Search our collection of 8.418 Books

Author
Title

Search our 4.892 News Items

Book of the Day
DE WITTE Paul [DE WITTE Pol]
De geschiedenis van Vooruit en de Gentsche socialistische werkersbeweging sedert 1870
1ste druk. Hardcover halflederen band or. 572 pp. Met portretten van Karel De Boos, Paul de Wachter, Paul Verbauwen, Jules De Bleye, Prosper Blansaer, Emiel De Cock, August Lootens, Lodewijk De Braeckelaere, Leopold Procureur, Eduard Stautemans (Millio), Frans Temmerman, Eduard Smol, Ferdinand Hardijns, Karel Beerblock, Eduard Anseele, Edmond van Beveren, Paul Braeckman, Benoni Van Huffel. Noot LT: Kern van het betoog is de strijd tussen journalistiek (De Witte, 17/9/1848-11/3/1929) en propaganda (doel van Vooruit) > blz. 252-253. Aanval op Edouard Anseele sr. als patron van de Vooruit-coöperatieve. Dit boek lokte bij zijn verschijnen een storm van protest uit. Het ging zelfs zo ver dat het boek openlijk werd verbrand. Lange jaren na de publicatie stond het nog altijd op de index van de BWP. Socialisten riskeerden broodroof als men op het spoor kwam dat zij het boek bezaten (MUREZ 19890004: 86).
DE WITTE Paul [DE WITTE Pol] @ wikipedia
€200.0

BUY

New Arrivals
VITKINE Antoine
Mein Kampf, histoire d'un livre (nouvelle édition)
Poche, 366 pp., illustrations, notes bibliographique, bibliographie.
VITKINE Antoine @ wikipedia
€15.0

BUY

VAN REYBROUCK David
Congo, een geschiedenis
1ste druk, hardcover met stofwikkel, grote in-8, coverfoto van Nkasi door Stephan Vanfleteren, 680 pp., kaartjes, bibliografische noten, verantwoording der bronnen, uitgebreide bibliografie, index. Onze kritiek op de eerste druk (verbeteringen werden aangebracht in latere drukken): in de index komt de UMHK wel voor (p. 134 en 365) maar de Union Minière - alhoewel meerdere keren vermeld in het boek - ontbreekt; sommige historische feiten zijn foutief gedateerd (bvb. de dood van Hammarskjöld); de opgevoerde dader van de diefstal van Boudewijn's sabel blijkt niet de echte dader te zijn. De nummering van de eindnoten per hoofdstuk bemoeilijkt de consultatie van het bronnenmateriaal. Interessante mix van geschiedenis en knap literair reportagewerk. Het boek werd in de markt gezet met een oplage van 12.000 ex., begeleid door een groots opgezette marketingcampagne. Bekroond werk.
Maar ... U moet beslist de vernietigende kritiek van J.P. Van Rossem eens lezen
VAN REYBROUCK David @ wikipedia
€13.5

BUY

PAMUK Orhan
Het zwarte boek (vertaling van Kara Kitap - 1990)
Pb, kleine in-8, 583 pp. Uit het Turks vertaald door Margreet Dorleijn. Ferit Orhan Pamuk (Istanboel, 7 juni 1952) is een Turkse schrijver. In 2006 ontving hij de Nobelprijs voor de Literatuur. Is in zijn land controversieel wegens zijn uitspraken over o.m. genocide op de Armeniërs.
PAMUK Orhan @ wikipedia
€10.0

BUY

PAMUK Orhan
Istanbul. Herinneringen en de stad
Pb, in-8, 507 pp., illustraties in ZW, registers.
'Weemoed maakt een Istanbuler geremd, en is tegelijkertijd een excuus voor zijn geremdheid.' (143) Weemoed is een hoofdthema van Pamuk.

Het is wellicht onverstandig met dit boek in de hand naar Istanbul af te reizen. Je kan het beter lezen als je terug thuis bent. Dan kan je je eigen gevoelens vergelijken met die van Pamuk. Er is immers het gevaar van het vooroordeel, dat een authentieke gewaarwording verstoort.
PAMUK Orhan @ wikipedia
€15.0

BUY

MURAKAMI Haruki
Kafka op het strand
Paperback, in-8, 639 pp., Uit het Japans vertaald door Jacques Westerhoven.
Murakami (°1949)
MURAKAMI Haruki @ wikipedia
€15.0

BUY

NABOKOV Vladimir
Lolita (nederlandstalig)
Pb, in-8, 383 pp. Vertaling van Rien Verhoef.
Noot LT: Dit boek, waarvan de eerste uitgave in 1955 in Parijs verscheen bij The Olympia Press van Maurice Girodias, werd in vele landen verboden. Tussen 1956 en 1959 was het trouwens ook in Frankrijk verboden lectuur. Het werd 'un succès de scandale', iets wat Nabokov zelf uitdrukkelijk niet wenste (zie Grazia, Girls lean back everywhere, 1992, p. 259). Nabokov (1899 – 1977). Eerste zin: 'Lolita, licht van mijn leven, vuur van mijn lendenen.' | De populaire Franse zangeres Alizée speelt handig in op het imago van kind-vrouwtje.

NABOKOV Vladimir @ wikipedia
€10.0

BUY

WOOLF Virginia
The Waves (1931)
Pocket, 200 pp.
The painting on the cover is from John Singer Sargent, entitled The Black Brook (1908).
WOOLF Virginia @ wikipedia
€10.0

BUY

RILKE Rainer Maria
Het dagboek van Malte Laurids Brigge (vert. Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge)
Hardcover, gebonden, 8vo, 214 pp.
RILKE Rainer Maria @ wikipedia
€10.0

BUY

AHMAD Durre, IRFANI Suroosh, COLPAERT Marc
Voorbij de laatste grens. Pakistan, de islam en het feminiene
Monografieën over interculturaliteit nr 9.
Pb, 181 pp., illustraties, bibliografische noten.
Over de zikri's: 'De zikri's leggen sterk de nadruk op sawiyat, wat zij interpreteren als de gelijke verdeling van rijkdom en materiële bezittingen. Elke gemeenschap is een da'ira of 'kring' waar de rijkdom collectief eigendom is. De zikri's staan voor een egalitaire maatschappij, keuren persoonlijke eigendom af en kiezen voor gelijkheid tussen de leden van de gemeenschap.' (159)
AHMAD Durre, IRFANI Suroosh, COLPAERT Marc @ wikipedia
€15.0

