' (immobiliën) heeft de ongelijkheid versterkt gedurende de gehele 19de eeuw. De periode is dus van cruciaal belang om het betoog van Piketty te begrijpen.
In een reactie schreef Abbeloos ons:
'Geachte heer Tessens,
Ik beschik thuis over de Engelse vertaling van Kapitaal. Die telt als ik me goed herinner zo’n 650 pagina’s (ik heb het boek nu niet bij mij). Vandaar de vergelijking.
De uiteenzetting met betrekking tot de Franse revolutie was me niet ontgaan. Ik gebruik het louter ter illustratie van de erg brede opzet van Piketty. U vindt de specifieke passage van cruciaal belang om zijn betoog te begrijpen. Ik betwist dat omdat de these die het moet ondersteunen nogal voor de hand liggend is. Maar het is natuurlijk uw volste recht om te vinden dat ik er niet veel van begrepen heb.
Mijn respect voor Piketty is groot. Ik had bij mijn weten een van de eerste interviews met hem in het Nederlandstalige gebied. Dat neemt niet weg dat ik zijn nieuwste boek te wijdlopig vind, zeker het ‘eerste deel’.
Jan-Frederik'
Wij reageerden als volgt:
'Geachte Heer Abbeloos,
Ten eerste: het is weinig zinvol de Engelse vertaling van het eerste boek te vergelijken met de Franse versie van het nieuwe boek; en wil dat nu net het kernpunt zijn van uw betoog: het boek is te volumineus. De manklopende vergelijking moet uw al te gemakkelijke conclusie ondersteunen: dubbel zo dik, half zo krachtig. Het bekt misschien goed maar journalistiek is het onzin.
Ten tweede: In mijn bericht schreef ik: ‘De periode rond 1780 is dus van cruciaal belang om het betoog van Piketty te begrijpen.’
U maakt daarvan: ‘U vindt de specifieke passage van cruciaal belang om zijn betoog te begrijpen.’
Dat zijn twee wezenlijk verschillende invalshoeken.
Als u mijn – toch korte – mail al zo fout leest ...
Nog een zin uit uw betoog: ‘Vijf jaar geleden bestormde de Franse econoom Thomas Piketty de intellectuele scène met de Engelse vertaling van Le capital au XXI siècle (...)’. Eigenaardige stelling. Alsof de ‘intellectuele scène’ niet door het Franstalige origineel werd ‘bestormd’.
Maar misschien verwijst u wel naar de ronduit schandalige houding die de ‘Financial Times’ bij monde van Chris Giles aannam tegenover Piketty. Er zaten zogezegd fouten in de dataset. De FT haalde daarna bakzeil en het boek werd op 14 november 2014 door diezelfde krant tot ‘Boek van het jaar’ uitgeroepen.
Tot slot betwist ik ten gronde uw stellingname die als volgt luidt: ‘Maar net zoals partijen kiezers moeten overtuigen, moeten schrijvers dat met hun lezers doen.’ Het is een gevaarlijk pad als schrijvers moeten overtuigen. Voor iedereen is het veiliger als schrijvers – en daartoe reken ik ook journalisten – vooral hun lezers informeren. Mits weglating van de grote irrelevante foto van Ségolène Royal had u met uw ‘bespreking’ de lezers twee keer beter kunnen informeren, me dunkt. Nu is het bij een magere proeve tot overtuiging gebleven. Jammer.
Met vriendelijke groeten,
Lucas Tessens'

Over de verkoop van de nationale goederen:'Dans les faits, les rachats de droits seigneuriaux ou de biens nationaux furent le fait de la petite minorité roturière ou noble disposant des liquidités nécessaires, et la masse des paysans en était exclue.' (131)
P. wijst erop dat gedurende de Franse Revolutie en daarna geen enkele vorm van progressiviteit in de Franse belastingen werd gerealiseerd, noch inzake inkomens noch inzake successierechten. Dat verklaart de geweldige accumulatie van vermogens gedurende de XIXe eeuw. (141-142) Noteer dat tussen 1831 en 1912 de Belgische wet op de grondbelasting slechts vijf keer werd aangepast. Het combinatie van lage grondlasten met het cijnskiesstelsel was voor de grootgrondbezitters de garantie op blijvende macht, zowel economisch als politiek. (zie ook onze artikels)
PIKETTY Thomas on wikipedia
€30.0

BUY

MOULAERT Jan
De vervloekte staat. Anarchisme in Frankrijk, Nederland en België 1890-1914
Pb, in-8, 208 pp., illustraties, bibliografische noten, index.
MOULAERT Jan on wikipedia
€12.5

BUY

BOON Louis Paul
De paradijsvogel, relaas van een amorele tijd.
4de druk. Pb, in-8, 224 pp., cover door Helmut Salden en W.L. Bouthoorn. Grote ABC 100. Noot Lucas Tessens: Boek werd verboden. Lodewijk Paul Aalbrecht Boon, Vlaams romanschrijver (Aalst 15.3.1912 - Erembodegem 10.5.1979). De 1ste druk verscheen in 1958, de 2de druk in 1965, de 3de in 1968, deze 4de in 1972.

BOON Louis Paul on wikipedia
€10.0

BUY

BOGAERTS Pierre, DUPON Frédéric, LANGE Bart (+), LANNAY Cathy, MEERTS Jan, PUTCUYPS Cédric, QUINTELIER Bart, ROOSENDAAL Frank, VAN DOOSSELAERE Guy, VERSTRAETE Jan, VERSTRAETE Stefanie
200 jaar Orde van Advocaten te Antwerpen. 1812-2012
Luxe-editie. Hardcover, 4to, 327 pp., illustraties, foto's, facsimile van documenten, lijsten van advocaten, samenstelling van de Raad 1812-2012.
BOGAERTS Pierre, DUPON Frédéric, LANGE Bart (+), LANNAY Cathy, MEERTS Jan, PUTCUYPS Cédric, QUINTELIER Bart, ROOSENDAAL Frank, VAN DOOSSELAERE Guy, VERSTRAETE Jan, VERSTRAETE Stefanie on wikipedia
€50.0

BUY

REYN Edmond
Rijk polderland verdwenen onder baggerzand. Chronologische analyse van de linkeroever polderannexaties.
Gesigneerd door de auteur. Hardcover, gebonden in groen linnen met goudopdruk, geïllustreerde stofwikkel, 4to, 384 pp., rijkelijk geïllustreerd met kaarten, plans, oude foto's, luchtfotografie, met bibliografie en bronnenopgave. De samensteller en auteur ingenieur Edmond Reyn (°Kallo, 1932) heeft wortels in de poldergemeenten Kallo en Doel. Als tienjarige liep hij mee met zijn grootvader, dijkgraaf van Doelpolder, om schotbalken te steken bij hoge waterstanden en springtij. In 1953 was hij ooggetuige van de dijkenschade en vulde zandzakken aan de betonsluis van den "bazeput". Tijdens zijn drukke beroepsloopbaan als chemisch ingenieur en internationaal petrochemiemanager, bleef hij actief geïnteresseerd in de perikelen van de linkeroeverpolders. Ontelbare keren is hij teruggegaan naar de steeds maar verder verdwijnende polders op zoek naar informatie en herinneringen, en nog altijd volgt hij met argusogen de onstilbare honger van de Antwerpse polderbezetters.
REYN Edmond on wikipedia
€45.0

BUY

GORIS Jan-M., PERSOONS Ernest, VAN DER HAEGEN Herman
Een kaartboek van de Sint-Michielsabdij Antwerpen 1640-1793
Gebonden linnen met zilveropdruk, geïllustreerde stofwikkel. 299 pp. Volledig geïllustreerd, kaarten in kleur, gravures in kleur en ZW. Noot LT: De SMA is vandaag nog slechts een herinnering. Dit werk vergde enorm veel research omdat men niet kon terugvallen op een bestaand en geïntegreerd archief. De SMA begon in 1640 als eerste norbertijnenabdij haar onroerend goed in kaart te brengen. Het werk van het Rijksarchief verdient alle lof! De historische bijdragen belichten het belang van de abdijen inzake grondeigendom. Onmisbaar voor het begrijpen van de geschiedenis van Antwerpen.
GORIS Jan-M., PERSOONS Ernest, VAN DER HAEGEN Herman on wikipedia
€50.0

BUY

HUET Leen, GRIETEN Jan
Nicolaas Rockox 1560-1640 Burgemeester van de Gouden Eeuw
Hardcover, in-8, 409 pp., illustraties in ZW en kleur, register, bibliografische noten, stamboom. Nogal wat aandacht gaat naar de schat van Mespelare, gouden munten aldaar gevonden door Karel Van Houw.
HUET Leen, GRIETEN Jan on wikipedia
€20.0

BUY

MARTENS Ludo
Kabila et la révolution congolaise - Panafricanisme ou néocolonialisme? [old book number 20020070]
Préface de Abdoulaye Yerodia. Paperback 719 pp. Cartes, index. 1420 gram. En 1979, Ludo Martens (1946-2011) invite Kabila à Bruxelles. Depuis, son engagement pour le Congo n’a pas fléchi. Son livre transporte le lecteur dans ce pays complexe, où de nombreuses familles survivent avec 10 dollars par mois et où le peuple a enterré trois millions et demi de victimes en trois années de guerre et d'occupation étrangères. L'auteur rapporte ses entretiens avec des dizaines de militants de base œuvrant pour un changement radical. Les nombreuses anecdotes brossent le quotidien d'un pays ravagé et d'une population clochardisée par Mobutu, mais éveillée et disponible. Elles initient le lecteur aux zaïroiseries d'un Sakombi Inongo qui veut établir au Congo “la domination divine” et du maçon Mizele, roi autoproclamé, qui veut rétablir l'ancien royaume Kongo. Si le sujet du livre est grave, son contenu est varié et prend parfois l'aspect d'un journal de bord. Plusieurs chapitres sont basés sur les 120 conférences données par l'auteur à Kinshasa, Lubumbashi et Kikwit et les 70 interventions faites à la radio et à la télévision. L'ouvrage contient plus de 1.500 références. Des citations pertinentes dévoilent la main des Etats-Unis dans le drame effroyable que vit le Congo depuis août 1998 ainsi que le rôle joué dans la stratégie américaine par Kagame et Museveni et par les différentes fractions “rebelles”.
MARTENS Ludo on wikipedia
€35.0

BUY

DE SCHUYTER Jan, NAND (pentekeningen)
Merksem onder vuur
Gebrocheerd, in-12, 128 pp., tekeningen.
Dagboek start op 3/9/1944 en loopt tot 11/10/1944. Noteer dat Merksem door de Duitsers bezet bleef tot begin oktober 1944; de bruggen over het Albertkanaal waren opgeblazen. Vanuit Merksem werd op de stad geschoten.
De Schuyter werkte als journalist voor het dagblad Het Handelsblad.
DE SCHUYTER Jan, NAND (pentekeningen) on wikipedia
€20.0

BUY

PIKETTY Thomas
Aux urnes citoyens ! Chroniques 2012-2016
PIKETTY Thomas on wikipedia
€12.5

BUY

VAN ROSSEM Jean-Pierre
Crisis: Hoe lossen we het op ?
3de druk. Pb, in-8, 248 pp., bibliografie, index.