BUY

LE GOFF Jacques
De cultuur van middeleeuws Europa (vertaling van La civilisation de l'Occident Médiéval - 1984)
Met een inleiding van prof. dr. P. Leupen. Pb, in-8, 500 pp., met een historische atlas: kaartjes, bibliografische noten, bibliografie. Standaardwerk. Samen te lezen met het baanbrekende 'De middeleeuwen. Een herwaardering' (vertaling van Pour en finir avec le Moyen Age - 1977) van Régine Pernoud (1909-1998).
De analyse van de evolutie van het godsbeeld en de functie daarvan (p. 190 e.v.) blijft verfrissend én opmerkelijk.
Er is ook de universele vaststelling van Le Goff die tot nadenken over onze tijd noopt: 'Het algemene beeld blijft echter in alle gebieden en alle perioden hetzelfde, zeker tot de veertiende eeuw: de klasse van de heren verbruikt door improduktieve verspilling de inkomsten die haar worden geleverd door de massa van de boeren. Op deze wijze worden zij bijna geheel teruggeworpen op de bevrediging van hun meest essentiële behoeften.' (283)
Le Goff beheerst de kunst om op een subtiele manier de sociale structuur van de Middeleeuwen te verbinden met die van het heden. En vaak blijkt dat de machtsverhoudingen niet eens zoveel verschillen. De driehoek Priesters - Krijgers - volk/massa is - met enige nuance - intact gebleven tot de Franse Revolutie. Wat zeker overeind is gebleven: het volk betaalt met bloed en belastingen de hoogmoed en de domheid van de leidende klassen.
LE GOFF Jacques @ wikipedia
€12.5

BUY

MORRIS Desmond
People watching - The Desmond Morris guide to body language
Paperback, in-8, 526 pp., illustrations, bibliographical notes, bibliography, index.
Completely revised and updated version from the groundbraking original 'Manwatching' (1977).
Desmond John Morris FLS hon. caus. (born 24 January 1928) is an English zoologist, ethologist and surrealist painter, as well as a popular author in human sociobiology. He is known for his 1967 book The Naked Ape, and for his television programmes such as Zoo Time.
MORRIS Desmond @ wikipedia
€15.0

BUY

De Koster Margo, Dirk Heirbaut, Rousseaux Xavier
Tweehonderd jaar justitie / Deux siècles de justice.
Hardcover, 4to, 608 pp., ill., bibliografie

Ten tijde van de commotie door de zaak Dutroux weerklonk meermaals de slogan dat het Belgisch justitieel apparaat de overstap diende te maken van de 19de naar de 21ste eeuw. De justitiële wereld is nochtans nooit gestopt met evolueren overeenkomstig de veranderende kenmerken en noden van de Belgische samenleving.

In het kader van het onderzoeksproject en –netwerk «Justice & Society: Socio- Political History of Justice Administration in Belgium, 1795-2005» (PAI 6/01, FOD etenschapsbeleid) biedt deze Encyclopedie een overzicht van de stand van de kennis betreffende de geschiedenis van justitie in België.

De 28 bijdragen geven een nieuwe kijk op de politieke en intellectuele grondslagen, de interne organisatie en het beleid, de mensen van het recht en hun functies, om dan ten slotte, de evolutie van justitie te kaderen in de veranderende maatschappelijke context, vanaf de geboorte van de Belgische Staat uit de revoluties tot aan de crisissen op het einde van de 20ste eeuw.

Inhoudstafel


BIJ HET AANBREKEN VAN EEN NIEUW JUSTITIEEL TIJDPERK / À L’AUBE D’UNE NOUVELLE ÈRE JUDICIAIRE

1 OORSPRONG EN WERKINSTRUMENTEN / ORIGINES ET OUTILLAGES INTELLECTUELS

La justice avant la Belgique : tentatives autrichiennes, influences françaises et expériences néerlandaises (1780-1830)
De evolutie van de rechtsbronnen
Les statistiques judiciaires belges et leurs ancêtres (1794-2011)
Juridische tijdschriften in België: instrumenten van de praktijk en van taalconflicten
Rechtsonderwijs en rechtsleer
2 ORGANISATIE EN BELEID / ORGANISATION ET POLITIQUES

Overzicht van de ministers van Justitie
Het institutioneel kader: het Ministerie van Justitie
Het “civiel beleid”: een stiefkind van de ministers van Justitie
Politiques et pratiques pénales à l’aune des transformations de l’État belge (1830-2012)
L’usage de la prison en Belgique de 1830 à nos jours (I)
Une analyse en termes d’économie politique de la pénalité
L’usage de la prison en Belgique de 1830 à nos jours (II)
L’histoire de la peine d’emprisonnement : une approche discursive (XIXe-XXe siècles)
Jeugd en Justitie (I)
Modellen, praktijken en hervormingen van het jeugdrechtsysteem (1830-2014)
Jeunesse et Justice (I)
Modèles, pratiques et réformes de la justice des mineurs (1830-2014)
Jeunesse et Justice (II)
Enfants délinquants et « irréguliers » sous le regard de la justice. Pratiques judiciaires et institutionnelles
(1912-1965)
3 MENSEN EN FUNCTIES / HOMMES ET FONCTIONS

La magistrature belge de 1830 à nos jours
De Belgische advocatuur
De pleitbezorgers
De notarissen
Van deurwachter tot gerechtsdeurwaarder: een beknopt overzicht
L’appareil policier en Belgique (1830-2010)
Het gevangenispersoneel (1830-2010)
Klassieke en hedendaagse beroepen en functies in de strafuitvoering
4 JUSTITIE EN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIES / JUSTICE ET ÉVOLUTIONS SOCIALES

Justitie en pers. Voor altijd les frères ennemis?
La législation linguistique en Belgique
Het sociaal en het economisch recht: twee grote werven voor de justitiegeschiedenis
Une première crise majeure. L’impact de la Grande Guerre sur la justice belge
De Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse repressie
La Seconde Guerre mondiale et la répression de l’après-guerre
De repressie en juridische reïntegratie van collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog
De vervrouwelijking van de juridische beroepen
De Koster Margo, Dirk Heirbaut, Rousseaux Xavier @ wikipedia
€30.0