Van Rossem citeert reeds Piketty en dat op een moment dat niemand Thomas kende.
VAN ROSSEM Jean-Pierre on wikipedia
€20.0

BUY

DI RUPO Elio, VAN DE WOESTYNE Francis
Elio di Rupo, leven en visie. Gesprekken met Francis Van de Woestyne
Pb, in-8, 208 pp., foto's.
DI RUPO Elio, VAN DE WOESTYNE Francis on wikipedia
€10.0

BUY

DI LAMPEDUSA Giuseppe Tomasi
De Tijgerkat (vertaling van Il Gattopardo - 1958)
Hardcover, geen stofwikkel, in-8, 227 pp. Uit het Italiaans vertaald door Dr J.C. Romein-Hütschler. Lampedusa (Palermo, 23 december 1896 - Rome, 23 juli 1957) schreef deze roman in 1955-1956; verscheen postuum in 1958 en werd in 1959 bekroond met de Premio Strega; beschrijft het leven van de Siciliaanse edelman Don Fabrizio Corbera, prins van Salina, en diens familie, tijdens de gebeurtenissen rond 1863 van het Risorgimento en daarna. In 1963 verfilmd door Luchino Visconti.
De roman kende een daverend succes en kende tussen oktober 1959 en mei 1961 niet minder dan zes drukken.
DI LAMPEDUSA Giuseppe Tomasi on wikipedia
€10.0

BUY

GEERAERTS Jef
Gangreen, de cyclus: Black Venus (1967), De Goede Moordenaar (1972), Het Teken van de Hond (1975), Het Zevende Zegel (1977)
Pb, in-8, 1064 pp., dundruk. Met nawoord van Harold Polis
GEERAERTS Jef on wikipedia
€12.5

BUY

VAN ROSSEM Jean-Pierre
Belgisch uranium voor de eerste Amerikaanse en Russische atoombommen
Pb, 671 pp., met foto's, tabellen, uitgebreide bibliografie, index. Noot Lucas Tessens: Het interessante boek van Van Rossem is o.m. een striemende aanklacht tegen onzorgvuldig werk van historici en andere auteurs. Vooral de bestseller van David Van Reybrouck, Congo (2010), moet het ontgelden: 'weinig geslaagde proeve tot bellettrie, die zijn aanbidders graag voor geschiedenis verzwendelen' (398), 'pretentieuze tekst' (399), 'onkritisch' (402), 'de zeer belangrijke rol die uranium, kobalt, tin en koper in het koloniale verhaal hebben gespeeld, komt bij Van Reybrouck hoegenaamd niet uit de verf' (402), 'in het werk van Van Reybrouck zoekt men vruchteloos naar al die internationale complicaties' (404), 'een boek voor kinderen' (404). Het oordeel van VR is zwaar maar wel onderbouwd. Van Rossem biedt inderdaad een krachtige analyse en verklaringen, met uranium en de Koude Oorlog als leidraad. Bij Van Reybrouck gaat het meer om een chronologisch gerangschikte compilatie en kundige rewriting van bestaande teksten, zoals beschikbaar op het internet.
VAN ROSSEM Jean-Pierre on wikipedia
€75.0

BUY

HOUELLEBECQ Michel
Platform midden in de wereld (vertaling van Au milieu du monde. Plateforme)
Pocket, 309 pp. Roman.
HOUELLEBECQ Michel on wikipedia
€7.5

BUY

BEEVOR Antony
Crete: The Battle and the Resistance
with a new Introduction. Pb., in-8, 405 pp., photos, bibl., index.Book was first published in 1991.
BEEVOR Antony on wikipedia
€15.0

BUY

FERRANDEZ Jacques, CAMUS Albert
L'Etranger (d'après l'oeuvre d'Albert Camus)
Edition spéciale. Strip, 4to, 134 pp., bandes déssinés
FERRANDEZ Jacques, CAMUS Albert on wikipedia
€25.0

BUY

GEERAERTS Jef
Het Sigmaplan - Misdaadroman
2de druk. Pb, in-8, 341 pp.
GEERAERTS Jef on wikipedia
€10.0

BUY

BOURQUIN M.
Les Visées de l'Allemagne sur le Congo Belge. Les Cahiers Belges no 18
Softcover, 8vo, 47 pp.
BOURQUIN M. on wikipedia
€20.0

BUY

PIKETTY Thomas, Van Bergen Wouter, Visser Martin
De kleine Piketty. Het kapitale boek samengevat.
2de druk. Hardcover, pocket, 80 pp.
De samenvatters zijn financieel journalisten van De Telegraaf.

Noot LT: Kapitaalverdeling en vermogensongelijkheid uitgelegd in een notedop.
Uiteraard blijft het originele werk van Piketty een must read.
Maar alle beetjes helpen om de bewustwording over deze materie te doen groeien.
Het staat als een paal boven water dat de ecologische discussie uiteindelijk een enorme factuur zal presenteren aan de staten en dan wordt het belangrijk om weten wie die factuur gaat betalen. Zullen de 'superrich' de dans ontspringen? En welke rol zullen de politici hierin spelen?
In ieder geval is het nu al duidelijk dat een dividenduitkering die geen rekening houdt met de ecologische kost, de kosten van de klimaatopwarming doorschuift naar de collectiviteit. Het adagium 'privatisering van de winsten, collectivisering van de lasten' geldt ook hier.
PIKETTY Thomas, Van Bergen Wouter, Visser Martin on wikipedia
€10.0

BUY

VENNER J.G.C. Dr
Beeldenstorm in Hasselt 1567. Achtergronden en analyses van een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik.
Gebrocheerd, in-8°, xxviii + 288 pp., kaartjes, en stadsplannen, bibliografie, statistische bijlagen, index. Doctoraatsthesis, Maaslandse Monografie n° 48.
Graanprijzen (zie p. 88), accijnzen (82), schema van het bestuur in de 16de eeuw (33). De auteur werkt met Lorenz-curven om de verdeling van de belastingdruk te analyseren.
VENNER J.G.C. Dr on wikipedia
€14.5

BUY

JANSSENS Paul Prof. Dr - VERBOVEN Hilde Drs - TIBERGHIEN Albert Prof Dr
Drie Eeuwen Belgische Belastingen - Van contributies controleurs en belastingconsulenten.
Hardcover, stofwikkel, 4to, 30x21cm, 432 pp, 350 illustraties, bibliografie, summary in English. Noot LT: nooit werd het verhaal van de belastingen zo boeiend in woord en beeld gebracht. Maar de gewone burger is weinig geïnteresseerd in de achtergronden van de vestiging en de inning van belastingen. Nochtans zijn zij cruciaal in het staatsbestuur. De laatste jaren speelt de ongelijke verdeling van de belastingdruk en de belastingontwijking een grotere rol in het debat. De politiek kan niet aan geloofwaardigheid winnen als belastingen onrechtvaardig zijn en het blijven.

Pro memorie: Onmiddellijk na de bezetting van de Oostenrijkse Nederlanden door de Franse revolutionairen worden in 1794 de fiscale vrijdommen afgeschaft: "AVERTISSEMENT; Le Magistrat de Bruxelles avertit le public, qu'il a donné les ordres le plus positifs à la Trésorerie de cette ville (Bruxelles, LT), de ne plus permettre qu'aucun habitant puisse jouir de l'exemption d'aucun impôt, sous quelque prétexte que se puisse être. s. J.F. DE MENDIVIL." (zie p. 153)
JANSSENS Paul Prof. Dr - VERBOVEN Hilde Drs - TIBERGHIEN Albert Prof Dr on wikipedia
€65.0

BUY

BARBUSSE Henri
Le feu. Journal d'une escouade - Roman
Poche, 460 pp. Préface d'Olivier Cosson
Adrien Gustave Henri Barbusse, dit Henri Barbusse, né à Asnières le 17 mai 1873 et mort à Moscou le 30 août 1935, est un écrivain français.
La postérité se souviendra surtout du roman qu'il écrivit sur cette expérience Le Feu, prix Goncourt 1916, récit sur la Première Guerre mondiale dont le réalisme souleva les protestations du public de l'arrière autant que l'enthousiasme de ses camarades de combat. Il parut sous forme de feuilleton dans le quotidien 'L'Oeuvre' à partir du 3 août 1916, puis intégralement à la fin de novembre 1916 aux éditions Flammarion. En novembre 1917, Barbusse est cofondateur et premier président de l'Association républicaine des anciens combattants (ARAC).
BARBUSSE Henri on wikipedia
€10.0

BUY

COENEN Martin, SMEETS Jaak
Moorden in België
Softcover, pb, 8vo, 152 pp. Martin laat de betrokken partijen aan het woord: de moordenaar, de advocaat, de psychiater, de criminoloog, de aalmoezenier, de verwanten van de slachtoffers.
Een beklemmend dossier.
COENEN Martin, SMEETS Jaak on wikipedia
€20.0

BUY

QUENEAU Raymond
Zazie dans le métro
Poche, 189 pp.
QUENEAU Raymond on wikipedia
€10.0

BUY

AVOM
Stadsarcheologie Mechelen. Tentoonstellingcatalogus. 1995
A4, polycopie, 93 pp., ill.
AVOM on wikipedia
€12.5