BUY

SERCU Aurel
Van de oorlog hoor ik niets. Hoe een dove vrouw de oorlog beleefde: Ieper onder vuur, de gasaanval, in Duitse loopgraven ...
Paperback, in-8, 238 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie.
Van de oorlog hoor ik niets is wellicht het meest menselijke oorlogsverhaal dat sinds lang op de Vlaamse boekenmarkt verscheen.
Het gaat om het dagboek van Marie Desaegher, een eenvoudige volksvrouw uit Boezinge (bij Ieper). Ze is 25 als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt en haar eigen oorlog beleeft en strijdt: vluchtmiseries, de zorg om jongere broers en zussen en andere familieleden, de epidemieën, de problemen om voedsel of onderdak te vinden.
Niet zo bijzonder, alleen is Marie Desaegher volslagen doof. Ze hoort dus het geweld niet waar ze midden in zit, ze hoort evenmin de verhalen van de vluchtelingen en de soldaten. Ze ziet echter alles geburen en voelt zich in het tweede oorlogsjaar geroepen om haar oorlogsindrukken neer te schrijven.
Het dagboek bleef toevallig bewaard tot het onder ogen kwam van Boezingenaar Aurel Sercu. Hij voorzag het manuscript van verklarende noten en kritische commentaren.
Deze verzorgde en opvallend geïllustreerde uitgave is een document dat de streekgeschiedenis overschrijdt !
SERCU Aurel @ wikipedia
€15.0

BUY

ISHIGURO Kazuo
De rest van de dag (vertaling van The Remains of the Day - 1989)
Pocket, 260 pp. Uit het Engels vertaald door Bartho Kriek. Drie thema's: 1) Liefde, eenzaamheid en communicatie, de gemiste kansen en verloren dromen; 2) Kan politiek begrepen worden door het gewone volk? Indien niet, waarom mogen ze dan stemmen?; 3) nazisme & WO II. Booker Prize 1989. Film geregiseerd door James Ivory in 1993. Ishiguro (°Nagasaki, 8/11/1954).
Op de cover: de scene waarin miss Kenton tot haar verbazing ontdekt dat butler Stevens een romantisch boek leest. Heel even valt het masker af maar de onzekerheid over de eigen persoon en de ingebakken geplogenheden nemen de overhand. Hoe zelden ontmoeten onze zielen elkaar?, hoe vaak spelen we niet toneel omwille van het eraan verbonden prestige?, en wanneer neemt het rollenspel het over van ons werkelijke 'ik'?, hoe verborgen zijn onze verlangens en onze dromen?, hoeveel moed is er nodig om onszelf te veranderen en af te stappen van de schone schijn?, ... Een boek en een film op eenzame hoogte.
ISHIGURO Kazuo @ wikipedia
€10.0

BUY

LAMBERIGTS Mathijs, DE CALUWE Mark, MILH Anton
Predikbroeders in woord en daad. Dominicanen in Vlaanderen in de twintigste eeuw
Paperback met stofwikkel, in-8, 336 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Bevat een bijdrage van Dries Vanysacker, Het Congolese bisdom Niangara tijdens de Simba-opstand (1964-1965), Een trieste balans van zesentwintig dominicaanse martelaars en martelaressen. De oorsprong van dit bisdom gaat terug tot 1911. Vijf dominicanen (drie paters en twee broeders) namen er toen in het noorden van Belgisch-Congo, langs de Uele-rivier, een gebied driemaal zo groot als België over van de norbertijnen van Tongerlo.

Bevat tevens een interessante bijdrage over de invloedrijke dominicaan Georges Rutten (°Dendermonde, 1875), de 'ongekroonde morele leider van de christelijke vakbeweging'. (43) Hij legde de basis voor de 'Sociale School' te Leuven.
LAMBERIGTS Mathijs, DE CALUWE Mark, MILH Anton @ wikipedia
€20.0

BUY

VRANCKX Rudi
De ontdekking van Congo
Pb, in-8, 360 pp., enkele illustraties en een kaart, chronologie.
VRANCKX Rudi @ wikipedia
€15.0

BUY

KURLANSKY Mark
Zout, een wereldgeschiedenis (vertaling van Salt. A World History - 2002)
1ste druk. Pb, in-8, 413 pp., illustraties in ZW, bibliografie, register. Uit het Amerikaans vertaald door Jos den Bekker. Aangeraden door NY Times Book Review.
KURLANSKY Mark @ wikipedia
€15.0

BUY

VANHINSBERG Fred
Waarom die Italianen?
Pb, 159 pp. Foto's in ZW. Over de Italiaanse immigranten in Belgisch Limburg.
VANHINSBERG Fred @ wikipedia
€12.5

BUY

ROGRON J.-A., avocat à la Cour de Cassation
Code constitutionnel de la Belgique expliqué par ses motifs et par des exemples avec la solution, sous chaque article, des difficultés et des principales questions due présente le texte
hardcover, demi-cuir, in-8, ca. 250 pp.
Contenant:
La Constitution
La loi électorale
La loi provinciale
La loi communale
prédédé de l'histoire de chaque loi;
terminé par une table alphabétique des matières.

Joseph Adrien Rogron (1793-1871), avocat à la Cour de Cassation.

Très rare !
ROGRON J.-A., avocat à la Cour de Cassation @ wikipedia
€125.0

BUY

VELLUT Jean-Luc Prof.
Het geheugen van Congo. De koloniale tijd. - La mémoire du Congo. Le temps colonial. - Memory of Congo. The colonial era. - Der Kongo. Gedächtnis und Erinnerung. Die Kolonialzeit.
4 booklets, NL/FR/EN/DEU. Selectie van de expoteksten. Selection de textes de l'exposition. Selection of exhibition texts. Auswahl von Ausstellungstexten. Afrikamuseum 04.02.2005 - 09.10.2005. 43 + 43 + 43 + 43 pp., illustraties.

Over het bewind van Leopold II: 'Gezien de geringe demografische kennis baseerden al deze schattingen zich op niet verifieerbare uitgangspunten. (...) Vandaag spreekt men over een opzettelijke 'genocide', met andere woorden een geprogrammeerde en systematische uitroeiing van een groep mensen. Deze interpretatie heeft geen enkele wetenschappelijke fundering.' (p. 9)
VELLUT Jean-Luc Prof. @ wikipedia
€20.0

BUY

VAN LOO Bart
Frankrijk Trilogie - Reizen - Eten - Vrijen. Parijs retour. Als kok in Frankrijk. O vermiljoenen spleet!
Gesigneerd door de auteur met opdracht. Vuistdikke pb, met stofwikkel, in-8, 1023 pp., illustraties en plannen, chronologie (1075-2008), index.
De liefde van Bart Van Loo voor Frankrijk is hoogst besmettelijk !
VAN LOO Bart @ wikipedia
€25.0