BUY

WILLEQUET Jacques (inleiding), SOMERHAUSEN C. (red.)
België in de politieke karikatuur 1830-1980
Softcover, square in-8, 124 pp., talrijke illustraties in ZW, 495 items in het catalogusgedeelte. Tentoonstelling georganiseerd door de ASLK ter gelegenheid van Europalia 80 - België 150, 26 september tot 31 oktober 1980 Noot Lucas Tessens: Bijzonder geslaagd overzicht van de maatschappelijke en politieke geschiedenis van België. Item 204 vermeldt de 'Pyramide à renverser' (zonder afbeelding, jammer want het doet vermoeden dat de keuze van de afbeeldingen gecensureerd werd of dat de samenstellers aan autocensuur deden), een krachtige socialistische verkiezingsaffiche, gericht tegen het kapitalisme, het militarisme, het klerikalisme en de monarchie. Item 205 (met afbeelding, karikatuur van Emile Jomaux) is daarvan een afkooksel en is van katholieke signatuur; deze karikatuur klaagt de pyramidale structuur van de Belgische socialistische partij aan, die uiteindelijk de Franse republiek (Marianne) steunt. De items 207-264 hebben betrekking op koning Leopold II (Congo, Cléo de Merode, de Vaughan, druk op het kabinet) en stammen uit de verzameling Georges Renoy, Enghien. Wie vandaag de karikaturen terug bekijkt, moet wel tot de vaststelling komen dat de pers vroeger - en vooral in de periode voor WO I - veel kritischer en bijtender was dan heden. Vandaag rest dan de vraag: de pers als waakhond of als schoothond?
WILLEQUET Jacques (inleiding), SOMERHAUSEN C. (red.) on wikipedia
€20.0

BUY

NN
Les Grands Dossiers de l'Illustration. La France au-dela des mers. Histoire d'un siècle 1843-1944
Hardcover, relié, folio, 191 pp., illustré
NN on wikipedia
€25.0

BUY

ALMOND Gabriel A., COLEMAN James S. (editors)
The Politics of the Developing Areas
Hardcover, in-8, xii + 591 pp., tables, maps, index.
ALMOND Gabriel A., COLEMAN James S. (editors) on wikipedia
€20.0

BUY

VERSCHAVE François-Xavier
Noir silence. Qui arrêtera la Françafrique ?
Broché, grand in-8, 597 pp., illustrations, cartes de l'Afrique, notes bibliographiques, bibliographie, index.
François-Xavier Verschave, né le 28 octobre 1945 à Lille (France) et mort le 29 juin 2005 à Villeurbanne (France), était un économiste de formation, connu principalement par ses prises de position concernant les relations franco-africaines, dénonçant la politique africaine de la France, symbolisée par le concept de Françafrique, titre d'un de ses livres. Il fut président de l'association Survie de 1995 à 2005.
VERSCHAVE François-Xavier on wikipedia
€20.0

BUY

VERHOEVEN Joseph Ch. M.
Jacques de Dixmude l'Africain. Contribution à l'histoire de la Société antiesclavagiste belge 1888-1894.
Broché, in-8, 160 pp. + carte dépliante.
La Société anti-esclavagiste belge fut une association créée en 1888, notamment par Hippolyte d'Ursel, sous l'influence des idées du cardinal Charles Martial Lavigerie. Elle assurera le financement et l'organisation dans les années 1890 de quatre expéditions militaires pour combattre les esclavagistes Arabo-Swahilis qui sévissaient dans l'est du territoire de l'État indépendant du Congo (actuelle République démocratique du Congo).

Les quatre expéditions organisées furent :

• l'expédition Hinck, Kerckhoven et Ectors sur le Congo et le Lomami (1890 à 1892), arrivée par l'ouest et aux succès limités. Elle rebroussa chemin quand la guerre fit rage ;
• Jacques, Storms, Docquier, Renier et Vrithoff (1891-1892), par l'est, qui vit notamment la fondation d'Albertville (actuelle Kalemie) et divers succès contre Rumaliza ;
• Long, Duvivier et Demol (1892-1893), arrivée par l'est en secours à Jacques et Docquier, et qui libéra Albertville ;
• Descamps, Miot et Chargois (1893-1896), par le Zambèze, coopéra avec Jacques, Dhanis et de Wouters. Descamps réduisit notamment les dernières poches d'esclavagistes Arabo-Swahilis après la guerre que l'EIC remporta sur eux.
VERHOEVEN Joseph Ch. M. on wikipedia
€25.0

BUY

ZISCHKA Anton
Ölkrieg. Wandlung der Weltmacht Öl.
Hardcover, leinen, gebunden, 8vo, 297 pp., ill. Mit Statistiken.
ZISCHKA Anton on wikipedia
€20.0

BUY

JACK Elspeth
Africa - An early story (1972)
Stapled, carton cover, large in-8, 86 pp., ill., interesting maps.
The original was published in 1968.
Reprinted in 1970, 1971, 1972.
JACK Elspeth on wikipedia
€25.0

BUY

FRANCK Louis
Congo Land en Volk
Softcover 344 pp. met vele z/w illustraties & kaarten in en buiten tekst. Obr. Klein-8°. * Num. b/w ills & maps in and out of the text on plts. Noot LT: Franck dringt aan op meer interesse voor Congo vanwege Belgische handelaars en nijveraars.
FRANCK Louis on wikipedia
€25.0

BUY

ICKERT Klaus, SCHICK Ursula, [ECO Umberto]
Het Geheim van de Roos ontraadseld. Over De naam van de roos van Umberto Eco
Paperback, in-8, 195 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie.
ICKERT Klaus, SCHICK Ursula, [ECO Umberto] on wikipedia
€10.0

BUY

BERGEN Doris L.
Kruis met haken. Duitse christenen in het derde rijk. (vertaling van Twisted Cross - 1996)
Vertaald uit het Engels door L. Vroemen en H. van Riel.
Paperback, grote in-8, 320 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register. Bergen doceert geschiedenis aan de univ. van Vermont.
Goed gedocumenteerde studie.
Het racisme en de jodenhaat van de nazis was evenzeer aanwezig in de Duitse protestantse kerk.
De naadloze verbinding tussen geloof en racisme is onthullend.
Opvallend - tenslotte - hoe een godsdienst (die ook een ideologie is) en een overheersende socio-politieke ideologie niet in confrontatie gaan, zelfs wanneer de dieperliggende waarden diametraal tegenover elkaar staan. Overigens was het niet-aanvalspakt dat nazi-Duitsland met de Sovjetunie afsloot ook zo'n (tijdelijk) compromis, ditmaal gericht op tactische overwegingen.
Kan met de houding van de Duitse christenen een overlevingsstrategie noemen?
BERGEN Doris L. on wikipedia
€10.0

BUY

VEBLEN Thorstein
De theorie van de nietsdoende klasse (vert. van The theory of the leisure class. An economic study of institutions - 1899)
1ste druk in vertaling. Paperback, in-8, 349 pp.
Uit het Amerikaans vertaald door Tromp en Inberg.
Inleiding door C. Wright Mills.
Nawoord door Th. W. Adorno onder de titel 'Veblens aanval op de cultuur'.
Blijvend actueel.
Zeldzaam !
Thorstein Veblen (1857-1929).
'De economische belangen van de nietsdoende klasse liggen in de financiële beroepen. (...) Toegang tot de nietsdoende klasse verkrijgt men via de financiële beroepen.' (194)
Veblen heeft het over een 'roofzuchtig denkpatroon'. '(...) de financiële beroepen vormen een goede leerschool voor al die praktijken die te rangschikken zijn onder de noemer van oplichterij, en niet zozeer voor de meer archaïsche methode van gewelddadige bezitsverovering.' (194)
We komen hier dicht bij de notie van de 'homo lupus' en even verder verbindt Veblen zijn gedachtengang aan de notie 'eigendom', de spil van de macht van de nietsdoende klasse.
Prestige hangt vooral daarmee samen.
Ook de advocatuur vindt bij V. geen genade en hij neemt geen blad voor de mond: 'succes in dit beroep geldt dan ook als teken van groot talent in barbaarse sluwheid'. (196)

VEBLEN Thorstein on wikipedia
€75.0

BUY

HUGO Victor
Notre-Dame de Paris 1482. Tome I+II (=complèt)
Hardcover, broché, 8vo, 380 + 384 pp.
Victor Hugo
HUGO Victor on wikipedia
€10.0

BUY

POL (?)
Postkaart Belgisch Congo: Bangala-typen - Carte Postale Congo Belge: types Bangala
Postkaart geschreven op 3 september 1920 en afgestempeld in Elisabethville (poststempel gedeeltelijk onleesbaar) en in Gent op 6 oktober 1920.Geadresseerde: Melle Leonie De Roo, Beekstraat nr 16, Gentbrugge bij Gent, België.
Tekst:
'3-9-20
Leonieke
zie hier deze vier moorkens die ik u beloofd heb
gij ziet dat ik mijne belofte volbracht heb
Veel kussen van uwe Pol
vanuit Katanga
Elisabethville'


Postkaart met opdruk van postzegel à 10 centimen.

De postkaart deed er ongeveer een maand over om de bestemmeling te bereiken.
De tekst toont aan dat er bij de Belgische bevolking nood was aan een visuele kennismaking met de bevolking van de kolonie.

Voor meer informatie over de post in L'Etat Indépendant du Congo en Belgisch-Congo kunt u terecht op volgende goed geïnformeerde website Congoposte.be van Charles Stockmans


POL (?) on wikipedia
€10.0

BUY

KAPOOR Pramod
Gandhi, een geïllustreerde biografie
Hardcover, geïllustreerde stofwikkel, grote in-8, 328 pp., rijkelijk geïllustreerd, bibliografie, index/register.
Voor de slachtpartij in Amritsar (13/4/1919) verwijzen wij naar pagina's 119-120.
De troepen stonden onder de leiding van de volslagen dolgedraaide generaal Reginald Dyer.
Die had op 12 april een samenscholingsverbod afgekondigd. In zijn verklaring voor de commissie-Hunter verdedigde hij zijn actie en betoonde geen spijt.
De slachtpartij vormde het cement tussen hindoes en moslims om de Britse kolonisator de deur te wijzen. Het zou nooit meer rustig worden in de Parel van de Kroon.
India werd op 15 augustus 1947 onafhankelijk.
KAPOOR Pramod on wikipedia
€20.0

BUY

VAN DER MERSCH François-Michel
La Révolution belgique. Chronique d'une famille entre France et Flandres.
Broché, jq. ill., 542 pp. Illustrations, cartes, photos en couleurs et NB. Notes bibliographiques. Note LT: une partie de la documentation pour cette étude fut fournie par Walter Ganshof van der Meersch. Epuisé chez l'éditeur.