BUY

BRAUN Georg, HOGENBERG Frans
Oude Europese stadsgezichten
Hardcover, stofwikkel (San Marco, Venetië), in-8, zonder paginering. Illustraties van Frans Hogenberg (kopergravures). Een facsimile-uitgave met 24 ingekleurde kopergravures van de beste Europese stadsgezichten uit de 16de eeuw. Vertaling Johan M. Palm.
Volgende steden komen aan bod:
Amsterdam
Bazel
Brünn
Brussel
Boedapest
Edinburgh
Het Escuriaal
Innsbruck
Keulen
Konstantinopel (Istanbul)
Kopenhagen
Londen
Luxemburg
Milaan
Napels
Parijs
Praag
Pressburg
Rome
Stockholm
Straatsburg
Toledo
Warschau
Zurich
BRAUN Georg, HOGENBERG Frans @ wikipedia
€10.0

BUY

HEMINGWAY Ernest
The Old Man and the Sea (1952)
First Edition, later printing but dated 1952. Hardcover, light blue cloth boards. Hemingway's portrait by Lee Samuels at the rear panel. (see below) No mention of the Nobel Prize or Pulitzer Prize. 140 pp. "A" is NOT present with the Seal. Rare !
If interested, ask for more photos.

HEMINGWAY Ernest @ wikipedia
€250.0

BUY

SEMJONOW Juri Dr
De rijkdommen der aarde: over het huishouden der menschheid. Economische aardrijkskunde voor iedereen.
Vijfde druk. Vertaling door Til Brugman. Pocket, geillustreerd met 242 afbeeldingen, 547 pp. Degelijke beschrijving van de globalisering in functie van het beheersen van de grondstoffenmarkten. Bvb. goede beschrijving van de gevolgen van de uitvinding van S.G. Thomas (28/3/1878) om fosfor uit ijzer te verwijderen, wat het ijzererts uit Elzas-Lotharingen en Luxemburg plots meer waarde gaf. (p. 433)
Jaar van de eerste uitgave: 1938
Deze uitgave: begin de jaren 60
SEMJONOW Juri Dr @ wikipedia
€15.0

BUY

VAN REYBROUCK David
Congo, une histoire (traduction de Congo. Een geschiedenis. - 2010)
Poche, 859 pp., 2 petites cartes, bibliographie, index. Traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin.
VAN REYBROUCK David @ wikipedia
€10.0

BUY

s.n.
De mooiste mythen en sagen uit de Middeleeuwen
Hardcover met goudopdruk, geen stofwikkel, in-8, 367 pp., met illustraties.
Beowulf
Goedroen/Gudrun
Reinaard de Vos
Nibelungenlied
De Longobardische cyclus
De Amelingen
Dietrich von Bern
Karel de Grote en zijn paladijnen
De zonen van Haemon
Huon van Bordeaux
Titurel en de Heilige Graal
Merlijn
De Ronde Tafel
Tristan en Isolde
Ragnar Lodbrok
El Cid
Floris en Blancefloer
s.n. @ wikipedia
€15.0

BUY

MAURIAC François
La paix des cimes. Chroniques 1948-1955
Broché, in-8, 620 pp., notes bibliographiques, index.
De 1948 à 1955, François Mauriac a écrit un nombre considérable d'articles dans les journaux et les revues qui n'avaient pas été recueillis jusqu'à présent en volume. Le grand romancier y traite de toutes sortes de sujets, avec une prédominance pour les thèmes littéraires et artistiques, sans omettre les questions de société ou les grandes affaires judiciaires du moment. Il décrit les péripéties politiques de son temps, engage des polémiques avec ses contemporains, Sartre et Aragon par exemple, ou célèbre ses grandes admirations, telles que Pascal ou Proust. La Paix des cimes reflète la sérénité d'un écrivain au sommet de son art. La présente édition, comme le fut celle du Bloc-notes, est assurée par Jean Touzot, un des meilleurs connaisseurs de l'oeuvre de Mauriac.
MAURIAC François @ wikipedia
€20.0

BUY

BILLIET Jaak
TUSSEN BESCHERMING EN VEROVERING SOCIOLOGEN EN HISTORICI OVER ZUILVORMING
KADOC-Studies 6. Paperback, in-8, 324 pp., illustraties (veelal spotprenten), bibliografische noten, bibliografie.
Verzuiling, zuilvorming zijn vertrouwde hedendaagse begrippen. Bij nader toekijken betreft het echter niet eens zo actuele maatschappelijke processen. Reeds kort na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 zien we de aanzet van wat men een katholieke zuil is gaan noemen. Godsdienstige groepen en kerken verkeren steeds in een spanning tussen een hang naar maatschappelijk isolement en bekeringsijver, tussen bescherming en verovering. Deze termen worden in de christelijke organisatiewereld dan ook ervaren als geladen, negatieve begrippen.< br /> In deze KADOC-bundel noemen sociologen en historici het verschijnsel nochtans onomwanden bij de naam. Zij zoeken nuchter naar de historische oorsprong en de verklaringsgronden van de katholieke zuilvorming. De focus wordt daarbij gericht op de beslissende momenten. Steunend op recente onderzoeksbevindingen nemen de auteurs de lezer mee naar andere plaatsen en tijden, naar kleine gemeenten in Vlaanderen, naar de buurlanden en naar vreemde godsdiensten. Zij nodigen vooral uit om te vergelijken en zo te begrijpen. Daaruit groeit een helder beeld met verrassende inzichten over de aanpassing van het katholicisme in Vlaanderen aan de moderne verzorgingsstaat.
BILLIET Jaak @ wikipedia
€35.0

BUY

LIBERT Alain
Les plus sombres histoires de l'histoire de Belgique
Broché, in-8, 523 pp.
LIBERT Alain @ wikipedia
€15.0

BUY

x
Tables générales des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique 1772-1897
Reprint. Broché, grand in-8, 260 pp., bibliographie, index.
x @ wikipedia
€20.0

BUY

STIENON Charles
La Campagne Anglo-Belge de l'Afrique Orientale Allemande
Broché, in-8, pp., 46 illustrations/photos, 2 cartes dépliantes
STIENON Charles @ wikipedia
€30.0

BUY

RUBBENS Antoine
Dettes de guerre - Les cahiers de la politique indigène
Broché, in-8, 253 pp.
RUBBENS Antoine @ wikipedia
€20.0

BUY

DEPAEPE Marc (RED.)
Tot Glorie van God en tot Zaligheid der Zielen' Brieven van Moeder Marie Adonia Depaepe over haar leven en werk als Zuster van Liefde van Jezus en Maria in Belgisch Kongo (1909-1961)
Paperback, 15x21,5cm. zw/w ills. 304 pp. Deze brieven - een complete, ononderbroken, serie werpt een fascinerend licht op de koloniale periode tot en met de onafhankelijkheid van Congo en de troebelen daarna. Marie Adonia Depaepe (1883-1965) verbleef van 1909 tot 1961 in (Belgisch) Congo.
DEPAEPE Marc (RED.) @ wikipedia
€15.0

BUY

LOKOSE
Mémoire du soldat Lokose
Broché, in-8, 80 pp. Photos en NB. Mémoires au cours des 28 mois passés à la Force Publique, plus tard l'A.N.C.
LOKOSE @ wikipedia
€15.0

BUY

MANDEL Ernest
Trotsky
Poche, 174 pp.
MANDEL Ernest @ wikipedia
€10.0

BUY

LARSON Erik
Dans le jardin de la bête (trad. de In the garden of beasts - 2011)
Broché, in-8, 642 pp., avec une carte de Berlin, photos, bibliographie. Retrace la persoone de William Dodd, ambassadeur des Etats Unis en Allemagne nazi.
1933. Berlin. William E. Dodd devient le premier ambassadeur américain en Allemagne nazie. Originaire de Chicago, c’est un homme modeste et austère, assez peu à sa place sous les ors des palais diplomatiques, qui s’installe dans la capitale allemande. Belle, intelligente, énergique, sa fille, la flamboyante Martha est vite séduite par les leaders du parti nazi et par leur volonté contagieuse de redonner au pays un rôle de tout premier plan sur la scène mondiale. Elle devient ainsi la maîtresse de plusieurs d’entre eux, en particulier de Rudolf Diels, premier chef de la Gestapo, alors que son père, très vite alerté des premiers projets de persécutions envers les juifs, essaie d’alerter le Département d’État américain, qui fait la sourde oreille. Lorsque Martha tombe éperdument amoureuse de Boris Winogradov, un espion russe établi à Berlin, celui-ci ne tarde pas à la convaincre d’employer ses charmes et ses talents au profit de l’Union Soviétique. Tous les protagonistes de l’histoire vont alors se livrer un jeu mortel, qui culminera lors de la fameuse « Nuit des longs couteaux ».
LARSON Erik @ wikipedia
€15.0

BUY

FALLADA Hans
Seul dans Berlin (trad. de Jeder stirbt für sich allein - 1965)
Poche, 559 pp.
Résumé:
Mai 1940, on fête à Berlin la campagne de France. La ferveur nazie est au plus haut. Derrière la façade triomphale du Reich se cache un monde de misère et de terreur. Seul dans Berlin raconte le quotidien d'un immeuble modeste de la rue Jablonski, à Berlin. Persécuteurs et persécutés y cohabitent.

C'est Mme Rosenthal, juive, dénoncée et pillée par ses voisins.
C'est Baldur Persicke, jeune recrue des SS qui terrorise sa famille.
Ce sont les Quangel, désespérés d'avoir perdu leur fils au front, qui inondent la ville de tracts contre Hitler et déjouent la Gestapo avant de connaître une terrifiante descente aux enfers.

De Seul dans Berlin, Primo Levi disait dans Conversations avec Ferdinando Camon, qu'il était "l'un des plus beaux livres sur la résistance allemande antinazie". Aucun roman n'a jamais décrit d'aussi près les conditions réelles de survie des citoyens allemands, juifs ou non, sous le IIIe Reich, avec un tel réalisme et une telle sincérité.
FALLADA Hans @ wikipedia
€15.0

BUY

BOURQUIN M.
Les visées de l'Allemagne sur le Congo Belge
Broché, petit in-8, 48 pp. Rare !
BOURQUIN M. @ wikipedia
€15.0

BUY

DELCOMMUNE Alexandre
Notre Voyage au Congo en 1920
Broché, in-8, 92 pp.
DELCOMMUNE Alexandre @ wikipedia
€50.0

BUY

Société Royale de Géographie d'Anvers
Manifestation en l'honneur des Explorateurs Belges au Congo. Le 20 janvier 1906
Broché, grand in-8, 376 pp., photos.
Compte-rendu de la manifestation et du banquet. Conférences par Van Gele, P. Le Marinel, Baron Dhanis, Jacques Hanolet, Chaltin et Thys. Notices biographiques des conférenciers.
Société Royale de Géographie d'Anvers @ wikipedia
€75.0

BUY

News Items & Facts
nws
Nagorno-Karabach: Armenië en Azerbeidzjan weer in oorlog
ID: 202009280956
Bij een verdere uitbreiding van het conflict dreigt het christelijke Armenië verpletterd te worden tussen Turkije en Azerbeidzjan.
Rusland steunt van oudsher Armenië.
De Armeense genocide is voor Armeniërs niet louter een angstbeeld, het is een diepgaand trauma. Voor Turkije is het een rode lap op een stier.
Benieuwd hoe de EU nu reageert op dit oude conflict. De conflictzone wordt een olievlek en een kruidvat: Griekenland, Turkije, Syrië, Irak, Armenië, Azerbeidzjan.

zie ook
LT
Conner Rousseau (SPA-Vooruit) fier: minimumpensioenen naar 1.500 EUR
ID: 202009241606
Dat was bij mijn weten al maanden geleden overeen gekomen tussen de partijen.
De liberalen fier: er komt geen vermogenswinstbelasting.
Slotsom: de gewone man mag het begrotingsdeficit dichtrijden, nu en in de toekomst want het tekort zal met schuld worden gefinancierd.
LT
premier Wilmès in de Kamer: 'Het risico is heel groot dat de contacten op korte termijn beperkt zullen worden, want de evolutie is niet gunstig.'
ID: 202009241606
WOEHA !!! Je hebt de dag voordien toegelaten dat het aantal contacten wordt uitgebreid.
Ik kijk naar de hoek van de kamer: daar ligt een gebroken klomp.
LT
rectoren verwerpen versoepelde corona-maatregelen van de regering - terecht
ID: 202009241605
er zit dan toch nog ergens gezond verstand
LT
COVID-19: de cijfers zijn slechter dan ooit tevoren, de regering versoepelt de maatregelen
ID: 202009240950
Dit wordt een kafkaïaanse nachtmerrie. En wij stonden erbij en keken ernaar.
LT
Gisteren in De Afspraak (Canvas): Veronique Goossens niet overtuigend over de witwaspraktijken van de Belgische grootbanken
ID: 202009231026
Waarom geen confrontatie tussen Lars Bové (Tijd) en Goossens ?
Een suggestie: laat alle transacties (verdachte én niet-verdachte) met belastingparadijzen passeren via een wachtrekening bij een internationale fraudewaakhond.
LT
De media berichten wel over de nukken van MR-voorzitter Bouchez maar niet over de grond van de zaak
ID: 202009231023
Een regeringsvorming gaat in de eerste plaats toch over wie wat gaat betalen. Welnu, over fiscaliteit vernemen we bitter weinig.
nws
Emery Mwazulu Diyabanza wil aandacht voor restitutie gestolen Afrikaanse kunst door te proberen ze te stelen
ID: 202009231018
In zijn visie verdienen de Europese musea dik aan het tonen van tijdens de koloniale periode gestolen kunst. Wie zal hem ongelijk geven ?
DRB
Hubert Fabri verkocht Bugatti 59 Sports uit 1934 van Leopold III voor 10 miljoen euro
ID: 202009230958
nws
Juliette Gréco (1927-2020) overleden. R.I.P.
ID: 202009230928
nws
Congolese president Tshisekedi vraagt 'totale annulatie' van alle schulden ontwikkelingslanden
ID: 202009230534
LT
Regering. Wordt het stilaan duidelijk? Liberalen doen moeilijk om Wilmès in het zadel te kunnen houden.
ID: 202009210952
nws
minstens 2.000 miljard dollar witgewassen door bankensysteem tussen 1999 en 2017
ID: 202009210841
Dat wil zeggen dat misdaadgeld volop in de reguliere economie is gepompt en dat criminelen nu de lakens uitdelen in wat vroeger bona fide bedrijven waren.