FMVDM fut journaliste à la RTBF.
VAN DER MERSCH François-Michel on wikipedia
€25.0

BUY

LUWEL M.
Belgisch Congo in oude prentkaarten - Le Congo Belge en cartes postales anciennes
Hardcover, gekartonneerd, goudopdruk op cover en rug, gebrocheerd, 158 pp, zw foto's. Textes en F/N. Teksten in N/F. Een mooi initiatief.
LUWEL M. on wikipedia
€30.0

BUY

NN
Derrière l'épaisse fumée des gros cigares ... [contre Churchill]
Brochure propagande nazi, anti-Anglaise, format poche, 20 pp., 8 dessins dépliants en NB. La brochure attaque la société des classes en Grande Bretagne.
Très rare.
Année approx. 1943

'... la propagande britanique a clamé à travers le monde que la population allemande n'attendait que l'occasion de se libérer du 'joug de la dictature nationale-socialiste'. - Mais le peuple allemand voit en réalité dans Adolphe Hitler celui qui l'a libéré de l'état d'injustice et d'esclavage dans lequel l'avait placé le Dictat de Versailles.'


NN on wikipedia
€25.0

BUY

HELMREICH Jonathan E.
Gathering Rare Ores. The Diplomacy of Uranium Acquisition, 1943-1954
Hardcover, dj, in-8, 303 pp., map of Katanga, bibliographical notes, bibliography, index.
This is a comprehensive study of one of the most startling examples of dollar diplomacy-the effort of the United States and the United Kingdom to monopolize the free world s supply of uranium and thorium during and immediately following World War II. ISBN: 9780691047386.
HELMREICH Jonathan E. on wikipedia
€27.0

BUY

Ligue Coloniale Belge - Secrétariat du Katanga
Guide sommaire du Belge au Katanga
Softcover, in-8, 92 pp., photos.
Il s'agit d'un spécimen (de 1911) d'une publication trimestrielle.
Ligue Coloniale Belge - Secrétariat du Katanga on wikipedia
€15.0

BUY

HENRIQUET Maurice, rédacteur de L'Echo de la Bourse
La campine industrielle
2ième édition (de 1923?). Broché, petit in-8, 342 pp. Table des matières :
1) Le nouveau bassin houiller - 2) Les six premiers charbonnages; Winterslag, Beeringen, Limbourg-Meuse, André-Dumont, Les liégeois en Campines, Helchteren-Zolder, Les nouvelles concessions - Recherche et sondages. - 3) Les usines de Zinc; La Compagnie des métaux d'Overpelt-Lommel, Usine de Rothem, Vieille-Montagne à Baelen. - 4) Le radium, le cuivre et les métaux du Congo; Hoboken, Reppel, Oolen, triples victoire de l'union Minière du Haut-Katanga - 5) Industrie du verre; fabrication mécanique du verre (procédé Libbery-Owens); bouteillerie de Lommel; bouteillerie de Moll. - 6) Produit chimique; société des produits chimiques de Tessenderloo, usine de cuivre et de sulfate de cuivre de la Métallo-Chimique à Beersse. - 7) Trois fabriquant de ciment; Les cimenteries et briqueteries réunies de Bonne-Espérance, Raevels et Loën, North's Portland à Beersse. - 8) Les fabrique de poudres et de dynamite. - 9) Deux centres industriels; Turnhout et Moll. - 10) Problème de la main d'oeuvre: les cités ouvrières - 11) problème agricole: Le défrichement des Bruyères - 12) Les voies de communications. - 13) Conclusion.

Note: nous pouvons aussi vous livrer une version digitale de ce livre; nous contacter s.v.p.


qqs autres livres sur la Campine, enkele andere boeken over de Kempen
HENRIQUET Maurice, rédacteur de L'Echo de la Bourse on wikipedia
€25.0

BUY

BUELENS Frans
Congo 1885-1960 - Een financieel-economische geschiedenis
Pb, 671 pp., 17x24cm. Kaartjes. Bibliografie en registers. isbn: 9789064454387. De klemtoon van deze omvattende economisch-financiële geschiedenis van koloniaal Congo ligt op de toen in Congo gevestigde Belgische bedrijven. Het is een netwerkanalyse van in elkaar hakende bedrijven, met als stuwende factor de grote Belgische financiële groepen, holdings en trusts. Namen als klokken: Union Minière (UMHK), Kilo-Moto, Société Générale, Cotonco, Société d’Anvers... De ontrafeling van deze netwerkstructuren mondt uit in een globale berekening van de winstvoet van de Belgisch-Congolese bedrijven, zowel gemeten met boekhoudkundige data als met behulp van beursdata. Het resultaat is verbluffend. Deze bedrijven haalden in de koloniale periode een winstvoet die tot de allerhoogste ter wereld moet gerekend worden. De rendementen op de beurs bleven niet achter. Het koloniale imperium maakte België tot één van de machtigste grondstoffenleveranciers van de wereld. Daarmee vult het boek een belangrijke lacune van het wetenschappelijke onderzoek naar de geschiedenis van Congo. Het werk van Pierre Joye en Rosine Lewin, Les trust au Congo (1961) en dat van Jean Stengers krijgt hiermee een uitdieping. De auteur analyseert ook de globale institutionele omkadering van de kolonisatie. Tegelijk zoomt hij in op de belangrijke koloniale figuren met politieke en economische topverantwoordelijkheden. Hij schildert hoe nauw deze hoofdrolspelers met elkaar verbonden waren: Allard, Nagelmackers, Jadot, de Goffinets, Empain, Lippens, Van Thillo... Het is een high society waarin zonder schroom verkondigd werd dat de koloniale exploitatie moest dienen voor de eer en glorie van het 'moederland'.

Buelens bouwt verder op het standaardwerk van Gaston Vandewalle (1966), De conjuncturele evolutie in Kongo en Ruanda-Urundi van 1920 tot 1939 en van 1949 tot 1958

BUELENS Frans on wikipedia
€20.0

BUY

DE CLEENE N. Prof Dr
Inleiding tot de volkenkunde van Belgisch-Kongo en Rwanda-Burundi
Softcover, in-8, 164 pp., illustraties, kaartjes, bibliografische noten, uitgebreide bibliografie, index/register.
'Het is trouwens gemakkelijk te begrijpen dat bij volken die onder de invloed staan van het geloof aan geesten en occulte krachten, het rechtelijke leven hierdoor grotelijks beïnvloed wordt.' (111)
Algemener zou men kunnen zeggen dat het geloof het recht bepaalt. Dat is niet enkel bij primitieve volkeren het geval. Of houdt het geloof het volk primitief?
Dat is natuurlijk een gedachtegang die men in 1956 niet tot in zijn uiterste logica kon doorzetten.
DE CLEENE N. Prof Dr on wikipedia
€20.0

BUY

DE CLERCQ E.P.L. C.I.C.M.
De Bakongo in hun taal. Spreekwoorden en fabels.
Softcover, gebrocheerd, in-8, 296 pp.
Hoofdstukken:
God
De mens
De heksen
De fetisjen
Het huwelijk
De kinderen
Het dorp.
Een boek vol wijsheden uit het dagelijkse leven.
Uit het Voorwoord: 'Als wij, blanken, de spreekwoorden en de fabels weten te gebruiken, gaan de harten open en wij krijgen hun vertrouwen.' (5)
DE CLERCQ E.P.L. C.I.C.M. on wikipedia
€25.0

BUY

McCULLOUGH
Truman
Hardcover, illustrated dj, thick in-8, 1117 pp., illustrations, photos, bibliographical notes, bibliography, index.
Impressive !

'Stimson told Truman he was deeply concerned by reports of the devastation brought on Japan bij the B-29 fire raids. (...) since in Japan, unlike Germany, industries were not concentrated but scattered among and closely connected with the houses of employees.' (392)

see also
McCULLOUGH on wikipedia
€20.0

BUY

COUVREUR Daniel, DE KUYSSCHE Alain
Tintin au Congo de Papa
Hardcover, in-8 carré, 64 pp., illustrations de Hergé, bibliographie.
Intéressant.
COUVREUR Daniel, DE KUYSSCHE Alain on wikipedia
€20.0

BUY

EINSTEIN Carl
La Sculpture Africaine (trad. de Afrikanische Plastik - 1921)
1st en français (1922). Hardcover, petit 4to, 32 pp. + 50 planches (toutes présentes, complet), bibliographie. Etude rare!

Carl Einstein, ou Karl Einstein, est un historien de l'art et un écrivain allemand, né le 26 avril 1885 dans une famille juive à Neuwied (Rhénanie-Palatinat) et mort le 5 juillet 1940 (à 55 ans) à la frontière franco-espagnole. Il appartient au courant de l'expressionnisme, et fut, par ailleurs, un collaborateur de Jean Renoir.
Son ouvrage La Sculpture nègre, paru en 1915, fit de lui le véritable découvreur de l'art africain en Europe et lui valut une invitation à enseigner au Bauhaus, invitation qu'il déclina.
(src: wiki, note ajoutée, 20190327)

EINSTEIN Carl on wikipedia
€49.0

BUY

PETERS Jean-Marie
Het beeld. Bouwstenen voor een algemene iconologie
Pb, in-8, 219 pp., ill., bibliografie.
Beelden kunnen 'gelezen' worden. Peters leert ons kijken en begrijpen hoe een beeld in elkaar zit. Dit is geen controverse tussen woord en beeld maar een nieuwe visie op ons denken.
Peters (°1920) doceerde aan de KU Leuven en de Univ. Amsterdam.
PETERS Jean-Marie on wikipedia
€15.0

BUY

CARTON DE WIART Henry - Georges EEKHOUD - Marius RENARD - Auguste VERMEYLEN - F.V. TOUSSAINT VAN BOELARE - Lucien SOLVAY - Charles DEFRECHEUX - Charles VAN DEN BORREN - Charles GHEUDE - Louis PIERARD - Sander PIERRON - Emile DE WILDEMAN - Victor DEVOGEL - Arthur DE RUDDER ( textes), Anto CARTE - Edmond VAN OFFEL - A. MASSONET - Fernand KHNOPFF e.a. ( illustrateurs-artistes ) .
La pensée en l'âme belges. 1919-1920
Broché, la couverture bosselée (embossed cover) d'A. Carlens est d'une grande qualité, 4to, 214 pp., illustrations en NB et couleurs.