Uiteraard ontsnappen politieke middens wereldwijd niet aan de infiltratie.
TESSENS Lucas
Tom Heremans in De Standaard van 19 september: 'Onze suggestie: leer de Kenianen sprinkhanen eten'
ID: 202009192330
In DS van 19/9/2020 kondigt ene Tom Heremans een programma van Vranckx als volgt aan, en wij citeren:
'Vranckx. Canvas 20.10-20.35 uur. Vranckx trakteert ons op een Britse reportage over de aanhoudende sprinkhanenplaag in Kenia: miljarden insecten die zowat alles kapot vreten wat eetbaar is. Hongersnood is nakend, oplossingen laten op zich wachten. Onze suggestie: leer de Kenianen sprinkhanen eten.'
Veel woorden wil ik niet vuil maken aan deze misselijk makende 'suggestie'. Het is een voorbeeld van misbruik van de journalistiek om een ego-trip te maken op de kap van hongerende mensen. Maar het zal wel weer als grap bedoeld zijn. De redactie moet zich toch eens bezinnen over de vraag of dit geen hellend vlak naar arrogante decadentie is.
nws
rare tijden: Raad van bestuur VRT niet op de hoogte van beslissing om deel te nemen aan STREAMZ ?
ID: 202009191002
nws
PTB/PVDA formuleert uitgangspunten van oppositie
ID: 202009190029
Raoul Hedebouw prévient les partis du futur gouvernement : « Vous aurez face à vous une solide opposition de gauche qui va se battre pour une pension à 65 ans avec un minimum de 1500 euros nets, une taxe des millionnaires et les priorités sociales des gens. »
nws
Ruth Joan Bader Ginsburg (1933-2020), rechter Hooggerechtshof USA, overleden. R.I.P.
ID: 202009180931
Haar dood en vervanging gaan mogelijk een rol spelen in de komende presidentsverkiezingen.
nws
Wilmès vraagt in de Kamer niet opnieuw het vertrouwen
ID: 202009171805
Het mag dan een techniciteit lijken. Het is dat niet.
nws
Topadvocaat koopt proces af: Kris Luyckx zou familie van verdachte hebben getipt over wapen
ID: 202009160905
nws
Congocommissie over koloniaal verleden vraagt twee maanden uitstel
ID: 202009150933
nws
Brexit: Londen verbreekt pré-akkoord met EU
ID: 202009150903
DS
Polder- en Scheldedorp Doel staat nog steeds te verkommeren ondanks politieke beloften
ID: 202009140828
nws
Ex-CEO Fortis in De Tijd: ‘Ik had liever proces gehad’
ID: 202009121031
De voormalige Fortis-CEO Jean-Paul Votron, een van de hoofdrolspelers in de val van bankreus Fortis, betreurt dat het niet tot een rechtszaak is gekomen. Die is namelijk verjaard.
Dat hypocrisie bestaat wisten we al, maar blijkbaar bestaat er ook zoiets als hyperhypocrisie.

nws
volgens Bob Woodward wist Trump in januari al dat COVID-19 besmettelijk en dodelijk was
ID: 202009111134
Dat schrijft hij in zijn nieuwe boek 'Rage'.
nws
nieuwe sport: naaktfoto's van je ex op internet verspreiden
ID: 202009111057
Weer een kluif voor onze verziekte media.
nws
krant Libération treedt uit Groupe Altice en wordt een stichting
ID: 202009111039
Buruma Ian
Zijn boek 'Het Churchill­complex' verschijnt in oktober bij Atlas Contact
ID: 202009101006
Het prestige van de USA en de UK is volledig verdampt.
nws
Jan De Maeseneer, Professor emeritus huisartsengeneeskunde, mag beschikken na kritiek op Wouter Beke
ID: 202009100936
LT
Brexit en Trump
ID: 202009090833
Bij een overwinning van Trump wordt een 'no deal' Brexit zeer waarschijnlijk.
Dan ligt immers de weg open voor een anti-EU-blok van USA en Groot-Brittannië.
nws
Dominique Leroy (ex-Proximus) gaat werken bij Deutsche Telekom
ID: 202009082245

nws
KBC controleert nu 100 procent van Vlaamse Automobilisten Bond (VAB)
ID: 202009081229
of ... hoe een cultuurbeweging uitmondt in commercie ...
nws
Gasboringen Turkije in Griekse wateren: de escalatie
ID: 202009071143
In dit conflict kiest Frankrijk de zijde van Griekenland, terwijl Merkel voor Turkse (en Duitse) belangen opkomt.
De verstrengeling van de Duitse en de Turkse economie komt nog maar eens aan de oppervlakte. Ditmaal onderzee.
opinie in DS
Kurt Van Eeghem vindt STREAMZ een nieuwe vorm van kijk- en luistergeld
ID: 202009051119
En gelijk heeft hij.
VRT-programma's achter een betaalmuur zetten, kost de belastingbetaler immers een tweede bijdrage. Van Eeghem noemt dat niet meer of minder dan een SCHANDE.
Hier is de neoliberale logica aan het werk: met publieke gelden de partikuliere belangen van enkelingen ('de vriendjes') dienen.
Overigens wordt STREAMZ wellicht één grote flop. Klein Duimpje gaat spelen met de internationale reuzen.
nws
Ex-bestuurders Fortis worden niet meer vervolgd: zaak is verjaard
ID: 202009041015
Had u iets anders verwacht ?
nws
boek Piketty zal in China niet worden uitgegeven
ID: 202009041003
LT
Robbe De Hert (1942–2020) overleden. R.I.P.
ID: 202008242256
Vaarwel Schat !
nws
Steve Bannon gearresteerd
ID: 202008210003
nws
spanning tussen Turkije en Griekenland over gasboringen loopt op
ID: 202008131119
LT
Joe Biden kiest Kamala Harris (55) als running mate
ID: 202008131118
In De Standaard vraagt Ine Roox zich af: Is Kamala Harris ‘zwart genoeg’?
Hoe kinderachtig wordt het allemaal ?
nws
12 augustus 2020: Jan Schrooten (1937-2020) overleden. R.I.P.
ID: 202008120961
Op 12 augustus overleed op 82- jarige leeftijd kanunnik Jan Schrooten, ere- kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen.
nws
Brantano in crimineel vaarwater ?
ID: 202008051139
nws
Ilse Uyttersprot (53), CD&V oud-burgemeester van Aalst, vermoord
ID: 202008041248
nws
mega-ontploffing legt haven Beiroet in puin
ID: 202008041140
nws
Spanje. Voormalig koning Juan Carlos gaat in ballingschap om te ontsnappen aan corruptie-onderzoek.
ID: 202008041044
De Spaanse monarchie wankelt.
Juan Carlos besteeg op 22 november 1975 de troon dankzij de steun van de fascistische dictator Franco, die een terreurbewind voerde.
De republikeinse stroming in Spanje bleef steeds sterk en de talloze massagraven houden de druk op de ketel. De Catalaanse afscheiding doet daar nog een schep bovenop.

Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (Rome, 5 januari 1938) was van 22 november 1975 tot en met 19 juni 2014 koning van Spanje als Juan Carlos I. Hij is de zoon van Juan de Borbón, graaf van Barcelona, en Maria de las Mercedes van Bourbon-Sicilië, achterkleindochter van Ferdinand II der Beide Siciliën. De Spaanse koning Alfons XIII is zijn grootvader. Op 2 juni 2014 kondigde de koning aan te zullen aftreden. Op 19 juni 2014 werd hij opgevolgd door zijn oudste zoon en derde kind Felipe. Na zijn aftreden behielden hij en zijn vrouw de titels van koning en koningin.

voor meer info verwijzen wij naar het boek van José Luis DE VILALLONGA

LT
Loonafslanking en dividenden
ID: 202008032252
Uit een besloten aandeelhoudersvergadering waarvan geen notulen werden gemaakt.
'We gaan het personeel vragen om 15 procent loon in te leveren. Om onze concurrentiepositie veilig te stellen. Enfin, u kent dat verhaal al. Tegelijk kondigen we aan dat er dit jaar geen dividenduitkering zal zijn. U moet dit jaar dus een inspanning doen. Voor de volgende jaren zijn de winstvooruitzichten goed tot zeer goed en de loonmatiging zal daarbij helpen want in het overleg met de vakbonden gaan we vanaf volgend jaar slechts met mondjesmaat - of helemaal niet - loonsverhogingen toestaan. Het zal jaren duren eer we weer het huidige loonpeil bereiken. Dat komt dan weer de dividenduitkering ten goede. De coronacrisis wordt alzo een uitgelezen kans om terug greep te krijgen op het loonoverleg. Bovendien blijft de delokalisatie van onze industriële tak naar Polen op de agenda staan.
De voorzitter zal u dan ook vragen om binnen enkele weken de uitgestippelde 'policy' goed te keuren tijdens de algemene vergadering. Uiteraard zullen hierover geen publieke verklaringen worden afgelegd.
Zijn er nog vragen ?'
nws
Belgische economie krimpt met 12,2% in tweede kwartaal
ID: 202008032245
De economische schade die de Covid-19 crisis aanrichtte in de maanden april tot juni blijkt minder groot dan verwacht. De Nationale Bank publiceerde gisteren een eerste inschatting van de gerealiseerde groei tijdens het tweede kwartaal. De economische activiteit daalde met 12,2%, terwijl een achteruitgang van tussen de 15 en 18% verwacht werd.

Zo is er natuurlijk altijd goed nieuws.
'André, wil je morgen eens zeggen dat we 15.000 bijkomende doden verwachten in de woonzorgcentra ?'
'Waarom ?'
'Als het er dan maar 12.897 zijn dan hebben we straks goed nieuws te melden.'
'Ah, ja ...'
WHO
WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 3 August 2020
ID: 202008031929
Good morning, good afternoon and good evening.

On Friday, the Emergency Committee on COVID-19 met and reviewed the current pandemic.
It was a sobering moment coming six months on from when the Committee advised, and I agreed, that the outbreak constituted a Public Health Emergency of International Concern.
At the time, 30 January, there were fewer than 100 cases and no deaths outside of China.
When the Committee met three months ago, three million cases of COVID-19 had been reported to WHO, and more than 200,000 deaths.
Since then, the number of cases has increased more than fivefold to 17.5 million, and the number of deaths has more than tripled, to 680,000.
In addition to the direct toll COVID-19 is having, the Committee noted the health impact that disrupted services are having on a range of other diseases.
That compounds what we already know about reduced immunisation coverage, cancer screening and care, and mental health services.
A survey of responses from 103 countries between mid May and early July found that 67 percent of countries report disruption in family planning and contraception services.
More than half of countries reported disruption in antenatal care services and more than a third of countries reported disruption in child birth services.
On top of the health impact, we have seen the damage COVID-19 has caused socially, economically and politically.
The Committee put forward a number of recommendations for countries to continue to implement to bring the virus under control.
These range from sharing best practice, to enhancing political commitment and leadership for national strategies and localized response activities driven by science, data, and experience.
We know from serology studies that most people remain susceptible to this virus, even in areas that have experienced severe outbreaks.
Over the past week we’ve seen several countries that appeared as though they were past the worst now contending with fresh spikes in cases.
However, we’ve also seen how some countries, regions or localities that had a high number of cases are now bringing the outbreak under control.
It’s not easy, of course. Strict measures may cause their own problems for delivery of essential health services, the economy and societies overall.
The Committee acknowledged that Member States have tough choices to make to turn the epidemic around.
But they were also clear that when leaders step up and work intensely with their populations, this disease can be brought under control.
We learn every day about this virus and I’m pleased that the world has made progress in identifying treatments that can help people with the most serious forms of COVID-19 recover.
The Committee recommended that countries engage in the Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, participate in relevant clinical trials, and prepare for safe and effective therapeutics and vaccine introduction.
A number of vaccines are now in phase three clinical trials and we all hope to have a number of effective vaccines that can help prevent people from infection.