Créé le 25 mars 1906, le Musée du Livre est une association constituée de représentants de diverses corporations du Livre en Belgique. Elle a pour objet l’étude de tous les éléments du livre: caractères, encres, compositions, papier, reliure..., et la diffusion de celle-ci. Cette diffusion s’organisait d’une part par des expositions, des conférences, un salon et une foire du livre, et la publication du "Musée du livre" présentées sous formes de planches formant un portefeuille de fac-similés.
CARTON DE WIART Henry - Georges EEKHOUD - Marius RENARD - Auguste VERMEYLEN - F.V. TOUSSAINT VAN BOELARE - Lucien SOLVAY - Charles DEFRECHEUX - Charles VAN DEN BORREN - Charles GHEUDE - Louis PIERARD - Sander PIERRON - Emile DE WILDEMAN - Victor DEVOGEL - Arthur DE RUDDER ( textes), Anto CARTE - Edmond VAN OFFEL - A. MASSONET - Fernand KHNOPFF e.a. ( illustrateurs-artistes ) . on wikipedia
€95.0

BUY

BENSAADA Ahmed, COLLON Michel (préface)
Arabesque$. Enquête sur les rôle des Etats-Unis dans les révoltes arabes.
Pb, in-8, 278 pp., câbles Wikileaks en annexes. Insiste sur le rôle de la 'National Endowment for Democracy' = NED.
De la page 117:
'Le monde arabe est une poudrière.
Taux de chômage élevé,
proportion importante de jeunes dans la population,
démocratie inexistante,
mal de vivre,
richesses mal réparties,
droits fondamentaux bafoués,
absence de liberté d'expression,
hogra (mépris et abus de pouvoir envers les citoyens),
corruption à tous les niveaux,
marginalisation des femmes,
dirigeants vieux et indéboulonnables,
favoritisme,
exode des cerveaux,
etc.'


Note LT: Dans des interviews Bensaada critique vivement Kamel Daoud , son ancien collègue au Quotidien d'Oran. Il le considère comme étant un 'auteur néocolonisé'. Une relation difficile qui explique un peu ce qui se passe en Algérie.
BENSAADA Ahmed, COLLON Michel (préface) on wikipedia
€20.0

BUY

KLEE Ernst
Das Personenlexikon zum Dritten Reich : Wer war was vor und nach 1945?
Pb, in-8, 733 pp.
Das Lexikon mit seinen 4.300 Artikeln über die wichtigsten Personen aus Justiz, Kirchen, Wohlfahrtseinrichtungen, Kultur, Publizistik, Wissenschaft, Medien, Polizei, Wehrmacht sowie über tragende Personen aus NSDAP, SA und SS.
Ein Standardwerk !
KLEE Ernst on wikipedia
€30.0

BUYMaurice Roelants
Wie kinderen heeft bezit een kans, dat hij zich zelf niet beschouwt als doel en uitkomst van alle leven.
Maurice Roelants
Om onrecht en haat volledig uit te roeien bestaat er maar één middel: de mens uitroeien.
Wie in een leugen leeft, die wil diegene die hem de waarheid brengt niet onder ogen komen
wolken
News Items & Facts
nws
Aramco-aandeel tegen 32 Riyal naar de beurs. Da's een topkoers, zegt De Tijd
ID: 201912060010
nws
een bruine Sinterklaas en zijn bruine helpers: een foutje van de chocolatier?
ID: 201912052361
Patrick Verelst (photographer)
From our man in Colombia ©PaVer - Near Cartagena
ID: 201912052349
nws
stakingen en betogingen in geheel Frankrijk: la convergence des luttes
ID: 201912051400
nws
NAVO/NATO/OTAN viert 75ste verjaardag in Londen
ID: 201912050032
De dames en heren hebben beslist dat ze vanaf nu de ruimte gaan bezetten, dat de Russen toch niet meer zo gevaarlijk zijn, maar dat we moeten oppassen met de Chinezen.
nws
Een heel beperkte groep van een tiental beslissers heeft vandaag de touwtjes in handen, de rest staat buitenspel.
ID: 201912050004
Dat zeggen Hendrik Vuye en Veerle Wouters in hun nieuwe boek 'Schone schijn - Particratie wurgt democratie'.

Daaruit het besluit trekken dat bij een 'coup' het bloedvergieten heel beperkt kan blijven, is cynisch en niet netjes. Bovendien zijn er vrouwen bij. En kinderen - of toch mannen die zich als kinderen gedragen.

Even serieus. Er zijn andere mogelijkheden. Je zou die tien in het kasteel van Ciergnon kunnen laten logeren: een audientie van een jaar of twintig bij de koning, laat ons zeggen.
Veiligheid verzekerd: we hebben onlangs nog een systeem van 700.000 EUR laten installeren door de Koninklijke Schenking. Op onze kosten wel te verstaan. Akkoord, normaal dient dat om dieven buiten te houden maar ik wed dat als je de polen van de elektrische installatie omturnt, je de dieven ook kan binnen houden.
Wees er maar van overtuigd dat ze de eerste maanden zelfs het verschil niet merken. Gewend als ze zijn om in kastelen te palaveren.


nws
Onderwijsniveau daalt. De redenen? Te soft, te vrijblijvend, te lage lat, teveel gepamper
ID: 201912041223
En een smartphone is geen vervangmiddel voor analyseren, redeneren en gezond verstand.

Infographic: PISA 2018: The Top Rated Countries | Statista You will find more infographics at Statista
nws
president Bouterse van Suriname veroordeeld tot 20 jaar cel
ID: 201911292163
In Suriname begon de rechter vandaag onverwacht met het uitspreken van de vonnissen in het proces over de Decembermoorden van 1982.
President Bouterse is veroordeeld tot twintig jaar cel, twee medeverdachten werden vrijgesproken.
Bouterse is niet in het land. Hij is op staatsbezoek in China.
nws
De Afspraak op vrijdag: barones Mia Doornaert laat steek vallen in verdediging Koninklijke Schenking
ID: 201911292069
Wanneer Jean-Marie De Decker opwerpt dat de vernieuwing van een badkamer in het kasteel van Laken 139.000 EUR heeft gekost, zegt Doornaert doodleuk: 'Dat heeft de Schenking niet betaald.' En De Decker aarzelt niet om een uppercut te plaatsen: 'Neen, dat heeft de Overheid betaald, terwijl het kasteel eigendom van de Schenking is.' Doornaert reageert met een grimas die haar ongemak onderstreept.
Blijkbaar snapt de barones de kern van de zaak helemaal niet. We mogen van geluk spreken dat zij geen deel uitmaakte van het onderzoeksteam.
Je mag er gif op nemen dat Mia een kwade telefoon van de graaf heeft gekregen.
Weer opvallend: De Decker is een geducht debater die zijn dossier kent.

Onze conclusie bij dit debat: de machtigen (i.c. het koningshuis) slagen er telkens in hun lusten te laten betalen door het volk, ook als dat manifest onwettelijk is.


herbekijk de uitzending
LT
Uw kat sturen is geen optie. Ze mag niet meer buiten.
ID: 201911291305
nws
Enodia wil vergoedingen (18.000.000 Euro) top Nethys terugvorderen
ID: 201911291258
LT
CD&V wil provincies kost wat kost behouden - NVA volgt hen daarin
ID: 201911271435
Waarom? Da's handig voor het parkeren van politiek personeel en het belonen van leden die de hoogste rangen niet (kunnen) halen.
De belastingbetaler zal wel afdokken voor de inefficiëntie van het bestuur.
nws
Koninklijke Schenking doorgelicht en duister bevonden - Paul Buysse ontkent
ID: 201911271422
lees meer op de speciale website die vandaag opstart

De Koninklijke Schenking vindt zijn oorsprong bij Leopold II en diens plundering van Congo, in samenwerking met de koloniale holdings.

Historiek:
Naar aanleiding van zijn vijfenzestigste verjaardag besloot koning Leopold II om de onroerende goederen die hij de voorbije jaren had verworven en die bijdroegen tot het natuurschoon, aan het land te schenken. Hij liet dat op 9 april 1900 per brief weten aan de regering.
Hij bedong dat een aantal van die goederen nooit mocht worden verkocht. Sommige moesten hun oorspronkelijke functie en uitzicht bewaren. Een deel moest ter beschikking blijven van de troonopvolgers.
Met een brief van 15 november 1900 werden aan de inventaris van 9 april nog enkele goederen toegevoegd.
De Staat aanvaardde de schenking bij wet van 31 december 1903 (Belgisch Staatsblad van 1 januari 1904).
Daarnaast vinden sommige onroerende goederen van het patrimonium hun oorsprong bij het Verdrag tot Afstand van de Onafhankelijke Staat Congo van 28 november 1907 en de Bijkomende Akte aan dit verdrag van 5 maart 1908, goedgekeurd bij wetten van 18 oktober 1908 (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 1908).
In het begin werd het beheer van al die goederen verzekerd door de Dienst der Domeinen van het Ministerie van Financiën.
Na verloop van tijd werd de Koninklijke Schenking opgericht als een zelfstandige openbare instelling van de Staat en onder het toezicht van de minister van Financiën (koninklijk besluit van 9 april 1930 - Belgisch Staatsblad van 29 mei 1930). De Koninklijke Schenking bezit een eigen rechtspersoonlijkheid en een volledige financiële autonomie, dat wil zeggen dat zij zelfbedruipend moet zijn, zonder lasten voor de belastingplichtige.

Nu blijkt uit onderzoek van De Tijd, Knack, Apache en VRT dat de belastingbetaler toch opdraait voor onderhouds- en renovatiekosten. Dat gebeurt via speciale constructies: huurcontracten waarbij de overheid als huurder ook renovatiekosten op zich neemt.
Volgens graaf (sinds 2014) Paul Buysse is er geen vuiltje aan de lucht en werden er ook nooit vragen gesteld naar het reilen en zeilen van de Koninklijke Schenking.
Een eenvoudig onderzoekje via Google brengt al aan het licht dat de graaf de waarheid geweld aandoet (het eufemisme is gewild): er zijn wetsvoorstellen (vanaf 2009), vragen in het kader van openbaarheid van bestuur, boeken, etc. geweest, die net aandrongen op meer transparantie.
zie het artikel van Herman Matthijs in 2007


zie ook de weigering van de Koninklijke Schenking om documenten mede te delen (2017-2018)

amendementen van Vuye en Wouters op de uitgavenbegroting 2017

zie ook een wetsvoorstel van 2015 erop gericht meer transparantie over de Koninklijke Schenking

zie ook wetsvoorstel van 2009 van Pol Van den Driessche

zie ook het boek van Vuye en Wouters (2016)

De top leidt een luizenleventje op kosten van de gemeenschap. In dit dossier moet ook maar eens onderzocht worden of op de gronden en gebouwen onroerende voorheffing moet betaald worden en of de beheerders zitpenningen ontvingen.
Welke rol speelde de Patrimoniumdocumentatie (het vroegere Kadaster) hierin?