However, there’s no silver bullet at the moment and there might never be.

For now, stopping outbreaks comes down to the basics of public health and disease control.
Testing, isolating and treating patients, and tracing and quarantining their contacts. Do it all.
Inform, empower and listen to communities. Do it all.
For individuals, it’s about keeping physical distance, wearing a mask, cleaning hands regularly and coughing safely away from others. Do it all.
The message to people and governments is clear: do it all.
And when it’s under control, keep going!
Keep strengthening the health system.
Keep improving surveillance, contact tracing and ensure disrupted health services are restarted as quickly as possible.
Keep safeguards and monitoring in place, because lifting restrictions too quickly can lead to a resurgence.
Keep investing in the workforce and communicating and engaging communities.
We have seen around the world, that it’s never too late to turn this pandemic around.
If we act together today, we can save lives, we can save livelihoods if we do it all together.
===
This week, we’re also launching a mask challenge with partners from around the world and we’re encouraging people to send in photos of themselves wearing a mask.
As well as being one of the key tools to stop the virus, the mask has come to represent solidarity.
Like the Safe Hands and Healthy-at-home challenges, we’re going to be spreading further positive messages about how everyone has a role to play in breaking chains of transmission.
If you’re a health worker, a frontline worker, wherever you are – show us your solidarity in following national guidelines and safely wearing a mask – whether caring for patients or loved ones, riding on public transport to work, or picking up essential supplies.
As well as hand sanitizer, I carry a mask with me all the time and use it when I’m in places where there are crowds.
By wearing a mask, you’re sending a powerful message to those around you that we are all in this together.
Wear a mask when appropriate, keep your physical distance from others and avoid crowded places, observe coughing etiquette, clean your hands frequently and you’ll be protecting yourself and others.
Do it all!
===
One of the areas that we have been continuing to study is the origins of the virus that causes COVID-19.
The WHO advance team that travelled to China has now concluded their mission to lay the groundwork for further joint efforts to identify the virus origins.
As a result of these efforts, WHO and Chinese experts have drafted the Terms of Reference for the studies and programme of work for an international team, led by WHO.
The international team will include leading scientists and researchers from China and around the world.
Epidemiological studies will begin in Wuhan to identify the potential source of infection of the early cases.
Evidence and hypotheses generated through this work will lay the ground for further, longer-term studies.
===
Finally, this week is breastfeeding awareness week. As we have seen again and again, standard public health measures are often the most effective and we are reiterating the importance of breastfeeding, which has lifesaving benefits for babies and families.
At the time of COVID-19, especially when there is disruption to health services; WHO recommends that mothers with suspected or confirmed COVID-19 should be encouraged, the same as all other mothers, to initiate or continue to breastfeed.
Mothers should be counselled that the many, many benefits of breastfeeding for newborn babies and children substantially outweigh the potential risks for COVID-19 infection.
Mother and infant should be helped to remain together while rooming-in throughout the day and night and to practise skin-to-skin contact, including kangaroo mothercare, especially immediately after birth and during establishment of breastfeeding, whether they or their infants have suspected or confirmed COVID-19.

I thank you.
DS
Standbeeld Leopold II in Tervuren opnieuw beklad door BLM-beweging
ID: 202008031113
Arnon Grunberg in De Standaard
OPINIE DEKOLONISATIE: Ook België ontkomt niet aan herstelbetalingen
ID: 202008011400
Naar onze mening slaat Grunberg de bal mis wanneer hij zegt dat België - dus de Belgen zonder onderscheid - moeten opdraaien voor herstelbetalingen aan Congo.
Dan gaat hij voorbij aan de werkelijke beneficiënten van de uitbuiting in Congo. Die zullen dat graag horen.
En dan nog iets: zolang de Westerse regeringen dictatoriale regimes in Afrika (en elders) blijven steunen, is het dweilen met de kraan open.
GODDEERIS Idesbald, LAURO Amandine, VANTHEMSCHE Guy, e.a.
10 juni 2020: verschenen bij Polis: Koloniaal Congo
ID: 202008011121
398 pp.

Omschrijving
Het kolonialisme roept heel wat maatschappelijke discussie op. De debatten worden echter vaak op emotionele manier gevoerd, met onvolledige kennis van feiten en van de context. Koloniaal Congo presenteert daarom de huidige wetenschappelijke inzichten en onderzoeksresultaten voor een breed publiek. Dit is het begin van een nieuwe globale visie. Een keur aan binnen- en buitenlandse historici biedt aan de hand van concrete vragen een uniek inzicht in de geschiedenis van het Belgische kolonialisme.Hoe werkte het autocratische bestuur van Leopold II en wat weten we over de slachtoffers? Hoeveel winst werd er gemaakt in Congo, en naar wie ging die? Hoe beleefden Congolese mannen en vrouwen het koloniale bestuur? Hoe verzetten Congolezen zich? Wat is de impact van het kolonialisme op de natuur van Congo? Wat waren de gevolgen van het koloniaal beleid op vlak van infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg en wetenschap? Gaven missionarissen het kolonialisme een menselijker gelaat? Deze en vele andere vragen maken van Koloniaal Congo een even onmisbaar als onthullend boek.

Koloniaal Congo. Een geschiedenis in vragen is samengesteld door historici Amandine Lauro (ULB), Idesbald Goddeeris (KU Leuven) en Guy Vanthemsche (VUB). Het boek verschijnt ook in het Frans.

Met bijdragen van Frans Buelens, Bas De Roo, Marc Depaepe, Donatien Dibwe dia Mwembu, Mathieu Zana Etambala, Emmanuel Gerard, Idesbald Goddeeris, Didier Gondola, Benoît Henriet, Johan Lagae, Maarten Langhendries, Amandine Lauro, Annette Lembagusala Kikumbi, Ruben Mantels, Michael Meeuwis, Pedro Monaville, Jean-Marie Mutamba Makombo, Isidore Ndaywel è Nziem, Jean Omasombo Tshonda, Violette Pouillard, Jacob Sabakinu Kivilu, Jean-Paul Sanderson, Yves Segers, Julia Seibert, Matthew G. Stanard, Daniel Tödt, Sarah Van Beurden, Leen Van Molle, Reinout Vander Hulst, Guy Vanthemsche en Georgi Verbeeck.