Bovendien vragen we ons af of dit steekvlamjournalistiek zal zijn.
Zoja, dan heeft de belastingbetaler via de dotatie aan de VRT ook nog eens onnuttige - want zonder gevolgen - onderzoeksjournalistiek gefinancierd.

De NVA vraagt een Parlementaire Onderzoekscommissie. Terecht, zo menen wij.
Huidige samenstelling van de beheerraad:

Voorzitter: Graaf Paul Buysse

Afgevaardigde-beheerder: Ph. Lens, adviseur bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (FOD Financiën)
Beheerders :
A. d’Aspremont Lynden, ere-professor aan de universiteit Lille 3
Noël De Bruyne, intendant van de Civiele Lijst
J. Hennes, vleugeladjudant van de koning
H. D’Hondt, voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën, administratief adviseur
M. Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, technisch adviseur
Geert Noels, chief economist en vennoot van de nv Econopolis
Vincent Pardoen, vertegenwoordiger van Z.M. Koning Albert II
Br. Quévy, directeur-generaal van het Directoriaat-generaal Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse overheidsdienst, technisch adviseur
Pierre Warnauts, ere-protocolchef van het Huis van de Koning

Secretaris, zonder medebeslissende stem:
B. Bekaert, attaché bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Administratieve zetel:
Brederodestraat 14
1000 Brussel

nws
aardbeving van 6.4 in Albanië
ID: 201911271356
nws
uroloog Bo Coolsaet schuldig aan verkrachting en aanranding van een minderjarige patiënt: 4 jaar cel wv. helft met uitstel
ID: 201911271336
Opvallend: het OM had de vrijspraak gevraagd wegens twijfel.
PEW RESEARCH
64 procent van de Duitsers vindt de Duits-Amerikaanse relaties slecht
ID: 201911261504
in 2017 was dat 56%
in 2018 was dat 73%
nws
LVMH van Bernard Arnault legt 16 miljard $ op tafel voor overname Tiffany
ID: 201911261400
Rivierenhof
ID: 201911242209
IVENS Bob
De boekenworm
ID: 201911242200


Tentoonstelling in het kasteel Rivierenhof.
Bob Ivens voelt zich thuis in de erotic art.
SARTRE Jean-Paul, VAN HOVE Ivo (regie)
Freud (toneel)
ID: 201911222000
Het prachtige grote decor en de knappe lichteffecten kunnen niet verhinderen dat het stuk onevenwichtig overkomt. Meynert (Hans Kesting) mag dan al aan de drank zijn, in de zaal kan je maar met moeite verstaan wat hij debiteert. Dat zoiets in het begin van het stuk gebeurt, doet de inleving van het publiek geen goed.
Op de grote toneelvloer wordt net iets te driftig rondgemarcheerd en te luid geroepen. Een kwade bui kan me dunkt ook met minder decibels in scene worden gezet. Zeker met geluidsondersteuning is dat het geval.
Wanneer de scenemachine feilloos de 'black box' neerzet wordt er wél stijlvol geacteerd en merk je dat de aandacht van het publiek intenser wordt.
De mix van Noordnederlands en Vlaams blijft een heikel punt op de scene. Weerom valt op dat onze Vlaamse acteurs beter articuleren.
Een pluim gaat naar de licht- en videoregie.
Conclusie: een matige tot goede vertoning waaraan nog te sleutelen valt.


zie ook de recencies in de Theaterkrantzie ook de biografie van Anna FreudBRANCO Juan
Crépuscule - Macron et les oligarques - L'Enquête vérité (2019)
ID: 201911221601
Gaston DURNEZ (1928-2019) overleden. R.I.P.
ID: 201911221361
nws
In Vlaanderen hebben vijf mediagroepen 80 tot 100 procent van de markt in handen
ID: 201911211700
In Vlaanderen hebben vijf mediagroepen 80 tot 100 procent van de markt in handen: de VRT, DPG Media, Mediahuis, Roularta en De Vijver Media. De voorbije jaren hebben die mediagroepen door consolidatie sterke posities ingenomen. Inhoud wordt volop gedeeld over de verschillende merken in de eigen groep. Dat zijn enkele conclusies van het nieuwe rapport over de mediaconcentratie in Vlaanderen in 2019 van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).

Kritiek LT: Het gaat dus om een oligarchie. Welke gevaren zo'n concentratie bevat, daar gaat de VRM niet op in. Maar het is duidelijk dat u maar beter op uw hoede bent en mainstream media niet als enige bron van informatie raadpleegt. Per definitie bieden deze media geen diepgravende journalistiek want daar is geen tijd en geen geld voor. Het blijft dus bij een aaneenschakeling (juxtapositie) van berichten waartussen geen verbanden worden gelegd.
Een voorbeeld is de unilaterale aandacht voor de uitgavenzijde van de begroting. Daardoor blijft de inkomstenzijde - belastingen - buiten schot. En net daar ligt de knoop: de onrechtvaardige want ongelijke verdeling van de lasten. De sterkste schouders dragen niet de zwaarste lasten. Om de begroting te doen kloppen bedient de neoliberale politiek zich van privatiseringen, in feite een plundering van de collectieve goederen.
Het is de roeping en de missie van de mainstream media om die perfide mechanismen toe te dekken. Daar komt zelden censuur aan te pas. De garantie dat het systeem feilloos functioneert bestaat in de selectieve screening en recrutering van de huurlingen-journalisten. Sinds het begin van het Facebook-tijdperk is het veel makkelijker om die screening te doen. De aspirant is immers de privé-detective geworden die zijn eigen leven en opinies bloot legt.
Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw zijn dissidente media uitgeschakeld d.m.v. de arbitraire verdeling van reclamebudgetten, gelimiteerde en/of teruggeschroefde subsidiëring (bvb. BRTN en RTBF), stopzetting van investeringskredieten en kredietlijnen door banken. Bovenop die toch al moeilijke financiering kwam het mismanagement binnen de dissidente media zelf. De eliminatie of de verzwakking van kritische analyses heeft dus exogene en endogene oorzaken.
De gevolgen daarvan laten zich gevoelen. De elite wordt niet meer gecontroleerd en kan zich zonder enige terughoudendheid bedienen. Dat ook de parlementaire democratie niet meer functioneert hebben we te danken aan de grenzeloze arrogantie van de particratie die de te begeven plaatsen voorbehoudt aan de 'getrouwen'. Dat gebeurt via de 'polls', die worden gedomineerd door triumviraten en politieke dynastieën.


zie ook de discussie tussen de VRM en MERS over de vermelding van de werkelijke eigenaars ('media ownership') van de Vlaamse media
LT
Franse operatoren laten kleine landelijke gemeenten in de steek qua internetdekking
ID: 201911211400
Die blinde vlekken illustreren eens temeer de achterstelling van het platteland.
ARCEP waakt over de dekking van het grondgebied.
Hieronder een informatieve video over de ARCEP.


De Standaard van 21 november 2019
Filosofe Tinneke Beeckman noemt monarchie onrechtvaardig en ongrondwettelijk
ID: 201911211328
Vient de paraître: Marc Menant, La laïcité dévoilée, Éditions Ramsay
ID: 201911210311
20 november 2019: Tilly Michiels (1923-2019) overleden. R.I.P.
ID: 201911201398
Tilly Michiels was de weduwe van Jan Merckx
nws
Israël: USA erkent nederzettingen op westerlijke Jordaanoever; tegen internationale rechtsregels in
ID: 201911191337
Daarmee pookt de USA de onrust in het Midden-Oosten op en wakkert het de radicalisering aan. Europa zal nog maar eens de gevolgen daarvan dragen.

Pro memorie: op de West Bank leven ca. 428.000 'Israeli settlers' of kolonisten.

nws
Hongkong: Chinese overheid dreigt openlijk met scherp te schieten op betogers
ID: 201911190118
Pro memorie: er wonen 7,2 miljoen mensen in Hongkong
LT
Standbeeld van Mevrouw Courtmans-Berchmans (1811-1890) te Maldegem
ID: 201911161015
nws
Turks economisch beleid bekritiseren leidt voortaan tot rechtszaak, zo stelt Berat Albayrak, schoonzoon van Erdogan en Turks minister van EZ
ID: 201911141139
nws
beerput Nethys in rapport beschreven - Waalse regering en parket nu aan zet
ID: 201911141124

In totaal gaat het om meer dan 18.000.000 euro die aan 4 bestuurders werden uitgekeerd, zo meldt Le Soir.
Een en ander illustreert de ongecontroleerde graaicultuur aan de top.

La Libre geeft de exacte bedragen die in het rapport staan:

Stéphane Moreau: 11.627.756 euros,
Bénédicte Bayer: 1.195.757 euros,
Pol Heyse 2.288.515 euros
Diego Aquilina (CEO van Integrale, filiaal van Nethys) 3.542.771 euros.


Het volledige rapport is te raadplegen op slideshare.net

Statista
USA: schulden private huishoudens op recordniveau
ID: 201911140011
Total household debt in the United States, including mortgages, auto loans, credit card and student debt, climbed to $13.95 trillion in the third quarter of 2019, eclipsing the debt level at the height of the Great Recession in Q3 2008 by $1.28 trillion in nominal terms.

P.M.: een trillioen is 1.000 miljard.
volksheld Raymond Poulidor (1936-2019) overleden. R.I.P.
ID: 201911131840
CNV
Jaarverslag van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen 2018
ID: 201911131020
De Standaard meldt nu dat de belastingbetaler mag opdraaien voor de kosten van het opbergen van kernafval. Weerom: privatisering van de winsten, collectivisering van de kosten.

LT
Terzake (VRT) over De Lijn laat steken vallen
ID: 201911122359
In een reportage wordt het Nederlandse model verheerlijkt maar wordt er met geen woord gesproken over de abonnementstarieven.
LT
brandstichting in asielcentrum Bilzen getuigt van lafheid en bekrompenheid
ID: 201911122351
In de rand hiervan:
De burgemeesters zijn wat blij dat ze geen advies moeten verlenen over de vestiging van een asielcentrum op het grondgebied van hun gemeente. Want de eerste die een positief advies zou geven, kan politiek zijn biezen pakken.
De non-communicatie over de spreiding van asielzoekers is politiek gewild en georganiseerd.
nws
Dominique Leroy aan de slag als adviseur bij consultant Bain & Company
ID: 201911112241
nws
aardbeving van 5.4 richt schade aan in Le Teil (Ardèche)
ID: 201911111151
LT
gelijktijdige crisissen
ID: 201911081903
Niemand zal ontkennen dat we door gelijktijdige crisissen gaan: een ecologische crisis, een sociale crisis, een politieke crisis, een institutionele crisis.
De problemen manifesteren zich met name in volgende sferen: zorgsector, onderwijs, pensioenen, transport, vakbonden, platteland, religie, regering, justitie.
Politieke partijen bieden geen adequate antwoorden op de uitdagingen omdat zij per definitie vertrekken van een particulier belang, niet het algemeen belang.
De inhoud van het aangebodene moet mobiliseren, de horigheid aan een partij kan dat niet meer.
De welvaart moet ten dienste staan van het welzijn van allen.
nws
Mathias De Clercq pleit als eerste Open VLD’er openlijk voor een federale paars-groene coalitie.
ID: 201911071242
Is de brave jongen dan niet op de hoogte van het 'geheime' akkoord tussen NVA, CD&V en Open-VLD dat de drie partijen aan elkaar bindt? En wist Dirk Verhofstadt dat ook niet?
LT
6 november 2019: boekhandelaar Luc Vanhaverbeke (Damme) overleden. R.I.P.
ID: 201911061589
Ik herinner mij een gesprek met Luk tijdens hetwelke wij akkoord waren over onze missie als boekhandelaren: wij moesten cultuur-mediatoren zijn. Zowel in ons boekenaanbod als in onze gesprekken met klanten en passanten. Dat lijkt misschien een beetje hoogdravend maar voor ons beiden was dat richtinggevend.

nws
14 Franse journalisten vragen opheldering affaire Robert Boulin
ID: 201911041343
nws
Jean-Luc Mélenchon op France Inter: De hereniging van Duitsland was in feite aan annexatie.
ID: 201911040968
Radio Sud
rechter Marc Trévidic (FRA) waarschuwt voor verdere radicalisering in het Westen als USA Iran in een hoek duwt, diplomatiek en/of militair
ID: 201911031361
Bovendien vindt hij het hypocriet wanneer we wahabistische staten te vriend houden, wel wetende dat zij de radicalisering en het terrorisme financieren.

zie ook ons bericht van 14 november 2015
LT
De ontspoorde Belgische begroting verschaft een alibi om verder te privatiseren. Tot de Staat leeggeplunderd is.
ID: 201911020043
Neem nu het voorbeeld van De Lijn. Na privatisering gaan de bussen plotsklaps op tijd rijden want daar gaat het neoliberale toverstokje voor zorgen.
De gedachte is pervers maar wie kan mij overtuigen dat ze onrealistisch is?

zie ons analysemodel, Katanga-model
LLB
NMBS: 81% van de reizigers wenst dat er nog een loket is in de stations
ID: 201911010149
Het lijkt een banaal bericht.
Toch is het impliciet een afwijzing van een blind en anoniem bedrijfsmodel dat er enkel op gericht is om dienstverlening te vervangen door machine-gestuurde transacties.
Zo'n bedrijfsmodel dient enkel de dividenden van de aandeelhouders, niet de rechtmatige belangen van de reizigers of de NMBS-werknemers.
nws
Congres USA erkent Armeense genocide. Turkije razend.
ID: 201910311208
Midden-Oosten: een interview van Thinkerview met Alain Juillet (DGSE) om te herbekijken
ID: 201910310309
Een interessante kijk op de rol van Syrië, Israël, Libanon, Jordanië, Saoedi-Arabië, Turkije, ...

nws
Aramco wellicht voor het einde van het jaar naar beurs
ID: 201910300051
Willen de Saoedische prinsen en prinsessen nog snel cashen vooraleer hun rijk ten einde komt?
De grote vraag is tegen welke koers men de aandelen in de markt kan zetten.
LT
ontwikkelingen in Noord-Syrië stellen NATO-lidmaatschap van Turkije in vraag
ID: 201910251418
Macron gaat een stap verder en stelt de gehele NATO in vraag.
Want - zo stelt hij - wat als een NATO-lid (i.c. Turkije) op eigen houtje een andere staat (i.c. Syrië) binnenvalt en die laatste slaat terug? Geldt artikel 5 van het alliantieverdrag dan?
nws
staking bij General Motors (USA): lonen al 10 jaar bevroren ondanks ruime winsten
ID: 201910250111
LT
ook het protest in Libanon is gericht tegen een corrupte topklasse
ID: 201910250107
LT
Chili: ook daar is ongelijkheid de oorzaak van rellen
ID: 201910241232
LT
Brussels Airlines: 'snoeien om te groeien' is het nieuwe neoliberale bedrog
ID: 201910241136
Heel raar dat Brussels Airlines cyclisch winst en verlies maakte over de laatste 8 jaar om op nul te eindigen. Dat ruikt naar wegfactureren van winsten.
CD&V blijft aandringen op de schandelijke Arco-deal
ID: 201910241134
ZUCMAN Gabriel, SAEZ Emmanuel
boek over groeiende ongelijkheid in de VS: The triumph of injustice
ID: 201910231247

Door politieke keuzes worden de superrijken steeds minder belast.


De Lijn: de georganiseerde chaos leidt naar privatisering
ID: 201910231232
of zoals Jo Van der Herten (ACV) het uitdrukt: 'dat de politiek De Lijn verwaarloost, om dan te zeggen: zie je wel, het werkt niet, dus we privatiseren'.
De perfide neoliberale taktiek ten top. Het maakt misselijk.
Tijdens het debat in het Vlaams Parlement schermt Marino Keulen met het zogenaamd lichtende voorbeeld van Nederland, waar al wel geprivatiseerd is.
Maar een abonnement kost in Nederland 10 maal meer dan in Vlaanderen !!!
Hoera de privatisering ??? Ik denk het niet.
LT
Klimaat: je kan heel veel leren maar om een klimaatramp te voorkomen moeten we vooral veel afleren
ID: 201910211354
nws
Grondwettelijk Hof vernietigt taks op effectenrekeningen wegens discriminerend
ID: 201910181419
Dat het gehele belastingsysteem discriminatie in de hand werkt en de grote vermogens bevoordeelt, dat wil men niet gezegd hebben.


Ziehier de tekst van het arrest:

LT
Voor barones Mia Doornaert zijn de klimaatbetogers van Extinction Rebellion egotrippers
ID: 201910171101
Doornaert schrijft in De Standaard van vandaag: 'Een goede eeuw eerder, toen in 1789 de Franse revolutie begon, hanteerde de filosoof Jean-Jacques Rousseau het begrip dat 'het doel de middelen heiligt' op zijn manier: 'Laat liever de principes sneuvelen dan de Revolutie.'
De barones is bij dezer gebuisd voor geschiedenis. Rousseau stierf in 1778.
Maar ja, de adel heeft de Franse Revolutie nooit verteerd.

De Standaard publiceerde op ons verzoek een rechtzetting in de krant van 18/10.
LT
2019: Spanje houdt op democratie te zijn
ID: 201910161302
LT
Marcia De Wachter (CD&V) maakt rake politieke analyse en spaart eigen partij en ook Jan Jambon niet - De Afspraak - VRT
ID: 201910112115
zij hekelt o.a. het ruwe taalgebruik en het ontbreken van een visie
nws
Het beest is los: Turkije bombardeert Koerden in Syrië
ID: 201910091601
LT
Filosofe Alicja Gescinska maakt geen goede beurt in 'De Afspraak' (Canvas)
ID: 201910090305
Ze kon niet uitgelegd krijgen waarom ze wel een goede politica zou zijn geweest in het EP.
De Open-VLD scoort klaarblijkelijk niet goed, ook niet met haar filosofen.
nws
bommelding in Vlaams Parlement onderbreekt bespreking begrotingcijfers in de commissie
ID: 201910081508
de vaudeville is nooit ver weg in dit land
LT
Het faillissement van Thomas Cook Belgium begint te stinken: via een statutenwijziging poogden de bestuurders zich nog snel te vrijwaren
ID: 201910081501
Benieuwd of de curator het parket inschakelt bij de vaststelling van in het oog springende onregelmatigheden.
nws
Delmotte (PS) en Bourgeois (NVA), aangesteld als preformateurs, moeten het België van de Coburgs redden
ID: 201910081034
Ondertussen is er nog een probleem. De beide jongens moesten te voet door het park lopen, want de zwarte Mercedes met nummerplaat A6 is zoek.
Het is ook maar voetvolk, hé.
Verder vernemen wij uit goede bron dat Opgrimbie in gereedheid wordt gebracht om het Hof op te vangen mochten alle plannen om het Koninkrijk te redden, mislukken.
nws
Erdogan mag op Koerden-jacht in Syrië, maar dan is Turkije's economie kapot
ID: 201910080939


En toen volgde deze tweet van Trump:"As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!"

Heu ..... ? Is er een dokter in de zaal?
nws
Waalse regering zet Moreau (Nethys, VOO, ...) schaakmat en vernietigt verkoop van 'biens publics'
ID: 201910071302
LT
gedrag Jan Jambon in Vlaams Parlement zorgt voor slechte start
ID: 201910051321
LT
Regeerakkoord: VRT aan de leiband van ... Christian Van Thillo
ID: 201910031250
LT
Afschaffing woonbonus is forse belastingverhoging voor komende generaties. Wat men ook beweert ...
ID: 201910031247
LT
Het geval Wouter Beke: Zelfbediening inherent aan particratie.
ID: 201910031221
Bij kleine partijen valt het meer op.
samenstelling Vlaamse regering
ID: 201910021844
NVA
Jan Jambon: minister-president, Cultuur, Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking, ICT.
Matthias Diependaele: Financiën, Begroting, Wonen, Onroerend Erfgoed.
Zuhal Demir: Omgeving, Energie, Toerisme, Justitie.
Ben Weyts: viceminister-president, Onderwijs, Dierenwelzijn, Sport, Vlaamse Rand.
CD&V
Hilde Crevits: viceminister-president, Economie, Werk, Innovatie, Landbouw.
Benjamin Dalle: Brussel, Media, Jeugd.
Wouter Beke: Armoedebestrijding, Welzijn.
Open-VLD
Lydia Peeters: Mobiliteit en Openbare Werken.
Bart Somers: viceminister-president, Samenleven, Binnenlands Bestuur.
Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024
ID: 201910011402
KPN
KPN to withdraw the intended appointment of Mrs. Dominique Leroy as CEO of KPN
ID: 201909301237
30 September 2019 - The company

Royal KPN N.V. (“KPN”) regrets to announce that Mrs. Dominique Leroy is no longer a candidate in the process to become the Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Management of KPN.


The duration of the procedures which concern Mrs. Leroy by the authorities in Belgium is unclear and unpredictable. The Supervisory Board of KPN considers these uncertainties around timing not in the interest of KPN and its stakeholders. For this reason, the Supervisory Board has taken the decision to withdraw the intended appointment of Mrs. Leroy in the position of CEO of KPN.

Chairman of KPN’s Supervisory Board Mr. Duco Sickinghe: “This was a difficult decision for the Supervisory Board given the track record of Mrs. Dominique Leroy as a very accomplished executive. However, the uncertainty around timing results in a situation, which the Supervisory Board considers not in the interest of KPN. We wish her all the best.”

As a consequence, the Extraordinary General Meeting of Shareholders - scheduled for Monday 28 October 2019 - will not take place.

As announced on 5 September 2019, Mr. Joost Farwerck will temporarily assume the position of Chairman of the Board of Management and Executive Committee.

The Supervisory Board is fully focused on the situation and expects to be able to make a further announcement at short notice.
vrt - de 7de dag
Maarten Boudry is nog eens van gedacht veranderd: Greta Thunberg is nu 'een zestienjarige'
ID: 201909291100
Boudry meent ook dat het klimaatprobleem geen moreel probleem is.
Of het een moreel probleem kan worden, daar spreekt hij zich niet over uit.

Wij stellen vragen bij de mediapolitiek van de VRT-redacties, die Boudry in één week tijd drie keer opvoeren.
LT
Frank Meysman omzeilt handig de vraag over bonussen bij Thomas Cook
ID: 201909281355
Wij citeren uit De Standaard:
De top van het bedrijf keerde zichzelf mooie bonussen uit, terwijl het schip op een rots afstevende?
‘Dat is niet waar. Er zijn vorig jaar geen bonussen betaald door die slechte zomer. De bonus­politiek voordien was dat een derde van de bonus in aandelen werd uitgekeerd, die zijn niks meer waard. Je hoort me niet zeggen dat ze te weinig betaald werden, maar of we hen nu de helft uitbetaalden of het dubbele, in het geheel maakt het geen moer uit. De strop was nog altijd de schuldenlast. We hebben de afgelopen jaren geregeld onze leningen heronderhandeld. Dat kostte telkens 20 miljoen pond. Ook een pak geld, hé?

Ons commentaar:
1) Meysman spreekt alleen over het laatste jaar;
2) 3/3de - 1/3de = 2/3de van de bonussen dus in cash;
3) Hoge of lage bonussen: het maakt niet uit (!).
Met andere woorden: als de pot groot genoeg is valt het graaien minder op.
1/3de van de bonussen werden in aandelen uitbetaald; maar wat als die vroeg genoeg (met voorkennis?) werden verkocht?
LT
Bart Brinckman sabelt in hoofdartikel DS Maarten Boudry neer: Boudry is product van vriendjespolitiek en PR voor UGent.
ID: 201909281146
nws
Brusselse parket heeft het corruptieonderzoek tegen Reynders zonder gevolg geklasseerd.
ID: 201909281141
Na enkele dagen weet justitie al dat er geen bewijzen zijn.
Da's snel.
LT
Onderhandelingen vorming Vlaamse regering duren nog voort
ID: 201909272350
Het sluitstuk bestaat wellicht in een confidentieel aanhangsel: de schriftelijke belofte van CD&V en Open VLD dat ze niet in een federale regering zullen stappen zonder de NVA.
Maarten Boudry (DS, 20190927) is van gedacht veranderd: Greta Thunberg is nu voor hem geen kind meer maar een 'razend intelligente en welbespraakte jonge vrouw'
ID: 201909271308
Dat het over de boodschap over het klimaat moet gaan en niet over de boodschapper, dat dringt niet door tot Boudry.
nws
Jacques Chirac overleden. R.I.P.
ID: 201909261243
Thomas Cook gaat ten onder in monsterfaillissement
ID: 201909251619
De CEO's bleven zichzelf hoge bonussen (men spreekt van 47 miljoen £) uitkeren en dat niettegenstaande de hoge verliescijfers en de groeiende schuld (1,7 miljard £).
Nu mag de belastingbetaler opdraaien voor de repatriëring van 150.000 Britten.
De faillissementswet in de UK voorziet in de recuperatie van bepaalde bonussen maar het moet bewezen worden dat die onterecht werden uitgekeerd. Bovendien kan de curator slechts optreden m.b.t. de zogenaamde 'verdachte periode'.
De bonussen die daarvoor werden uitgekeerd blijven buiten schot.
De vraag moet dan gesteld worden of de externe financiering niet de bedoeling had het graaien van het management te rekken.
Ondertussen hebben de ontslagen werknemers enkel het perspectief van onzekerheid en acute insolventie.
LT
Als de PS geen confederalisme wil dan zal ze moeten praten - Als de NVA wel confederalisme wil dan zal ze moeten zwijgen
ID: 201909241214
Nietsdoen leidt automatisch naar een 'de facto' blokkering van het Belgische model.
Het scenario ligt voor de hand maar het is taboe het script te onthullen.
LT
UGent-leerstoel Etienne Vermeersch botst op kritiek van Fons Dewulf - Boudry hekelt optreden Thunberg
ID: 201909231142
In De Standaard verwijt Dewulf aan Vermeersch dat hij de controverse zocht.
De arme kerel heeft bijscholing nodig. Vermeersch liet vaak een ander geluid horen dan wat de orkestleiders wilden horen. Dat is niet hetzelfde als de controverse zoeken. Dat is het algemene brave discours kritisch bijsturen.
Heeft Dewulf misschien naast de leerstoel gegrepen? Die ging naar Maarten Boudry. Zowel Dewulf als Boudry bewijzen (laatstgenoemde in De Afspraak in een reactie op het optreden van Greta Thunberg in de VN) overigens dat er voorlopig geen waardig opvolger voorhanden is voor Etienne Vermeersch.
Boudry hekelde de toon van de uitspraken van Thunberg en noemde haar optreden daarom contra-productief. Dat is een veelgebruikte tactiek om de boodschap onder te sneeuwen. Bovendien is Thunberg nog maar een kind, zo stelde hij samen met rector Van Goethem vast. Ook al een goedkoop argument om niet naar de boodschap te moeten luisteren.

En de boodschap is deze:
"My message is that we'll be watching you.

"This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you!

"You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!

"For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough, when the politics and solutions needed are still nowhere in sight.

"You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil. And that I refuse to believe.

"The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees [Celsius], and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control.

"Fifty percent may be acceptable to you. But those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist.

"So a 50% risk is simply not acceptable to us — we who have to live with the consequences.

"To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees global temperature rise – the best odds given by the [Intergovernmental Panel on Climate Change] – the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on Jan. 1st, 2018. Today that figure is already down to less than 350 gigatons.

"How dare you pretend that this can be solved with just 'business as usual' and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8 1/2 years.

"There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable. And you are still not mature enough to tell it like it is.

"You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say: We will never forgive you.

"We will not let you get away with this. Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not.

"Thank you."
nws
Valt Dominique Leroy straks tussen twee stoelen? Ook bij KPN stelt men zich nu vragen
ID: 201909221521
SCHULMAN Michel
Nieuwe numerieke catalogus van het werk van Degas op het web
ID: 201909191427
Après une dizaine d'années de recherches internationales, après une période de gestation, notre travail franchit aujourd'hui une nouvelle étape. En effet, nous publions ici le fruit de nos travaux, notamment grâce à un moteur de recherches conçu, créé et accessible à tous.

Le corpus total d'environ 1 900 peintures et pastels de Degas peut ainsi s'afficher par thèmes, supports, techniques, dates, dimensions, signatures et cachets. Ce sont les paramètres que nous avons retenus. Par croisements, de nombreuses recherches affinées sont d'ores et déjà disponibles.

Atouts majeurs de ce catalogue critique numérique :
- un travail jamais entrepris auparavant;
- une publication de la liste des 3 000 expositions (lieux, dates et titres) auxquelles Degas a participé de 1865 à nos jours en complément des 1 900 oeuvres référencées;
- une bibliographie qui compte environ 2 000 références, élément majeur du catalogue numérique;
- un outil gratuit et accessible à tous;
- une mise à jour et actualisation régulière du catalogue numérique.

Ce catalogue numérique n'enlève rien au prestige d'une version papier mais la rapidité et la sophistication de cet outil numérique permet d'apporter un regard nouveau et original sur la vie et l'oeuvre d'Edgar Degas.


link naar de catalogus
Isabelle Vanhoutte in DS
prijzenpolitiek Novartis inzake medicijn Zolgensma is pervers
ID: 201909191245
LT
verkoop Waalse kabelmaatschappij VOO vertoont gelijkenissen met intrede van US West in kapitaal Telenet in de jaren 90 vorige eeuw
ID: 201909191241
Tshisekedi gaat straks, door Belgisch Hof gezalfd, terug naar Congo
ID: 201909181634
Ook voor Kabila is dit een consecratie: stabiliteit in de corruptie zou je kunnen zeggen.
België als doorgeefluik en glijmiddel voor Europese aanvaarding.
FET
De Tijd meldt onderzoek Staatsveiligheid naar mogelijke witwas door Didier Reynders - Ook Congo wordt genoemd
ID: 201909141157
Proximus: Stefaan De Clerck aan de zijde van de grootverdieners. Met het geld van de belastingbetaler is dat makkelijk.
ID: 201909131259
En de CD&V maar zoeken naar de redenen voor het electoraal verlies.
nws
nieuw boek van Thomas Piketty: Capital et Idéologie
ID: 201909131249